Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Monsterse Courant week 23

Monsterse Courant week 23

Ratings: (0)|Views: 299|Likes:
Published by thuisbladen

More info:

Published by: thuisbladen on Jun 06, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

09/11/2013

 
N
O
3870
6 Juni 2013
 
MOC
.
NIEUWS
@
THUISBLADEN
.
NL
 G
RATIS
N
IEUWS
-
EN
A
DVERTENTIEBLAD
 
MOC
.
ADVERTENTIE
@
THUISBLADEN
.
NL
 
SINDS 1931 HUIS AAN HUIS
VERSPREIDINGSGEBIED: • MONSTER • POELDIJK • TER HEIJDE AAN ZEE
Chantelle kniptevoor KWF
Begin woningenPoeldijk-Dorp
Buurtpreventieplaats Langeveld
Succes examensReddingbrigade
 3 
Beeker Liedertafelzingt in Poeldijk
Op 28 mei jl is op Het Wes-terhonk, een voorzieningvoor 550 cliënten met eenverstandelijke beperking, teMonster een afvaarding vanISW Sweelincklaan ’s-Gra-
venzande op bezoek geweest.Een tiental leerlingen en twee
docenten - zij hadden de daggeorganiseerd - kwamen velecadeaus brengen ter waardevan ruim 10.000 euro, opge- bracht op de Goede Doelen-dag eind april.Het aardige is dat al deze arti-kelen –van fietsen, televisiestot aan kleurpotloden – op basis van een verlanglijstvan Het Westerhonk gekochtzijn bij de middenstand in ’s-Gravenzande.Zo werd dus ook de lokaleeconomie ondersteund.Onder dankzegging aan deorganisatoren zijn deze ca-deaus met veel enthousiasmein ontvangst genomen.Vele cliënten zijn weer blijgemaakt.Het bestuur van de StichtingVrienden bedankt de leer-lingen van het ISW Swee-lincklaan hiervoor hartelijk!
Leerlingen haalden10.000 euro op voor cliënten van Het Westerhonk 
In Westland is veel behoef-te aan een eigen volkstuin/moestuin zo blijkt uit deaanmeldingen die binnen-komen nadat het PlatformDuurzaam Westland dit be-kend heeft gemaakt.Landelijk is ook de belang-
stelling voor stadstuinieren,daktuinen en dus ook volks-
tuinieren een grote trend.In Westland ligt veel grond braak en daar wil de volks-tuinvereniging op korte ter-mijn moestuinen op moge-lijk maken.Heeft u belangstelling dankunt u zich aanmelden door een mail te sturen met uwadresgegevens naar info@duurzaam-westland.nl Ditter attentie van Aad vanUffelen, project volkstui-nen, die dit project heeftontwikkeld en tracht vormte geven.U kunt ook bellen naar 0174-620528 of een berichtsturen naar aadvanuffe-len@prachtgroen.nl Zodraer voldoende aanmeldin-gen zijn wordt getracht deeerste volkstuin te ontwik-kelen. Deze volkstuinenzijn voor een ieder die inWestland woont of werkt beschikbaar.
 Al veel aanmeldingen voor een volkstuin
De zevende ‘Omloop vanTer Heijde’ leek een mak-kelijke loop te worden,doordat het strand uit hetparcours was gehaald.Maar door de plotselingeveranderde weersomstan-digheden, kou wind enmist, werd het toch nog eenpittige wedstrijd.
De jeugdlopen (600 en 1200meter) waren een feest. Hetwas een geweldig schouw-spel om te zien hoe het lintvan de in het geel gehuldelopertjes zich door het gezel-lige Ter Heijde begaf. Enke-len van hen moesten tijdenshet lopen ook nog eens be-komen van de knal van hetstartschot. De organisatievond het dit jaar leuk om delopers weg te sturen na eenheus kanonschot. Nou ditwas me een knal, hierbij aan-
gemoedigd door de ouders en
het vele publiek.Bij de 600m was de snelste jongen Ruben van Seventer,2e werd Xander Sparreboomen 3e Stephen vd Bosch.Bij de meisjes ging HebeChadwick als eerste over destreep, gevolgd door LotteOlsthoorn en Marin van der Kraan. De iets oudere kin-deren moesten het parcourstwee maal afleggen en dewinnaar bij de jongens wasEduard Leerivain, 2e werdRohan Jankie en 3e PaddySmit. Bij de meisjes gingJanna van Zevenbergen als
eerste over de streep, gevolgd
door Tessa Olsthoorn en Ma-rit Duijvestijn. Na afloop krijgen alle (150!)kinderen een leuk tasje met
daarin lekkere dingen als her-
rinering.De lopers van de 5 km (250deelnemers) werden ook door de kanonskogel weg-geschoten en liepen door eenmistig en koud duingebiedover het ‘oude’ en ‘nieuwe’fietspad. Onder de klankenvan het dweilorkest ‘Kap Nâh’ kwam bij de mannenwinnaar Vincent Trintha-mer als 1e over de streep,gevolgd door Jesper Nijboer en Richard vd Knaap. Bij dedames hadden we als winna-res Ilona Lievaart en 2e en 3ewerden respectievelijk AnitaKleyweg en Lisan Duijves-tijn.Voor aanvang van de 10 km(408 deelnemers) waren defavorieten al bekend. Bij demannen zou de strijd gaantussen Mike Barsaiyan entrainingsmaatje Erwin Spar-reboom. De dames die voor 
de overwinning gingen waren
Carla Ophorst (Nederlandskampioene vrouwen 50+)en Marlies Jongerius. Mikeen Erwin liepen de eerste 7kilometer zij aan zij, maar toen vond Mike het genoegen versnelde. Met een tijdvan 33.10 minuten kwam hijover de streep gevogd op 21seconden door Sparreboom.De dames maakte er een heelspannende wedstrijd van dieeindigde in een close finish.Marlies Jongerius won met
een marge van 0,08 seconden
in 40.54 min. Na afloop was de prijsuitrei-
king in het gezellige Vrondel,
waar veel deelnemers in deverschillende categorieën derijk gevulde groentekist inontvangst mochten nemen.Kortom een geslaagd eve-nement in een knallend Ter Heijde.
 foto’s: Ruth Mauritz 
Omloop van Ter Heijde een knaller 
 
