Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
33Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
SKAKAVAC -II-1- MULADARA

SKAKAVAC -II-1- MULADARA

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 1,265|Likes:
Published by Bobodyee
Thelema, Okultizam, Ezoterija, Kabala, Masonerija, Duhovnost, Skakavac Vol.2 br.1 Muladara
Thelema, Okultizam, Ezoterija, Kabala, Masonerija, Duhovnost, Skakavac Vol.2 br.1 Muladara

More info:

Published by: Bobodyee on Apr 25, 2009
Copyright:Public Domain

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/11/2014

pdf

text

original

 
SKAKAVAC 2.1
0
 
SKAKAVAC 2.1
1
SS A A A A V  V  A ACC22..11--MMUULL A ADD A A A A
SS A ADDŽŽ A AJJ::
 ALIONOVA DEFINICIJA MAGIKE
O DUHOVNOM PUTU
JEVANĐELJE PO JOVANU -"... FABULA CHRISTI"
O SVAKODNEVNOM ŽIVOTU I PARADOKSIMA
DEVETA KAPIJA
ŠKOTSKI OBRED -PRIRODA I ENERGETSKO BUĐENJE
LIBER ILLUMINATUS INITIATORUM
SSeerrii j jaall--22..BBrroo j j11..PPrriivvaattnnooeelleettrroonnssooiizzddaann j jee.. SSvviitteessttoovviissuu
©©
vvllaassnniiššttvvooaauuttoorraa.. LLeettnn j jiissoollssttiiccii j j22000088..ee..vv..
 
SKAKAVAC 2.1
2
 ALIONOVA DEFINICIJA MAGIKE
 “
Magika je Umetnost, Nauka i Veština izazivanja Spoznaje po Volji, ili bolje ulaskauSpoznaju
, tako da se promena uglavnom odnosi na stanje svesti a tek zatim može doći do Voljnog (ili ne-voljnog) izazivanja Promene (drugim rečima materijalne manifestacije). Što znači da ja kao i kabalisti definisemMagiku kao dvostruki proces -prvi je uzlazni a drugi silazni. S tim da ako se na naj-pogodniji način dosegnespoznaja (GNOSIS) onda nema pravog vraćanja u ne-svesnost materijalnog. Naj-pogodniji način je ustvarirezultat -trans -Dyana ili Samadi.Recimo da ovo i ilustrujem, ako izvedem (najbanalniji) Ritual Pentagrama, ako sam ga 'dobro' izveomogu očekivati da moja svest uđe u LVX, a to je Gnosis. To je uzlazni 'proces'. Zatim, mogu očekivati 'silazni'proces koji je s obzirom na uravnoteženost rituala moguće definisati ovako: Oporavak od bolesti, ozdravljenje iosnaživanje. Materijalna dobit. Intelektualna inspiracija. Emotivna ispunjenost i zadovoljstvo. Elan za RAD.Snaga. Ovo zvuči krajnje banalno, ali ako se dobro izvede -deluje. Mogu se normalno definisati i posebni'ciljevi'. Poenta je u energetskom Uravnoteženju i uzdizanju do izvora Moći. (Jesil' čitao De Arte Magica? -Sexualni orgazam dovodi do talasanja u Akashi koja zatim pokreće tj. hrani elementalne 'svetove'... potrebe -pravi ravnotežu... zadovoljenje).No, mislim da je najvaljanija definicija sledeća
:Magika je Nauka, Umetnost i Veština ispoljavanjaIstinske Prirode i Vršenja Istinske Volje.
(Kroulijeve definicije, postulat i teoreme ovo objašnjavaju). Sveostalo je lutanje i/ili zavaravanje... zavisi od slučaja do slučaja...” 

Activity (33)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Lana N Jernej liked this
Lana N Jernej liked this
Miroslav Trivan liked this
i1590 liked this
dsfsbm liked this
dsfsbm liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->