Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Cadru de Referinta

Cadru de Referinta

Ratings: (0)|Views: 74|Likes:
Published by Anca Oana

More info:

Published by: Anca Oana on Jun 03, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/14/2015

pdf

text

original

 
© 2012.
Centrul Na
ţ
ional de Evaluare
ş
i Examinare
Coordonatori de activitate:
 Dan POTOLEA, Steliana TOMA, Anca BORZEA
Autori:
 
Vasile CHI
Ş
, Constantin CUCO
Ş
, Liliana EZECHIL,Marin MANOLESCU, Dan POTOLEA, Steliana TOMA, Matei CERKEZ,Vasile MOLAN, Anca BORZEA, Laura C
Ă
PI
ŢĂ
, Irina HORGA,Cosmina MIRONOV, Daniela NI
ŢĂ
DUMITRU, Gabriela NOVEANU,Dana OPRE, Firu
ţ
a TACEA, Olimpius ISTRATE
Responsabil de activitate:
 Rozalia DOICESCU
Manager de proiect:
 Silviu-Cristian MIRESCU
Descrierea CIP a Bibliotecii Na
ţ
ionale a RomânieiCoordonate ale unui nou cadru de referin
ţă
al curriculumului na
ţ
ional
/Centrul Na
ţ
ional de Evaluare
ş
i Examinare. – Bucure
ş
ti: Editura Didactic
ă
 
ş
iPedagogic
ă
, 2012
Bibliogr.
 ISBN 978-973-30-3146-8371
EDITURA DIDACTIC
Ă
 
Ş
I PEDAGOGIC
Ă
, R.A.
Str. Spiru Haret, nr. 12, sector 1, cod 010176Tel./Fax: 021.312.28.85e-mail: office@edituradp.rowww.edituradp.roRedactor:
 Izabella Tilea
Tehnoredactor:
Cati-Narcizia Lupu
Copert
ă
:
 Elena Dr 
ă
 gulelei Dumitru
 Nr. plan: 5201/2012Tiparul executat la Imprimeria OLTENIA, Craiova
 
CUPRINS
Introducere. Câteva elemente de concep
ţ
ie
......................................................................................................7
 Capitolul 1. Legitimitatea
ş
i oportunitatea unui nou cadru de referin
ţă
 
.......................................................131.1. Natura
ş
i rolul cadrului de referin
ţă
......................................................................................................131.2. Cauze
ş
i nevoi ale elabor 
ă
rii unui nou cadru de referin
ţă
...................................................................141.3. Componentele cadrului de referin
ţă
....................................................................................................15
Capitolul 2. Reforma curricular 
ă
în România; evolu
ţ
ii, procese, nevoi de dezvoltare
.................................172.1. Etape în reforma curricular 
ă
................................................................................................................172.2. Studii, cercet
ă
ri recente privind reforma curriculumului
ş
i direc
ţ
iile posibile de dezvoltare .................21
Capitolul 3. Standardele unei noi calit
ăţ
i a educa
ţ
iei
ş
i form
ă
rii; repere europene
ş
i na
ţ
ionale
................25
 
3.1. Repere europene .................................................................................................................................253.2. Repere na
ţ
ionale .................................................................................................................................28
Capitolul 4. Principii metodologice cheie ale elabor 
ă
rii cadrului de referin
ţă
.............................................31
Capitolul 5. Re
ţ
eaua conceptelor nodale ale cadrului de referin
ţă
 
...............................................................38
 
5.1. Concepte nodale .................................................................................................................................39
Capitolul 6. Pilonii reconstruc
ţ
iei curriculare
.................................................................................................506.1. Competen
ţ
a - „organizatorul” curriculumului .......................................................................................506.1.1. Semnifica
ţ
ia „competen
ţ
ei” în contextul activit
ăţ
ii educa
ţ
ionale
ş
i profesionale actuale .........506.1.2. Analiza
ş
i definirea „competen
ţ
ei” ...........................................................................................516.2. Centrarea pe elev – axa metodologic
ă
a sistemului curricular ............................................................596.2.1. Sustenabilitatea teoretic
ă
 
ş
i empiric
ă
a conceptului ...............................................................59
 
