Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
KOB - 5 juni 2013

KOB - 5 juni 2013

Ratings: (0)|Views: 105|Likes:
KOB - 5 juni 2013
KOB - 5 juni 2013

More info:

Published by: Kijk op Bodegraven-Reeuwijk on Jun 05, 2013
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

06/05/2013

 
Kijk op Bodegraven
Financieringevertshis
pagina 5
beneFietconcert voorhospice
pagina 10
provincie wi grip op woningmarkt
pagina 11
dorpgoFtoernooigesaagd
pagina 13
3e jaargangnmmer 23 - 2013 woensdag 5 jni
De publicatie van Gemeente Bodegraven-Reeuwijk vindt u in het hart van deze krant.
Geen krant ontvangen?Bel 0172–615588 of e-mail naarbezorging@kijkopbodegraven.nl
De beste kwaliteit en de snelste servicevan Nederland!
Italiëweg 5
2411 NR Bodegraven
Tel. 0172 - 614 000Fax 0172 - 615 500
info@bbmglas.nl
www.bbmglas.nl
BELOOREEN GRAIS OERE
  
 
 
 
   
 
    
  
  
  
  









 
 


 









 
Al 20 jaar uw specialist in bestrating - dealer MBI en In-lite tuinverlichting 
Doortocht 12 - 0172-651156 - 2411 DS Bodegraven - www.vanwijk-wegenbouw.nl
Voor de aanleg en levering van uwsierbestrating, tuinhout en -verlichting
Spannend slot BOV waardebonnenactie
De heer Klein uit Bodegravenheeft afgelopen zaterdag eengloednieuwe Ford Ka ter waar-de van 10.995 euro gewonnen.De prijsuitreiking vormde afge-lopen zaterdag het slot van dewaardebonnenactie van deBodegraafse Ondernemers-vereniging. Dolblij kwam hij uithet publiek aangehold om zijnprijs uit handen van voorzit-ter Arjan Tol in ontvangst tenemen. Binnen 30 secondenstond de Bodegraver op hetpodium en met het tonen vaneen geldige legitimatie was deauto zijn eigendom.Even daarvoor had WilKastelein uit de Meije enormepech. Want haar waardebonwas als eerste uit de busgekomen. Zoals de spelregelsvoorschrijven had zijvervolgens 15 minuten de tijdom zich op het Raadhuispleinte melden. Ze redde het nieten kwam 30 seconden te laatop het plein aan.
Tekst en beeld: Pancras Kuipers 
culuuf l 
 Met de kwaliteit van het Cultuurfeest Bodegraven-Reeuwijk zat het afgelopenzaterdag goed. De kwaliteit van de optredens op de podia in de vier kernen wasbijzonder hoog, zo was ook de ervaring van het publiek. Alleen het aantal bezoekersbij de verschillende optredens wisselde sterk. In veel gevallen was er een mooieopkomst van belangstellenden, in andere gevallen speelde het gezelschap voor enkele geïnteresseerden. Dé topper was volgens de organisator Kees Reeuwijk het optreden van het kindergospelkoor Joyfull Gospel Kidz in de Ark in Reeuwijk-Brug.
Het eerste optreden ooit van Joyull Gospel Kidz in de Ark in Reeuwijk-Brug
Lees verder op pagina 3.
Lekkere Vlaaien
 Vana
9
.
95
9
.
95
 
Oud Bodegraafseweg 22Telefoon 0172 - 61 27 87
WWW.VLAAI-INN.NL
GESLAAGD?GESLAAGD?
DAN VERDIEN JIJ EEN VAN ONZE
Tel. 0172 - 611100
 
