Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
7Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Dicle Ve Firat Su Sorunu

Dicle Ve Firat Su Sorunu

Ratings: (0)|Views: 345|Likes:
Published by logosocietas
Türkiyede baraj yapimi. Dicle ve Firat Su Sorunu
Türkiyede baraj yapimi. Dicle ve Firat Su Sorunu

More info:

Categories:Types, Research, History
Published by: logosocietas on Apr 23, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/07/2013

pdf

text

original

 
 
TÜRK 
İ
YE’DE BARAJ YAPIMININALT-HAVZA ETK 
İ
LER 
İ
 
Suriye ve Irak’ta incelemeler yapanGerçekleri Ara
ş
t
õ
rma Heyeti’nin RaporuMay
õ
s 2002
İ
ngilizce’den Çeviren: Emin So
ğ
anc
õ
 
İ
lisu Baraj
õ
Kampanyas
õ
 (
İ
lisu Dam Campaign)Kürt
İ
nsan Haklar
õ
Projesi(Kurdish Human Rights Project)
ş
edeki Ev(The Corner House)
 
 
İ
Ç
İ
NDEK 
İ
LER 
Te
ş
ekkür 
3
Önsöz
4
B
İ
İ
 NC
İ
BÖLÜM:Tarihçe ve Çal
õ
ş
ma Alan
õ
 
7
 
İ
İ
 NC
İ
BÖLÜM:Tart
õ
ş
mal
õ
Sular – Dicle ve F
õ
rat
Barajlar ve Anla
ş
mazl
õ
klar 10Su k 
õ
tl
õ
ğ
õ
n
õ
n Ekonomi Politi
ğ
i 13Dicle ve F
õ
rat Üzerindeki Barajlar ve Anla
ş
mazl
õ
klar 15GAP 18GAP : Suriye ve Irak’
õ
n Kayg
õ
lar 
õ
24
(Akan Su Miktar 
õ
nda Azalma-Su Kirlili
 ğ 
inde Art 
õ
 ş
- Türkiye’nin Bölgesel 
 İ 
htiraslar 
õ
 )
GAP ve K 
õ
y
õ
da
ş
Ülkeler Aras
õ
nda Son Zamanlardaki Gerginlikler 30Müzakere Giri
ş
imleri 34
 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM:Ortak Akarsulara
İ
li
ş
kin Kurallar – Uluslararas
õ
Hukuk veEn
İ
yi Uygulama
-
 
Uluslararas
õ
Sözle
ş
meler ve S
õ
n
õ
r A
ş
an Su Yollar 
õ
36-
 
Uluslararas
õ
Finans Kurumlar 
õ
: Finansmanda S
õ
n
õ
rlay
õ
c
õ
Standartlar 43-
 
ş
terek Suyollar 
õ
Üzerindeki Baraj Projeleri Hakk 
õ
nda “En
İ
yiUygulama” Yönergeleri 46
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM:
 
Heyet’in Saptamalar 
õ
 
-
 
Zarar Verildi
ğ
inin Kan
õ
t
õ
50-
 
İ
sti
ş
are 53-
 
Çözüm Olas
õ
l
õ
ğ
õ
63-
 
Müzakerelerin Geni
ş
letilmesi 65 
ÇERÇEVELER:
-
 
 Dicle ve F 
õ
rat Havzalar 
õ
17 
-
 
 Plânlanan ve Tamamlanan Barajlar 20
-
 
GAP’ 
õ
n
 İ 
ç Politikadaki Yeri 21
1
 
-
 
 İ 
lisu Baraj
õ
’n
õ
n Muhtemel Alt-Havza Etkileri 31
-
 
 Az
õ
nl 
õ
klar 
õ
n Haklar 
õ
40
-
 
 Irak’taki Alt-Havza Etkileri 52
-
 
Uluslararas
õ
m
õ
 , S 
õ
n
õ
r A
 ş
an m
õ
: Bir Kelimenin Yaratt 
õ
 ğ 
õ
Fark 58
EKLER:Ek I:
Friends of the Earth (Yeryüzünün Dostlar 
õ
) taraf 
õ
ndan Nisan 2000’de haz
õ
rlat
õ
lanHukukî Etüd
Ek II:
Dünya Barajlar Komisyonu’nun “Bar 
õ
ş
, Kalk 
õ
nma ve Güvenlik 
İ
çin”Akarsular 
õ
n Payla
ş
õ
m
õ
na
İ
li
ş
kin Önerileri
Ek III:
Uluslararas
õ
Hukukta Sular 
õ
n Taksimi: Irak D
õ
ş
i
ş
leri Bakanl
õ
ğ
õ
ve Irak SulamaBakanl
õ
ğ
õ
, 1999
 Ek IV:
Uluslararas
õ
Suyollar 
õ
n
õ
Ta
ş
õ
ma D
õ
ş
õ
nda Amaçlarla Kullan
õ
m Hukukuna
İ
li
ş
kinSözle
ş
me2

Activity (7)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Adnan Yazan liked this
Yigit Aras liked this
Gül Tüzün liked this
GuncelYorum liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->