Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
[Don Miguel Ruis]-Iza Granice Straha

[Don Miguel Ruis]-Iza Granice Straha

Ratings: (0)|Views: 351|Likes:
Published by Ormus Mean

More info:

Published by: Ormus Mean on Jun 02, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/04/2015

pdf

text

original

 
 Don Miguel Ruis
 
Tolte
č
ki
vodič ka slobodi i radosti
 
Iza granice straha
Učenje
don Miguela Ruisa
Zabeležila Meri Kerol Nelson
 
M
о
n
о
& Manana 2005.Naslov originala Beyond Fear: a Toltec guide to freedom and joy: the teachings of MiguelAngelRuiz by Mary Carroll Nelson Copyright 1997 by Mary Carroll Nelson and Miguel AngelRuiz.
Izdavač
Mono & Manana
Za izdavača
Nenad
Atanaskovič Miroslav
 Josipovi
ć
 Prevod
Dragana Ćirovič
 
Lektura Tanja Stanojević
 
 Tehnički uredik Nenad Đuričić
 
Štampa Beoknjiga, Beograd
  T 
iraž 1.000
 ISBN 86-84413-93-8
SADRŽAJ
 
Molitva 1
Povratak u život
1Izjava autora 1Uvod: Putovanje kroz san 21. Teotihuakan, mesto gde ljudi postaju bogovi 22. Vizija Teotihuakana 5
3. Nemo znanje i elementi toltečke mudrosti
74. Pakleni san 105. Um, evolucija i san 12
6. Oruđa za transformaciju, Prvi deo Mitota i Inventar
137. Gruda za transformaciju, Drugi deo 168. Pravedan svet 20
9. Život posle smrti
2110. Obredno umiranje u Teotihuakanu 2311. Naguali u svetu 27
12.Gajina priča
-
mudrost žen
e naguala 30
13. Proročanstva
34Epilog 36
Molitva
Molim vas da mi se pridružite u molitvi. Najpre pročitajte reči molitve a onda na nekoliko trenutaka zatvorite oči i uradite sledeću vežbu.
Svaki put kada se osetite usamljenim ili li
šenim ljubavi ponovite ovaj molitveni ritual i ponovo čete biti celoviti.
 
Usredsredite se na svoja pluća. Osetite zadovoljstvo koje vam dolazi s disanjem. Disanje zadovoljava najsnažniju ljud
sku potrebu.
Zadovoljenje potrebe donosi sreću.
 
Osetite tu čvrstu vezu između svojih pluća i vazduha. Disanje je samo po sebi dovoljno da budete srećni. Ta veza je ljubav. K
ada je
arhanđeo
 
stvorio ljude, on im je s vazduhom podario ljubav. Ljubav ispunjava čitavo vaše biće ako dišete svesni svake ćelije svoga tel
a, svake emocije
svoje duše i svakog delića svetlosti od koje ste načinjeni.
 
Danas, Oče/Majko Bože, molimo te da nam priđeš i uvek budeš s nama. Nudimo ti sebe da bi mogao da koristiš naše oči, naš glas i naše
ruke, kako bi podelio ljubav sa sobom, jer mi smo Jedno.
Na svakom planu, od elektrona do zvezda, od materije do duše, od svake emocije do energije svetlosti, Bože, pomozi nam da budemo kao ti
-
da bezuslovno volimo. Pomozi nam da volimo sebe takve kakvi smo, da ne sudimo o sebi, jer kada sudimo o sebi osećamo se krivim i osećamo
potrebu za kaznom, a kazna nam donosi patnju. Pomozi nam da budemo kao ti, da volimo
bezuslovno, kao što ti voliš.
 
Ljubav ima moć da promeni čitav svet. Tvoje je pravo ime Ljubav a mi smo tvoja deca, pa smo i mi Ljubav. Oče/Majko Bože, pomo
zi nam da
budemo baš kao ti. Amin.
 
Povratak u
život
 
Probudih se, i ništa ne bese isto.
Otvorili o
či prvi put,te oči za koje sam mislio da vide,i shvatih da sve ono u šta sam verovao,nije ništa do lažni san.
 A onda, poput blistave zvezde,
Anđeo smrti Anđeo života postade,
i promeni moj san,
iz strašne drame,
u radosnu komediju.
Iznenađen, upitah Anđela,
 
„Jesam li mrtav?"
 
