Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
18Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Expresii algebrice

Expresii algebrice

Ratings: (0)|Views: 2,737 |Likes:
Published by Cătălin
câteva chestii metodice
câteva chestii metodice

More info:

Published by: Cătălin on Apr 23, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/29/2013

pdf

text

original

EXPRESII ALGEBRICE.
PRIMELE NO\u0162IUNI DESPRE ECUA\u0162II
1. Cu ce trebuie s\u0103 \u00eenceap\u0103 cursul de algebr\u0103 2. Locul ecua\u0163iilor
3. Obiectivele acestui capitol
1. Cu ce trebuie s\u0103 \u00eenceap\u0103 cursul de algebr\u0103. La \u00eenceputul algebrei apar dou\u0103 lucruri

noi pentru elevi: 1) se introduc numerele relative \u015fi 2) numerele se noteaz\u0103 prin litere. \u00cen privin\u0163a ordinii \u00een care se predau aceste dou\u0103 teme, exist\u0103 dou\u0103 posibilit\u0103\u0163i. Prima: se introduc de la \u00eenceput numerele relative, apoi se trece la calculul algebric. \u00cen acest caz, c\u00e2nd se introduc expresiile algebrice, se \u00een\u0163elege c\u0103 fiecare liter\u0103 reprezint\u0103 un num\u0103r ra\u0163ional oarecare, deci pozitiv sau negativ (sau zero). A doua: se \u00eencepe cu un capitol special, Expresii algebrice, \u00een care elevii \u00eenva\u0163\u0103 s\u0103 exprime opera\u0163ii cu numere nedeterminate, notate prin litere, s\u0103 rezolve probleme simple \u00een care unele dintre date sau toate sunt reprezentate prin litere, d\u00e2nd rezultatul sub form\u0103 de formul\u0103, deci s\u0103 alc\u0103tuiasc\u0103 expresii algebrice simple, \u015fi s\u0103 afle valoarea numeric\u0103 a unei asemenea expresii c\u00e2nd se dau literelor valori determinate. Apoi se introduc numerele negative \u015fi pe urm\u0103 se trece la calculul algebric.

\u00cenainte de reforma \u00eenv\u0103\u0163\u0103m\u00e2ntului din 1948 era la noi \u00een vigoare prima ordine. \u00cen prezent se manifest\u0103 tendin\u0163a de a introduce ordinea a doua. Care dintre aceste dou\u0103 ordini este preferabil\u0103? Nu este indicat ca no\u0163iunea de expresie algebric\u0103 s\u0103 fie introdus\u0103 \u00een mod subit, printr-o defini\u0163ie, mai mult sau mai pu\u0163in corect\u0103 \u00eenso\u0163it\u0103 de exemple luate la \u00eent\u00e2mplare. Dac\u0103 se procedeaz\u0103 astfel, no\u0163iunea de expresie algebric\u0103 nu se leag\u0103 de cuno\u015ftin\u0163ele anterioare ale elevilor \u015fi elevii nu o \u00een\u0163eleg destul de bine. \u00censu\u015fi cuv\u00e2ntulexpresie este pentru ei gol. Elevul nu vede c\u0103 o expresie algebric\u0103 exprim\u0103 ceva, \u015fi anume: un ansamblu de opera\u0163ii care se fac cu numerele respective. Pentru ca elevii s\u0103 \u00een\u0163eleag\u0103 bine calculul algebric, este foarte important ca ei s\u0103-\u015fi formeze de la \u00eenceput, nu pe parcurs, o idee just\u0103 despre rostul expresiilor algebrice. Ei trebuie s\u0103 \u015ftie c\u0103 expresiile algebrice \u00ee\u015fi au originea \u00een practic\u0103. Primele expresii algebrice pe care le v\u0103d elevii trebuie s\u0103 fie expresii compuse de ei, pentru a exprima solu\u0163iile unor probleme, propriet\u0103\u0163i ale opera\u0163iilor sau reguli de calcul.

