Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
0Activity

Table Of Contents

1.1 GeneralităĠi
1.2 Sisteme de referinĠă
1.3 Sisteme de reprezentare
2.4 Puncte situate în plane bisectoare
2.5 Puncte situate pe linia de pământ
2.6 Puncte situate în planele de proiecĠie
2.7 Alfabetul punctului
3.1 Urmele dreptei
3.2.1 Drepte paralele cu planele de proiecĠie:
3.2.2 Drepte perpendiculare pe planele de proiecĠie:
3.2.3 Drepte conĠinute în planele de proiecĠie:
3.2.4 Drepte ce coincid cu una din axele de proiecĠie
4.2.1 Plan de poziĠie generală
4.2.2 Plane proiectante (perpendiculare) pe unul din planele de
4.2.3 Plane paralele cu un plan de proiecĠie úi perpendiculare pe
4.3.1 Orizontala planului
4.3.2 Frontala planului
4.3.3 Dreapta de profil a unui plan
4.3.4 Dreapta de cea mai mare pantă
4.3.5 Dreapte de cea mai mare înclinaĠie
4.4.1 Plane concurente
4.4.2 Plane paralele
5.1 Vizibilitate
5.2.1 IntersecĠia unei drepte cu o placă triunghiulară
5.2.2 IntersecĠia a două plane definite de urmele lor
5.3.1 Patrunderea – se întâlneúte atunci când o placă intră complet
5.3.2 Smulgerea (ruperea) – se întâlneúte atunci când o placă
5.3.3 IntersecĠia a două plăci triunghiulare
6.1.1 GeneralităĠi
6.1.2 Metoda schimbării de plan orizontal de proiecĠie
6.1.3 Metoda schimbării de plan vertical de proiecĠie
6.2.1 GeneralităĠi
6.2.2 RotaĠia de nivel
6.2.3 RotaĠia de front
6.2.4 Adevărata mărime a unei figuri plane prin metoda rotaĠiei
6.3.1 GeneralităĠi
6.3.2 Rabaterea unui plan pe planul orizontal de proiecĠie
6.3.3 Rabaterea unui plan pe planul vertical de proiecĠie
6.3.4 Adevărata mărime a unei figuri plane prin metoda rabaterii
7.1 Reprezentare
7.2.2 IntersecĠia unui plan cu o piramidă
7.3 Desfăúuratele unor poliedre mai importante
8.1 Reprezentare
8.2.1. SecĠiunea într-un cilindru circular drept
8.2.2 SecĠiunea într-un con circular drept
8.3 Desfăúuratele unor corpuri de rotaĠie mai importante
9.1 IntersecĠia dintre doi cilindri cu diametre diferite úi axe
9.2 IntersecĠia sub un unghi oarecare a doi cilindri de diametre
9.3 IntersecĠia dintre un cilindru úi o prismă
9.4 IntersecĠia dintre un cilindru úi un con ce pătrunde oblic în
9.5 IntersecĠia dintre un cilindru úi un poliedru
9.6 IntersecĠia unui cilindru cu o sferă
9.8 Racordarea unei secĠiuni circulare la o secĠiune pătrată
10.1.1 Elicea cilindrică
10.1.2 Elicea conică
10.1.3 Elicea sferică
10.2.1 SuprafaĠa elicoidală strâmbă
10.2.2 SuprafaĠa elicoidală strâmbă generată de o dreaptă care
10.2.3 SuprafaĠa elicoidală dreaptă generată de un segment a
10.2.4. SuprafaĠa elicoidală generată de o dreaptă care nu este
10.3 Corpuri elicoidale (elipsoide)
10.4 Profilul filetelor
11.1 Originea noĠiunilor geometrice fundamentale
11.2 Punctul úi mulĠimea de puncte
11.3.1 Linia dreaptă, linia frântă úi linia curbă
11.3.2.1 Paralela la o dreată printr-un punct dat
11.3.2.2 Paralela la o dreaptă cu o distanĠă dată
11.3.3.2 Perpendiculara dintr-un punct exterior pe o dreaptă
11.3.3.3 Perpendiculara la capătul dreptei
11.3.3.4 Perpendiculara dintr-un punct dat situat deasupra úi în
11.3.4.1 Determinarea mijlocului unui segment
11.3.4.2 ÎmpărĠirea unui segment în mai multe părĠi egale
11.3.4.3 Reducerea unui segment de dreaptă într-un raport dat
11.3.4.4 ÎmpărĠirea unui segment de dreaptă în părĠi
11.4. Plan. Semiplan
11.5.1. ConstrucĠia unui unghi dat
11.5.2. ConstrucĠia unui unghi oarecare egal cu un unghi dat
11.5.3.1 ConstrucĠia bisectoarei unui unghi cu ajutorul
11.5.3.2 ÎmpărĠirea în două părĠi egale a unghiului al cărui vârf
11.5.4 ConstrucĠia unghiurilor cu valori consacrate:
11.5.5.2 ConstrucĠia unui unghi ca diferenĠă a două unghiuri
11.5.5.3 ÎmpărĠirea unghiului într-un număr oarecare de părĠi
11.5.6. ConstrucĠia unei drepte cu o înclinaĠie dată faĠă de o altă
11.5.7 ConstrucĠia unghiului de 1800
11.5.8 ConstrucĠia unghiului de 3600
12.1 Elementele cercului
12.2.1 ConstrucĠia cercului când se cunosc poziĠia centrului úi
12.2.2 ConstrucĠia cercului când se cunosc două puncte situate pe