Anđeo reče: „Da, već godinama.
 Iako ti je srce kucalo,tvoj je um spavao u grobu iluzije,
nesvestan svoje božanske prirode.
 Sada ti srce kuca,
i telo diše,
 i um ti se probudio iz pakla.
 Tvoje oči, potpuno nove,
dive se lepo
ti koja te je čekala.
 
 Tvoja se božanska svest budi,i ljubav u tvom biću.Mržnja i strah nestaju,
nema krivice i stida.
 Tvoja duša prašta,i živiš božanskim životom."
 
Zurio sam u Anđela,kao opčinjen.
 
Osećao sam istinu koja se u meni budila.
Predao sam se, spremno,
ne postavljajući uslove.Pokorno sam prihvatio smrt i život.
 
Pogledao sam novim očima,i video svoju večnu ljubav... da odlazi.
 Miguel Anhel Ruis
Izjava autora
Imam tu čast da već više godina poznajem Miguela Anhela Ruisa i njegovu ljupku ženu Gaju. Miguel i ja smo mnogo pu
ta razgovarali uSanta Feu, Albukerkiju i Teotihuakanu.
 Tokom naših razgovora, uvek sam bila svesna da se nalazimo u drugoj dimenziji, gde su mogućnosti za transformaciju bezgranične. Na tim
drugim mestima, g
de i Gaja prebiva, preovladuju afirmacija, pozitivan stav prema životu i duboko holistički osećaj. Moj zadatak je bio dasakupim, zabeležim i uobličim neka od don Miguelovih učenja.
 
Iako nisam ni učenik ni šaman, tokom godina koje sam provela pišući ovu kn
 jigu shvatila sam da je nagualizam put ka raju na Zemlji, izahvalna sam.Meri Kerol Nelson Albukerke, Nju Meksiko Maj, 1997
 
UvodPUTOVANJE KROZ SAN
Ova knjiga će vas povesti na putovanje kroz san. Konačno odredište je raj na Zemlji a vodič će vam biti M
iguel Anhel Ruis.Miguel je nagual.
Reč nagual potiče iz drevnih vremena, od astečke reči nahuat
l
, a odomaćila se u engleskom jeziku, naročito u raspravama o šamanizmu. Sta
 je nagual?
Prema toltečkom učenju, sve što postoji je jedno živo biće, koje se ispoljava stvaranjem svega što možemo da opazimo i svega što ne možemoda opazimo. To živo biće je jedino koje zaista postoji. Sve ostalo, uključujući i nas, predstavlja emanaciju tog veličanstvenog i predivnog bića.
 
 To biće upravlja našom planetom kontrolišući sunčevu energiju. Sunce je takođe emanacija tog bića, dok su planete Sunčevog sistemaemanacija Sunca. Život na planeti Zemlji predstavlja emanaciju Sunca u interakciji s Majkom Ze
mljom. Tolteci sve
š
to postoji dele na nagual i tonal.Nagual je sve ono
što postoji a ne m
o
že
mo da
opazimo. To je ono što je nedokučivo ili nedokučeno. Tonal je sve ono što možemo opazitisvojim čulima.
 
 Tonal i nagual postoje isključivo zahvaljujući nameti. Namera je ta veza ili sila koja omogućava prenos energije između nagu
ala i tonala. Beznamere, ni nagual ni tonal ne bi pos
tojali. Zapravo, ne bi postojalo doslovno ništa. Namera je život. To je večna transformacija i večnainterakcija. Namera je ono što nazivamo Bogom. Namera je život, sam po sebi; to je Bog i to je Duh.
 
Moderna nauka kaže da je sve na svetu neki vid energije. Svetlost je energija pa je sve, u osnovi, svetlost. Energija se ispo
ljava u milijardama
oblika, u milionima različitih vibracija. Nagual je sva energija na zvezdama i između njih koju ne možemo da o
pazimo. To je ,,el nagual".
Energiju koju možemo da opazimo i dokažemo njeno postojanje zovemo ,,el tonal"
.
Sunčev sistem je živo biće sa sopstvenim metabolizmom, sopstvenim nagualom i tonalom. Tonal je Sunce, sa svim planetarna, pla
netoidima,kometama, m
eteorima i satelitima... sve što možemo opaziti golim okom ili instrumentima. Nagual je energija koja potiče s ovih planeta i
nebeskih tela,
uključujući i energiju koja izbija iz Zemlje.
 