Pentru a asigura \u00een\u0163elegerea complet\u0103 a folosirii literelor \u00een algebr\u0103, este util ca \u00een acela\u015fi timp cu introducerea expresiilor algebrice s\u0103 se trateze \u015fi valoarea numeric\u0103 a unei expresii algebrice. Nici aceast\u0103 chestiune nu trebuie tratat\u0103 formal, numai prin lucr\u0103ri ca: S\u0103 se afle valoarea expresiei.... pentrux =.... Elevii trebuie s\u0103-\u015fi dea seama de la \u00eenceput de rostul acestei lucru, \u015fi anume: dac\u0103 o expresie algebric\u0103 reprezint\u0103 - sub forma sa primitiv\u0103 - solu\u0163ia unei probleme cu date exprimate prin litere, a afla valoarea numeric\u0103 a acestei expresii algebrice \u00eenseamn\u0103 a g\u0103si solu\u0163ia acelei probleme pentru cazul \u00een care literele iau valorile corespunz\u0103toare. Aflarea valorii numerice a expresiei algebrice revine deci la particularizarea problemei respective - opera\u0163ie invers\u0103 a generaliz\u0103rii,

care const\u0103 \u00een trecerea de la problema cu date numerice la aceea\u015fi problem\u0103, dar cu date literale. Dac\u0103 rezolvarea problemelor cu date \u00een litere reprezint\u0103 o trecere de la concret la abstract, aflarea valorii numerice a expresiei ob\u0163inute reprezint\u0103 \u00eentoarcerea la concret. Trat\u00e2nd valoarea numeric\u0103 a unei expresii algebrice \u00een acela\u015fi timp cu introducerea expresiilor algebrice \u015fi \u00een str\u00e2ns\u0103 leg\u0103tur\u0103 cu problemele cu date \u00een litere, asigur\u0103m leg\u0103tura dus \u015fi \u00eentors de la aritmetic\u0103 la algebr\u0103, construim o temelie solid\u0103 pentru tot cursul de algebr\u0103. Pentru a atinge acest scop at\u00e2t de important, nu avem nevoie de numerele negative, c\u0103ci nu exist\u0103 probleme de aritmetic\u0103 \u00een care datele s\u0103 fie exprimate prin numere negative. Dac\u0103 \u00eencepem cursul de algebr\u0103 cu numerele relative, ac\u0163ion\u0103m \u00eempotriva trecerii fire\u015fti de la aritmetic\u0103 la algebr\u0103.

\u00cen concluzie, cursul de algebr\u0103 trebuie s\u0103 \u00eenceap\u0103 cu tema Expresii algebrice \u015fi aceast\u0103 tem\u0103 trebuie tratat\u0103 \u00een str\u00e2ns\u0103 leg\u0103tur\u0103 cu aritmetica. De altfel, aceast\u0103 ordine este adoptat\u0103 \u00een cele mai multe \u0163\u0103ri. O vom urma \u015fi \u00een cadrul acestei lucr\u0103ri. Mai mult, se poate lua \u00een considera\u0163ie \u015fi procedeul urm\u0103tor: s\u0103 se predea \u00eent\u00e2i calculul algebric, inclusiv ecua\u0163iile liniare cu o singur\u0103 necunoscut\u0103, \u015fi abia pe urm\u0103 s\u0103 se introduc\u0103 numerele negative. Aceast\u0103 ordine ar corespunde \u015fi ordinii istorice \u00een care s-a format algebra. La noi, ea a fost adoptat\u0103 \u00een scurt timp, \u00een anii 1946-1948, \u00een programa gimnaziului unic.

Problema nu s-ar mai pune dac\u0103 literele s-ar folosi pe scar\u0103 larg\u0103 la aritmetic\u0103, ceea ce este de dorit \u015fi posibil. Trecerea de la aritmetic\u0103 la algebr\u0103 s-ar face pe nesim\u0163ite \u015fi c\u00e2nd se \u00eencepe calculul algebric no\u0163iunea de expresie algebric\u0103 ar fi o no\u0163iune cu care elevii sunt familiariza\u0163i de mult.

