Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
C483 Red3 Document Final

C483 Red3 Document Final

Ratings: (0)|Views: 1|Likes:
Published by Catalin Strugariu

More info:

Published by: Catalin Strugariu on Jun 06, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/06/2013

pdf

text

original

 
MINISTERUL DEZVOLT
Ă
RII REGIONALE
Ş
I TURISMULUI
Institutul Naţional de Cercetare
-
Dezvoltare în Construcţii
, Urbanism
şi Dezvoltare Teritorială Durabilă “URBAN
-
INCERC”
S U C U R S A L A I N C E R C B U C U R E Ş T I
MEMBRU IN RETEAUAEUROPEANA AINSTITUTELOR DECERCETARE INCONSTRUCTIIMEMBRU IN UNIUNEAEUROPEANA PENTRU AGREMENTE TEHNICEIN CONSTRUCTIIMEMBRU INFEDERATIA MONDIALA A ORGANIZATIILORPENTRU AGREMENTETEHNICEMEMBRU INORGANIZATIAEUROPEANA PENTRU AGREMENTE TEHNICE
 
ORGANISM NOTIFICATde ComisiaEuropeana Bruxelles -Laboratoare Incercari
Şos
. Pantelimon 266, 021652, Sector 2,
Bucureşti
, Tel: 021.255.02.70; Fax: 021.255.00.62; e-mail: incerc@incerc2004.ro, www.incerc2004.ro
Şos
. Pantelimon 266, 021652, Sector 2,
Bucureşti
, Tel: 021.255.02.70; Fax: 021.255.00.62; e-mail: urban-incerc@incd.ro, www.incerc2004.ro
Certificat Nr. QC/1103
SR EN ISO 9001:2008
Q U A L I T A S
 
Proiect :
PARAMETRII CLIMATICI NECESARI DETERMINĂRII
 P
ERFORMANŢEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR NOI ŞI EXISTENTE, DIMENSIONĂRII INSTALAŢIILOR DE CLIMATIZARE A CLĂDIRILOR ŞI
DIMENSION
ĂRII
 HIGROTERMICE A ELEMENTELOR D
E ANVELOPĂALE CLĂDIRILO
Faza 3
Redactare finală
 Contract nr.
 
483/2011
 
Beneficiar:
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului
 
DIRECTOR GENERAL:
Conf. univ. dr. arh. Vasile Meiţă
 
DIRECTOR ȘTIINȚIFIC CONSTRUCȚII INCD:
Dr. ing. Emil Sever Georgescu
DIRECTOR SUCURSALĂ:
Ing. Claudiu Matei
ŞEF SECŢIE:
Dr. ing. Horia PetranDIRECTOR PROIECT: Dr. ing. Horia Petran
 – 
decembrie 2012
 – 
 
 
 
Bucureşti
Contract nr. 483 / 2011
2
CUPRINS
(
23 I. An climatic tip Buc
urești…………………………………………………………
..
….24
 II. An climatic tip -
Brașov…………………………….…………………………….…
305III. An climatic tip -
Cluj………………………………………………………………
.586IV. An climatic tip -
Constanța…………………………………………………………867
 V. An climatic tip -
Craiova………………………………………………………..…1148
 VI. An climatic tip -
Deva…………………………………………………………
.... 1429VII. An climatic tip -
Galați………………………………………………………
...
….1710
 VIII. An climatic tip -
Iași……………………………………………………………
1991IX. An climatic tip -
Timișoara………………………………………………….
.
……2272
 
 
Bucureşti
Contract nr. 483 / 2011
3
1.
Obiect ș
i domeniu de aplicare
1.1. Obiect
1.1.1. Prezenta reglementare are ca obiect
actualizarea şi unificarea tuturor parametrilor climatici utili determinării performanţelor energetice ale clădirilor noi şi existente, dimensionăriiinstalaţiilor de încălzire și
climatizare
a clădirilor şi dimensionării higrotermice a element
elor de
anvelopă ale clădirilor 
.1.1.2. Catalogul de date climatice aferente anului climatic reprezentativ a fost elaborat
 pentru 9 localităţi reprezentative din punct de vedere climatic din România (valori cu pas orar pe
durata anului climatic reprezentativ
 – 
 
ora locală): Bucureşti, Braşov, Cluj, Constanţa, Galaţi,Craiova, Iaşi, Deva și Timişoara. Intervalul de timp utilizat pentru determinarea parametrilor climatici este cuprins între anii 1994 şi 2008. Parametrii termodinamici intensivi şi extensivi careformează structura anului climatic tip sunt următorii:
 -
temperatura exterioară [°C];
 -
temperatura punctului de rouă [°C];
 -
viteza vântului [m/s];
 -
intensitatea radiaţiei solare directe pe plan orizontal [W/m²];
 -
intensitatea radiaţiei solare difuze pe plan orizontal [W/m²];
 -
umiditatea absolută a aerului [g/m³];
 -
umiditatea relativă a aerului [%].
 1.1.3. Valorile medii ale parametrilor climatici au fost determinate prin prelucrarea datelor 
climatice specifice unui număr de 41 de localităţi din ţară, în conformitate cu prevederile
standardelor europene SR EN ISO 15927-1
şi SR EN ISO 13788, p
entru
următorii parametri de
calcul:-
temperatura aerului exterior (valori medii lunare) [°C];
 -
temperatura punctului de rouă al aerului exterior [°C];
 -
viteza vântului [m/s;]
 -
umiditatea relativă a aerului (valori medii lunare) [%];
 -
umiditatea absolută a aerului (valori medii lunare) [g/m³].
 -
intensitatea radiaţiei solare pe suprafeţe plane ve
rticale cu azimut variabil (valori medii
lunare pentru 30 localități) [W/m²];
 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->