Planeta Zemlja je takođe živo biće sa sopstvenim nagu
alom i tonalom, sa sopstvenim metabolizmom. Poput ljud
skog bića koje je sastavljenood mnoštva organa, usklađenih tako da održe savršenu ravnotežu, i Zemlja ima svoje organe. Međ
u tim organima je ljudski organ, sastavljen
od svih ljudskih bića zajedno. Kao jedinstven organ, ljudska bića takođ
e poseduju sopstveni nagual i tonal. Emocije su energija koju ne
možemo da opazimo, ali ih svrstavamo u tonal zato što ih
 
doživljavamo svojim čulima. Tonal
u ljudima je energija koju poznajemo kao i
energija koju je moguće spoznati.
 
Nagual je energija koja se ne može spoznati razumom. Prema toltečkom tradicionalnom učenju, Bogazovemo „Orao", što znači duh. Sva ljudska bića su Orao. Sva ljudska bića su nagual, tonal kao i namera, bez obzira da li su živa ili mrtva.Kada za nekoga kažemo da je nagual, to znači da ta osoba poseduje specifičnu energiju zahvaljujući kojoj može da uspostavi direktnu vezuizmeđu naguala i tonala. Nagual može da odvoji svoje postupke od emocija. Nagual je od rođenja obdaren snažnom voljom i nije sputan
strahom.
Čovek koji nije rođen kao nagual često je sputan strahom. Međutim, teoretski, svaki čovek može postati nagual ako to reši. Nek
i
vidovnjaci mogu da vide energiju uma u energetskom polju kojim je okruženo telo osobe. Ako je ta osoba nagual, ener
getsko polje kojim je
okruženo njegovo telo izgleda kao dva zbijena svetlosna jajeta.
 
Nagual je osoba koja ima sposobnost da poučava druge ljude, da ih vodi kroz duhovne spoznaje, ubedi ih da u svakom čoveku postojisnažna sila koja ga direktno povezuje s Bogom.
 
 To je sila čiste namere. Nagual obično pomaže drugima da otkriju ko su, da pronađusopstvenu duhovnost, sopstvenu slobodu, sopstvenu radost, sreću i ljubav.
 
Miguel Anhel Ruis je rođen kao nagual. Od trenutka kada je došao na svet odlikovao se neuobičajen
om budn
ošću duha. Posedovao je sve
pred
uslove da postane Učitelj Namere. Znanja je stekao zahvaljujući svojoj porodici, ali i vizijama.
 
Miguel je posvetio život širenju duhovnih znanja. Vođen vizijama, Miguel je tokom decenije rada preneo svojim učenicima ogromne količinemudrosti, koje su vekovima bile skrivene velom tajne. Učili s
u iz njegovih predavanja, radio
nica i zajedničkih putovanja.
 
Za one koji možda nikada neće sresti Miguela ova knjiga može pomoći da strah zamene radošću.
 Svi smo sputani strahom. Miguel tvrdi da je strah normal
na posledica pripitomljavanja u detinjstvu. Strah je uvrežen u naše poimanje
stvarnosti. Strah je izvor bolesti, ratova i otu
đenja od radosti, na koju imamo pravo po rođenju.
 
Najveći strah, iz kojeg potiču svi ostali strahovi, jeste strah od gubitka ili smrti. Miguel cilja pravo u srce našeg straha od smrti. Njegovamudrost potiče iz vizije o toltečkom duhov
nom centru u Teotihuakanu
, gde su drevni učitelji otkrili proces pomoću kojeg je moguće osloboditi
se straha. Miguel
 je godinama, svakog meseca, odlazio sa svojim učenicima u Teotihuakan. Tamo ih je sprovodio kroz Aveniju mrtvih.Obavljajući obrede na nekol
iko etapa staze, pomagao je svo
 jim učenicima da se suoče sa svojim strahovima i oslobode ih se. Nakon ovog
procesa,
bili su spremni da na novi način dožive
 