Wateringen - Monster - Den Haag - Vlaardingen
T 0174 22 50 56 www.borgdorf.nlVolg ons via:
DE REALISTISCHE MAKELAAR
Ruime eengezinswoning. Zonnigeachtertuin en een heerlijk plekje aanhet water!Royale hoekwoning met 5 slaapka-mers en zonnige achtertuin( Z).
€ 269.000,- k.k.
Rijnweg 220 Zeereep 67
MONSTERMONSTER
Verkocht
MEESTERLIJK AANKOPEN?WIJ DOEN HET VOOR U!
U betaalt voor onze dienstverlening als aankopend makelaar €695,- + 10% overhet verschil tussen de vraagprijs en de koopsom (excl. BTW)
De 10 redenen om Borgdorff Makelaars als aankoopmakelaar in te schakelen!
1. Juridische begeleiding door 1 van de 3 juristen2. Zekerheid3. Risicobeperking4. Laagste koopsom5. Onderhandelen6. Tijdwinst door uitbesteden7. Gemak 8. Snellere verkoop9. Meer panden om uit te kiezen10. Procesbegeleiding
Borgdorff Makelaars staat aan uw kant! www.borgdorff.nl
Karakteristieke 2-onder1-kapwo-ning met garage en achtertuin ophet zuiden!
€ 257.500,- k.k.
Molenstraat 77
MONSTER
In prijs verlaagdNieuw
 