Zuidzijde 12, Bodegraven
Oorspronkelijke vraagprijs
2.100.000,-- k.k.
Bieden vanaf 
1.250.000,-- k.k.
kijk op www.openhuis.nl
Zondag 9 juni
FAMILIEBUFFET
vanaf 17.00 uurReserveer uw tafel tijdig via:reserveringen@kindereiland.nl
www.kindereiland.nl
Doortocht 6A • Bodegraven
bodegraven
Wethouder Wendy Verkleijopende het Cultuureestin het Parochiehuis inBodegraven. WaarnaMainstream Jazz, DeBorese Zanger en MuziekCollectie Bodegravenin de ochtend eenoptreden verzorgden. Inde middag was het toneelvoor Animoso, Heres,Reedeurp en Have aCigar. Het parochiehuiskan terugkijken op eendrukbezocht dag metawisselende optredens.
niewerbrg
In het kader van hetCultuureest gingen deurenvan het Wierickehuis inNieuwerbrug zaterdag1 juni om 10.00 uur open.Helaas bleek dit voorNieuwerbruggers eentijdstip te zijn waaropallerlei andere zakenvoorrang hadden. Eenaantal leden van deBodegraase toneel-vereniging Flashback ’94,voor hen was de arapweggelegd, speelde vooreen nagenoeg lege zaal.Voor de verenigingen enkoren die zich vervolgenspresenteerden, bestond hetpubliek voornamelijk uiteigen aanhang endeelnemers die daarvoorhun kunnen hadden laten
 
Kijk op Bodegraven
5 juni 2013 - pagina 2
 aarmnmmers
Politie Brandweer Ambulance:
Tel. 112 (Als elke seconde telt!)
Politie
0900-8844 (Als het zonderzwaailicht kan!)
geZondheidsZorghisartsen
Dhr. Borreman, Gr. Margarethastraat1A, Nieuwerbrug, 0348-388379.Mw. Bouma, Boesemsingel 81,Bodegraven,0172-530055.Dhr. Van den Brule, Beemdgras 1,Bodegraven, 0172-615868.Dhr. Coes en mw. Van Gils,Bodelolaan 7, Bodegraven,0172-612113.Dhr. Daniels en mw. Spaargaren,Bodelolaan 7, Bodegraven,0172-612268.Dhr. Van Dobben, Vrij Nesse 44,Bodegraven, 0172-611522.Mw. Van den Nieuwendijk,Noordstraat 48, Bodegraven,0172-612030.Mw. Wiesenhaan-Stellingwerff,Boesemsingel 81, Bodegraven, 0172-613388.Dhr. G. Heijden, Plein 1,Zwammerdam, 0172-619229
 waarneming
Waarneemcentrale huisartsen(tijdens kantooruren) 0172-892020
hisartsenpost
HuisArtsenPost Midden-Holland(HAP), Bleulandweg 10, Gouda,0182-322488.Maandag t/m vrijdag van 17.00 tot08.00 uur. Zaterdag, zondag enfeestdagen hele dag. Uitsluitend natelefonische afspraak.
ZiekenhiZen
Groene Hart ziekenhuis, Bleuland-
 J. de Kat Begrafenisverzorging Telefoon: 06 - 20421247
24 uur per dag bereikbaarwww.jdekatbegrafenisverzorging.nlGoejanverwelle 52 - 3467 PR Hekendorp
Dag en nacht bereikbaar
(0172) 23 33 38
Sumatrastraat 112405 EM Alphen aan den Rijn
Wij verzorgen alleen begrafenissen 
 VAN STAVEREN
Begrafenisverzorging
OPRUIMING
 TEGEN INLEVERING VAN DEZE ADVERTENTIE KUNT U 1X EEN
 
