Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Add Maths Project 2013 Johor BM

Add Maths Project 2013 Johor BM

Ratings: (0)|Views: 126 |Likes:
Published by Loy Hui Eng
Dokumen ini ialah add maths project bagi tahun 2013 untuk negeri Johor. Projek ini wajib dilaksanakan oleh setiap murid di negeri Johor. Dokumen ini ialah soalan projek dalam versi BM. Harap dokumen ini dapat membantu anda dalam menyiapkan projek add maths. :)
Dokumen ini ialah add maths project bagi tahun 2013 untuk negeri Johor. Projek ini wajib dilaksanakan oleh setiap murid di negeri Johor. Dokumen ini ialah soalan projek dalam versi BM. Harap dokumen ini dapat membantu anda dalam menyiapkan projek add maths. :)

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Loy Hui Eng on Jun 02, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/06/2013

pdf

text

original

 
Kerja Projek Matematik Tambahan
2013 JABATAN PELAJARAN JOHORKEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIAKERJA PROJEK MATEMATIK TAMBAHAN 2013
Kaji selidik terhadap Perbelanjaan Isi Rumah (HES) diadakan untuk kali pertama padatahun 1957/58. Bermula pada tahun 1993/94 kaji selidik ini telah dilakukan bagi setiap limatahun dan kajian terkini telah dijalankan pada tahun 2009/2010. Kaji selidik ini dibuatterhadap isi rumah persendirian di kawasan bandar dan luar bandar.Objektif utama HES adalah untuk mengumpul maklumat tentang tahap dan polaperbelanjaan penggunaan oleh isi rumah di negara ini ke atas pelbagai barangan danperkhidmatan. Maklumat ini digunakan sebagai asas dalam menentukan jenis barangandan perkhidmatan untuk Indeks Harga Pengguna (CPI). Ia juga digunakan untuk mewakilicorak perbelanjaan isi rumah di Malaysia.Walau bagaimanapun, sejak beberapa tahun yang lalu, permintaan terhadap data daripadakajian seumpama ini telah meningkat dan ia kini digunakan untuk beberapa tujuan. HEStelah menjadi sumber maklumat yang tidak ternilai kepada sektor kerajaan dan swasta,penyelidik dan pelajar universiti.
BAHAGIAN A
Pelajar Tingkatan 5 dikehendaki mendapatkan pendapatan bulanan keluarga mereka danperuntukan bulanan untuk setiap kategori berikut: Makanan, Utiliti, Pengangkutan,Pendidikan, Rekreasi dan lain-lain.Rekodkan dapatan anda seperti jadual di bawah:PendapatanBulanan(RM)Bil. ahlikeluargaKategoriPeruntukanpendapatan(RM)Peruntukanpendapatan(%)MakananUtilitiPengangkutanPendidikanRekreasiLain-lainJumlah100Jadual 1
 Jabatan Pelajaran Johor 
 
1
 
Kerja Projek Matematik Tambahan
2013
Berdasarkan jadual di atas,(i)wakilkan data anda menggunakan tiga graf statistik yang berbeza.(ii)kira min dan sisihan piawai bagi peruntukan pendapatan dengan menggunakansekurang-kurangnya dua kaedah.Berikan komen anda.
BAHAGIAN B
(i)Kumpulkan data daripada 5 orang rakan dan rekodkan dapatan anda seperti Jadual 1.(ii)Bandingkan dan beri komen terhadap dapatan anda.(iii)Lukiskan pada paksi yang sama,(a) graf garis(b) carta bar untuk mewakili kategori pendidikan dan rekreasi bagi keenam-enam keluarga.Berikan komen anda terhadap dua kategori tersebut.(iv)Cari min dan sisihan piawai bagi kategori pendidikan dan rekreasi denganmenggunakan sekurang-kurangnya dua kaedah.Berikan komen tentang nilai min dan sisihan piawai yang diperolehi.
BAHAGIAN C
(i)Cari nilai pemberat dalam darjah, untuk setiap kategori berdasarkan pendapatanbulanan keluarga anda dan lima rakan anda.Seterusnya, wakilkan pemberat-pemberat yang dikira bagi mana-mana dua keluargadalam bentuk carta pai, dua keluarga dalam bentuk carta palang dan dua keluarga lagidalam bentuk nisbah.(ii)Peruntukan pendapatan bulanan dijangka berubah pada tahun berikutnya seperti dibawah: 
KategoriPeruntukan Pendapatan
MakananMeningkat 10 %UtilitiMeningkat 5 %PengangkutanTidak berubahPendidikanMeningkat 3 %RekreasiMenurun 2 %Lain-lainMeningkat 10 %
 Jabatan Pelajaran Johor 
 
2

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->