Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
14Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
SKAKAVAC2

SKAKAVAC2

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 3,238|Likes:
Published by Bobodyee
Thelema, Magika, Kabala, Okultizam, Ezoterija
Thelema, Magika, Kabala, Okultizam, Ezoterija

More info:

Published by: Bobodyee on Apr 23, 2009
Copyright:Public Domain

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/11/2014

pdf

text

original

 
SKAKAVAC
2
1
 
SKAKAVAC
2
SKAKAVAC 2 - JESODSKAKAVAC 2 - JESODSADRŽAJ:SADRŽAJ:
GNUSNOST PUSTOGNUSNOST PUSTOŠENJAŠENJA
DO TAMO I NAZAD I JOŠ MALO GOREDO TAMO I NAZAD I JOŠ MALO GORE
O KRUGU, PENTAKLU, LAMENUO KRUGU, PENTAKLU, LAMENU
ASTROLOŠKI MESECASTROLOŠKI MESEC
VETAR SA ISTOKAVETAR SA ISTOKA
UVOD U ZAČARANI SANUVOD U ZAČARANI SAN
KARL GERMER (1885 - 1962 e.v.)KARL GERMER (1885 - 1962 e.v.)
ZAPISI VIZIJA I PROLASKA KROZ TRIGRAMEZAPISI VIZIJA I PROLASKA KROZ TRIGRAME
MASONSKA BESEDAMASONSKA BESEDA
O MISI SVETOG DUHAO MISI SVETOG DUHA
RITUAL PROLASKA KROZ TUATRITUAL PROLASKA KROZ TUAT
POLJUBACPOLJUBAC
TRI STAZE KOJE VODE DALJE OD JESODATRI STAZE KOJE VODE DALJE OD JESODADrugi broj. Privatno elektronsko izdanje.Drugi broj. Privatno elektronsko izdanje.Svi tekstovi suSvi tekstovi su
©©
vlasništvo autora.vlasništvo autora.17.januar 2004.e.v.17.januar 2004.e.v.
2
 
SKAKAVAC
2
GNUSNOST PUSTOŠENJA- MORAL SKAKAVACAREDA TELEMITA
Frater Alion Aiwass
I.
Odvajkada, škole Misterija su podučavale da su ljudima moguće tri velike Inicijacije. Jedna jesamo rođenje, druga je kontinuum života, a tra je Velika Svetkovina Smrti. Sve tri suneprikosnovene i nepobitne i čine život koji smo voljno izabrali da živimo i sledimo. Na rođenje i smrtpraktično nemamo uticaja (sem u izvesnim situacijama), a Život je stalan razvoj, promena, ispoljavanjevlastitih osobina i saznavanje, kako o istima tako i o prirodi Univerzuma.Škole Misterija su pri Inicijaciji rođenja prenosile znanje aspirantu o tom specifičnom procesukoji čovek preduzima. Rođenje donosi ulazak u Novi Svet, aspirant se upoznaje sa opštim prilikama ukoje stupa i sa opštim uslovima koje mora da prihvati kao novorođeni. Inicijacija života počinje gotovoistog momenta kada inicijat shvati sve te okolnosti, tada se on upoznaje sa detaljima "simbolike" kojaobeležava Život i njegove osobine. Stupanje u Smrt je poseban momenat vrhunca života, i za nju sekaže da je Kruna Svega. Sagledavši to, možemo primetiti analogije sa Drvetom Života, Čovek se rađai pojmi, vidno, elemente koji ga okružuju, nepobitno je postao Čovek Zemlje, kako ga mi nazivamo uRedu Telemita. sazrevanje i dalji život, energija sa kojom živi, posvećenost i Rad koji obavlja suosobine Ljubavnika, koji je korespodentan središnjoj trijadi sefirota Drveta Života, a tzv. "Majstorstvo"se postiže prelaskom Bezdana prilikom čega dolazi do anihilacije ega i personalnosti u koristZvezdane Svesnosti. Vrhunac ovog procesa je "konačna" smrt u zagrljaju Velike Boginje Zvezda -NUIT. Simbolične inicijacije vode inicijata putem alegorijskih predstava i dramskog doživljaja daspozna i bude svestan ovih stanja. Eksoterički čovek pojmi i saznaje sve to, intelektom prima k sebi teuvide, oseća i saoseća sa Inicijacijama, ali Ezoterijski to ne može biti niti podučeno, niti saznato nitidato, to je specifično iskustvo, nekad zvano direktnim iskustvom Istine, a to dolazi "s visina" i jedinstveno je za svakog čoveka i ženu ponaosob. Specifično je u smislu doživljaja i iskustvenogdejstva na Svest Inicijata, ali te Inicijacije jesu Univerzalne.Vrhovnim postignućima se ne može stupiti hijerarhijski, niti na silu, niti samovoljno, ona sepostižu posvećenošću Radu i Istini, a Naj-Višem se prilazi samo "po pozivu", onda kada aspirantpotpuno pripremi sebe kao Kaaba-u u koju se unosi Svetlost, u koju ulazi Lux Svemoćnog, onda kadaInicijat shvati svoju nepobitnu neodvojivost od Božanske Suštine.Red Telemita, kao humana, filozofska, inicijatska i duhovna "institucija" kao svoju osnovu ima"veru" u Vrhovnu Moć koja je iskazana i data u Knjizi Zakona, zvanoj Liber AL vel Legis, gde taVrhovna Moć proističe iz trostrukog "panteona" Nuite, Hadita i Ra Hoor Khuita. Konačno je datoljudima da mogu da shvate "trojednost" Jednoga Boga i to u Knjizi Zakona. Principi i njeno znanje suobjašnjeni i tumačeni u "Komentarima na AL" te je jasno moguće videti da nema nagađanja ilinedoumica po pitanju smisla i Moći ovog "Trojstva". Ovo trojstvo jeste "Vrhovni Arhitekta Univerzuma"kako bi ga nazvala naša Braća Slobodni Zidari.Red Telemita ne postavlja granice na slobodnu potragu za Istinom i garantuje ovo pravo svimakoji krenu ovim Putem. Takođe se traži tolerancija među članovima, to nije popustljivost već sveopštepoštovanje individualne prirode svakog člana. Red Telemita stoga poštuje i zakone države u čijimgranicama postoji te svojim principima podržava svoje članove da budu svetli primeri inteligencije ivrednoće među svim ljudima. Red Telemita je asocijacija nezavisnih žena i muškaraca slobodnih ičasnih, koji slušaju glas vlastite savesti koji ih vodi ka idealu ljubavi, mira i bratstva. Red Telemita,stoga, ima za cilj usavršavanje čovečanstva u moralnom i duhovnom smislu kroz izvršenje istinskogčovekoljublja, kako simboličnim, psihološkim, i egzoteričnim putem, tako i duhovnim radom i praksamaMagike i Misticizma.Praćenjem ove umetnosti Reda svako ponaosob može postati svoj vlastiti Majstor, to je ineminovnost Života, prolaskom i saznavanjem o njemu se nepobitno približavamo Vrhuncu. KonačnojInicijaciji. Život bez predrasuda i tiranije, nad sobom i drugima, jeste osnova i preduslov za moralnostnovog doba, svesnost o strastima i željama proces saznavanja i nadasve preuzimanje odgovornosti zavlastiti život.
3

Activity (14)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Lana N Jernej liked this
Lana N Jernej liked this
Nada Parag liked this
Lana N Jernej liked this
sanshinmon liked this
Bozidar Micic liked this
Sanja Radun liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->