Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
36Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Manual Strangere Fonduri Final

Manual Strangere Fonduri Final

Ratings: (0)|Views: 2,572 |Likes:
Published by stanciova
Programul de formare continuă „ Valorizarea educaţiei rurale în Era Cunoaşterii”, Proiect PHARE 2005 / 017-553.04.01.02.04.02.07
Partner: Institutul Intercultural Timişoara
AUTOR: Teodora Borghoff
DISCIPLINA: Strângerea de fonduri pentru unităţi de învăţământ din mediul rural
Programul de formare continuă „ Valorizarea educaţiei rurale în Era Cunoaşterii”, Proiect PHARE 2005 / 017-553.04.01.02.04.02.07
Partner: Institutul Intercultural Timişoara
AUTOR: Teodora Borghoff
DISCIPLINA: Strângerea de fonduri pentru unităţi de învăţământ din mediul rural

More info:

Published by: stanciova on Apr 24, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/14/2013

pdf

text

original

 
 Programul de formare continu
ă 
„ Valorizarea educa
 ţ 
iei rurale în Era Cunoa
 ş
terii” Proiect PHARE 2005 / 017-553.04.01.02.04.02.07 
 Disciplina: Strângerea de fonduri pentru unit 
ăţ 
i de înv
ăţă
mânt din mediul rural - Teodora Borghoff, 2008
 
1Program PHARE etcManual privind strângerea de fonduri pentru unit
ăţ
i de înv
ăţă
mânt în mediul ruralTeodora Borghoff 
 
Programul de formare continu
ă
„ Valorizarea educa
ţ
iei rurale în Era Cunoa
ş
terii”Proiect PHARE 2005 / 017-553.04.01.02.04.02.07
 
Partner: Institutul Intercultural Timi
ş
oara
SUPORT DE CURS:
Teodora Borghoff 
 
Competen
ţ
e formative europene
DISCIPLINA
Strângerea de fonduri pentru unit
ăţ
i de înv
ăţă
mânt din mediul rural2008
 
 Programul de formare continu
ă 
„ Valorizarea educa
 ţ 
iei rurale în Era Cunoa
 ş
terii” Proiect PHARE 2005 / 017-553.04.01.02.04.02.07 
 Disciplina: Strângerea de fonduri pentru unit 
ăţ 
i de înv
ăţă
mânt din mediul rural - Teodora Borghoff, 2008
 
2CUPRINS
1. Introducere__________________________________________________________________3
 
2. Competen
 ţ 
e generale
 ş
i specifice legate de activitatea de strângere de fonduri_____________
 
3. Stabilirea viziunii 
 ş
i formarea echipei_____________________________________________
 
4. Analiza situa
 ţ 
iei actuale________________________________________________________8
 
4.1 Analiza SWOT____________________________________________________________________8
 
4.2 Harta rela
ţ
iilor____________________________________________________________________9
 
5. Metode de strângere de fonduri_________________________________________________10
 
5.1 Înt
ă
rirea parteneriatelor cu administra
ţ
ia public
ă
local
ă
 _______________________________10
 
5.2 Atragerea de sponsoriz
ă
ri__________________________________________________________11
 
5.3 Cereri de finan
ţ
are_______________________________________________________________11
 
5.4 Activit
ăţ
i ale cadrelor didactice
ş
i asocia
ţ
iei p
ă
rin
ţ
ilor din
ş
coal
ă
 ________________________12
 
5.4.1 Organizarea de evenimente_____________________________________________________________12
 
5.4.2 Campanii de strângere de fonduri________________________________________________________13
 
5.4.3 Ob
ţ
inerea de fonduri din redirec
ţ
ionarea a 2% din impozitul pe venit_____________________________13
 
5.5 Diversificarea serviciilor
ş
i dezvoltarea veniturilor autofinan
ţ
ate_________________________14
 
5.5.1 Acreditarea de servicii educa
ţ
ionale pentru adul
ţ
i____________________________________________14
 
5.5.3 Dezvoltarea de ateliere-
ş
coal
ă
active pe pia
ţă
 _______________________________________________14
 
5.5.4 Închirierea de spa
ţ
ii___________________________________________________________________15
 
