Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Dap an Toan Thpt 2013 Www.mathVN.com 2

Dap an Toan Thpt 2013 Www.mathVN.com 2

Ratings:
(0)
|Views: 26,980|Likes:
Published by chyputy

More info:

Published by: chyputy on Jun 04, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/12/2013

pdf

text

original

 
B
GIÁO D
C VÀ
Đ
ÀO T
O
THI T
T NGHI
P TRUNG H
C PH
THÔNG N
Ă
M 2013Môn thi: TOÁN – Giáo d
c trung h
c ph
thông
ĐỀ
THI CHÍNH TH
Ứ 
C
H
ƯỚ 
NG D
N CH
M THI
(
 B
n H 
ướ 
ng d 
ẫ 
n ch
ấ 
m thi g 
m 04 trang 
)
I. H
ướ 
ng d
n chung
1)
 
 N
ế
u thí sinh làm bài không theo cách nêu trong
đ
áp án nh
ư
ng
đ
úng thì v
n cho
đủ
s
 
đ
i
mt
ng ph
n nh
ư
H
ướ 
ng d
n ch
m thi quy
đị
nh.2)
 
Vi
c chi ti
ế
t hóa
đ
i
m s
c
a t
ng câu (n
ế
u có) trong H
ướ 
ng d
n ch
m thi ph
i
đả
m b
o khônglàm sai l
ch H
ướ 
ng d
n ch
m thi và ph
i
đượ 
c th
ng nh
t th
c hi
n trong H
i
đồ
ng ch
m thi.3)
 
Sau khi c
ng
đ
i
m toàn bài, làm tròn
đế
n 0,50
đ
i
m (
0,25 làm tròn thành 0,50; l 
0,75 làmtròn thành 1,00
đ 
i
ể 
m
).
II.
Đ
áp án và thang
đ
i
mCÂU
Đ
ÁP ÁN
Đ
I
M1. (2,0
đ
i
m)
 
a) T
p xác
đị
nh:
.
 D
=
\
0,25
Câu 1
(
3,0
đ 
i
ể 
m
)
 
b) S
ự 
bi
ế
n thiên:
 
Chi
u bi
ế
n thiên:
2
1'33;'01.
== = = −
 x yxy x
 Trên các kho
ng và
(;1
−∞
)(1;),
+
'0
 y
>
nên hàm s
 
đồ
ng bi
ế
n.Trên kho
ng nên hàm s
ngh
ch bi
ế
n.
(1;1),
'0
 y
<
0,50
C
c tr 
:Hàm s
 
đạ
t c
c
đạ
i t
i
1;
 x
= −
 
 y
 Đ
 
(1)1.
= =
 y
 
Hàm s
 
đạ
t c
c ti
u t
i
1;
 x
=
 
 y
CT 
(1)3.
= = −
 y
 0,25
Gi
ớ 
i h
n:lim;lim.
+
= = +
 xx
 yy
0,25
B
ng bi
ế
n thiên:0,25
 x 
'
 y y
−∞
1
1
+∞
0 0
+++∞
−∞
13
 1
www.MATHVN.comwww.DeThiThuDaiHoc.com
 
c)
Đồ
th
(
):
 0,50
 y
2. (1,0
đ
i
m)
Kí hi
u ti
ế
 p tuy
ế
n c
n tìm và
( )
0 0
;
 x y
là t
a
độ
c
a ti
ế
 p
đ
i
m.H
s
góc c
a b
ng 9
0
'()9
 yx
=
0,25
0200
23392.
== = −
 x x x
 0,25V
ớ 
i Ph
ươ 
ng trình c
a
0
2
=
 x
0
1.
=
 y
917.
=
 yx
 0,25V
ớ 
i Ph
ươ 
ng trình c
a
0
2
= −
 x
0
3.
= −
 y
915.
= +
 yx
 0,25
1. (1,0
đ
i
m)
Ph
ươ 
ng trình
đ
ã cho t
ươ 
ng
đươ 
ng v
ớ 
i
( )
2
332032.330.3
+ = =
 xxx x
 0,25
Đặ
t 3
đượ 
c (*)(0),
= >
 x
t
ta
.
2
230
=
t
Gi
i ph
ươ 
ng trình (*) v
ớ 
i
đ
i
u ki
n ta
đượ 
c
0,
>
3.
=
 0,50V
ớ 
i
ta
đượ 
c Ph
ươ 
ng trình có nghi
m duy nh
t
3,
=
1.
 x
=
1.
 x
=
 0,25
2.
 
