Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
7Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Un Masaj La Indemana Tuturor - Sabin Ivan-Presopunctura

Un Masaj La Indemana Tuturor - Sabin Ivan-Presopunctura

Ratings: (0)|Views: 649|Likes:
Published by 8Alexandru
presopunctura
presopunctura

More info:

Published by: 8Alexandru on Jun 03, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/20/2014

pdf

text

original

 
r. Sabin lvan,cunoscutspecialistnbal-neofizioterapieqirecupe-rare, foloseqtecu succes,inparalel,si uneleterapiinaturisteprintrecare acu-punctura gi presopunctura.Deaproape 0 deani esteprezentcu articolenpresddespremedicinanaturistdUrmarea uneiindelungatepracticiqiexperiente,public6,nanul1983,,Presopunctura,nmasaja inde-m6naoricui",la Editura Medical6,primalucrarede acestgenin limba lomAn6.Cele 150000 de exemplare iindfoarte repedeepuizate,editura ip[resteo a doua edi{ie.Rdspunz6ndnteresului totmai mareal cititorilorpentruterapiile naturiste,ip[reste,a EdituraSport-Turism(1989),volumul,,Terapiinaturalede vacan{d", ar laEdituraStiintifrcdsiEnciclopedic[(1990),,SAne tratdmqifrrdmedicamente".Edilia de fa\d,,evizuit[si adlugitdcunoiprocedccalemedicinei naturiste,beneficiind qidetehnoredactarca ecalculator deosebit de expresiv[qide func[ional[, r[s-pundenenum[ratelorsolicit[rialepubliculu.Dr.SabinIvanpublicS,nanul 1993, lucrarcadcmemorialistic[,,Anchetat,anchctator",iar inprczcntlucreazd,ncolaborare,aun,,DictionarnciclopcdicdcmedicindnaturistS".
i'/5v
a,I
,
r(rl
,i
oU
ISIIN()7I s70X)7
Itr.ll(X)
t
OI
,ql
GI
Lrl
rllJ
!
G
t-
I.q.-
t
V
O
FF
I
0,
tr
OJ
3-
G
.Il
(fin
:-
 
tut%rnsi-ariimaginatbunuio*1-:9^turansplantaalt4i"iti'a'l'iri"h;ilfii-dunalt.organ'uajutoruldrora[rnarooutatainc6mulliani?'Cinesi-ariinclripoitdereditateaoateiinfluenptdu
'j*31'1,T.*'l#:'#;l?1fir,ipuic-ee1ldenlr"T3n..qo*
conieputn'eprubeti,";Ti"'lltettmaidezvolteunvutorlocuitbralTerrei?:^,^-Desigurc[listamarilorcu99ri1ale.mediciniimoderneste
cumultmaiungi'..,,ff;iliilil6-a;illspuneavantulrancez
J.Bernardpnnarul;i5[,-meaicinaafdcritmaimulteprogrese
*'ilTilt-ti'"",iiT";"",yi,l',,:?::""minun"l"e1iil!:i'
totmaimullioame"-ii":"hi;t"::Tit:ittunormedicamente'inlocuindu-teutrqdilionaleieemediinaturale:lantemedlcl-nale,homeotq,up']'h""pi"i"tt4^.{::".'tp""iale'fizioterapte'organoterapie-tc'ioaie'acestemetodedetratament'enoclve
cwANTxlrxrr
Medicinazilelornoastre.,Eclt-$ggtttturiaEeonsiderate
"or'iii#'ii-rii'iaeome.nl"lllf?ji:
t?'il"":?J:'LH';"#$Fffin;;'*':j,l-,":"9ii,1Ytlil
r.#ffi;rHl,ffi,i[i;:1ffgtry:;;-.s*1lll",i,;3i'il,
ebrartotda,meilnts;ttfffi;ffi;;;;"*hoanedevieli-,pdn6_nggmult,111t-^,.., ,,^ooai rte"""itifii*oerivdtet6
?SlurlT"li#:'li"illfi,ru;;d;i?.p"ni.iti"aiderivdtere
rcuvdnturderividingrejeEtee"!':::^?:?:#::3:li,:laf[tfi';"'i'*?]#
 cuvdntulderividingrecestehomoiosegal,asemdnatdiParuo;:"#1Ji
o"r*"iti"Jili.lll'g"*j:l:i:'#f'hgiil.;13'i,,lu,o-sindtesr?.pity:-"..l
efineEteometod'terapeutlcacEsvrrJquiomsdridtos.arprovoca
il';]il:"ur.io"on"*tratji.mai,t3l'j^:9qil::3:"oT.*tdescoperitaemedrcur
a.r6i,careinconcentratrrmatman'aurru'rrrra'"*{r,descoperitddemedicul
;;;;i]i:,FF: :: * l:',"#il':#$.y:J?lfpTi;'3'mi.nihr,uu.-u
celeasiimptomecuale-bouravurur#;ffi;jirtluiUaiuiS.Brirkenthal,uverna-gemraj,.HahnemannllLt--.,-""",t.."ru.
i-;;Ti;'lffii"ei"*'iti"'utM.g':iT:1::.1'
r'tr:U'*il:;iH'!:'fii':'fIiij{;::"",9.#*ll'trtr:j!:,,"i?::;
-MetooatcraPcuuvq-'"fJ'i"*i,"il.Aceastime_todi.brion^arePrylt""i:.11t:3tf,in Flvetia. inr93r,decaffeP
?i:?Ti:'l#f#:.Xi"#ulffifi:'tt;;i;'it3l'decitreP'Niehans
.---.'..'.-.'-----.---.'
 
