Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Metode Evaluare SSM

Metode Evaluare SSM

Ratings: (0)|Views: 125 |Likes:
Published by simyzimy

More info:

Published by: simyzimy on Jun 05, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/23/2013

pdf

text

original

 
1.
PREVEDERILE LEGISLAŢIEINAŢIONALE PRIVIND EVALUAREARISCURILOR PENTRU SECURITATEA ŞISĂNĂTATEA LUCRĂTORILOR 
 
1.1.
LEGEA SECURITĂŢII ŞI SĂNĂTĂŢIIÎN MUNCĂ NR. 319/2006
Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006
conţine următoarele prevederi care vizează
evaluarea riscurilor:
angajatorul are obligaţia:
 „să evalueze riscurile pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor,inclusiv la alegerea echipamentelor de muncă, a substanţelor sau preparatelor chimice utilizate şi la amenajarea locurilor de muncă” 
(art. 7, alin. 4, lit. a);
 „ca, ulterior evaluării [riscurilor] şi dacă este necesar, măsurile de prevenire, precum şi metodele de lucru şi de producţie aplicate decătre angajator să asigure îmbunătăţirea nivelului securităţii şi al  protecţiei sănătăţii lucrătorilor şi fie integrate în ansamblul activităţilor întreprinderii şi/sau unităţii respective şi la toatenivelurile ierarhice
” (art. 7, alin. 4, lit. b);
angajatorul are obligaţia
 „să realizeze şi să fie în posesia unei evaluări a riscurilor pentru securitatea şi sănătatea în muncă, inclusiv pentruacele grupuri sensibile la riscuri specifice” 
(art. 12, alin. 1, lit. a).pentru asigurarea condiţiilor de securitate şi sănătate în muncă şi pentru prevenirea accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale, angajatorii auobligaţia
 „să întocmească un plan de prevenire şi protecţie compus dinmăsuri tehnice, sanitare, organizatorice şi de altă natură, bazat pe
2
 
evaluarea riscurilor, pe care să îl aplice corespunzător condiţiilor demuncă specifice unităţii” 
(art. 13, lit. b).
1.2.
H.G. NR. 1425/2006 PENTRU APROBAREANORMELOR METODOLOGICE DE APLICARE APREVEDERILOR LEGII SECURITĂŢII ŞISĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ NR. 319/2006(MODIFICATĂ PRIN HG. NR. 955/2010)
H.G. nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice deaplicare a prevederilor Legii securităţii şi ţii în muncă nr.319/2006
conţine următoarele articole care vizează
evaluarea riscurilor:
activităţile de prevenire şi protecţie desfăşurate în cadrul întreprinderiişi/sau unităţii sunt următoarele:
 „identificarea pericolelor şi evaluareariscurilor pentru fiecare componentă a sistemului de muncă respectivexecutant, sarcină de muncă, mijloace de muncă/echipamente demuncă şi mediul de muncă pe locuri de muncă/posturi de lucru” 
(art.15, alin. 1, pct. 1);
 „în urma evaluării riscurilor pentru fiecare loc de muncă/post delucru se stabilesc măsuri de prevenire şi protecţie, de natură tehnică,organizatorică, igienico-sanitară şi de altă natură, necesare pentruasigurarea securităţii şi sănătăţii lucrătorilor” 
 
(art. 46, alin. 2); planulde prevenire şi protecţie
va fi revizuit ori de câte ori intervin modificări ale condiţiilor de muncă
,
la
 
apariţia unor riscuri noi 
şi
în urma producerii unui eveniment 
(art. 46, alin. 1);
3

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->