(1,0
đ
i
m)
 
Đặ
t
u
ta có
= + =
1và d cos d ,
v x
= =
d d
 
và sin .
u x v
0,25Do
đ
ó
( )
π  π  
= +
220 0
1 sin sin d
 I x x x
 
0,25
π  
π π  
= + + =
20
1 cos .2 2
 x 
 0,50
3. (1,0
đ
i
m)
Trên
đ
o
n
[ ]
1;2,
ta có
( )
= ++
2
' 13
 x 
ln .
 y  x 
 0,25V
ớ 
i m
i
 x 
 
thu
c
đ
o
n
 
[ ]
1;2,
 
ta có:
2
13
 x  x 
<+
 
+
1 l
 
suy ra nênhàm s
ngh
ch bi
ế
n trên
đ
o
n
n 1,
 x 
<
' 0
 y
[ ]
1; 2 .
 0,50
Câu 2
(
3,0
đ 
i
ể 
m
)
 
Do
đ
ó
[ ]
1;2
min (2) 7 2ln2
 y y
= =
,
[ ]
1;2
max (1) 2.
 y y
= =
 0,25
11
O
2
1
1
3
2
www.MATHVN.comwww.DeThiThuDaiHoc.com
 
Ta có
2
.
 ABCD
Sa
=
 Vì nênm
t khác
()
SAABCD
,
SAAD ABAD
 suy ra
( )
 ADSAB
t
i
.
 A
Do
đ
ó
n
o
30.
=
 ASD
 0,50S
Câu 3
Trong tam giác vuông ta ,
SAD
o
.cot303.
= =
SAADa
 0,25(
1,0
đ 
i
ể 
m
)Th
tích kh
i chóp
3.
13.33
= =
SABCDABCD
aVSA
 0,25
1.
 
(1,0
đ
i
m)
 M
t ph
ng
( )
 P
có vect
ơ 
pháp tuy
ế
n là
=
G
(1; 2; 2).
n
 0,25
Đườ 
ng th
ng
vuông góc v
ớ 
i
( )
 P
nên nh
n
=
G
(1; 2; 2)
n
làm vect
ơ 
ch
ph
ươ 
ng.0,50
Câu 4.a
(
2,0
đ 
i
ể 
m
)
 
Ph
ươ 
ng trình tham s
c
a
= − += += +
12 21 2 .
 x  y z
 0,25
2. (1,0
đ
i
m)
 Kho
ng cách t
g
c t
a
độ
 
O
 
đế
n
( )
 P
2 2 2
1.0 2.0 2.0 3( ,( )) 1.1 2 2
d O P
+ + = =+ +
 0,50M
t c
u bán kính ()
(,())1.
 RdO
= =
 0,25Ph
ươ 
ng trình c
a
222
():1.
Sxy
+ + =
0,25
( )
(1)240124
+ − = ⇔ + = +
iziizi
 0,25
2 41
izi
+=+
 0,25
( )( )( )( )
+ = = ++
2 4 13 .1 1
i iz zi ii
 0,25
Câu 5.a
(
1,0
đ 
i
ể 
m
)
 
Suy ra 3.
 zi
=
 0,25BACD
3
www.MATHVN.comwww.DeThiThuDaiHoc.com

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->