6. Planificarea, implementarea
 ş
i evaluarea activit 
ăţ 
ilor_______________________________16 
 
7. Alte instrumente_____________________________________________________________17 
 
7.1 Cum derul
ă
m întâlniri eficiente?____________________________________________________17
 
7.2 Memoriul / adresa oficial
ă
 _________________________________________________________18
 
7.3 Scrisori
ş
i invita
ţ
ii________________________________________________________________19
 
7.4 Acorduri de parteneriat___________________________________________________________19
 
7.5 Comunicarea cu presa_____________________________________________________________20
 
7.5.1 Comunicatul de pres
ă
 __________________________________________________________________20
 
7.5.2 Conferin
ţ
a de pres
ă
 ___________________________________________________________________21
 
8. BIBLIOGRAFIE____________________________________________________________________22
 
 
 Programul de formare continu
ă 
„ Valorizarea educa
 ţ 
iei rurale în Era Cunoa
 ş
terii” Proiect PHARE 2005 / 017-553.04.01.02.04.02.07 
 Disciplina: Strângerea de fonduri pentru unit 
ăţ 
i de înv
ăţă
mânt din mediul rural - Teodora Borghoff, 2008
 
3
1. Introducere
Mi se întâmpl
ă
adesea, când cunosc oameni noi
ş
i povestesc despre activit
ăţ
ile mele de strângere defonduri ca interlocutorii s
ă
m
ă
întrebe ”
 ş
i cum a
 ş
putea eu s
ă 
fac rost de bani?
”.
ă
spunsul meutipic este
”dar pentru ce vrei, de fapt, s
ă 
faci rost de fonduri?”
Unii interlocutori se opresc aici
ş
inu
ş
tiu ce s
ă
îmi r 
ă
spund
ă
. Altora li se lumineaz
ă
fe
ţ
ele
ş
i încep s
ă
îmi povesteasc
ă
despre pasiunilelor 
ş
i despre cum ar dori s
ă
schimbe lumea din jurul lor într-un loc mai frumos/creativ/drept.Manualul de fa
ţă
se adreseaz
ă
acelora care au
un vis, cred cu t
ă
rie într-un ideal
ş
i sper
ă
s
ă
îltranspun
ă
în realitate.
Fie c
ă
sunte
ţ
i managerul unei
ş
coli, profesor sau membru al consiliului de administra
ţ
ie al
ş
colii,activitatea de strângere de fonduri începe cu o imagine / o dorin
ţă
de a îmbun
ă
t
ăţ
i lucrurile. Uniioameni au curajul s
ă
demareze de unii singuri ac
ţ
iuni prin care s
ă
î
ş
i pun
ă
viziunile în practic
ă
.Odat
ă
porni
ţ
i pe acest drum, e nevoie de
 îndr
ă
zneal
ă
, energie
ş
i acumularea de noi cuno
ş
tin
ţ
e
Astfel de oameni se pot descurca pentru o vreme dar la un moment dat, dorind tot mai mult, resimtoboseal
ă
 
ş
i/sau dezam
ă
gire. Altora le e team
ă
 
ş
i r 
ă
mân mereu doar cu regretul de a nu fi reu
ş
it
ş
i lerepet
ă
celor care pornesc singuri c
ă
nu are rost. Pentru a evita astfel de situa
ţ
ii, la modul ideal e bines
ă
 
ne form
ă
m o echip
ă
.
 La rândul ei, pentru a putea func
ţ
iona, echipa are nevoie de
rela
ţ
ii de încredere
între membrii
ş
i înacela
ş
i timp de o bun
ă
 
planificare
ş
i coordonare
pentru a-
ş
i putea atinge visurile.Din aceste motive, manualul de fa
ţă
v
ă
prezint
ă
nu doar metode concrete pentru strângerea defonduri ci în acela
ş
i timp v
ă
prezint
ă
 
ş
i alte informa
ţ
ii utile cum ar fi formarea unei echipe, planificare
ş
i alte instrumente generale.Idealul meu este s
ă
ofer nu doar cuno
ş
tin
ţ
e despre strângerea de fonduri ci
ş
i curaj
ş
i inspira
ţ
ieacelor oameni ai
ş
colii care îndr 
ă
znesc s
ă
fie activi. Rezultatele voastre îmi vor spune dac
ă
amreusit sau nu.Teodora Borghoff, iunie 2008

Activity (36)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Noua Generatie liked this
Nadia Ulmeanu liked this
Grecu Flori liked this
Daniela Sava liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->