6 JUNI 20132
MONSTERSE COURANT 
Help Alzheimer overwinnen.Dan hoeft niemand zichzelfte verliezen.
Met dit gevoel hebben Alzheimer-patiënten dagelijks te kampen.
Waardrinkt ukoffieuit?
1 op de 5 mensen krijgtdementie, waarvan Alzheimerde meest voorkomende vorm is.www.alzheimer-nederland.nl
Madeweg 1 bis, Monster, Tel. 0174-247713, www.flower-art.nl
Bloemen- en plantencentrum
Voor al uwmoderne & klassiekerouwarrangementen
”Omdat ’t gewoon goed moet zijn”
 AAT A AAT.
 et verdriet en gemis is groot,evenals de lege plek die zij achterlaat.ij hebben haar in de laatste periode van haar levenmet veel zorg mogen omringen.e vele blijken van medeleven via kaart,brief of door uw aanwezigheid na het overlijden van mijn lievevrouw,zorgzame moeder en onvergetelijke oma 
Maria Ruijgrok-Bossard 
hebben ons goed gedaan.iervoor onze welgemeende dank  een uijgrok inderen enleinkinderenonster, juni 213
www.uitvaartverzorgingvandermeer.nl
T. 0174-412230 Zandeveltweg 75E. gmeer@caiway.nl 2692 AS ‘s-Gravenzande
Henk van der Kruijk Jolanda Sonneveld
PERSOONLIJKEBEGELEIDING
dag en nachtbereikbaar
Uitvaartverzorging 
eer
 van der
Wij zijn er voor u
EEN PERSOONLIJKE UITVAART MET OOG VOOR DETAIL
Telefoon 0174-270090
Uitvaart- informatiecentrumVoorstraat 26, 2685 EM Poeldijk
 www.lupine.nl
Erkend RDW-inleveradresvoor uw sloopauto, -bus
 AUTOBEDRIJF DE VOEGHT 
Veilingweg 30, 2675 BR Honselersdijk,de Honsel Noord, Tel. 0174-630938 
www.devoeght.nl 
OOK OPHAALSERVICE
direct vrijwaringsbewijs
!!
SCHALKE
VERWARMING
 Wij installeren ook voor:
Stationsweg 22, 2681 RV Monster, Tel. 0174-213066
 J e  koe l  ka so noo i 
63$$16(/(.752
:$66(1'52*(1.2(/(1.799,'(2$8',2
Herenstraat 15 Monster. Tel. (0174) 213715
 
 D e  e l e k t r o v a k m a n d i e j e  k e n t !
 M e t  e i g e n  s e r v i c e d i e n s t , s n e l  e n  v o o r d e l i g !
0174-292926 www.dijknoordermeer.nl
I
n
G
oede
H
 
 anden
MONIQUE ZUYDERWIJK 
2%5(&+7-102167(57(/
salon voor uw manicuren, pedicuren,harsen en diabetes-voetverzorging
begrafenisverzorging
Den Hollander 
www.begrafenisverzorgingdenhollander.nl
Begrafenissen in Maassluis, Maasland en omstreken.Wij verzorgen alleen begrafenissen.Dag en nacht bereikbaar.
P.N. den Hollander T. den Hollander 
 
Tel. 010 - 4600509
Al meer dan 25 jaar uw vertrouwen waard
Uitvaartverzorging W.P. van Wingerden 
Verzorging van begrafenissen en crematies in gehele Westland en omgevingNachtegaalstraat 47, 2675 XW HonselersdijkTelefoon 0174-622022
Marja van DijkWilleke den HollanderLilly ter LaakTelefoon (dag en nacht):(0174) 623456horizon@kabelfoon.nlwww.horizonuitvaart.nl
Naar mijn hart
3XYZfTV(!%&2G=PP[SfXYZ~BfTT[X]RZ[PP]&$!%(!11zb6aPeT]iP]ST
:HQWHOXZZHJRSGHQ+((5(HQYHUWURXZRS+HP+LM]DOKHWPDNHQ
%HGURHIGPDDUGDQNEDDUGDWYHUGHUOLMGHQKDDU EHVSDDUGLVJHEOHYHQGHOHQZLMXPHGHGDWGH+((5(WRW=LFKKHHIWJHQRPHQRQ]H]RUJ]DPHPRHGHUHQOLHYHRPD
&RUQHOLDYDQ6SURQVHQYDQGHQ%HUJ 
VLQGVZHGXZHYDQ-RKDQQHV0DULQXVYDQ6SURQVHQMDQXDULPHL$QQHOLHV0DWWKLMVHQ0DULRQ/LVDDUHQ-RVFDLHWHUHQ0DUOHHQ(OLVH'LUHWKDHQ-RKDQ'LQL%UDP-DQQH(PPDHQ5XXGLHOV0ROHQVWUDDW%60RQVWHU 'HURXZGLHQVWLVJHKRXGHQGLQVGDJPHLLQGHDXODYDQ5XVWSODDWV0ROHQODQGHZDDUQDGHELM]HWWLQJLQKHWIDPLOLHJUDIKHHIWSODDWVJHYRQGHQRSGHEHJUDDISODDWVDOGDDU
in de witte tent voor de winkel!
Aleen in de witte tent naast de winkel op zaterdag 8 juni
Voorber g  Schoenen
 s-Gra ven zande
 gaat lo s op zaterda g 8  jun i
Voorjaarsmarkt 
 
