Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Drept Comercial subiecte examen mtc an 2

Drept Comercial subiecte examen mtc an 2

Ratings:
(0)
|Views: 508|Likes:
Published by Dora Cluci
Drept Comercial subiecte examen mtc an 2 ucdc
Drept Comercial subiecte examen mtc an 2 ucdc

More info:

Published by: Dora Cluci on Jun 04, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/29/2015

pdf

text

original

 
Sub.1
1.Calitatea de comerciant/profesionist ( dobândirea calităţii de comerciant, dovada calităţii decomerciant, incetarea calităţii de comerciant).
Calitatea de comerciant:Comerciantii sunt de 2 tipuri: comercianti persoane fizice si comercianti persoane juridice.Codul Comercial Roman nu da o definitie a comerciantului, ci precizeaza doar cine are calitate decomerciant. Astfel: “sunt comercianti aceia care fac fapte de comert avand comertul ca o profesiune obisnuita precum si societatiile comerciale”.Pentru a avea calitatea de comerciant – persoana fizica trebuie sa indeplineasca doua conditii:savarsirea de fapte de comert si exercitarea comertului ca profesiune obisnuita, iar pentrusocietatea comerciala aceasta rezulta din insasi actele de constituire.Dobandirea calitatii de comerciant:Persoanele fizice dobandesc calitatile de comerciant in mod diferit de persoanele juridice.Potrivit Codului Comercial, comerciantul perosana fizica este definit nu prin apartenenta la oanumita profesie sau un grup professional, ci prin actele si operatiunile pe care le efectueaza inmod professional. Persoanele juridice sunt societati comerciale care-si dobandesc calitatea decomerciant prin insusi obiectul lor de natura comerciala.Savarsirea unor acte de comert constituie prima conditie pt dobandirea calitatii de comerciant.Cea de a doua conditia este aceea ca actele de comert sa fie savarsite avand caracterul unei profesiuni.Dovada calitatii de comerciantIn cazul persoanelor fizice, intrucat calitatea de comerciant se dobandeste prin savarsirea faptelor de comert inseamna ca aceasta calitate se poate proba numai prin prezentarea unor dovezi dincare sa rezulte ca persoana in cauza a savarsit una sau mai multe din faptele prevazute de art 3Cod Comercial. Calitatea de comerciant nu se poate dovedi prin existent autorizatieiadministrative, inamtricularea la registrul Comertului, dovada platirii impozitului etc.In cazul societatii comerciale, dovada de comerciant se face prin insasi constituirea societatii. Unmijloc de dovada ar putea fi copia certificatului de inregistrare la reg. Comertului.Incetarea calitatii de comerciant:Pierderea calitatii de comerciant pt persoanele fizice se realizeaza in momentul in care inceteazasa mai savarseasca fapte de comert ca profesiune.In cazul persoanelor juridice, calitatea de comerciant se pierde in momentul in care societateacomerciala inceteaza sa mai existe ca persoane fizice. SC inceteaza prin dizolvare si lichidare.
2.Constituirea societăţii în comandită pe acţiuni (actele constitutive, contractual de societate,asociaţii, firma, acţiunile, administratorii societăţii, statutul societăţii, formalităţile necesareconstituirii).
Societatea in comandita pe actiuni SCA – este forma de societatea comerciala constituita prinasocierea mai multor persoane, care participa la formarea capitalului social prin anumitecontriburii reprezentate prin actiuni, in vederea desfasurarii unei activitati comerciale, pt relizareaunor beneficii in scopul impartirii profitului si care raspund pt obligatiile comerciale numai inlimita aportului lor.Societatea in comandita pe actiuni se poate constitui prin:Aporturile a cel putin 2 actionari pt desfasurarea unei activitati comerciale in vederea impartirii profitului si care raspund pt obligatiile sociale in limita aportului lor.Subscriptie publica care presupune o oferta de subscriere adresata oricarei persoane care dispunede bani si doreste sa ii investeasca prin cumpararea de actiuni.Actele constitutive ale societatii:
 
