Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Tipuri Psihologice c.g.jung

Tipuri Psihologice c.g.jung

Ratings: (0)|Views: 5 |Likes:
Published by Nicu Barbi

More info:

Published by: Nicu Barbi on Jun 02, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/27/2014

pdf

text

original

 
CARL GUSTAV JUNG (1875-1961), psiholog şipsihiatru elveţian.Născut la Keliwil (cantonul Thurgau), a făcut studii demedicinăgeneraşi psihiatrie la Basel, a fost profesor laFacultatea de Medicinădin Zurich şi medic-şef la clinica psihiatricăuniversitarăBurgholzli. S-a consacrat însă precumpănitorpsihoterapiei cliniceşi, concomitent, cercetării experimentale şi teoretice. în 1904 întemeiazăla Zurich un laborator de psihopatologieexperimentală,valorificînd observii personale şi descoperiri îndomeniul asociaţiilorverbale normale şi patologice, al demenţei precoce şial complexelor, între 1907 şi 1912 colaborează intens cu Freud, atras înspecial de cercetările acestuia legate de isterie şi devise. Rupturacu Freud, provocată mai cu seamă de rigiditateaconcepţiei acestuia, înseamnă pentru Jung angajarea fermă pe un drumpropriu.Ea îl va duce la elaborarea unui sistem autonom degîndire, axatpe reintroducerea
spiritului
ca dimensiunefundamentală a fiinţeişi pe un ansamblu de concepte noi, deduse întemeiul unei îndelungateşi vaste experienţe clinice.
Inconştient colectiv,arhetip,
 
individuaţie, anima, animus, umbră, persona
etc. aulărgit cîmpulcunoaşterii şi au revoluţionat disciplina, orientînd-ocătre o înţelegereinfinit mai nuanţată şi mai aproape de totalitate apsihiculuiuman. între 1921 şi 1938 întreprinde torii destudii în Africade nord, în lumea arabă, la indienii pueblo dinArizona, în Kenya,Uganda şi India. în 1935 este ales predinte alproaspăt întemeiatei„Societăţi elveţiene pentru psihologie şi domeniileconexe". în 1944 i se creează la Basel o catedră de „psihologiemedicală", în 1948 se înfiinţează la Ziirich Institutul C. G. Jung,iar în 1958,inspirată de cercetările sale, Societateainternaţională de psihologieanalitică". Ultimii ani de viaţă şi-i petrece laBollingen, lingăZürich, locuind în faimosul turn, unde îşi redacteazăşi parţial îşidictează memoriile.Opera sa imensă va rămîne un monument alsecolului prin influenţaexercitată. Din ea se cuvin meionate cel puţin:
Vber diePsychologie der Dementia praeco
(1907),
Wandlungen und Symboleder Libido
(1912),
Psychologische Typen
(1921),
Psychologie
 
und Eniehung
(1926), Die
Beziehungen zwischendem Ich unddem UnbewuSten
(1928),
Psychologie und Religion
(1940),
Ober die Psychologie des Unbewufiten
(1943),
Psychologieund Alchemie
(1944),
Die Psychologie der Vbertragung
(1946),
Symbolik des Geistes
(1948),
 Antwort auf Hiob
(1952),
Synchronizităl alsein Prinzip akausaler Zusammenhănge
(1952),
Vonden Wurzelndes Bewufitseins
(1954),
Gegenwart und Zukunft 
(1957),
Ein moderner Mythus
(1957). La cite va luni după moartea lui îiapar memoriile,
Erinnerungen, Traume, Gedanken,
consemnate şieditatede Aniela Jaffe.
C. G. JUNG
 TIPURIPSIHOLOGICE Traducere din germană deVIORICA NIŞCOVHUMANITASCopertaIOANA DRAGOMIRESCU MARDAREC. G. JUNG
PSYCHOLOGISCHE TYPEN
Walter-VerlagOlten und Freiburg im BreisgauEdiţia a noua, revizuită© Walter-Verlag AG, Olten, 1971