Let op de koopjestafel
vanaf 
 
35,-
 
Dames- en heren-schoenen voor dehelft van de prijs!
Merkschoenen zijn nog nooit zo goedkoop geweest!!! 
Superstunt
Kinderschoenenen sandalenvoor slechts
 
-
"/(&453""5
t
4
(
3"7&/;"/%&
t5
&-

35,-
 
6 JUNI 20133
MONSTERSE COURANT 
 Dát mag op een tegeltje
Beter te dromenover wat je vanplan bent dan wakker te liggenover wat jegedaan hebt
Centrale huisartsenpost Westland:
Uitsluitend op afspraak, Middelbroekweg 2a, Naaldwijk, 0174-638738.
 Apotheek Monster, Molenweg 47:
0174-213242.
 Apotheek Monster, servicepunt Kerkplein 8:
0174-247386.
 Apotheek Poeldijk, Dahliastraat 71:
0174-280808.
 Algemeen alarmnummer voor ambulance, brandweer en politie
0900-8844 - www.politie.nl 
Politie Haaglanden - Bureau Westland:Vierschaar 1, 2671 ZV Naaldwijk.Openingstijden (voor aangifte): ma. t/m za. 09.00-22.00 uur, zo. 09.00-18.00 uur.Overige zaken:
0900-8844
- Meld Misdaad anoniem:
0800-7000
Storingsdienst Westland Energie : (gratis dag en nacht)
0800-1265 
Storingsdienst Electra en Gas :
0800-9009
Storingsdienst Evides Waterbedrijf : (gratis dag en nacht)
0900-0787 
WWW.
EHBO-
MONSTER.NL
C
olofon
 o o f  o n
De Monsterse Courant is een uitgave van:
Zuid Holland Media BV
Dr. Kuyperkade 283142 GC Maassluis
Telefoon : 010-5912823
Fax : 010-5913335moc.advertentie@thuisbladen.nlmoc.nieuws@thuisbladen.nl
Verschijning:
donderdag huis aan huis inMonster, Poeldijk en Ter Heijdeaan Zee
Opgave van advertenties enredactionele teksten:
Vóór dinsdag 12.00 uur opgeven.
Oplage :
9.500
 Advertentieprijs :
N
0,30 per mm.
Voorpagina :
6x tarief Bij contract en/of meerdereplaatsingen, gereduceerde prijzen.
Bezorgklachten:
0174-514508.
HW staat voor ‘hoog water’ en LW voor ‘laag water.Aan deze rubriek kunnen geen rechten worden ontleend.
 