2. Locul ecua\u0163iilor. O problem\u0103 foarte important\u0103 este urm\u0103toarea: c\u00e2nd trebuie

predate ecua\u0163iile \u00een \u015fcoala general\u0103? De mult\u0103 vreme, \u00eenc\u0103 de la \u00eenceputul acestui secol, s- a introdus la noi (\u00een clasa a IV-a a gimnaziului) ordinea urm\u0103toare: se trateaz\u0103 \u00eent\u00e2i complet calculul algebric cu expresii ra\u0163ionale, apoi se predau ecua\u0163iile \u015fi sistemele de ecua\u0163ii, iar la sf\u00e2r\u015fit se rezolv\u0103 probleme cu ajutorul ecua\u0163iilor. Aceast\u0103 ordine este \u00een aparen\u0163\u0103 logic\u0103. Se dau \u00eent\u00e2i o serie de cuno\u015ftin\u0163e teoretice, calculul algebric, pe baza acestor cuno\u015ftin\u0163e se pred\u0103 un alt capitol, de asemenea teoretic - ecua\u0163iile -, iar la urm\u0103 vin aplica\u0163iile - rezolvarea problemelor cu ajutorul ecua\u0163iilor.

Experien\u0163a de c\u00e2teva decenii arat\u0103 c\u0103 aceast\u0103 ordine are dou\u0103 dezavantaje: pe de o parte capitolele consacrate calculului algebric \u015fi rezolv\u0103rii ecua\u0163iilor sunt lipsite de finalitate, iar pe de alt\u0103 parte, cei mai mul\u0163i elevi sunt mai slabi \u00een rezolvarea problemelor.

\u00centradev\u0103r, un timp \u00eendelungat (circa un an \u015fi jum\u0103tate din doi), elevii \u00eenva\u0163\u0103 s\u0103 fac\u0103 fel de fel de calcule algebrice, f\u0103r\u0103 s\u0103 vad\u0103 m\u0103car \u00een parte la ce folosesc. Ei efectueaz\u0103 calculele algebrice ca un joc ce se desf\u0103\u015foar\u0103 dup\u0103 anumite reguli, dar nu-\u015fi dau seama de semnifica\u0163ia lor. Este adev\u0103rat c\u0103 la v\u00e2rsta de 14-15 ani, c\u00e2nd \u00eenva\u0163\u0103 \u00eenceputurile calculului algebric, elevii nu-\u015fi pun prea multe probleme. Ei simt o real\u0103 pl\u0103cere s\u0103 fac\u0103 calcule chiar complicate, s\u0103 le scrie frumos; c\u00e2nd iese rezultatul din carte e un adev\u0103rat triumf. Aceste exerci\u0163ii sunt pentru ei un fel de sport. Nu este r\u0103u s\u0103 folosim aceast\u0103 \u00eenclinare a elevilor pentru a-i l\u0103sa s\u0103-\u015fi formeze tehnica de calcul- dup\u0103 cum este bine s\u0103-i facem pe copii s\u0103

2
\u00eenve\u0163e la o anumit\u0103 v\u00e2rst\u0103 poezii - dar nu trebuie s\u0103 ne facem iluzia c\u0103 prin aceasta
atingem efectiv scopul acestei p\u0103r\u0163i din \u00eenv\u0103\u0163\u0103m\u00e2nt.

Aceasta, pe de o parte, \u00een ceea ce prive\u015fte calculul algebric. Pe de alt\u0103 parte, c\u00e2nd, \u00een cele din urm\u0103, se ajunge la rezolvarea problemelor cu ajutorul ecua\u0163iilor, elevii \u00eent\u00e2mpin\u0103 mari greut\u0103\u0163i la punerea problemelor \u00een ecua\u0163ie. \u00cen aceast\u0103 etap\u0103 gre\u015felile f\u0103cute p\u00e2n\u0103 atunci se r\u0103zbun\u0103. Elevul \u015ftie s\u0103 fac\u0103 opera\u0163ii algebrice - c\u00e2nd i se spune ce opera\u0163ii are de f\u0103cut; el \u015ftie s\u0103 rezolve ecua\u0163ii date, dar nu \u015ftie s\u0103 formeze ecua\u0163ii. Calculul algebric este pentru el ca un avion care zboar\u0103 foarte bine, dar n-are teren de aterizare.

