Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword or section
Like this
30Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
SKAKAVAC1

SKAKAVAC1

Ratings:

4.5

(2)
|Views: 1,548 |Likes:
Published by Bobodyee
Thelema, Magika, Kabala, Okultizam, Ezoterija
Thelema, Magika, Kabala, Okultizam, Ezoterija

More info:

Published by: Bobodyee on Apr 23, 2009
Copyright:Public Domain

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/16/2013

pdf

text

original

 
SKAKAVAC 1
1
 
SKAKAVAC 1
SKAKAVAC 1 - MALKUT SKAKAVAC 1 - MALKUT SADRŽAJ:SADRŽAJ:
SKAKAVCI REDA TELEMITASKAKAVCI REDA TELEMITA
MANIFESTACIJA REDA TELEMITAMANIFESTACIJA REDA TELEMITA
SIMBOLIKA ZAPADNOG HERMETIZMASIMBOLIKA ZAPADNOG HERMETIZMA
DO TAMO I NAZADDO TAMO I NAZAD
USPON I PAD HRIŠĆANSTVAUSPON I PAD HRIŠĆANSTVA
ALISTER KROULI 1875 E.V. - 1947 E.V.ALISTER KROULI 1875 E.V. - 1947 E.V.
SINTEZA HOROSKOPASINTEZA HOROSKOPA
O PENTAKLUO PENTAKLU
VREME - U NAMA I OKO NASVREME - U NAMA I OKO NAS
PANTAKL I MAGIČKI DNEVNIKPANTAKL I MAGIČKI DNEVNIK
LIBER PIRAMIDOS SA KOMENTAROMLIBER PIRAMIDOS SA KOMENTAROM
CEREMONIJA SEDAM SVETIH KRALJEVACEREMONIJA SEDAM SVETIH KRALJEVA
LEPTIROV NAUKLEPTIROV NAUK
TRI STAZE KOJE VODE DALJE OD MALKUTATRI STAZE KOJE VODE DALJE OD MALKUTAPrvi broj. Privatno štampano izdanje.Prvi broj. Privatno štampano izdanje.Svi tekstovi suSvi tekstovi su
©©
vlasništvo autora.vlasništvo autora.Jesenji Ekvinocij 2003.e.v.Jesenji Ekvinocij 2003.e.v.
2
 
SKAKAVAC 1
 
ORDO THELEMAORDO THELEMASKAKAVCI REDASKAKAVCI REDA TELEMITATELEMITA
frater ALION 
 Red Telemita nije klasičan Magički, Religiozni, niti Mistički Red. OT proučava učenja iznanja svih duhovnih orijentacija i grupacija, a sve u jednom cilju, ispunjenju svrhe Reda.Konstitucijom OT je to jasno definisano: spoznaja i vršenje Istinske Volje čoveka. Stoga OT i imasamo tri ranga, jer oni se razlikuju u suštinskim odnosima, traženja i pronalaženja Istinske Volje,njenog izvršenja i duhovne transcedencije u odnosu na tu Istinsku Prirodu.Sistem OT je uporediv sa mnogim drugim sistemima, bilo da su oni zasnovani nakabalističkom Drvetu Života, ili na nekom drugom konceptu duhovnog rada - prepoznatljivi su usvakom od tih sistema osnovni "stadijumi" postignuća, koji su predstavljeni u OT sa tri ranga.Mi izvlačimo naše znanje iz različitih istočnjačkih i zapadnjačkih izvora, bilo da su tomisticizam Joge ili Magika Teleme. Sve ceremonije ili prakse se preporučuju samo u skladu saosnovnim principom - u cilju pronalaženja i manifestacije Istinske Prirode svakog muškarca i žene.Iz tog razloga OT nije religiozni niti magički red u uobičajenom smislu reči.Ne može se reći ni da je OT "povezan" sa nekim drugim Telemitskim Redom, ali je očito dabaš zbog svoje koncepcije on sadrži Sve u sebi, pa programi i sistemi tih redova praktičnoupotpunjavaju procese bitne za dostizanje Inicijacije ova tri ranga. Članovi OT mogu bez razlike bitičlanovi drugih Redova, a njihova postignuća spram OT mogu biti automatski prepoznata zbog jasnih korespodencija i definicija sistema datih Redova. Konstitucija OT daje jasnu naznakuodnosa individualnog rada spram Reda Srebrne Zvezde, ali svaki drugi Red koji postavlja svojsistem korespodentno ovome, bilo da se radi individualno ili grupno, može se potvrditi kao deoopšteg Toka Teleme, koji je formulisan kao Ordo Thelema.Normalno, OT nepromoviše, nezagovara, niti sprovodi ilegalne, nasilne ili kriminalneradnje, jer se to suprotstavlja principima i smislu Teleme. Štaviše, iako mnogi koji su pogrešnoobavteni i sa izmanipulisanim ispranim mozgom tvrde, Mi nismo satanistki kult, nitipraktikujemo "crnu magiju". U Konstituciji OT je jasno naznačeno da mi jesmo protiv svih oblikaograničavanja religioznih, duhovnih, intelektualnih, socioloških, materijalnih i drugih sloboda, alinikako ne zagovaramo sprovođenje "opamećivanja" na načine koji bi bili kontradiktorni smislusticanja slobode duha i uma na ne-telemitskim osnovama. MI ne pričamo previše u tom smislu, nitiželimo da preobratimo druge u "našu veru" niti vredi da se raspravljamo da li je nešto bolje ili lošijeza nekoga. To je stvar lične spoznaje Istinske Prirode, a nas ćete poznati po delima našim, ponašem životu.Svrha našeg postojanja je ljudski progres, Sloboda u svim oblicima i domenima IstinskeVolje naša želja svima ("Čini što ti je volja će biti sav Zakon"), kao i garant jednakih prava usprovođenju Istinske Volje za svakoga, za sve ljude. Naš glavni cilj je stoga ispunjenje Velikog DelaDuhovne i Materijalne Evolucije kroz religiozne i naučne metode. Naša se Volja sada manifestuje. "Skakavac" jeste i časopis i zbornik radova Telemita, bezobzira kom Redu da pripadaju. Svi oni su svesni Duhovnog Puta i svog duhovnog Rada, kako naSamo-Spoznaji tako i na prenošenju svojih shvatanja svetu. Članovi više telemitskih redova supriložili svoje tekstove i time započinjemo jedan ozbiljan posao. Posao promene, posaoprenošenja znanja, posao kristalizacije učenja, posao sveopšteg sagledavanja učenja iispoljavanje rezultata, prikazivanje plodova Teleme. Verujemo da obim tema, kao i obim iposvećenost kojim je svemu pristupljeno govori o ozbiljnosti sadržaja koji pokrivaju kako tematskuoblast svakog broja, tako i pojedine specifične aspekte našeg Rada. Koliko smo svi sposobni dabudemo jedno u našoj Volji u manifestaciji ovog "skakavca" toliko Telema u svakom od nas pokrećeprocese koji individualno deluju na okolinu.Stoga nas po plodovima našim znajte. 
3

Activity (30)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Lana N Jernej liked this
sanshinmon liked this
Jordan Sisovski liked this
Nseboja Trspiuce liked this
Set Aymot liked this
i1590 liked this
Bozidar Micic liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->