vrijdag 7 juni
HW: 02.59 15.21 LW: 08.24 20.45
Zaterdag 8 juni
HW: 03.39 16.06 LW: 09.14 21.25
Zondag 9 juni
HW: 04.16 16.45 LW: 10.00 21.55
Maandag 10 juni
HW: 04.48 17.15 LW: 11.40 22.24
Dinsdag 11 juni
HW: 05.28 17.45 LW: 12.50 ---.---
Woensdag 12 juni
HW: 06.06 18.26 LW: 01.25 13.40
Donderdag 13 juni
HW: 06.35 18.56 LW: 02.04 14.26
 HW staat voor ‘hoog water’en LW voor ‘laag water. Aan deze rubriek kunnen geen rechten worden ontleend.
Dierenbescherming Delfland,afdeling Westland:
Klachten- en informatielijn, 015-2124000.
Dierenmishandeling of verwaarlozing melden:
Telefoonnummer 144. Voor het melden van(verwilderde) zwerfkatten 06-12947678.
 J. Leezer, dierenarts:
(Gezelschapsdieren) Eikenlaan 139,‘s-Gravenzande. Tel. 0174-418262
Kwadraad Maatschappelijk Werk 
088-900 4000 (lokaal tarief).Meldpunt Huiselijk Geweld: 0900-126 26 26Meldpunt Bezorgd?: 0900-0400405
Careyn
Careyn wijkverpleging MonsterVoor verzorging en verpleging thuis 06-30774429van maandag t/m vrijdag van 8.00-17.00 uurInloopspreekuur: vrijdag van 13:30 tot 14:30 uur inhet wijkgebouw Careyn, Schubert 2, Monster.Telefonisch bereikbaar: 06 - 30774429 vanmaandag t/m zondag van 7:00-23:00 uur.Uitleen van zorghulpmiddelen:Bel 088-0300500 of kijk op www.vitaal.nl.
Thuiszorg-Wijkverpleging:
Maandag t/m vrijdag telefonisch spreekuurvan 13.00 tot 14.00 uur, 0174-213594 (Monster),0174-245950 (Poeldijk).
 Jeugdgezondheidszorg  Zuid Holland West:
Consultatiebureau van 0 tot 4 jaar, 088-0549999,info@jgzzhw.nl.
Informatie klachtopvang gezondheidszorg:
0900-2437070 (0,10 euro per minuut).www.zorgbelang-zuidholland.nl
 Zorg in de laatste levensfase:
St. Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ)06-12471661.
Stichting ZorginstellingenPieter van Foreest:
CliëntenService 015-2513690clientenservice@pietervanforeest.nl.
Slachtofferhulp Haaglanden, bureau Westland:
0174-645958 of 0900-8844.
Siriz, voor onbedoelde zwangerschap:
0900-2021088 (elke dag, 0,05 euro / min) of mailhulp@siriz.nl.
 A.A. (Anonieme Alcoholisten):
Werkgroep Westland. Inl. 06-15652313 (Kees)0174-621853 / 06-42394508 (Martin)
Werkgroep Al-Anon Westland:
Werkgroep voor vrienden en familieleden vanalcoholisten. Inl. 0174-213730 (Hans) / 0174-515105 (Cor)
SchuldhulpmaatjesWestland organiseerteen informatieavondop 12 juni 2013 om20.00 uur in De Kiem,Kon. Julianaweg 91’s-Gravenzande.
Jaarlijks komen velemensen in Westland infinanciële problemen.De oorzaken van zijndivers: verliezen vaneen baan, scheiding,overlijden van partner,faillissement. Veelalkomen deze mensenniet zelf uit de pro- blemen. Zij hebbenondersteuning nodig.Een maatje die naast zestaat en samen optrektom de financiële pro- blemen aan te pakkenen erop gericht te zijn
om weer zelfstandig de
financiële huishoudingte kunnen voeren.In november 2012 isStichting Voor Elkaar Westland opgericht.Deze stichting is on-
der andere verantwoor-
delijk voor het projectSchuldhulpmaatje inWestland. Inmiddelszijn er maatjes opge-leid en worden eenaantal mensen met fi-nanciële problemen inWestland begeleid.Deze maatjes zijn ge-certificeerd, zij heb- ben een driedaagseopleiding gevolgdwaar maatschappe-lijke, financiële ensociaal economischeonderwerpen ter spra-ke kwamen. De certifi-caten zullen woensdag12 juni 2013 wordenuitgereikt door wet-
houder Marga de Goeij
van Westland. De uit-reiking vindt plaatstijdens de informatie-avond. Naast het certificerenvan de maatjes is er die avond ook gele-genheid om in contactte komen met Schuld-hulpmaatjes, wordthet landelijke trajecttoegelicht en wordtaandacht besteed aanhet werven van fond-sen. Meer informatievindt u op de websitevan Schuldhulpmaatje
www.schuldhulpmaat-
 je.nl.Aanvang van de avondis 20.00 uur. De infor-matieavond is vrij toe-gankelijk.
SchuldhulpmaatjesWestland
