Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
20Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Mary Lynn Dille Fata de La Oras.doc

Mary Lynn Dille Fata de La Oras.doc

Ratings: (0)|Views: 352 |Likes:
Published by geta2010
dupa pdf de Catalina Buzdugan
dupa pdf de Catalina Buzdugan

More info:

Published by: geta2010 on Jun 03, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/23/2013

pdf

text

original

 
Autoare: MARY LYNN DILLETitlu original:
CITY GIRL
 Titlu românesc: FATA DE LA ORA
Ş
 
Traducător:
Mihnea Columbeanu
Kate Templeton avea nevoie disperată de o vacanţă. Dar, după două pene de cauciucŞ
i un drum lung
Ş
i cu hopuri printre colinele din Tennessee, se întreba cum de-
Ş
i putuse
închipui că aceea avea să fie o escapadă plăcută. Mai ales după ce l
-a cunoscut pe SamBuchanan, proprietarul debarcaderului
Ş
i al magazinului general, un ditamai ursul de om, blond
Ş
i cu ochi întuneco
Ş
i, care-
i dădea clar de înţeles că n
-
avea ce căuta acolo.
 
Din clipa în care a văzut
-o, Sam a
Ştiut că orăŞeanca aceea tânără Şi răsfăţată, cuochii verzi ca smaraldele, avea să
-
i aducă necazuri. Trebuia neapărat să fie atât de
-al
dracului de atrăgătoare? Dar Kate pur 
 
Şi simplu nu era croită pentru viaţa la munte Şi, în pofida inexplicabilei dorinţe de a ocuprinde în braţe ca s
-
o ţină acolo pentru totdeauna, Sam Ştia că avea să sosească ziua
când trebuia s-
o lase să plece...
 
-
 
Ce frumuseţe. . . ! murmură ea, oftând.
 în spate se auzi sunetul u
Ş
ii glisante, luând-o prin surprindere.
-
 
Ei, anunţă Sam, le
-
am adus pe toate. Grozavă priveliş
te, nu-i a
Şa? Nu mă mai satur să mă uit, adăugă el, venind până lângă Kate.
 
-
 
într-
adevăr.
 
Kate continua să privească
 
 peste apă, dar mica tresărire a inimii o înŞtiinţă că era mult
mai con
ştientă de bărbatul care se oprise lângă ea.
 
-
 
Ai luat deja cina, dar ne-
am gândit că poate ai dori un mic desert. Mamaia a trimiso plăcintă cu mere, mai devreme. E pe frigider.
 Kate înt
oarse capul spre el, observând pentru prima oară cele două pahare pe care le
adusese.
-
 
 Nu
Ştiu dacă bei lapte sau nu, dar e foarte gustos lângă plăcinta cu mere. Ş
i-n plus,e tot ce-
am putut găsi mai bun într 
-un termen atât de scurt.
Kate ezită, neputând vorbi. Nu făcuse nimic ca să merite atâta generozitate. Pentruacei oameni, era o străină, Ş
i totu
şi o luaseră în casa lor Ş
i sub aripa lor ocrotitoare.
Ochii negri ai lui Sam îi susţineau privirea, aŞ
teptându-
i cu răbdare răspunsul, d
ar 
Kate continua să ezite. Ştia că, atâta vreme cât se afla pe muntele acela, cu acel om, eraîn siguranţă. Sentimentul o liniş
tea
Şi o alarma totodată, dându
-
i o senzaţie derutantă.
 
-
 
Ei, spuse el în cele din urmă, lăsând paharul jos, cred că nu ne cunoaş
tem foarte
 bine. Poate ai dori ca acum să rămâi singură.
 
Tocmai se pregătea să se întoarcă spre uŞă, când Kate îi puse o mână pe braţ .
  Nu, serios, spuse ea, expirând prelung. Un pahar cu lapte ar fi excelent.î
şi retrase repede mâna, speriată de sentimentele năvalnice care i se trezeau pentruacel străin. Braţul lui era atât de solid, iar puterea pe care
 o emana din trup o cuprindea ca într-
o îmbrăţişare caldă, ocrotitoare. Luă paharul,sorbind încet, cu privirea în ochii lui. Lumina slabă o împedica să
-i di
stingă clar chipul,Şi fără voie se aplecă spre el. Când în sfârş
it î
şi dădu seama ce făcea, întoarse capul să seuite spre lac. îi privise linia bărbiei, gura senzuală, buzele pline...
 Se întorsese atât de brusc, încât Sam fu nedumerit. O
fracţiune de secundă, crezuse căŞi ea simţea aceleaş
i lucruri ca el. î
şi puse paharul pe balustradă, întrebându
-
se dacă n
-ar fi fost totu
şi mai bine să plece. îi privi expresia în lumina tot mai slabă a soarelui, pieleaalbă ca laptele, ochii verzi, distanţi. înainte de a
-
Şi da seama ce făcea, mâna lui îi atinse
obrazul, mângâindu-
i cu degetele pielea catifelată.
 
