Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
P. 1
Kỹ Năng Nhóm

Kỹ Năng Nhóm

Ratings: (0)|Views: 46 |Likes:
Published by Khoa Võ
Working in group
Working in group

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Khoa Võ on Jun 05, 2013
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/21/2014

pdf

text

original

 
 
ĐẠ
I H
C KHOA H
C T
Ự 
NHIÊN TP.HCMKHOA TOÁN
 – 
TIN H
C
VÕ ANH KHOA
 – 
 
ĐẶNG PHƯỚ
C NH
T
 – 
NGUY
 N THANH HOÀI
VŨ TRẦN MINH KHƯƠNG – 
MAI THANH NH
ẬT TRƯỜ
 NG
 – 
 
DƯƠNG HOÀNG BÍCH THUẬ
 N NGÔ THANH HÀ
 – 
TR 
 N H
 NG TÀI
 – 
TR 
 N TH
HÙNG
 
C
M NANG
 
NĂNGSƯ PHẠ
M
 
 
 
Trang 1
 
L
I NÓI
ĐẦ
U
“CẨ
M NANG K 
 
 NĂNG SƯ PHẠM” là tậ
 p tài li
ệu đượ 
c nhóm MATH.COM t
ngh
ợ 
 p trong su
t quá trình h
ọc “KỸ
 
 NĂNG LÀM VIỆC NHÓM” dự
a trên m
t s
tài li
u
tìm đượ 
c và th
c hi
n
đúng theo nhữ
ng yêu c
u c
n thi
ế
t c
a môn h
ọc đề
ra v
ớ 
i m
ục đích
gi
ớ 
i thi
u t
ng quan
, sơ 
 
lượ 
c v
m
t s
 
năng cầ
n thi
ế
t
định hướ 
ng phù h
ợ 
 p v
ớ 
i ngành
Sư Phạ
m. V
ớ 
i c
u trúc có s
n, chúng tôi chia t
 p tài li
u này làm 2 ph
n, c
th
 
như sau :
 
-
 
PH
 N 1 : Tóm t
t m
t s
ho
ạt độ
ng c
a nhóm khi t
ng h
ợ 
 p nên t
 p tài li
u này.
-
 
PH
 N 2 :
ph
ần này, chúng tôi chia làm 7 chương phụ
thu
c vào 3 k 
 
năng mà
chúng tôi s
 
đề
 
ra trong “BẢ
 NG D
Ự 
 
ÁN” là : KỸ
 
 NĂNG TRÌNH BÀY; KỸ
 
 NĂNG Ứ 
 NG D
 NG TIN H
C; K 
 
 NĂNG Ứ 
 NG X
Ử 
 
SƯ PHẠ
M.
 
CHƯƠNG 1 : Thiế
t l
 p k 
ế
ho
ch và l
 p danh sách.
 
CHƯƠNG 2 : Latex và mộ
t s
ph
n m
m so
n th
ảo văn bả
n.
 
CHƯƠNG 3 : Matlab và mộ
t s
công c
tính toán.
 
CHƯƠNG 4 : Power Point và mộ
t s
ph
n m
m trình chi
ế
u.
 
CHƯƠNG 5 : Kỹ
 
năng soạ
n giáo án.
 
CHƯƠNG 6 : Kỹ
 
năng giao tiế
 p.
 
CHƯƠNG 7 : Kỹ
 
năng
tìm vi
c làm.Chúng tôi hy v
ng sau khi tham kh
o t
 p tài li
u này, b
ạn đọ
c có th
bi
ế
t thêm nhi
uthông tin c
n thi
ế
t cho công tác gi
ng d
y c
a mình. Chúng các b
n thành công.M
i chi ti
ế
t xin g
i v
 
đị
a ch
:
 
“LÀM HẾ
T S
ỨC, CHƠI HẾ
T MÌNH
 
 NĂNG LÀ CHÍNH”
 
 Ngày 11 tháng 11 năm
2011
MATH.COM
 
 
Trang 2
M
C L
C
PH
 N 1 :
-
 
Thu ho
ch nhóm ............................................................................................ 4
-
 
Anh Khoa ................................................................................................ 14
-
 
Vũ Trần Minh Khương
................................................................................. 42
-
 
 Nguy
n Thanh Hoài ...................................................................................... 75
-
 
Tr 
n Th
ế
Hùng............................................................................................. 110
-
 
Mai Thanh Nh
ật Trườ 
ng .............................................................................. 140
-
 
 Ngô Thanh Hà ............................................................................................. 175
-
 
Dương Hoàng Bích Thuậ
n ........................................................................... 206
-
 
Tr 
n H
ng Tài ............................................................................................. 243
-
 
Đặng Phướ 
c Nh
t ......................................................................................... 271PH
 N 2 :
-
 
CHƯƠNG 1 :
 THI
T L
P K 
HO
CH VÀ L
P DANH SÁCH ...................................... 304
-
 
CHƯƠNG 2 :
 LATEX VÀ M
T S
PH
 N M
M SO
 N TH
ẢO VĂN BẢ
 N .................. 307
-
 
CHƯƠNG 3 :
 MATLAB VÀ M
T S
CÔNG C
TÍNH TOÁN ...................................... 327
-
 
CHƯƠNG 4 :
 POWER POINT VÀ M
T S
PH
 N M
M TRÌNH CHI
U ..................... 371
-
 
CHƯƠNG 5 :
 
 
 NĂNG SOẠ
 N GIÁO ÁN ...................................................................... 386
-
 
CHƯƠNG 6 :
 
 
 NĂNG GIAO TIẾ
P ............................................................................... 397
-
 
CHƯƠNG 7 :
 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->