Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
14Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Constelatii diamantine, nr 6 (34) / 2013

Constelatii diamantine, nr 6 (34) / 2013

Ratings: (0)|Views: 328|Likes:
Published by Doina Dragut
Revista de cultura
Revista de cultura

More info:

Published by: Doina Dragut on Jun 05, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/09/2014

pdf

text

original

 
Revist# de cultur# universal#editat# sub egida Ligii Scriitorilor Rom@ni
 Constela\ii diamantine  Constela\ii diamantine 
Anul IV, Nr. 6 (34)Iunie 2013
Per aspera ad astra 
_n acest num#r semneaz#: 
Isabela Vasiliu-Scraba,Doina Dr#gu], Janet Nic#,George Filip, Iulian Chivu,George Petrovai, RaduBoti[, Lucian Gruia,Al. Florin }ene, StelianGombo[, Mariana ZavatiGardner, Ion Pachia-Tatomirescu, Adrian Botez,Baki Ymeri, Daniel Marian,Dan Doman, Petru-IoanG@rda, Florica Iacob,Octavian Mare[, VasileMoldovan, Vasile Musta]#,Valentin Nicoli]ov, RaduPatrichi, Nicolae M#tca[,Gheorghe A. Stroia,Florin M#ce[anu, EmilBucure[teanu, OctavianLupu, Dumitru Ichim,C#t#lin Mocanu, AdaIliescu, Vasile Menzel,Silvia Ballestra, MirunaOcn#rescu, StephanDelbos, Andrew Fincham,Zbynek Hejda, Lyn Moir,Mihai {tirbu, ViorelRoman, Sergiu G#bureac,Eugen Deutsch, {tefanDumitrescu, Ioan Hapca,Claudia Scornea, VirgilStan, Boris Marian,Livia Ciuperc#, GeorgePetrone, Geo Olteanu,Ion I. P#r#ianu, DanFlorian S#m#rescu
Van Dick -
 Portretul Marie-Louise de Tassis
 
Isabela V.-Scraba
,
Excluderea lui Noica
 
i a po-
 
ilor martiri din cultura româneasc
.....pp.3-5
Doina Dr
gu
,
 Întoarcerea în sine
..................p.5
Janet Nic
,
O pinie, dou
pinii
.......................p.6
George Filip
,
Versuri
.........................................p.7
Iulian Chivu
,
 Des
vâr 
 
irea în simbol: Eroulmitic. I 
............................................................pp.8,9
George Petrovai
,
 Albert Camus sau ipostazascriitorului exilat în existen
 
...............pp.10-12
Radu Boti
,
Pân
când?
................................ p.12
Lucian Gruia
,
 Doina Dr 
gu
  
- Esen
  
a este Lumin
...............................................................p.13
Al. Florin
ene
,
Poeme
..................................p.14
Stelian Gombo
,
Filosoful
 
i gânditorul cre
 
tin
 
i ortodox Nae Ionescu
...........................pp.15-21
Mariana Zavati Gardner
,
Versuri
..................p.21
Ion Pachia-Tatomirescu
,
“Mihai Viteazul”, oimperioas
bibliografie
...........................pp.22,23
Adrian Botez
,
Om, Timp
 
i Decizie
................p.23
Baki Ymeri
,
Cuvânt 
 
i suflet 
........................ p.24
Daniel Marian
,
Versuri
...................................p.24
Poe
i ai Societ

ii Române de Haiku
............p.25
Nicolae M
tca
,
Sonete
...................................p.26
Daniel Marian
,
Claudia Daniela Marcu -“Noiembrie al meu”
................................pp.27-28
Gheorghe A. Stroia
,
 Ana Maria Gîbu sau

rturii despre nuan
  
ele inflorescen
  
ei poetice
........................................................pp.29,30
Florin M
ce
anu
,
Van Dick 
.............................p.30
Emil Bucure
teanu
,
 Domnul Vili
.............pp.31,32
Octavian Lupu
,
Farmecul scrierii gândurilor,tr 
irilor 
 
i emo
  
iilor 
.................................pp.33,34
Dumitru Ichim
,
Versuri
...................................p.34