stvarnost, u kojoj je svet ispunjen pravdom i srećom.
 Ne morat
e otići u Teotihuakan da bi se d
eo Miguelove mudrosti preneo i na vas. Dovoljno je d
a se prepustite mašti i krenete svojim duhom
na ovo putovanje.
1. Teotihuakanu, mesto gde ljudi postaju bogovi
 Teotihuakan
ili „m
esto gde ljudi postaju bogovi",
sveti centar Tolteka, nalazi se na trideset milja severoistočno od Meksiko Sitija.Zahvaljujući usmenim predanjima, Tolteci su očuvali tajna znanja o isceljivanju i duhovnom preobraženju stara hiljadama godina.
 
Miguel Anhel Ruis je direktni potomak drevnih Tolteka. Zbog svog porekla, on ima urođenu duhovnu vezu sa Teotihuakanom. Miguel stičeduhovna znanja od majke i dede i, napustivši posao hirurga, prolazi kroz obuku kako bi postao nagual, ili učitelj namere.
 
Ko su bili Tolteci? Miguel tvrdi da oni nisu bili poseban narod, kao Maje, već grupa ljudi različitog plemenskog porekla koji
su dostigli
izuzetno visok nivo duhovne prosvećenosti. Postali su poznati kao Tolteci. Zahvaljujući povišenom stepenu svesnosti, stekli su pravo da živena svetom području Te
otihuakana.
Miguel rekapitulira istoriju Teotihuakana. Delove ove istorije saznao je iz svojih vizionarskih putovanja u prošlost i druge
kulture.
Pričapočinje tokom
 
 Trećeg Sunca, pre 20.000 godina. U to vreme, na zemlji je živela rasa ljudi koji su bili
 
postigli savršenu ravnotežu tela, uma iduha. Imunitet ovih ljudi bio je toliko jak da praktično nisu znali za bolest. U nji
hovo vreme, nauka i tehnologija bile su n
a višem nivou oddanašnjeg.
 
Međ
u ovim ljudima - brojno su u najmanju ruku odgova
rali današnjoj ljudskoj populaciji
-
vladala je otvorena komunikacija, zahvaljujućineometanoj komunikaciji svakog pojedinačnog ljudskog uma. Ljudi nisu bili sputani načelima k
rivice i osu
đivanja. Civilizacija Trećegčovečanstva zasnivala se na snu o realnosti koja bi se najbliže mogla opisati kao raj na Ze
mlji.
Čovek nije jedino biće koje poseduje moćan um. Tu su, neodvojiva od ljudskog roda, i neviđena bića koja takođ
e predstavljaju organ zemlje.
Ona učestvuju u metabolizmu zemlje, baš kao i ljudi. Ova bića mogu biti blagonaklona, ali i zlonamerna. Ponekad imaju ljudsko
 
obličje.
Poznata su u mnogim tradicijama. Prisutna su paralelno s ljudskim rodom od postanka sveta, a mnogi su ih nazivali bogovima. Sudbine ovih
bića i ljudskog roda tesno su povezane. Tolteci ih nazivaju sa
veznicima.
Saveznici nemaju mozak;
što znači da ne poseduju fabriku za proizvodnju emocija, ali im je eterična energija emocija neophodna da bi 
opstal 
i. Odnos između ljudskih bića i saveznika može se uporediti s odnosom između krava i ljudi. Mi 
,
kao ljudska bića, preko hrane uzimamo sunčevu energiju, koju su druga živa bića, odnosno biljke i životinje, već preradila. Naš mozak transformiše materijalnu 
 
energiju u eteričnu 
energiju emocija.
Emocionalna energija predstavlja hranu za naš um, ali i za saveznike ili bo 
gove. Mi smo za bogove puki izvor energije.
Saveznici podstiču ljude da proizvode traume, kako bi proizvodili strah, kojim se oni hrane. Ljudi su rođeni s hendikepom, pošto nas ovi bogovi do izvesne mere kontrolišu preko naših snova. Osnovna funkcija našeg uma jeste sanjanje. Čitav naš život je san, smeš 
ten u 
materijalne okvire. Ono što doživljavamo kao realnost, zapravo je san, a san u koji od 
 