Potrivit legii, actele de constituire ale societatii in comandita pe actiuni sunt contractual desocietate si statutul care pot fi incheiate printr-un act unic denumit act constitutiv.Contractul de societate – acest act se incheie in forma scrisa. Contine asociatii societatii denumitiactionari, care pot fi peroane fizice cat si persoane juridice. Pentru aceasta forma de societate estenecesar un nr minim de 2 asociati. Firma societatii se compune dintr-o denumire proprie ce o vadeosebi de alte societati si va fi insotita de mentiune scrisa in intregime sau prescurtat. Incontractul de societate este necesar sa se prevada capitalul social subscris si cel varsat. Acesta nu poate fi mai mic de 90.000 leiIn contractual de societate trebuie mentionat aportul fiecarui asociat (in numerar, in natura si increante)Contractul de societate trebuie sa arate nr si valoarea actiunilor respective valoarea nominal aacestoraDe asemenea contractual de societate trebuie sa cuprinda clause privind administrarea siconducerea societatii cu precizarea sisemului de aministrare unic sau dualis.Statutul societatii – trebuie incheiat in forma scrisa.Constituirea societatii in comandita pe actiuni( actele constitutive, contractual de societate,asociatii, firma, actiunile, administratorul societatii, statutul societatii, formalitatile necesareconstituirii).Actele constitutive S.C.A. se constituie prin contract de societate si statut, urmand o proceduraasemanatoare cu constituirea societatilor pe actiuni. Contractul de societate si statutul pot fiincheiate sub forma unui inscris unic, denumit act constitutiv.Asociatii – ca in fiecare societate comerciala asociatii societatii in comandita pe actiuni persoanefizice sau juridice. Potrivit legii, nr asociatilor nu poate fi mai mic de 2 si cu conditia sa existeasociati din cele 2 categorii: comanditari si comanditati.Firma societatii – conform art 35 din Legea nr 26/1990, firma unei societati in comandita peactiuni se compune dintr-o denumire proprie, de natura a o deosebi de firma altor societati, si vafi insotita de mentiunea scrisa in intregime “societate in comandita pe actiuni”.Actiunile – Actiunile reprezinta fractiuni din capitalul social al unei societati in comandita peactiuni. Ele dau dreptul de a participa la beneficii sau pierderi proportional cu cota detinuta.Actiunile sunt transmisibile atat prin acte juridice “inter vivos”( vanzare, donatie), cat si prin acte juridice(mortis , cauza, testament).Administratorul societatii – societatea administrate numai de catre asociatii comanditati. Pot finumiti prin actul constitutive ori printr-un act ulterior. Asociatii comanditati sunt alesi deadunarea generala. Administratorii vor putea fi revocati de adunarea generala a actionarilor  printr-o hotarare luata cu majoritatea, stabilita pt adunarile extraordinare.Formalitatile necesare constituirii sunt : intocmirea actelor constitutive si inregistrarea societatii.Aceste formalitati sunt necesare si in cazul constituirii continuare sau prin subscriptie publica.
3.Efectele deschiderii procedurii de insolvenţă.
Procedura insolventei constituie un ansamblu de norme juridice prin care se urmareste obtinereafondurilor banesti pt plata datoriilor debitorului aflat in insolventa fata de creditorii sai inconditiile stabilite, diferentiat pe categorii de debitori ,prin reorganizare judiciara , in baza unui plan de reorganizare sau prin faliment.Principalul efect al deschiderii procedurii insolventei este acela prevazut de art.36 dinLegea85/2006 Potrivit acestuia, de la data deschiderii procedurii se suspenda de drept toateactiunile judiciare, extrajudiciare si masurile de executare silita asupra averii debitorului.Justificarea acestei masuri impusa de legiuitor rezida in principal din caracterul colectiv siconcursual al procedurii insolventei, ce nu poate fi realizat decat prin oprirea urmaririlor individuale si derularea unei proceduri organizate, cu participarea tuturor creditorilor.
 