lin Mocanu
,
 Adrian Botez
 
i cronicariimoldoveni
..................................................pp.35,36
Ada Iliescu
,
 Mircea Dinescu - un poet 

 zvr 
tit 
......................................................pp.37,38
Vasile Menzel
,
Via
  
a ca anecdot 
................p.38
Silvia Ballestra
,
 Ziua de na
 
tere a Iguanei
......................................................................pp.39-41
Miruna Ocn
rescu
,
Versuri
...........................p.41
Stephen Delbos, Andrew Fincham, ZbynekHejda, Lyn Moir
,
Versuri
.................................p.42
Mihai
tirbu
,
 Marin Preda
 
i Aurora
..pp.43-45
Viorel Roman
,
Statul
 
i Biserica
..................p.45
Sergiu G
bureac
,
Vest...de Vest...
..........pp.46-48
Eugen Deutsch, Janet Nic
,
 Duel sonetistic
...p.48
tefan Dumitrescu
,
Versuri
...........................p.49
Ioan Hapca
,
 Noi amândoi avem acela
 
i dasc
l.Valen
  
e ale textului liric
.........................pp.50,51
Claudia Scornea
,
Versuri
................................p.51
Virgil Stan
,
 Liturghia
.............................pp.52-54
Boris Marian
,
Elegii euforice
.......................p.54
Livia Ciuperc
,
Umbrele suferin
  
ei
...............p.55
George Petrone
,
Constela
  
ii epigramatice
...p.56
Geo Olteanu
,
Constela
  
ii epigramatice
.......p.57
Ion I. P

ianu
,
Câteva aprecieri critice referitoa-re la talentul literar al lui Bogdan Amaru
.....p.58
Dan Florian S

rescu
,
 Biserica Sf. Nicolae
 
iSf. Pantelimon din Pite
 
ti
.......................pp.59,60
Sumar
 Constela\ii diamantine 
Revist
de cultur
universal
Fondat
la Craiova, în septembrie 2010- apare lunar -
Membri de onoare ai colectivului de redac
ie
- Prof. univ. dr. Remus RUS- Prof. dr. Florin AGAFI
EI, orientalist, sanscritolog- Diplomat Petre GIGEA-GORUN, ambasador, scriitor- Prof. univ. dr. George POPA, scriitor, traduc
tor, eminescolog,critic de art
Responsabilitatea privind con
inutul materialelor publicate în revista
Constela\ii diamantine
apar
ine strict autoruluicare semneaz
textul.
Adresa redac
iei:
Cartier L
pu
, Bd. Decebal, bl. S2, ap. 13, Craiova, Dolj,România, cod: 200440
ISSN 2069 – 0657
DTP: Doina DR
GU
Redac
ia
Redactor-
ef:DOINA DR
GU
Secretar general de redac
ie:JANET NIC
Redactori literari:IULIAN CHIVUBAKI YMERIRedactor artistic:FLORIN M
CE
ANU
Redactori asocia
i
- Prof. univ. dr. FLORENTIN SMARANDACHE, SUA,membru al Academiei Americano-Române de
tiin
e
i Arte- Prof. CRISTIAN PETRU B
LAN, SUA,membru al Academiei Americano-Române de
tiin
e
i Arte- Prof. MARIANA ZAVATI GARDNER, Anglia,poet
bilingv
, critic literar, traduc
tor- GEORGE FILIP, Canada, scriitorMaterialele se pot trimite la adresele:constelatiidiamantine1@gmail.comconst.diamantine@gmail.com
2
Anul IV, nr. 6(34)/2013
 Constela\ii diamantine  Constela\ii diamantine 
Ilustra
ia revistei:
Van Dick
Fondatori:Al. Florin }ene, Doina Dr#gu], Janet Nic#, N.N. Negulescu
 