samog rođenja stupamo jeste san o ratu i nasilju. Naš zadatak je da prevaziđ 
emo ovaj hendikep.
Šta bi bilo kada bismo se svi probudili? Šta bi se desilo sa saveznicima ako bismo se svi prenuli iz 
ko 
šmara i dostigli blaženstvo? I oni bi 
morali da evoluira 
 ju i počnu da se hrane ljubavlju umesto strahom Naše se duše već oslanjaju isključivo na ljubav a opiru strahu. Ako se  pitamo da li je neka misao potekla "od Boga", dovoljno je da sačekamo i vidimo hoće li ona iza 
zvati u nama strah. Misao koja proizvodi strah 
ne potiče od Boga, ali je moguće da potiče od saveznika. Pravi Bog ljubavi nema nikakve veze sa stra 
hom.
Da biste se oduprli uticaju saveznika, morate ih biti svesni. Čak i sada, dok ovo čitate, oni se hrane vašim emocijama, pa st 
oga morate dobro pazi 
ti kakve emocije odašiljete. Naše emocije privlače pažnju bića sličnih osobina. Kada smo srećni, mi privlačimo još sreće. Ako smo depresivni, privući ćemo depresiju.
 
Različiti narodi imaju različite bogove. Sudbina čovečanstva je priča o ovim bogovima.
Jehova je bog jednog naroda, Alah drugog. Ovi bogovi su stvarni koliko i Jevreji i Arapi.
Kada izbije rat, on ne izbija samo između ljudi. Rat se 
,
doslovno, vodi i između bogova.
 
Davno pre nego što je izgrađen Teotihuakan bogovi su se plašili da će ljudi d 
osegnuti raj.
Tokom perioda Trećeg Sunca, saveznici su,strahujući da ne ostanu bez hrane, rešili da podstaknu ljude da proizvode snažnije emocije.
 
Gurnuli su čovečanstvo u razdor umešavši se u savršenu komunikaciju koja je dotad vladala međ 
u ljudima. Kao rezultat, me 
đ 
u narodima je 
zavladala nesloga. Ovo razaranje mira koji je vladao na svetu zabeleženo je u biblijskoj priči o Vavilonskoj kuli.
 
 
U to vreme, postojale su tri glavne civilizacije: Zemlja Mu, što bi bile današnja Indija i Kina (Miguel se ne slaž
e s teorijom da je kontinent Mu
ili Lemurija potonuo u Tihom okeanu); Zemlja Majmuna (današnja Severna Amerika); i Atlantida, ostrvski kontinent između Evrop
e i Amerike.
Ovi narodi su vekovima živeli u slozi.
 Pod razornim uticajem "bogova", Lemurija i Zemlja Maj
muna udružile su se protiv Atlantide i uništile je u masovnom nuklearnom ratu.(Miguel se ponovo ne slaže s onima koji veruju da je Atlantida uništena krivicom samih Atlantiđ
ana, koji su zloupotrebili svoja znanja izgenetike, odnosno nakon sudara s kometom.) U svetim indijskim spisima, Vedama, u Ramajani, legendi o Rami, opisan je nuklearni rat koji jevo
đen širom sveta. Miguel tvrdi da u planinama severne Indije leže ostaci visokih, snažnih ljudi Trećeg čovecanstva, koji će tek
biti otkriveni.Stanovnici severne polovine Atlantide izgradili su piramide. Bili su tamnoputi, a poznati su kao Tirani, ili Atlanti
đani. Oni su, zahvaljujućisvom naprednom sistemu komuniciranja, bili zaslužni za izgradnju Velike piramide u Gizi. Miguel kaže da je Velika p
iramida spomenik
 Trećem čovečanstvu.
 
Po uništenju Atlantide nastupio je period propadanja, u kojem se ljudska rasa svela na nivo životinja. Iz današnje perspektiv
e, mi smo
svesni samo jedne evolucije. Mislimo da smo mi potomci prvobitnog čoveka. Međutim, M
iguel sma
tra da su naši primitivni preci zapravopripadnici Četvrtog čovečanstva, degradirani potomci veličanstvene rase koja im je prethodila.
 