Sirecuteprinaspraprobdatimpului,suntdince n cemaimultiolosite,ciriarnlariiecuo industriearmaceuticdoartedezvol-tat6.Acestemetohenaturaledetratamentfowneazdnoul capitolalmedicinii,denumitbiolerapie.Specialigtiiconsiderlc[acesteterapiinaturalevorfi medicamenlelesecolului'alXXI-lea!De ceaceast[bruscdcotiturdnplinavdntalmedicamente-lor desintez6?Celepeste35000de specialitdli.catese afld.nrafturilefarmaciilordinintreagalume,nu aduceleserviciiimenseomuluibolnav?Nu s-audoveditele, antibioticele,celemaiefi'cientemijloacedeluptiimpotrivamicrobilor?Aspirinasipiramidonuln-aufost destulde eficientempotrivafebreisauiiurerilor?Cortizonuln-aajutatel oareatdliabolnavicureumatismsauastmbroryic?Ba,dimpotriv5,nimeninu con-testAmedicamentul,acestauxiliarpreliosalomului'graliecdruiaa fostposibildmenlinereauneibunestdri.de-sdndtateiprelungireav'6rsteimedii'devia1d.Progresulcivilizagieim<j-iemeirfi fostmposibilfErdmedicamente.Si atuncideci sainlocuimmedicamentelecuremediinatu-ralel?Pentrucdmedicamentularedoudtaisuri:vindecd,daruneoriproduce siuneleboli,maialescdndeste consumatinmodabuzivsin6controlatdemedic.Maiintdi s-aobservatcdunele medicimentesuntrauloleratedebolnavi,iindchiarinsotitedefenomenesecundare.ucruriles-auagravatcdnd s-aobsdrvatci,odatdcuvindecareaboliitratate,aparalte sufer-inte. Drodusedeinsusimedicamentuladministrat.Acestebolinri"iii"ialrogener,cdnformstatisticilor,ocupdlocul allVleape listaflagelelorsociale,dupibolilecardiovasculare,ancer;iaccidentee circulalie.Datmedicameniulpoatedeveniotratdnunumaiconsumatin modabuzivsinecontrolat,ciqiin dozeerapeuticepecareeprescriemedicul),dacaseasociazduneialte substanle,c.ary!poate crestetoxicitatea.Sunttotqimedicamentec3re,Ei.du96iuntconsumatesingure,pot,prodfuce,demulteori, accidentegrave. Aqa,dee4emplu,aspirina,medicamentullaindem6na
ICuvintulderivddingrece'te: ialros=mediclgenan=Rrolgce-.Bolileiatrogenesedatorescfiemedicamenlelor,-fieunuiactchirurgicalsaumedicalefectuatin,scopoiofilactic.dediamosticsau erapeutic.Din totalulbolnavilornternalin spitaleledlnS.U.A..l0bzo intrtacestiasunt internalipentruafecliuniproduse demedicamente'lnF.ntu.in lunadecembr'ieaanuluiI 980,intr-unspitdl, dintotalul bolnavilorinternali,18,7%-eraucu'boliproduse de medicamente.
6
oricui,provoac[hemoragiidiggsl1ve'maialeslabolnavii..suferinzi"estomac-iiu'ou6tttdsepierd0'3mlsdnge)l
pil#il"i'"r,;"";;'ii;'Jiloi"ni'iofarmacieersonald'on-
sumatpestemasuroouitatacamdduva^osoasd'eacarepro-
lffi'sl1j[;l.;h..uiatd.necesarerganismulul:l.t.T^.1":,'
ipiiu,"f.nu"etina,e tuttogdsi,mnaproaoeoateantrnevrar-qicele, consumatanmod"abuziv'producembolndvireaiinichiuluiqichiar"u"""i""t"rals-auezical'S-amaidoveditcd orintre,.rurtun1ti"";;;;tt"!;icancerigenenumdrdgi,,pehicilinaoastrdeadeoatetlele'Toateacest"o,{uii"i'iciis.tituiee.le-'are'2Plldoa1te.Denlruarasirea"oiipiiiiaom-edicament,eloriinlocuireaor'curemediioturot"li'Kttigandtafiawtoasbmeneantenqie!
'ri#lilli::i"'r,".*1;;"ill*i#n.:d*lJTifiu;#1[:
cuicuacupuncrura'Pt:""-PTl::::j'H;;I;r.,,"i a" ele.cdndnaleetc.esteuntupiO"neconceput'araabuzaeele'cancsuferinlaespectivd;tbentfiia.e^unemediuatural'rfiit"i'.irrtdbcdtoliegeala',,Adobdndivindecarea'puneaHioocrate,stemaifi;Ail"{it;t-"ntamedicald;inmaimultecai,nsa'ducaPni#;;;;ta[inta'ieuuie-oalegemeceamaiPulinvdtimitoare""

Activity (7)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
Multumiri celui ce ne-a oferit posibilitatea de a citi aceasta carte .
1 hundred reads
angelaemilia liked this
schimbdecarti liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->