De fusie tussen “Het Kom-pas” en de “st Aloysius”gaat al opschieten. Vanaf augustus 2013 zullen dezetwee scholen samen verdergaan onder de naam “deZeester”. De leerlingen vanbeide scholen zijn nu eentraject ingegaan om elkaarbeter te leren kennen.
In het kader van deze ken-nismaking hebben de klas-sen van de “st Aloysius” eenrondleiding georganiseerdvoor de kinderen van “HetKompas”. Zo leren de kinde-ren van beide scholen elkaar en het gebouw, waar ze vanaf volgend schooljaar zullenzitten, goed kennen. Afgelo- pen donderdag, 23 mei, was
het de beurt aan de groepen 7.
De kinderen van basisschool“Het Kompas” kwamen rond10.30 aan bij de “st Aloysi-us”. Na een kort gesprekje ingroep 7 werd de rondleidinggestart. De leerlingen vande “st Aloysius” leidden dekinderen van “Het Kompas”door de hele school. Geenhoekje werd overgeslagen. Na afloop van de rondleidingwerden de kinderen getest opde kennis over het gebouw.Daarna stond er een heer-lijke “high limo” klaar. Allekinderen hebben geproost opde leuke kennismaking. Naeen coöperatieve werkvorm(zoek iemand die) hebbende meeste kinderen elkaar gesproken en was het weer tijd om terug naar school tegaan. De juffen vonden heteen geslaagde kennismaking
en het was erg leuk om te zien
hoe de kinderen met elkaar omgingen.
Rondleiding WSKODe Zeester 
Zondagmiddag 9 juni a.s.om 16.00 uur is er in deBartholomeuskerk vanPoeldijk een ‘Orgel-plus-concert’
met medewerking van man-
nenkoor de ‘Beeker Lieder-tafel’, Kamerkoor ‘Couleur Vocale’ en organist Patrick Hopper.Het belooft die middag een bijzonder ‘uurtje muziek’te worden met drie korteoptredens van één van de
 beste mannenkoren van ons
land, het enige Westlandsekamerkoor en organist Pa-trick Hopper. De entree isgratis.
Beeker Liedertafel zingt inPoeldijk 
Met Moederdag heb-ben alle moeders vande kleuters van hetWSKO Aloysius-
school in Monster een
tegoedbon gekregenvoor een beautybe-handeling.
Deze week was heteindelijk zo ver. Ge-huld in badjas en opslippers konden demoeders genieten vaneen , door kinderenverzorgde beautymid-dag. Deze bestondonder andere uit eenvoeten bad, gezichts- behandeling met kom-kommermasker eneen hand/voetmassa-ge. De nagels werdenvoorzien van nagellak en natuurlijk gingen demoeders naar huis met,een door de kinderen,
aangebracht laag make
up . De moeders heb- ben genoten en kijkennu al uit naar de vol-gende moederdag.
Kleuters verwennenmoeders
Op zondagmiddag 9 juni komt de West-landse Muziekgroepde Lierriks muziek  brengen van o.a. TheEagles, Marie Black,Willie Nelson, Emme-lou Harris, Adele, DonWilliams, Amy Mac-donald etc. Lonnekezingt en speelt ook opdiverse ritmische in-
strumenten, zoals slag-
gitaar, Rinus zingt enspeelt sologitaar, Wimzang en sologitaar enGeert accordeon.
Het is een mengelmoes
van Iers, country eneen beetje tex mex ener kan natuurlijk ook meegezongen worden.Meer informatie opwww.cultuurschuur.nlAanvang 16.00 uur,entree € 7,= inclusief koffie/thee.Aanmelden bij info@cultuurschuur.nl of 0174-244980 inspre-ken op het antwoord-apparaat.
Country, Iers en TexMex met Lierriks
LET OP!
4 BBQ worstjes4 BBQ hamburgers4 gemarineerde filetlapjes4 gemarineerde speklappen8 stokjes kipsatévoor slechts
 14,95 euro
100 gr. gebr. rosbief100 gr. gebr. fricandeau100 gr. eigen boeren achterhamSamen 300 gr. voor
5,50 euro
Gehaktdag &Vlugklaardag
BARBECUE KNALLER
SUPER VLEESWARENTRIO
4 gegrilde kip-penpoten
5,00 euro
DINSDAG EN WOENSDAG
LET OP:
 Ambachtelijke Kwaliteits Slagerij 
Herenstraat 5 Monster Tel: (0174) 213 014
De lekkerste winkel in de buurt met vlees, salades en vleeswaren uit “eigen” worstmakerij  
Marcel Berkemeier 

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
thuisbladen liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->