Pripadnici Četvrtog čovečanstva bili su kratkovečna
,
bolešljiva stvorenja niske inteligencije. Ž
iveli su dvadeset pet do trideset godina, i to
tako primitivnim životom da praktično iza sebe nisu ostavili nikakvu istoriju. S druge strane, posedovali su veliku moć razmnožavanja, takoda je Četvrto čovečanstvo ponovo naselilo Zemlju, opustošenu nakon nuklearnog rata.
  Tu i tamo, na izolovanim ostrvima, malobrojni predstav
nici Trećeg čovečanstva uspeli su da se održe osam generacija. Ovi ljudi su očuvali
znanja iz nauke, tehnologije i duhovnog razvoja koja su pose
dovali pre rata. Znali su da im je vreme ograničeno zbog
posledica radijacije.
Pošto su imali malu reproduktivnu moć, pokušali su da iskoriste preostalu snagu za poučavanje pripadnika Četvrtog čovečanstva
, i to
prvenstveno osnovama higijene i zemljoradnje. Posećivali su naseljena mesta ali se nisu suviše približavali, plašeći se bolesti koje sunemilosrdno harale. Ljudi Četvrtog čovečanstva doživljavali su ova visoka, inteligentna bića kao "bogove". Sećanja na njih sačuvana su u
drevnim spisima, a jedan od primera je biblijski Elohim.
Pripadnici Trećeg čovečans
tva izvodili
su genetičke eksperimente kako bi unapredili rasu. Takođe su tražili način da očuvaju znanja izranijih vremena, kada su ljudi živeli u skladu i znali šta znači funkcionisati u savršenoj ravnoteži. Još tada se oblast Teot
ihuakana smatralasvet
im mestom. Neke od drevnih mudrosti sačuvane su tu, da bi ih kasnije ge
neracije otkrile.
 Tolteci veruju da je sunce izvor inteligencije u Sunčevom sistemu. Preostali predstavnici Trećeg čovečanstva molili su se Sun
cu da im
pomogne da sačuvaju znanja o pos
tizanju sa
vršene harmonije. Sunce je odgovorilo na njihove molitve, šaljući glasnika u obliku novog vida
energije. Svetlost je sun
čev glasnik. U ovom slučaju, novi kvalitet svetlosti manifestovao se u vidu anđeoskih bića, koja su se sparila s ljudima
kak
o bi stvorila mešanu rasu s potencijalom za novu evoluci
 ju inteligencije. Jedan od predstavnika ovih muti
ranih bića bio je Enoh.
 
Neki današnji učitelji i istraživači veruju da su savremenog čoveka začela bića koja su došla na Zemlju iz svemira. Oni tvrđe
da suvanze
maljci izvodili eksperimente mešajući sopstvene gene s genima pračoveka. Miguel ne veru je da su za nastanak današnjeg čovekaodgovorna bića s druge planete. Njegova teorija je bliža drevnim mitovima, i potkrepljuje ideju bezgrešnog začeća, odnosno rođenja
stimulisanog od stra
ne anđeoskih bića poslatih sa Sunca.
 
Bez obzira na to koja vam je od ovih teorija bliža, postoji element "magičnog" umutaciji koja je promenila čovečanstvo i dovela do današnje rase.
 
 Tadašnja promena sunčeve svetlosti, odgovorne za život na Zemlji, predstavlja početak Petog Sunca. Peto čovečanstvo
- rasa mutanata -
 jeste ovo naše. Mi smo d
elom nebeska, delom zemaljska stvorenja. Da bi izvelo mutaciju, Sunce je modifikovalo DNK radi stvaranja
usavršenog čoveka boljeg uma. Cilj današnje evolucije jeste ponovno uspostavljanje savršene unutrašnje komunikacije, nekada prisutne nazemlji a zatim iščezle, i mira i harmonije koje takva komunikacija proizvodi. Ljudi ponovo postaju svesni svoje čovečanske pr
irode.Ponovo smo otkrili
principe kao što su mir, ljubav i pravda. Doneli smo zakone. Pokušavamo da podignemo životni standard ljudi. Međutim,
i dalje patimo od nedostatka unu
trašnje harmonije, i trebao nam je priliv nove energije da bismo nastavili duhovnu evoluciju.
  Januara 1
992. godine sunčeva svetlost se još jednom promenila. Raspodela talasnih dužina postaje drugačija, u korist većeg udelaultraljubičastih zraka. Mi se nalazimo na samom početku razdoblja Šestog Sunca i svedoci smo rađanja Šestog čovečanstva.
Me
đu nama već
i
ma preteča nove rase. Oni su ponovo svesni prvobitnog sna o raju na Zemlji. Širom sveta izranjaju znanja sačuvana iz doba Trećeg Sunca.Istovremeno, napredni mislioci među naučnicima i filozofima otkrivaju koncepcije kojima doprinose sve zastupljenijem holističkom shvaćanjusveta. Danas je sve više naprednih pojedinaca koji su ovladali veštinom unutrašnje komunikacije.
 