Kate se întoarse încet cu faţa spre el, ridicând o mână ca s
-o acopere pe a lui. De ce nu
se mai temea? Oare asta dorise tot timpul? Sam făcu un
pas înainte, cuprinzându-i spatele
cu cealaltă mână, trăgând
-o spre el, dar nu mai mult decât ca s-
o facă să simtă realitatea a
ceea ce se întâmpla.
Buzele lui Kate se despărţiră, ca pentru un oftat, când gura lui se lipi uŞ
or de a ei. Era un
sărut abia simţit, atât de delicat Şi plin de făgăduieli încât, când Sam îl întrerupse, avu osenzaţie de singurătate cumplită.
 
-
 
Aici e
Şti în siguranţă, Kate, murmură el.
O
să am eu grijă de asta.
 
Kate îl privi cum se întoarcea în cabană, ieş
ind pe u
Şă. Va să zică, maşina ei urma săfie gata peste două zile. Până atunci, trebuia să ia o hotărâre
-
o hotărâre pe care crezuse
c-o luase în momentul sosirii pe munte.
0,
 
Sam...
Şopti ea, cu vocea purtată de vânt. Ai dreptate. Nu ne cunoaş
tem deloc
 
foarte bine.
 Pentru familia mea - în primul 
Ş 
i-n primul rând.
 Ş 
 pentru grupul meu literar, The Byliners.
 
mulţumesc pentru toate încurajările Ş 
i sprijinul vostru
.
 
Capitolul 1
Kate Templeton încerca disperată să
-
Şi tragă mica Honda Civic roŞ
ie pe margineadrumului -
dacă drum se putea numi. Dar trecătoarea montană prăfuită, pe care abiaîncăpea o maşină, era îngustată Ş
i mai mult de copacii, stâncile
Ş
i tufi
ş
urile dese de pemargini. Nu avea
 pe ce
 
margine să tragă.
 Ce s-
ar fi întâmplat dacă din partea opusă apărea alt autovehicul?
 
 Nici vorbă să aibăloc pentru a trece pe alături, sau a întoarce maş
ina. Nu-
i mai rămânea decât să se retragă
în mar 
Ş
arier.
-
 
Te rog,
Ş
opti ea, cu vocea sunându-
i straniu în tăcerea din maşină .
 închisese radioul când î
şi dăduse seama cât de concentrată trebuia să fie pentru aconduce prin munţi.
 
-
 
Te rog, ajută
-
mă să ajung cât mai repede la debarcader.
 Cel mai mult î
şi dorea să oprească maş
ina
Şi să consulte harta pripită Ş
i în mare parte
imprecisă pe care i
-
o dăduse
 scumpa
 
ei prietenă, Hannah. Trebuise să
 
se întoarcă din
drum de trei ori -
o dată în Ohio, a doua oară în Kentucky, iar a treia, în Tennessee. Iar "podeţul ăla dulce de lemn" din urmă cu câteva zeci de metri nu era decât o alcătuire de bârne putrede peste o râpă destul de adâncă. Desigur, priet
ena ei
 spusese
 
că nu mai
trecuse pe-
acolo de ani de zile. Dar Kate nu putea să nu se întrebe ce o aş
tepta la"pitoreasca
Şi fermecătoarea cabană de la munte" pe care i
-o descrisese tot Hannah.Sunetul înfundat al unei explozii o smulse din gânduri. Î
Şi ţinu respiraţia, sperând cuîndărătnicie... dar, nu: peste câteva secunde, maş
ina încetini,
Şchiopătând.
 
Kate strânse din dinţi, cu lacrimi de frustrare Şi frică umplându
-i ochii verzi ca
smaraldele, în timp ce lovea cu pumnul în volan. Acum ce să facă?
 
-
 
Fir-
ai a dracului! mormăi ea printre dinţi, stăpânindu
-
Şi imboldul de a sări din
ma
şină pentru a striga aceeaşi urare de să răsune toţi munţii. Minunată vacanţă, Hannah!Mii de mulţumiri! Chestia asta
 sigur 
 
o să
-mi calmeze nervii!
Abia stăpânindu
-
Ş
i furia,
apăsă cu prudenţă pe pedala acceleratorului, scoţând pe jumătate maş
ina de pe drum, cu botul în tufi
ş
uri.
rog,
î
şi spuse ea după câteva clipe de tăcere liniş
titoare,
măcar acum pot 
 
mă uit 
ca lumea la harta aia
.
Luă hârtia de pe scaunul alăturat, iar 
 
ochii i se opriră un moment spre sticluţa din
 po
Şetă. Ezită, dar... nu, era atât de încordată încât, fără apă cu care să înghită pastilele,
 probabil s-ar fi înecat. î
şi descheie centura de siguranţă Şi încercă să deschidă portiera.Fu nevoită s
-
o împingă
cu putere spre crengile dese ale arbu
ş
tilor, întrebându-se înacela
ş
i timp ce efect avea asupea vopselei.
-
 
E mijlocul lui noiembrie, pentru numele lui Dumnezeu! mormai ea,înghesuindu-se prin
deschizătura îngustă. N
-ar fi trebuit ca toate verziturileastea
să se ofilească pân
-acum?
După ce ocoli până în partea maşinii care rămăsese pe drum, se rezemă de capotă Ş
i

Activity (20)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
Magda Manole liked this
Mariana Mihaela liked this
Elena Negut liked this
Elena Negut liked this
Elena Negut liked this
Elena Negut liked this
gabriela liked this
veronica liked this
nemesis41 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->