Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Nacrtna Geometrija Za 2.Razred

Nacrtna Geometrija Za 2.Razred

Ratings: (0)|Views: 51 |Likes:
Published by cevapcic100
Nacrtna geometrija
Nacrtna geometrija

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: cevapcic100 on Jun 03, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/24/2013

pdf

text

original

 
s-
"
f
NACRTNA
GEOMETRIJA
ZA II
RAZRED
TEHNICKIH
SKOLA
)r
~Vj
dr
JURAJ
JUSTINlJANOVIC
Sesto
!Zdanje
SKOLSKAKNJIGA
ZAGREB
1975
~------------;
 
L
.......
Urednik
ZLATKO
~PORER
Strucni
re<:enzent
VLADIMIR .JIRASEK
Korke
opremio2IVKO HARAMIJAOdobrio
Savjet
za
prosvjetu
SRHrjesenjem
hr.
1786
cd
22. V 1958.
Tisak: Rijocka
dskara.
fUjeka
I
!
I
L
2.
3.
,.
5.
6.
7.
<J
SADRZAJI
1.
PROBODISTA RAVNOGLIKA
I
GEOMETRIJSKOGTIJELA
S
PRA
VCEM
1.
Prohodiste ravnog lika
s
pntvcem
ProbodiSteravnoglika
s
pravcem
karl
je
lik
u
n~l;"ocitom
polcZaju
.
Probodi.<ite
ravoog
Jjka~
s
pn,vcem
kadje
Jik
u
'opcem
polozaju
~~.
.
...
2.
Probodista prizme
s
pravcem
Pl'obodiSta
uspravne
prizmc
s
pravcem
Presjek
!..IspnH'ne
prizme
s
twkutom
ProbodiSta
kose
prizme
s
pra\'cem
Vjezbe
3.
Proboclista
piramide
s
pravct;m
47
7
9
9
118,
Odrecli\,<lnje
probodistapiramide
s
pn,VCCm
pomocu
p'\.e
r,H'n'ine
promelulic8
11
9,
Odredivanje
probodista
pil'amide
s
pra\'cem
pomocudrug,:
r:n'nincprometalice
10.
Odredkanje
prchodista piramide
S pl'<lvcem
pomocu
zene
pravCem
i
yrhom
piramide
II, Vjeibe
4.
ProbodiSta valjka
s
pravcem
12.
ProbodiSta rotacionog
Valjka
!'
pi"aVCem
13.
Presjek valjka
s
trokutorn
. 14.
Zadatak
15.
Vjezbe
5:
Probodista stosca
5
pravcem
16.
ProbodiSta rotacionog
stosca
s
horizonl1'!lnim
prn\'cem
17.
ProbodiSta rotacionog stosca
s
vertikalnim
pravce.m
18.
Probodista rotacionog
stoSta
s
pravcem
19.
Vjeibe
polo-
~
12
13
14
1:;
16
17
17
18
In
1919
1
Cianci
kOJe
prcma
nastavnom
prograrnu
{reba
obraditi
s a
IT)
0 U a r h
i
t
t!
k
ton!'
k
0
mod
e I u
tehnickih
skala
OZnaceni
su
s
Ar"
a on.i clan.::i
koietreba
nbraditi
sarno
u
graaevinskom
OdJelu
oZnaceni
'jU
s
Cr.
III
 