Anul III, nr. 5(21)/2012
 
 Constela\ii diamantine  Constela\ii diamantine 
3
Anul IV, nr. 6(34)/2013
De dincolo de Cortina de Fier, MirceaEliade scria despre ocupa
ia comunist
a

riisale, descriind-o drept „vremea steriliz
riispirituale prin distrugerea sistematic
a eli-telor 
i ruperea leg
turilor organice cu tra-di
iile autentic na
ionale” (1953). El îndemnaexilul românesc la crea
ie cultural
, salvarea prin spirit fiind unica solu
ie r 
mas
. Cu oclarviziune de profet, filozoful religiilor descrisese tactica oligarhiei coloniale so-vietice, valabil
atât pentru anii cincizeci, cât
i pentru cele dou
decenii de pustiire cul-tural
româneasc
ce au urmat c
derii co-munismului cu men
inerea puterii politice înacelea
i mâini ca înainte de 1989: „neamulromânesc are de-a face cu un adversar nunumai excep
ional de puternic, dar 
i hot
rât

întrebuin
eze orice mijloace pentru a nedesfiin
a spiritualice
te
i culturalice
te” (M.Eliade, aug.1953). Pentru crea
iile culturalede dincoace de grani
ele închise, nic
ieri nuapare mai pregnant adev
rul intui
iei lui Eli-ade privitoare la salvarea românilor prin spiritdecât în poezia religioas
din închisorile so-vietice de pe teritoriul României ciuntite.Admiratorii poeziei ap
rute la edituri comu-niste prefer 
îns
a ignora versurile n
scutedup
gratii (1).Se poate ca în aceast
atitudine s
fie
iun reflex de auto-ap
rare a reprezentan
ilor unei culturi cu de-a sila materialiste în carePavel Apostol punea la zid „misticismul” filo-zofului Blaga precum
i religiozitatea dintr-oscriere a lui Noica (v. referatul lui Pavel Apos-tol la manuscrisul Povestirilor dup
Hegel, predat la ESPLA în 1957). În 1988, din înde-
 
rtata Americ
un fost membru PCR înc
mai critica „misticismul”
colii filozofice ro-mâne
ti ini
iate de gânditorul religios NaeIonescu folosind
abloanele ideologiei co-muniste (v. postfa
a lui Virgil Nemoianu lavol. Mihai
ora, Dialog interior, Bucure
ti,Humanitas, 1995, p. 219-242). Dac
cecitateadoctrinei materialiste era opac
la filonulmistic al poeziei din închisoare, reu
ita sti-listic
a ei a fost vreme de decenii motiv deîncarcerare, lichidare fizic

i perchezi
ii ur-mate de confiscarea crea
iilor literare (v. soar-ta manuscriselor poetului
i eseistului IonCaraion pân
la moartea acestuia în exiluldin Elve
ia).Cum s-o mai ridice în sl
vi Nicolae Ma-nolescu pe Marta Petreu, cu proza
i Poemeleei neru
inate, dac
i-ar fi trecut o clip
pringând s
compare poezia fostei profesoarede socialism cu m
iestria versurilor multor  poe
i schingiui
i dup
gratii: „Unde iese sân-ge, lua
i v
traie/ înro
ite-n jar - nu fi
i haini!-/
i-astupa
i-l. Gâti
a cu paie/ umple
i-li-o;‘nfige
i m

cini/ ori
iunde-i mustul maizemos” (Ion Caraion)... „Nici pe pruncii lor cu c
rnuri crude/ n-ar fi, iar 

i, musai s
-imai
ine
i./ De
erta
i-le benzin
-n ochii vi-ne
i/
i-arde
i-i, cu mume
i cu rude” (IonCaraion,
 Nu-i ierta
  
i pe cei ce v-au iubit 
).Binevenite pentru falsificatorii istoriei noas-tre care uit
de asasinarea pe timp de pace asute de mii de opozan
i
i-i dau zor cu „inspi-ra
ia bol
evic
” a unui a
a-zis comunism„românesc” ar fi câteva versuri din poezia
 Bol
 
evism
compus
de Ion Caraion pe 30aprilie 1950: „Cânt
megafoane-n limba rus
,/

uie în pia

alte javre/
i de pretutindeni,drag ne-acoperi,/ via

muzical
, cu cadavre”(Ion Caraion,
Poezii arestate,
Bucure
ti, Ed.Muzeului Literaturii Române, 1999, p. 38).Sugerate prin muzica ruseasc
dup
care
op
ie javre umane, hoardele trimise de Mos-cova împreun
cu slugile lor „din pia