2E ARTIKEL
UIT DE OPRUIMING AANSCHAFFEN MET
 
50% KORTING!
GELDIG TOT 31 JULI 2013, ALLEEN GELDIG OP VERTOON V
 
 AN DEZE ADVERTENTIE EN OP ARTIKELEN IN DE WINKEL VAN DOORDUYN MODE
KOM LANGS IN ONZE WINKEL:OVERTOCHT 23 TE BODEGRAVENBEKIJK ONZE COLLECTIE OPWWW.SENIORENMODE.NL
Op 29 mei bereikte ons het bericht dat ons lid
Wim Boerefjn
is overledenWim was al 19 jaar lid van onze vereniging, en we kendenWim als een sportieve, enthousiaste biljarter enverenigingsman.Wij wensen Riet, kinderen, kleinkinderen en verdere familieheel veel sterkte om dit verlies te dragen.Het bestuur en leden van de Reeuwijkse OuderenBiljartvereniging
Wat was jij sterk en arbeidzaamWat heb je voor ons allen klaargestaanFlink was jij je hele levenMoedig ben je tot het eind geblevenFlink wil je nu dat ook wij zullen zijnMaar afscheid van jou nemen doet ons zo’n pijn
Na een energiek leven, vol aandacht, zorg en begripvoor ons en anderen, is geheel onverwacht overledenmijn innig geliefde man, onze lieve vader, schoonvaderen trotse opa
Dirk de Bruijn
in de leeftijd van 77 jaar.Adri de Bruijn - JongeneelTheo en NelAmanda en ArjanDennisDicky
(in liefdevolle herinnering)
Arjan en EsterKevinMark 1 juni 2013Dammekant 182411 CD BodegravenEr is gelegenheid tot condoleren en afscheid nemenop woensdag 5 juni van 19.30 tot 20.30 uur in deMondriaanzaal van dienstencentrum Rijngaarde,Rijngaarde 1 te Bodegraven.De afscheidsdienst wordt gehouden op donderdag6 juni om 11.00 uur in de Salvatorkerk, Vrije Nesse 11te Bodegraven.Aansluitend begeleiden wij Dirk naar de algemenebegraafplaats Buitendorp, Spoorlaan 14 teZwammerdam, waar om ongeveer 12.30 uur debijzetting in het familiegraf zal plaatsvinden.Na de begrafenis is er ook gelegenheid tot condolerenin genoemde zaal van Rijngaarde.
“Gelijk het gras is ons kortstondig leven” Psalm 103: 8 (berijmd)
Intens verdrietig delen wij u mede dat, te midden van eenenergiek leven, vol aandacht, zorg en begrip voor ons enanderen, geheel onverwacht is overleden mijn inniggeliefde man, onze dierbare vader en toegewijde opa
 Jacobus Johannes Schouten- Jaap -
* 4 maart 1948 2 juni 2013Zijn grote vertrouwen in God geeft ons troost om dit zwareverlies te dragen.Nel Schouten - van Oosterhout RichardKirsten, Romano, KeanoBrigitte en WilcoNicky, Denny, DavyMischa en LindaDamian, Zoë Bodelolaan 1A2411 VR Bodegraven  Jaap is bij ons thuis.Er is gelegenheid tot condoleren en afscheid nemen opdonderdag 6 juni van 19.30 tot 20.30 uur in kerkelijkcentrum ’t Anker, Pastorieplein 2 te Bodegraven.De dankdienst voor zijn leven wordt gehouden D.V. vrijdag 7 juni om 11.00 uur in de Dorpskerk, Oude Markt 1 teBodegraven. Aansluitend zal om ongeveer 12.30 uur debegrafenis plaatsvinden op de algemene begraafplaatsVredehof, Noordzijde 60 te Bodegraven.Na de begrafenis is er ook gelegenheid tot condoleren in’t Anker.Geen bloemen