Uzore nalaze u ranijim avatarima, kao štosu Hrist, Buda i Krišna. Među nama
 
oduvek bilo živih učitelja, ali mi se plašimo da prihvatimo
jedinu i krajnje jednostavnu istinu kojoj nas
oni uče. Stvoreni smo od svetlosti. Mi smo Bog. Tek kada prihvatimo ovu istinu moći ćemo da se oslobodimo straha, osećaja kri
vice, ljubomorei patnje.
 Teotihuakan je jedno od mesta na kojima su sačuvana ova drevna znanja. Posećujući Teotihuakan, Miguel Anhel Ruis je, zapadajući u
stanja transa, svaki put dolazio do novih saz
nanja. On veruje da je izvor tih drevnih znanja kamenje od kojeg su izgrađeni hramovi. Ovokamenje funkcioniše kao baza podataka, a on, zahvaljujući svom umeću, ima pristup informacijama koje su raniji učitelji tu ostavili. U jednom od takvih stanja povišene svesti „video" je prave graditelje Teotihuakana kako i sami ponovo otkrivaju san o raju na Z
emlji, koji je tu
postojao pre nego što su hramovi izgrađeni.
 
Pre oko četiri hiljade godina, u doba Petog Sunca (koje je trajalo pet hiljada godina), grupa duhovno naprednih ljudi, došlih
sa severa,
ušla jeu pećinu, za koju se nedavno saznalo da se nalazila ispod Sunčeve piramide u Teotihuakanu. Oni
su sanjali san o ogromnoj zmiji. Jedan od
članova grupe, Za
magljeno Ogledalo, upravljao je snom tako da ostali postanu svesni da su ga sanjali.
Zamagljeno Ogledalo je pronašao način da zaustavi patnju koja je vladala oko njega i nauči druge da postanu biča ispunjena ljubavlju, što oni i jesu. On je znao da je unutrašnja komunikacija narušena tokom Trećeg Sunca, kada je čovečanstvo dostiglo 
 
najviši stupanj razvitka. Znao je da su nam bogovi nametnuli ideju o Sudiji i Žrtvi. Počeli smo da se preispitujemo i 
kolebamo, a kao rezultat toga zaboravili smo da komuniciramo sami sa sobom 
. Zamagljeno Ogledalo je video da bogovi vode borbu protiv ljudi. Oni žele da 
ostanemo u paklu. Bogovi osvajaju ljudske umove u procesu pripitomljavanja, kroz koji prolazi svako de 
te. Jedno od pogrešnih uverenja koje nam usađuju bogovi jeste:
"Ja sa 
m samo ljudsko biće 
. Međutim, to što smo ljudska bića ne predstavlja ograničenje.Ljudska duša je veća od božje, a ljudski um besmrtan koliko i božji.
 
Bogovi nastoje da nam usade osećaj nepravde, koji poput noža nanosi rane našem umu. Osećaj nepravde izaziva stvaranje emocionalnog otrova, koji se ispoljava kao tuga, ljubomora i strah. Zatrovan ljudski um sa svoje strane luči novi otrov. Kada 
nas neko 
dirne u „slabu tačku", mi osećamo bol.
 