” se

ceau sim
ite în anii cincizeci prin mald
relede cadavre de români cu care acoperiser 
ara. Lumina vie
ii stins
prin demen
a bes-tialit

ii nu putea s
-l lase indiferent pe Celde Sus: „În cre
tetul veciei Dumnezeu/ Cucapu-n mâini st
, ab
tut
i trist/ În jur sesting luminile mereu/ Si-ngenunchiat al
turi plânge Christ” (Demostene Andronescu). În1947 Alice Voinescu (care urma s
fie
i eatrimis
-n pu

rie) observase c
„e în po-litica ruseasc
ceva demonic”, fiindc
se ba-zeaz
pe „minciun
, perfidie
i teroare” (
 Jur-nal,
Bucure
ti, Ed. Albatros, p.504).Din dosariada prilejuit
de centenarulna
terii lui Noica, prin volume astfel alc
tuiteîncât s
încrimineze victime
i nu c

i, uniirepet
nume de victime, al
ii de trep
du
i dinSecuritate cu to
ii „uitând” de cei care l-au
 
gat pe Noica pentru
ase ani în pu

rie
i de al
ii care dup
amnistiere i-au f 
cut via
aam

în calitate de redactori de carte
i decenzori ai textelor care urmau s
apar 
înreviste
i c

i. „Uitat” este
i Alex. Elian careîi punea lui Noica be
e-n roate prin referatenegative, admirate apriori pentru competen
alor de Ion Papuc care n-a trebuit s
le mai
iciteasc
spre a-
i consolida buna impresieiscat
de u
urin
a cu care Elian scria grece
te(v. Ion Papuc,
 Despre l
ut 
rism,
în vol.
 Mo-delul Cultural Noica,
2009).În volumul
 Noica
 
i Securitatea
(Bu-cure
ti, Ed. Muzeul Literaturii Române, 2009)Dora Mezdrea s-a ferit s
includ
documentedin 1957-1958 când Zigu Ornea a dat peascuns Securit

ii manuscrisul
Povestirilor dup
Hegel
(v. Obs. Cult. Nr.20/277, 14-20iulie 2005; Ziua, 31 martie 2007
i Ziua, 7aprilie 2007).Îndeletnicirea cripto-comunist
de a g
sivinova
i printre victime a ie
it la iveal

i dinverdictul unui proces de calomnie (2003-2004) în care instan
a judec
toreasc
i-a datdreptate fostului bursier Soros (2) care a in-vocat angajamentul de colaborare cu Secu-ritatea semnat în închisoare de fostul de
inut politic Radu Ciuceanu. În neo-comunismulcultural de dup
1990, teroarea statului po-li
ienesc este „explicat
” publicului larg prin„natura rela
iilor dlui Ciuceanu cu Securitateaîn timpul
i dup
deten
ie” (Mircea St
nescu,10 febr. 2010, în rev. Asymetria).Dirijat
din umbr 
de Ana Pauker 
i deadjunctul
efului Securit

ii, generalul rus Nicolski (v. Dennis Deletant,
Securitatea
 
idisiden
  
a în România,
1998, p. 59), tehnicanesfâr 
itelor schinghiuiri fizice
i psihice înînchisoarea de la Pite
ti a urm
rit dup
1949scopul precis de a transforma opozan
ii ocu- pa
iei sovietice în robo
i de anihilat du
maniicomunismului. Cu o simpatie greu de expli-cat, televiziunea român
(TV-Cultural, 27 sept.2009) a difuzat la o or 
de vârf interviul luatfostului gardian Gabor Tiberiu, unul din ceicare torturau de
inu
ii politici de la Gherla(3). Având 17 milioane de lei vechi pe lun

iaparen
a unui pensionar oarecare, tor 
iona-rul, f 

urm
de remu

ri, vorbea în limbajul
Isabela VASILIU-SCRABA
Excluderea lui Noica [i a poe]ilormartiri din cultura rom@neasc#Excluderea lui Noica [i a poe]ilormartiri din cultura rom@neasc#

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->