12.2.3 ConstrucĠia cercurilor care trec prin două puncte
12.2.4 ConstrucĠia cercului care trece prin trei puncte necoliniare
12.3.1 Determinarea centrului unui cerc dat
12.3.2 Determinarea centrului unui cerc când se dă arcul AB
12.3.3 Determinarea arcului de cerc cu centrul în afara planului
12.3.4 Determinarea lungimii unui semicerc
12.3.5 Determinarea săgeĠii când se cunoaúte coarda úi un punct
12.3.6 Determinarea lungimii unui arc oarecare AB al unui cerc
12.4.1 ÎmpărĠirea cercului în două, în patru úi în opt părĠi egale
12.4.2 ÎmpărĠirea cercului în trei, în úase úi în douăsprezece
12.4.3 ÎmpărĠirea cercului în cinci úi în zece părĠi egale
12.4.4 ÎmpărĠirea cercului în úapte părĠi egale
12.4.5 ÎmpărĠirea cercului în nouă úi în douăzeci de părĠi egale
12.4.6 ÎmpărĠirea cercului într-un număr oarecare de părĠi
12.5.1 Tangenta la cerc
12.5.2 Tangenta dintr-un punct exterior la cerc
12.5.3 Tangente exterioare la două cercuri
12.5.4 Tangente interioare la două cercuri
12.5.5 Cercuri tangente interior
12.5.6 Cercuri tangente exterior
12.6.1 Cercuri concentrice interior
12.6.2 Cercuri concentrice exterior
13.1 Elementele racordării
13.2.1.1 Metoda paralelelor
13.2.1.2 Metoda bisectoarei
13.2.2 Racordarea a două drepte cu un arc de cerc fiind dat unul
13.2.3 Racordarea a două drepte paralele cu un arc de cerc fiind
13.2.4 Racordarea a două drepte perpendiculare cu un arc de
13.2.5 Racordarea a două drepte paralele prin două arce de cerc
13.2.6 Racordarea a două perechi de drepte paralele egal
13.3.1 Racordarea unei drepte cu un cerc de rază dată
13.3.2. Racordarea unei drepte cu un cerc fiind dat punctul de
13.3.3 Racordarea unei drepte cu un cerc fiind dat punctul de
13.3.4 Racordarea unei drepte cu un cerc printr-un arc de cerc
13.3.5 Racordarea unei drepte cu un cerc printr-un arc de cerc
13.4.1 Racordarea a două cercuri cu un arc de cerc de rază dată
13.4.2 Racordarea a două cercuri cu un arc de cerc de rază dată
13.4.3 Racordarea a două cercuri cu un arc de cerc de rază
14.1.1.1 ConstrucĠia ovoidului când se cunoaúte axa mică
14.1.1.2 ConstrucĠia ovalului când se cunoaúte axa mare
14.1.1.3 ConstrucĠia ovalului când se cunosc axele
14.1.1.4 ConstrucĠia ovalului prin metoda dreptunghiului
14.1.2.1.1 ConstrucĠia spiralei cu două centre
14.1.2.1.2 ConstrucĠia spiralei cu trei centre
14.1.2.1.3 ConstrucĠia spiralei cu patru centre
14.1.2.2.1 ConstrucĠia spiralei lui Arhimede când se cunoaúte
14.1.2.2.2 ConstrucĠia spiralei hiperbolice când se cunoaúte
14.1.3.1 Elipsa. ConstrucĠia elipsei când se cunosc axele
14.1.3.2.1 ConstrucĠia parabolei când se cunosc vârful A, axa
14.1.3.2.2 ConstrucĠia parabolei când se cunosc directoarea úi
14.1.3.3 Hiperbola. ConstrucĠia hiperbolei când se cunosc
14.1.4.1 ConstrucĠia evolventei
14.1.4.2 ConstrucĠia cicloidei
14.1.4.3 ConstrucĠia epicicloidei
14.1.4.4 ConstrucĠia hipocicloidei
14.2.1 ConstrucĠia elicei cilindrice
14.2.2 ConstrucĠia elicei conice
15. J.Moncea, Geometrie descriptivă úi desen tehnic. Geometrie
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Geometrie Descriptiva

Geometrie Descriptiva

Ratings: (0)|Views: 0 |Likes:
Published by Cristina Voicu
Geometrie Descriptiva

Autor Traian Valeriu Popescu

Referent stiintific: Prof.univ.dr.ing. Filip Ciolacu
Prof.univ.dr.ing. Gheorghe Gherghina

Editura Universitaria
Geometrie Descriptiva

Autor Traian Valeriu Popescu

Referent stiintific: Prof.univ.dr.ing. Filip Ciolacu
Prof.univ.dr.ing. Gheorghe Gherghina

Editura Universitaria

More info:

Categories:Topics, Art & Design
Published by: Cristina Voicu on Jun 05, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/05/2013

pdf

text

original

You're Reading a Free Preview
Pages 5 to 17 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 22 to 30 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 35 to 69 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 74 to 96 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 101 to 204 are not shown in this preview.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->