Međutim, obično nastojimo da to sakrijemo, resavajući da više nikom ne dozvolimo da nas tako  povredi. Zato podižemo oko sebe zid sačinjen od raznih odbrambenih mehanizama. Vodeni uverenjem da je nepravda pogrešna, mi 
 povredujemo druge ljude, samo da bismo ispravili nepravdu.
 Tolteci su bili sledbenici Zamagljenog Ogledala. Oni su bili duhovni ratnici, svesni da vode borbu protiv bogova, koji cvetaju u atmosferisukoba. Cilj ratnika bio je da i sami postanu bogovi, da se oslobode svih strahova i povrate vlast nad svojim umovima. Da bi to postigli, strah
su morali zameniti ljubavlju. Znajući ovo, imali su moć da od sveta naprave Raj. I današnji duhovni ratnici svesni su da se b
ore protiv bogovakoji imaju vlast nad njima. Da biste se oslobodili vlasti bogov
a, morate odlučiti da iskoristite svoje pravo na sanjanje sopst
- venog sna. Umesto
da patite, možete odlučiti da postanete slobodni.
 Zamagljeno Ogledalo je otkr
io najvažniju istinu, sačuvanu iz vremena Trećeg čovečanstva, a to je da smo mi deca Sunca.
 Shva
tio je da je sve sačinjeno od svetlosti. Mi „jedemo" svetlost i svetlost nam prenosi poruke od sunca, koje upravlja životom
u
Sunčevom
sistemu.
Prateći uputstva koja je dobijao u snovima, Zamagljeno Ogledalo je projektovao i izgradio prve hramove
u Teotihuakanu. Njegova znanja su
ugrađena u svaki kamen ovih hramova. Oni su kasnije proširivani i izgrađeni su novi. Ova grupa magova, ili mudraca, osnovala je školumudrosti, ili školu misterija, na tom mestu gde ljudi postaju bogovi.
 Nekoliko hiljada godina u
čitelji iz Teotihuakana poučavali su napredne duhovne tragaoče kako da savladaju strah i žive kao da su u raju, a
ne u
paklu, kako većina ljudi doživljava svet oko sebe. U prekolumbovsko vreme, oko Teotihuakana je živelo oko dvesta hiljada stan
ovnika. To j
e bio najveći trgovački i proizvodni centar u oblasti centralnog Meksika. Međutim, niko nije mogao da se prijavi za obučavanje kod toltečkihučitelja. Kandidati su morali da budu izabrani. Krećući se inkognito medu stanovništvom, učitelji su mogli da ose
te ko je spreman za obuku.
Neprimetno su sprovodili različite testove kako bi procenili vređnost onih koje su izabrali kao potencijalne učenike.
 
Kada su učitelji uvideli da se približavaju kraju ciklusa moći u Teotihuakanu, već su bili dovoljno duhovno
uznapredo
vali da učine ono što je, po Bibliji, učinio Isus. Uzneli su se. Ostavili su svoja fizička tela, stopili se sa svetlošću i uzneli do sunca. Njihovi
 
učenici, koji su bilidostigli različite stupnjeve duhovnog razvoja ali ne i nivo majstora, ostali
su bez vodstva.
Kada su varvari sa severa krenuli da osvajaju Teotihuakan, preostali toltečki učenici nisu mogli da im se odupru. Mnogi su iz
ginuli.
Izmešavši se s narodom Teotihuakana, varvari su pokušali da prilagode toltečko duhovno učenje svom primit
ivnom verovanju u gnevne
bogove, koji zahtevaju ljudske žrtve. Skeleti pronađeni ispod Piramide Sunca u Teotihuakanu verovatno pripadaju duhovnicima koji suritualno ubijeni, pošto su pokušali da se odupru osvajačima.
  Teotihuakan propada i oko 700. godine n.e. prestaje da bude duhovni centar. Njegovi hramovi su namerno spaljeni. Arheolozi dvadesetog
veka otkrivaju ovo mesto i ponovo ga čine pristupačnim u vreme koje se, na ezoteričnom nivou, poklapa s rađanjem Šestog čoveč
anstva.
Preostali toltečki učenici
 
napustili su Teotihuakan. Neki odlaze na jug i spajaju se s Majama, čija je civilizacija u to vreme već bila pretrpelapotpuni pad. Iz ovog spoja rađa se novo carstvo Maja.
 

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->