Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
45Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Skripta Za Zeljezno Doba Pjz

Skripta Za Zeljezno Doba Pjz

Ratings: (0)|Views: 2,800 |Likes:
Published by biximan

More info:

Published by: biximan on Apr 23, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/05/2013

pdf

text

original

 
PRAISTORIJA JUGOSLAVENSKIH ZEMALJA V
 ŽELJEZNO DOBA
ORIGINALNI RUKOPIS: Sanja GospodinovićTRANSKRIPT: Kristina GrubišićAndreja KudelićZAGREB, kolovoz 2004.
 
SADRŽAJ1. JUGOISTOČNOALPSKA REGIJA sa Z Panonijom
- S.Gabrovec, Uvod- Dolenjska grupa- Svetolucijska grupa- Notranjska grupa- Ljubljanska grupa- K.Vinski-Gasparini – Grupa Martijanec-Kaptol- B.Čović – Grupa Donja Dolina-Sanski most
2. JADRANSKO-ZAPADNOBALKANSKA REGIJA
- B.Čović, Uvod- S.Gabrovec, K.Mihovilić – Istarska grupa- Š.Batović – Liburnska grupa-R.Drechsler-Bižić – Japodska grupa
-
B.Čović – Srednjodalmatinska grupa- B.Čović – Srednobosanska grupa
3. SRE DNJOPODUNAVSKA REGIJA
- R.Vasić – Uvod- Daljska grupa- Bosutska grupa- Sremska grupa Zbalkanskog kompleksa- Trako-kimerski, skitski i trako-getski utjecaji u jugosl.Podunavlju
4. CENT RALNOBALKANSKA REGIJA
- R.Vasić – Uvod- B.Čović – Glasinačka kultura- R.Vasić – Kneževski grobovi iz Novog Pazara i Atenice- Moravsko-timočka oblast- Oblast I Kosova, J Srbije i S Makedonije- Srednja i I Makedonija- Đevđelijska grupa- Pelagonija- Ohridska oblast
5. ETNOGENETSKA PITANJA
A.Benac – O etničkim zajednicama starijeg željeznog doba u Jugoslaviji6. KELTSKA KULTURA U JUGOSLAVIJIB.Jovanović – Uvod- Istočna grupaD. Božić – Zapadna grupaB.Jovanović – Zaključak 2
 
UVOD (
S.Gabrovec
)
 
U željeznom dobu imamo 4 geografske regije/zone kao i u brončanom:a) JI alpska regija sa Z Panonijom b) jadransko-zapadnobalkanska regijac) srednjepodunavska regijad) centralnobalkanska regijaRaspad KPŽ-a označava kraj brončanog i početak željeznog doba. Nove snage su seformirale na Mediteranu, u Grčkoj na jednoj, i Italiji na drugoj strani, utječući na naše područje kako na jugu preko Makedonije i vardarsko-moravske doline, tako i sa zapada –  preko Jadrana. Postoji i treće žarište – karpatsko-podunavski prostor, gdje se krajem IX.st počinje raspadati KPŽ te se tamo javlja keramika sa žigosanim ornamentima iinkrustacijom. Povezana s Pontom ona utječe na formiranje Basarabi stila, koji obuhvaća prostor od Crnog mora do Vojvodine, snažno zračeći do Alpa na zapadu i Makedonije na jugu.-počinje se javljati i konjska oprema (paralele na Kavkazu)-dakle, 3 su komponente pri nastanku željeznog doba na našem tlu – grčka, italskai istočna (kavkaska)-važno je spomenuti da su JI alpska i Z balkanska regija izuzetno bogate željeznomrudom (to odmah utječe na formiranje novih kultura, ali i novih trgovačkih putovai veza)-u ovo se doba formiraju etničke cjelineeuropsko Fe doba je podijeljeno na-starije – halštatsko-mlađe latenskos granicom negdje oko 450.g.pr.Kr.- Početak Fe doba vezan je uz pojavu nove konjske opreme kojoj se porijeklo može tražitiu sjevernocrnomorskom i kavkaskom području. Istraživači su to povezali s Herodotoviminformacijama o Kimeranima, koje su, po Herodotu, Skiti protjerali iz pontskih stepa,gdje im je bila domovina.- Arheološki nalazi u Podunavlju govore da se Kimerani nisu povukli samo na jug u Azijukako Herodot kaže, nego i na zapad- borbe Kimerana u Aziji o kojima govori Herodot, točno su datirane, 714.g.pr. – Kimerani su nanijeli težak poraz Rusu I, kralju Urartu-a. To bi označavalo i prijelaz brončanog u željezno doba (no ne smijemo zaboraviti da je prijelaz ipak proces, a ovaj jezapočet još krajem IX.st.)- početak FE doba u sred. Europi vidimo u halštatskom periodu i smještamo ga u krajVIII.st.; u Italiji do njega dolazi već u IX.st, a u Grčkoj – na prijelazu iz submikenskog u(proto)geometrijski period, oko 1050.pr.Kr.3

Activity (45)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
lovetteia liked this
Danira Karović liked this
Djidjana Saric liked this
Valentina Volf liked this
Djidjana Saric liked this
Valentina Volf liked this
Ivana Budimir liked this
Martina Šobak liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->