P\u00e2n\u0103 la urm\u0103, elevii \u00eenva\u0163\u0103 \u015fi s\u0103 pun\u0103 problem\u0103 \u00een ecua\u0163ie, dar preg\u0103tirea lor nu este armonioas\u0103. Prin acest mod de predare se separ\u0103 oarecum teoria de practic\u0103. Se face un timp \u00eendelungat numai teorie, iar la sf\u00e2r\u015fit se fac numai aplica\u0163ii. Un asemenea procedeu devine de cele mai multe ori necesar pe treptele mai \u00eenalte ale \u00eenv\u0103\u0163\u0103m\u00e2ntului matematic, dar \u00een \u015fcoala general\u0103 aceast\u0103 separa\u0163ie nu este bun\u0103. Aici lucrurile se pot organiza \u00een a\u015fa fel \u00eenc\u00e2t elevii s\u0103 vad\u0103 cum practica duce la probleme teoretice \u015fi s\u0103 aplice \u00een practic\u0103 cuno\u015ftin\u0163ele teoretice pe m\u0103sur\u0103 ce le dob\u00e2ndesc, nu mai t\u00e2rziu.

Pentru aceasta este necesar ca ecua\u0163iile s\u0103 fie predate c\u00e2t mar devreme, imediat dup\u0103 ce se introduc literele, \u015fi s\u0103 se rezolve probleme ce duc la ecua\u0163ii foarte simple. Pe m\u0103sur\u0103 ce se \u00eenainteaz\u0103 cu calculul algebric, se rezolv\u0103 ecua\u0163ii \u00een care intervin calculele corespunz\u0103toare: dup\u0103 reducerea termenilor asemenea - ecua\u0163ii \u00een care intervin reduceri de termeni asemenea, dup\u0103 \u00eenmul\u0163irea polinoamelor - ecua\u0163ii \u00een care intervin \u00eenmul\u0163iri de polinoame, la fel dup\u0103 frac\u0163iile algebrice, \u015fi se rezolv\u0103 probleme care duc la astfel de ecua\u0163ii.

Mai mult, tot calculul algebric se poate subordona ecua\u0163iilor, iar acestea - problemelor. Pentru a \u00eencepe predarea diferitelor chestiuni de calcul algebric, se poate ar\u0103ta c\u0103 exist\u0103 ecua\u0163ii - sau chiar probleme - care necesit\u0103 astfel de calcule. S-ar p\u0103rea c\u0103 prin aceste introduceri ne abatem de la tema propriu-zis\u0103 a lec\u0163iei. Dar s\u0103 ne g\u00e2ndim c\u0103 ele ne r\u0103pesc o parte infim\u0103 din timpul prev\u0103zut pentru aceast\u0103 tem\u0103 \u015fi c\u0103 merit\u0103 s\u0103 facem acest mic sacrificiu, c\u0103ci prin aceasta \u00eenv\u0103\u0163\u0103m\u00e2ntul cap\u0103t\u0103 un orizont mai larg. De altfel, aceste introduceri nu sunt necesare la fiecare tem\u0103 de calcul algebric - este vorba \u00een total de 3-4 astfel de introduceri, deci de 3-4 ori c\u00e2te 5-10 minute.

Subordon\u00e2nd calculul algebric ecua\u0163iilor, respect\u0103m \u015fi legea biogenetic\u0103. \u00cen istoria algebrei nu a existat o epoc\u0103 \u00een care s\u0103 se fi dezvoltat calculul algebric, apoi o alt\u0103 epoc\u0103 \u00een care acesta s\u0103 fie aplicat la rezolvarea ecua\u0163iilor. Dimpotriv\u0103, ecua\u0163iile sunt mai vechi dec\u00e2t calculul algebric. \u00censu\u015fi numele algebrei vine de la metoda de a rezolva ecua\u0163ii. La \u00eenceput s-a folosit un simbol numai pentru necunoscut\u0103, \u00eencolo se lucra cu coeficien\u0163i numerici deci nu exista un calcul algebric independent de ecua\u0163ii - ca \u00een manualele noastre de algebr\u0103. Abia c\u0103tre sf\u00e2r\u015fitul sec. al XV-lea, calculul cu litere \u00eencepe s\u0103 fie tratat separat.

F\u0103c\u00e2nd ca ecua\u0163iile s\u0103 str\u0103bat\u0103 ca un fir ro\u015fu tot cursul de algebr\u0103 \u015fi subordon\u00e2nd
calculul algebric ecua\u0163iilor, acesta apare \u00een lumina sa adev\u0103rat\u0103, ca un mijloc de a rezolva
3

Activity (18)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
40_gogosica liked this
Kolozsi Arnold liked this
Raluca Blaga liked this
Daniela Moldovan liked this
Ana Vrabie liked this
Dan liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->