weg 10, Gouda, 0182-505050.Zuwe Hofpoort Ziekenhuis, Polaner-baan 2, Woerden, 0348-427911.
 apotheken
BENU apotheek Bodegraven, Brug-straat 1, Bodegraven, 0172-612031BENU apotheek Vromade, Vromade2, Bodegraven, 0172-617126Dienst Apotheek Midden-Holland(DAM), Bleulandweg 10, Gouda,0182-698820. Maandag t/m vrijdagvan 17.00 tot 08.00 uur. Zaterdag,zondag en feestdagen hele dag.Uitsluitend na telefonische afspraak.
geesteijkegeZondheidsZorg
GGZ MIDDEN-HOLLAND,0182-563600.
 veroskndige
Verloskundigenpraktijk Bodegraven,Vrije Nesse 34, Bodegraven,0172-614469.
tandartsen
Dhr. Baas, Kerkstraat 66,Bodegraven, 0172-615247.Dhr. Oei, Kievitsheuvel 46,Bodegraven, 0172-611968.Praktijk voor tandheelkunde Oranje-laan, Oranjelaan 1a, 0172-611995.Tandartspraktijk van der Heide,Prins Hendrikstraat 12, 0172-611055.Tandartsenpraktijk Goudplevier,Goudplevier 36, Bodegraven,0172-618097.
thisZorg
Vierstroom, Spoorlaan 2a,Bodegraven, 0900-9300.Buurtzorg Bodegraven team 1,Noordstraat 8, Bodegraven,06-83214200.Buurtzorg Bodegraven team 2,Pr. Hendrikstraat 16a, Bodegraven,06-51921997
Dorpskerk (B), Hervormdegemeente
, 09.30 en 18.30 uur
Bethlehemkerk (N), Hervormdegemeente
, 09.30 en 18.30 uur
Ontmoetingskerk (B), Protestantsegemeente Emmaüs
, 09.30 uur
Lutherkerk (B), Protestantsegemeente Emmaüs
, 18.30 uur
Brugkerk (N), Protestantsegemeente Nieuwerbrug
, 11.00 uur
Evertshuis (B), PinkstergemeenteMorgenstond
, 10.00 uur
Gebouw Irene (B), VergaderingBodegraven ‘Irene’
, 09.45 en 18.30uur
St. Willibrorduskerk (B),Geloofsgemeenschap St.Willibrordus
, 11.00 uur
RK Parochie Onze Lieve VrouweGeboorte (M)
, 11.00 uurPrivaZorg Groene Hart, Meester vanLoostraat 2, Waarder, 030-6365302Thuiszorg De Meent (ZorgpartnersMidden-Holland), Willem deZwijgerstraat 8, Bodegraven, 0182-723723
Vegro Thuiszorgwinkel, Bodegraaf-sestraatweg 3, Gouda, 0800–2887766
hospice
Hospice en Terminale ThuiszorgMidden-Holland, Ridder van Catsweg67, Gouda, 0182-358199
maatschappeijkeonderstening wmo
Wmo-loket Bodegraven-Reeuwijk,0172–522522.wmo@bodegraven-reeuwijk.nlInformatieloket Bodegraven,Rijngaarden 1, Bodegraven, 0172-618709.Maatschappelijke ondersteuningKwadraad, Spoorlaan 2a,Bodegraven, 0900-1202150.MEE MIDDEN-HOLLAND, Tielweg 3,2803 PK, Gouda, 0182-520333.
opvoedhp
Opvoedbureau Midden-Holland,Spoorlaan 2a, Bodegraven, 0182-547888.
itkeringgerechtigden
PUREE Platform Uitkeringgerechtig-den Bodegraven-Reeuwijk, 0182-392226, rebo@stichtingpuree.nl
dierenartsen
Dierenartsenpraktijk Bodegraven,Zuidzijde 63, Bodegraven,0172-613798.Stichting DierenhulpverleningWoerden, 0348-414242Dierenkliniek Sijbrandij,
 
