Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Download
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword
Like this
5Activity
×
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Internet Kultura prezentacija

Internet Kultura prezentacija

Ratings: (0)|Views: 1,010|Likes:
Published by ladybass

More info:

Published by: ladybass on Apr 25, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, PPT, TXT or read online from Scribd
See More
See less

03/28/2014

pdf

text

original

 
INTERNET KULTURAINTERNET KULTURA
Ana Milanovićlll 6/08
 
Internet spektaklInternet spektakl
Internet je novi kanal komunikacije, koji je u poslednjihdeset godina postao esencija opštenja i ljudskih odnosakoji su se nekada zasnivali na upotrebi telefona,telegrafa ili pisama, i kao takav utiče na stvaranje novekulture, internet kulture, koja se, ako pogledamo uBodrijarovskom (Baudrillard) smislu, može nazvatikopijom, tj. simulacijom stvarne kulture, one ne-virtuelne.
tehnologija pruža kompjuterski generisane stvarnostikoje su alternativa fizičkoj stvarnosti =hiperrealnost=spektakl
Rađanje nove kulture je posredovano time da kako“tehnologija oživljava kao posebna vrsta, konačno sesusrećemo sa krajem (ljudske) istorije i početkomvirtuelne istorije.“( Arthur Kroker i Michael A. Weinstein,Data trash: The theory of the virtual class)
Internet u našem društvu na samo da stvarasimulakrum, već izaziva i stvaranje nove vrsteDeborovog spektakla – kreira digitalni spektakl.
 
Internet –Internet –novinovidefaultdefaultmedijmedij
“. Internet je medij koji kombinuje elementetradicionalne komunikacije putem radija, štampe,televizije na poseban način, a uz to je ekvivalentadvertajzingu i odnosima sa javnošću kada je upitanju promovisanje ljudi i organizacija, novih ideja iliproizvoda. “(Ju-Pak, 1999; Morrison & Firmstone,2000).
Ako nemate web adresu, u odnosu na Bodrijara kojitvrdi da se ono što nije prikazano u medjima zapravonije ni dogodilo, zaključujem da u modernom društvu,uz moderne uslove proizvodnje nema mesta za onebez http:/ adrese.
„Ljudi će morati da shvate da je Mreža novi medij, ida mora da bude komercijalno sponzorisana, i damora igrati po pravilima tržišta“ (John Battelle,direktor Wired magazina)
Softver kultura - kultura u koo e roizvodna

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
Jake Jensen liked this
1 hundred reads
ladybass liked this
Katya Milicic liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->