Cu toate acestea, suspendarea nu opereaza cu privire la procedurile de executare silita declansatede creditori contra bunurilor din averea personala a fidejusorilor debitorului sau a persoanelor care au garantat prin cautiune reala executarea obligatiilor debitorului.Un avantaj al deschiderii procedurii consta in faptul ca nicio dobanda, majorare sau penalitate deorice fel ori cheltuiala nu vor putea fi adaugate creantelor nascute anterior datei deschiderii procedurii potrivit dispozitiilor art.41 din Lege. Aceasta masura intervine ca un mijloc de protectie asupra debitorului, pentru a-i inlesni acestuia posibilitatea de redresare economica.Alt efect demn de mentionat al deschiderii procedurii insolventei este ridicarea dreptului deadministrare al debitorului. Acesta se aplica atunci cand asupra debitorului s-a dispus deschiderea procedurii generale a insolventei cu ridicarea dreptului de administrare sau deschiderea proceduriisimplificate, cand dreptul de administrare este exercitat direct de catre lichidatorul judiciar. Inacest stadiu al procedurii, Legea prevede ca debitorul poate desfasura doar activitati ce suntnecesare derularii operatiunilor de lichidare. Masura ridicarii dreptului de administrare opereaza practic o indisponibilizare a bunurilor debitorului, pentru a asigura realizarea drepturilor decreanta si constituie o particularitate a legii insolventei. Pentru ca debitorul sa nu fie privat dedrepturile sale, legea prevede posibilitatea desemnarii administratorului special, ce reprezintainteresele acestuia.Un al treilea efect pe care doresc sa-l prezint poate fi exprimat de dispozitiile art.79 dinLegea85/2006 care prevad posibilitatea lichidatorului judiciar de a introduce la judecatorul sindicactiuni pentru anularea actelor frauduloase incheiate de debitor in dauna creditorilor in ultimii treiani anteriori deschiderii procedurii. Aceasta prevedere constituie o aplicare in cadrul proceduriiinsolventei a actiunii pauliene. Deosebirea consta insa in titularii actiunii. Daca in cadrul actiunii pauliene creditorii sunt cei care ataca direct actele, in cadrul procedurii insolventei, titularul directal actiunii este administratorul/lichidatorul judiciar.Sub.2
1.Societatea comercială în nume colectiv (noţiunea, caractere, problema calităţii de comerciant a asociaţiilor in SNC, constituirea SNC, dizolvarea şi lichidarea SNC 
 
 ) 
 Notiunea SNC :SNC este cea mai veche firma de societate comerciala. Ea cuprinde un nr mic de asociati care, deobicei, sunt persoane care se cunosc intre ele. Aceasta societate este potrivita pt afaceri mici incare asociatii realizeaza activitati si isi asuma toate riscurile.Legea 31/ 1990 cuprinde anumite elem care exprima esenta SNC. Potrivit art 3 din Legea31/1990, SNC este acea forma de SC ale carei obligatii sociale sunt garantate de patrimonialsocial si cu raspundere nelimitate si solidata a tuturor asociatilor.SNC poate fi definite ca o societate comerciala constituita prin asocierea pe baza deplineiincrederi a 2 sau mai multor peroane care pun in comun anumite bunuri pt desfasurarea uneiactivitati comerciale in scopul impartirii profitului rezultat si in care asociatii raspund nelimitat sisolitar pt obligatiile societatii.Caracterele SNC:A)Societatea se bazeaza pe increderea deplina a asociatilor, asocierea bazata pe calitatile personale ale fiecarui asociat.B)Cap social este divizat in parti de interes care nu sunt reprezentate prin titluri. Partile deinteres sunt netransmisibile.C)Obligatiile sociale sunt garantate cu patrimonial social si cu raspunderea nelimitata sisolitara a tuturor asociatiilor.Problema calitatii de comerciant a asociatilor in SNC:In conceptia traditional asociatii SNC erau considerati ei insusi ca fiind comercianti. SNC eraconsiderata o asociatie intre comercianti. Dispozitiile codului comercial potrivit carora asociatii

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->