Van H. Goedhartstr. 45, Reeuwijk,0182 392568.
kerken
(B) Bodegraven; (M) Meije; (N)Nieuwerbrug; (Z) Zwammerdam
 vrijdag 7 jni
St. Willibrorduskerk (B),Geloofsgemeenschap St.Willibrordus
, 09.00 uur
Zaterdag 8 jni
St. Willibrorduskerk (B),Geloofsgemeenschap St.Willibrordus
, 19.00 uur
Zondag 9 jni
Bethelkerk (B), Gereformeerdegemeente
, 10.00 en 19.00 uur
Ichthuskerk (B), Gereformeerdekerk vrijgemaakt
, 09.30 en 14.30uur
Seniorenagenda
(B) Bodegraven; (M) Meije; (N) Nieuwerbrug; (Z) ZwammerdamAgenda-item doorgeven? Mail naar redactie@kijkopbodegraven.nl.
rijngaarde (b)
Maandag
• Creaclub, 09.30-11.30 uur• Biljarten, 13.00-17.00 uur• Handwerken Rode Kruis, 14.00-16.00 uur• Countrydansen, 16.00-17.00 uur• Schaken, 20.00-23.00 uur
Dinsdag
• Bibliotheek, 9.00-10.30 uur• Kofe en gesprek, 09.30-11.00 uur• Werelddansen, 10.30-12.00 uur• Biljarten, 13.00-17.00 uur• PCOB middag, 14.30-16.30 uur• Computerclub, 19.00-22.00 uur(iedere 2e dinsdag vd maand)
Woensdag
• Gymnastiek, 10.00-11.00 uur• Biljarten, 13.00-17.00 uur• KBO middag, 14.00-16.30 uur
Donderdag
• Zangkoor, 09.45-11.30 uur• Biljarten, 13.00-17.00 uur• ABVB middag, 14.00-17.00 uur
Vrijdag
• Gymnastiek, 09.30-10.15 uur• Gymnastiek, 10.30-11.15 uur• Biljarten, 13.00-17.00 uur• Koersbal, 14.00-16.00 uur• Bridge, 14.00-17.00 uur• Rummikub, Triominos, 14.30-16.30uur
hoFhis (b)
Maandag
• Klaverjassen, 14.00-17.00 uur
Dinsdag
• Kofeochtend, 10.00-11.30 uur
Woensdag
• Hobby Do, 10.00-12.00 uur
de meent (b)
Vrijdag
• Bewegen voor ouderen, 10.15-11.00uur, € 3,50• Bewegen voor ouderen, 11.15-12.00uur, € 3,50• Klaverjassen, 14.00-16.00 uur,€ 3,50 (1e vrijdag vd maand)• Koersbal, 14.00-16.00 uur, € 3,50(2e vrijdag vd maand)• Bingo, 14.30-16.00 uur, € 5,00(3e vrijdag vd maand)• Koersbal, 14.00-16.00 uur, € 3,50(4e vrijdag vd maand)• Bruin café, 16.00-18.00 uur
 wierickehis (n)
Dinsdag
• Sociëteit, 14.00-17.00
Donderdag
• Gymnastiek, 09.30-10.15 uur
Website Puree
De Stichting Puree heefthaar website toegankelijkergemaakt voor de ‘achter-ban’, mensen met een uit-kering en iedereen die daarmee te maken heeft. Viahet contactformulier kunnenmensen bij Puree terechtvoor vragen of opmerkin-gen. Wie een onderwerpmist of belangstelling heeftvoor het werk van StichtingPuree, neemt contact op viarebo@stichtingpuree.nl.
www.stichtingpuree.nl 
 