6.2.2. Principii psihologice ale înv
ăţă
rii centrate pe elev ...................................................................646.2.3. Centrarea pe elev
ş
i implica
ţ
ii curriculare ...............................................................................666.3. Calitatea – referen
ţ
ialul valoric al curriculumului .................................................................................696.3.1. Delimit
ă
ri conceptuale.............................................................................................................696.3.2. Standarde
ş
i indicatori na
ţ
ionali (ARACIP) privind calitatea curriculumului
ş
colar ..................69
Capitolul 7. Politici
ş
i strategii ale finalit
ăţ
ilor educa
ţ
ionale; valori
ş
i competen
ţ
e
....................................737.1. Valori
ş
i competen
ţ
e ............................................................................................................................737.2. Competen
ţ
e generice
ş
i competen
ţ
e cheie .........................................................................................757.3. Profilul de formare al absolventului .....................................................................................................807.3.1. Profiluri de formare – repere la nivel na
ţ
ional .........................................................................817.3.2. Profiluri de formare – repere la nivel european .......................................................................827.3.3. Caracterizare general
ă
a nivelurilor de înv
ăţă
mânt ................................................................847.4. Profiluri de formare
ş
i niveluri de studii ................................................................................................877.4.1. Profilul de formare al absolventului de înv
ăţă
mânt pre
ş
colar .................................................877.4.2. Profilul de formare al absolventului de înv
ăţă
mânt primar ......................................................917.4.3. Profilul de formare al absolventului de înv
ăţă
mânt gimnazial .................................................987.4.4 Profilul de formare al absolventului de înv
ăţă
mânt liceal .......................................................101
Capitolul 8. Domenii experien
ţ
iale
ş
i arii curriculare
...................................................................................1058.1. Domenii experien
ţ
iale ........................................................................................................................1058.2. Structura generic
ă
a ariilor curriculare ...............................................................................................1228.3. Aria curricular 
ă
limb
ă
 
ş
i comunicare ..................................................................................................1238.4. Aria curricular 
ă
matematic
ă
 
ş
i
ş
tiin
ţ
ele naturii ...................................................................................1288.5. Aria curricular 
ă
om
ş
i societate .........................................................................................................135
3
 
8.6. Aria curricular 
ă
arte ...........................................................................................................................1408.7. Aria curricular 
ă
tehnologii ..................................................................................................................1478.8. Aria curricular 
ă
educa
ţ
ie fizic
ă
 
ş
i sport ..............................................................................................1578.9. Aria curricular 
ă
consiliere
ş
i orientare ...............................................................................................1628.10. Aria curricular 
ă
studii crosscurriculare .............................................................................................168
Capitolul 9. Proiectarea curricular 
ă
; niveluri, tipuri, strategii
.....................................................................1819.1. Principii generale ...............................................................................................................................1819.2. Proiectarea planurilor-cadru de înv
ăţă
mânt ......................................................................................1909.2.1. Planul-cadru de înv
ăţă
mânt - delimit
ă
ri conceptuale ............................................................1909.2.2. Principii de elaborare
ş
i dezvoltare a Planului –cadru ..........................................................1929.2.3. Structura Planului-cadru ........................................................................................................1939.2.4. Evaluarea planurilor-cadru de înv
ăţă
mânt ............................................................................1939.3. O perspectiv
ă
modular 
ă
în organizarea programei
ş
colare ...............................................................1969.3.1. Identitatea programei
ş
colare ca document curricular ..........................................................1969.3.2. Diversitatea modalit
ăţ
ilor de structurare a programelor 
ş
colare ............................................1979.3.3. Structura programei
ş
colare în perspectiv
ă
modular 
ă
..........................................................198
9.3.3.1. Modulul – ca unitate curricular 
ă
.............................................................................1989.3.4. Organizarea modular 
ă
a disciplinei de înv
ăţă
mânt ...............................................................198
9.3.4.1. Principii 
ş
i proceduri de derivare a modulelor 
........................................................198
9.3.4.2. Structura unui modul curricular 
..............................................................................2009.3.5. Criterii de evaluare a programei
ş
colare în organizare modular 
ă
.........................................2039.4. Proiectarea manualelor 
ş
colare .........................................................................................................2079.4.1. Identitatea manualului ca document curricular ......................................................................2079.4.2. Diversitatea modurilor de structurare a manualelor ..............................................................2079.4.3. Repere pentru evaluarea manualelor ....................................................................................208
Capitolul 10. Implementarea curriculumului; conducere
ş
i monitorizare
..................................................21110.1. Natura
ş
i nivelurile implement
ă
rii .....................................................................................................21110.2. Condi
ţ
ii pentru implementarea curriculumului .................................................................................21310.3. Considera
ţ
ii
ş
i sugestii de ordin practic ...........................................................................................217
Capitolul 11. Evaluarea curriculumului; evaluare si certificare
...................................................................22211.1. Bazele teoretico-metodologice ........................................................................................................22211.1.1. Concepte
ş
i problematic
ă
....................................................................................................22211.1.2. Obiectul, scopurile
ş
i modelele evalu
ă
rii curriculumului ......................................................22211.2. Sistemul institu
ţ
ionalizat al evalu
ă
rii curriculumului; practica evalu
ă
rii ............................................22511.2.1. Niveluri
ş
i standarde ............................................................................................................22511.2.2. Evaluarea de proiect, evaluarea de proces
ş
i evaluarea de produs ...................................22611.2.3. Tipuri
ş
i forme de evaluare; evaluarea competen
ţ
ei ...........................................................227
Capitolul 12. Implica
ţ
iile renov
ă
rii curriculare; schimb
ă
ri extracurriculare necesare
..............................231
 În loc de concluzii, 10 elemente de noutate ale cadrului de referin
ţă
.........................................................235
Bibliografie
.......................................................................................................................................................243
4

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->