IV,6, Pl'obodista
kugle
s
pravcem
2il.
Probodista
kugle
s
hurizontalnim
pravcem
21.
ProbodiStakugle
s
vertikaillim
pravcem
22..
ProbodiSta
kugle
s
pravcem
23.
Vjezbe
II.
KONSTRUKCIJESJENA
7.
Sjene
ravnih
likova
na ravninama projekcija
2021
22
23
24.
Uvod,
vrste
rasYjete,
samosjena
i
bacena
sje"na,
dijagonalna rasYjeta.
24
25.
Sjena
tocke
26
26.
Sjena
duiine
j
sjenakrivulje
27.
Sjenaravnog tika
28.
Osvijetljena'
i
oSjenjena
stranaravnog
lika
29.
Sjena
ravnog lika
pei
centralnoj
rasvjeti
30-:
Vjezbe
8.
Sjena
tocke
i
sjena
duzine
na ravnom
liku
i
nu
geometrijskorn
tijelu
31.
SJena tocke
na ravnom llku
32.
Sjena tocke
na kvadratu
koji
je
U
osobitom
poloiaju
33.
Sjena
tocke
na
geollletrijskom tijelu
34.
Sjena
dutine;
naduiini
35.
Sjena
duiil.1~
'po
trokutu
36.
Sjena vertikalne duiine
po
spomeniku
37.
Sjena
duiine
okomite
na II
2,
po
podnozju
stupa
38,
Vjeibe
'
9.
Sjene
geomet:rijskih
tijela
39.
Sjen~
pravilne
sester-ostrane
piramide
40.
$jene
rotacionog stosca
41.
Sjene
kvadra
kojemu
je
osnovka
u
II,
42.
Sjene
kvadra
kojemu je osnovka
u
rr~
43.
Sjene
rotacionog
valjka
kojemu je osnovka
u
lI!
14.
Sjene
valjkaste
ploce
45.
Sjene
rotacionog
valjka
kojemu
S4
osnovke
okomite
na
osi
X'
46.
Sjene kugle
ako je zraka
svjetlostiusporedna
s
II2 .
47.
Sjene
kugle' kod dijagonalne
rasvjete
48.
Konstrukcija rastavnice
kugle
49.
Vj'2'zbe
10.
Sjene
na
ravninama
prometalicama
50.
Sjena trokuta na
prvoj
ravnini prometalici
51.
Sjenaparalelograma
nB
drugoj
ravnini
prometalicl
52.
Sjena trokuta
'ria
trecojravnini
prometalici
53.
Sjena
piramide natrecoj
ravnlni
prometallci
51.
Vjei;be
2.
3337
3.
40
41
4242
43
44
44
44
45
46
·47
4950
51
5354
54
56
57
5859
60
61
62
64
I
i
M·
M.M·
11.
Sjene
u
udubinama
i
u
supljim
tijelima
55.
Sjene
otvorene prizmaticne udubine
56.
Sjene
otvore:ne
valjkaste
udUbine
57.
Sjene zatvorene pdzmaticne
udubine
58.
Sjene
zatvorene
valjkaste
udubine
59.
Sjene
u
supljoj
piramidi
.
60.
Sjeno
u
supljem
stoscu
61.
Sjene
u
supljoj
polukugli
62.
Vjeibe
12.
Sjena
Iikana
Uku,
tijela na
tijelu
63.
Sjene trokuta
i
paralelograma
64.
Sjenetrokuta
i
paralelograma koji se
s'ijeku .
65.
Sjenepiramide
i
prizme
66.
Sjene
piramide
i
prizme
koje
se
prodiw
67.
Sjene prizmaticne
ploce
i
valjka
68.
Sjene
vaUkaste place
i
vaIjka
69.
Vjezbe
13.
Prakticneprimjene konstrukcije
sjena
70.
Sjene
glavice prizmaticnog
stupa
71.
Sjene
dimnjaka
72.
Sjene na vratima
73.
Sjene
na ulazu skole
74.
Sjene
na
stepenicama
75.
Sjene
u
predvorju
kuce
76.
Sjene
ni§e
III.
PRODORI
GEOMETRIJSKlH TIJELA
14.
Prodor
dviju prizama
77.
Opcenito
0
prodoru tijela
78.
Prod
or peterostrane
i
trostrane
prizme
79.
Prodorkvadraticne
i
trostrane
prizme
80.
Prodor
dviju
trostranih
prizama
81.
Prodor
dv~ju
kosih
prizama
82.
Vjeibe
15.
Prodor
prizme
i
piramide
83.
Prodor
cetvel'ostrane
prizme
s
cetverostranom piramidom
84.
Prodor dvijutrostranihprizama
s
cetverostranom
piramidom
85.
Prodor trostrane
pri:z.me s
trostranom piramidom
86.
Vjeibe
16.
Prodol'
dvijupiramida
87.
Prodor dviju pravilnih cetvorostranih
pil'smida
88.
Prodol'
pravilneeetverostrane
i
osmerostrane piramlde
89.
Prodor dviju trostranih
piram!da
90.
Vjezbe
65
65
66
67
67
6970
7171
72
7'
76
77
78
79
81
8384
8687
91
91
93
93
96
99
100
102104105106
106
10.
111112114
v

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->