Kijk op Bodegraven
5 juni
2013 - pagina 3
PLUS Hoogendoorn - Waarder
Dorp 14, T: 0348 50 13 11
maandag - donderdag 08.00 - 19.00 uur, vrijdag 08.00 - 21.00 uur,zaterdag 08.00 - 18.00 uur
 
 vri jdag
 juni
za terdag
 juni
78
Alleen op:
Spare Ribs
Indisch of Piri Piri
Vacuüm verpakt.
Per 500 gram 
4.99
 
Nu
2.49
 
 
50%
 
KORTING
_.i
Cultuureest voor herhaling vatbaar 
Vervolg van pagina 1
zien o nog het toneelopmoesten. Pas toenAnimoso optrad, dedorpstoneelvereniging,wisten de Nieuwerbruggershet Wierickehuis te vinden.Terwijl zij voor een bijnavolle zaal speelden, werd inhet caégedeelte van hetWierickehuis podiumgemaakt voor Stage Act.Wie op dat moment in hetWierickehuis was, blee.Dankzij hun swingendesixties en seventies coverswas het ineens eest.
reewijk-brg
Nadat wethouder KeesOskam de arap hadgegeven opende hetkindergospelkoor JoyullGospel Kidz de dag in deArk in Reeuwijk-Brug. Hetwas het eerste optredenooit voor dit koor, maarhet jeugdige gezelschapbracht het er prima vana en toonde weinigpodiumvrees. Het optredenwerd dan ook beloond meteen groot applaus. Hetgemengd koor Vivace tradaansluitend op, waarbijtevens ascheid werdgenomen van dirigentWim Persoon, die naruim 11 jaar vanwegegezondheidsredenen hetdirigeren moet staken. Hetochtendprogramma werdagesloten met de rock-coverband Have a Cigar,prima muziek met veelbekende nummers, maarhelaas weinig publiekebelangstelling. ‘s Middagstraden er drie koren entwee groepen musici: DeBorese zangers, Zanglust,Amici del Canto, Keep onGoing, Bodegraase MuziekCollectie en het Popkoor.
driebrggen
In Driebruggen stondenin Custwijc eveneensdiverse acts op hetprogramma. Bekende enminder bekende voor deDriebruggenaren. Maar datwas precies de bedoelingvan organisator Kees Reeu-wijk om dorpsgenotenkennis te laten maken metgroepen en verenigingenuit de andere kernen vanBodegraven-Reeuwijk. Veelbelangstelling o niet, indie opzet is het cultuureestzeker geslaagd.
Tekst en beeld: Paul Engels, Bert Verver,Ruud Kooistra, Margon van den Berg 
Swingen op de muziek van Stage Act in NieuwerbrugWethouder Wendy Verkleij opent het Cultuureest in Bodegraven
Op de eerste dag vertrok-ken de deelnemers enbegeleiders, nadat ze doorwethouder Wendy Verkleijwaren uitgewuid, in eenheerlijk voorjaarszonnetjerichting het Kindereiland.Bij het Kindereiland wasvoor iedereen iets te drin-ken en was er tijd om evenrond te kijken. Woensdag,de tweede dag leek regenspelbreker te worden,maar bij Rijnhoek Plazawas de ontvangst binnen,met koe, stroopwaelsen accordeonmuziek. “Deplantjesmarkt daar werdzeer gewaardeerd doorde deelnemers,” aldus RiaDuits, samen met AnnieJansen en Magda van derWer de drijvende krachtachter dit evenement. Don-derdag werd er een bezoekgebracht aan het voor dezegelegenheid versierdezwembad De Kuil, waarmet muziek van toen enballonnen aan de rolstoeleen nostalgisch seertjewerd gecreëerd. Na hettraditionele bloemetje vande Kokkeler werden de rol-stoelers bij Vijverho weerontvangen door burge-meester Christiaan van derKamp die elke deelnemertrakteerde op een medailleen een persoonlijk praatje.Met dank aan alle vrijwilli-gers en sponsors werd dezehappening agesloten meteen hapje en een drankjeonder muzikale begelei-ding van Tony Bakker.
Tekst en beeld: Ruud Kooistra 
Commissie Ruimte
Blij vier-weken hekjegehandhaad? 
Nog slechts kort geleden stel-de de gemeente een nieuwehuisvestingsverordening vast.Op uitdrukkelijk verzoek vande raad werd het zogenoem-de vier-weken-hekje gehand-haafd in afwijking van hetraadsvoorstel van het college.Wethouder Jan Leendert vanden Heuvel wist echter aande leden van de commissieRuimte te melden dat er twij-fels waren over de houdbaar-heid van deze aanpassing.In een overleg met gedepu-teerde Govert Velthuijzenhad de provinciale bestuurderlaten weten dat de provincievoorstander is van liberalisa-tie van de woningmarkt en dathet vier-weken-hekje daar nietin past. Hoewel momenteelambtelijk overleg over dezekwestie plaats vindt, sloot dewethouder niet uit dat er eenkritische brief van de provincienaar de gemeente zal gaan.De provincie heeft aangege-ven zelfs te overwegen hetbesluit ter vernietiging bij dekroon voor te dragen.
Tekst: Bert Verver 
Snuelmarkt voor orgel
Op het parkeerterrein achter de Onze Lieve Vrouwe Geboortekerk in de Meije werd zaterdag 25 mei een Snuffelmarkt gehou-den met Rad van Avontuur en enveloppen trekken. Het mooieweer zorgde voor een gezellige drukte rond de kerk en de marktheeft 2.016,40 euro opgeleverd. De gehele opbrengst is bestemdvoor de restauratie van het Maarschalkerweerd orgel van de kerk.Mede dankzij de volgende sponsoren is de snuffelmarkt een suc-ces geworden; Van Putten Standbouw, Doornbos Elektrotech-niek, Musik&Gifts en Stoof tweewielers.
GemeentesecretarisHerman Romeijn vertrekt 
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeenteLeiderdorp heeft op dinsdag 4 juni besloten per 1 septemberHerman Romeijn aan te stellen als gemeentesecretaris/algemeendirecteur. Dit betekent dat Herman Romeijn na ruim 20 jaar degemeente Bodegraven-Reeuwijk gaat verlaten. De laatste jarenwas hij werkzaam als gemeentesecretaris/algemeen directeur.In samenwerking met het college van burgemeester en wethou-ders en de organisatie hebben meerdere plannen vorm gekre-gen, waaronder de dienstverlening en de bedrijfsvoering van degemeente Bodegraven-Reeuwijk. Hij heeft zich sterk ingezet voorde medewerkers van de organisatie en voor een continue verbe-tering van de dienstverlening aan de inwoners en ondernemersvan de gemeente.
glll
De rolstoeldriedaagse die centrum Vijverho voor de zesde keer samen met deBodegraase adeling van het Rode Kruis organiseerde is succesvol verlopen.
Gevondenen vermistehuisdieren
Vermist:Bodegraven, Noordzijde: KaterSammie van 1 jaar oud. Grijs-cypers, zwarte streep op rugen zwarte staartpunt.Gevonden:Bodegraven, Kavelpad: Jongevalkparkiet, grijs-wit met gelekop, oranje wangen en rodering.Stichting DierenhulpverleningWoerden, 0348-414242
www.dierenhulpverleningwoerden.nl 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->