Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Ziarul Miorita USA, editia pt.luna iunie, 2013

Ziarul Miorita USA, editia pt.luna iunie, 2013

Ratings: (0)|Views: 46|Likes:
Ziarul Miorita USA, editia pt.luna iunie, 2013
Ziarul Miorita USA, editia pt.luna iunie, 2013

More info:

Published by: Cititor de Proză -Republica artelor on Jun 06, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/15/2013

pdf

text

original

 
Anul VII, Num
ă
rul 76, IUNIE 2013
R O M A N I A N - A M E R I C A N I N D E P E N D E N T N E W S P A P E R
OCTAVIAN D. CURPAŞ
În ultimele săptămăni, la Curtea Supremă de Justiţie “Maricopa Superior Court” dinPhoenix, Arizona, s-au adunat mii de per-soane, printre care şi sute de reporteriinteresaţi de procesul lui Jodi Arias (32 de ani). Arias a ost găsită vinovată, la începutullunii mai 2013, de uciderea prietenului ei, alcărui trup a ost descoperit înjunghiat în ca-bina de duş din locuinţa acestuia din Mesa, Arizona, în urmă cu cinci ani. ravis Alexan-der a ost lovit cu un cuţit de mai multe ori(27), avea gâtul tăiat şi era împuşcat în cap.Ciudat este aptul că în aceeaşi clădire, la eta- jul 5, se judeca o altă crimă, la el de odioasă,comisă de Michael Lee Franklin în empe, Ari-zona, dar care nu a atras atenţia mass-media,aşa cum s-a întâmplat în cazul Arias-ravis.De ce? Pentru că Jodi Arias în prima ază a acordat oarte multe interviuri, dar a minţitmass-media. Arias a declarat iniţial că nu ştia nimic despre uciderea prietenului ei în iunie2008. Apoi a dat vina pe intruşi mascaţi, carei-ar  atacat, iar in nal a ajuns la auto-apărare.Procurorii au declarat că ea l-a ucis pe Alexan-der într-un acces de gelozie, deoarece el a vrut să pună capăt relaţiei şi să plece în Mexic cu o altă emeie. urnura declaraţiilor ei a atras atenţia publicului. Un alt actor care captează atenţia este că în proces este vorba despre “crimă şi sex”,iar publicul este avid de asemenea subiecte.La procesul lui Jodi Arias s-au prezentat otograinud, s-au derulat înregistrări ale unor convor-biri teleonice erbinţi sau lmuleţe cu Jodigoală. Declaraţiile ei dezinvolte despre relaţia tumultoasă şi viaţa intimă cu Alexander ravis,prietenul pe care l-a ucis, au atras mulţimea ca la circ. Mii de oameni s-au adunat în aţa CurţiiSuperioare de Justiţie “Maricopa SuperiorCourt”, iar tensiunea şi agitaţia au ost ampli-cate de elicopterele poliţiei, care survolau zona. Juriul a ascultat, în timpul audierilor, numero-ase detalii despre viaţa sexuală a cuplului Jodi Arias - Alexander ravis. Ea a spus că s-a dusla domiciliul prietenului său la 4 iunie 2008pentru a ace sex, dar că vizita s-a transor-mat într-o dispută ce a condus la tragedie.ransmis în direct la televiziune, proce-sul lui Jodi Arias a început în luna ianuarie şiace senzaţie de mai multe luni în America.Implicând sex, minciuni şi violenţă, proce-sul a devenit un adevărat enomen şi pe Inter-net. Faptul ca procesul este tot mai urmărit,creşte rating-ul televiziunilor care-l diuzează si, implicit, numărul curioşilor prezenţi la tribunal sau în imediata vecinătate a clădirii.Majoritatea cetăţenilor a dorit să ştie că  Jodi va  găsită vinovată de “rst degree mur-der” - crimă de gradul unu; cea mai gravă variantă posibilă. Urale de satisacţie au însoţitverdictul Curţii Supreme de Justiţie, care a declarat-o VINOVAĂ! Acum, majoritatea vrea ca ea să primească pedeapsa capitală şisă e executată. Sunt puţini cei care pledează pentru închisoarea pe viaţă. Dacă la procesulprivind vinovăţia ei, cei 12 membri ai juri-ului au decis în unanimitate că este vinovată,în ce priveşte pedeapsa capitală, aceştia auost împărţiţi în 8 “pentru” şi 4 “împotrivă”.La 18 iulie va  reluat procesul care va de-cide dacă Arias va  executată sau va rămâneîn viaţă. Dacă va  condamnată la moarte, Jodi Arias va a patra emeie din SUA careprimeşte pedeapsa capitală.Imediat după verdictul din 8 mai, ea a de-clarat într-un interviu televizat, că preeră să e executată în loc să e condamnată la închi-soare pe viaţă. "Am spus, acum câţiva ani, că aş preera să u condamnată la moarte în locsă u condamnată la (închisoare) pe viaţă, iaracest lucru este adevărat şi acum", a declaratea pentru Fox V. "Consider moartea dreptultimul act de libertate şi aş preera să u liberă din nou cât mai repede posibil", a adăugat Jodi Arias.Ulterior s-a răzgândit, iar în 20 mai a ţinuto pledoarie pentru pedeapsa cu închisoare peviaţă în loc de execuţie, spunând că poate con-tribui la sprijinirea societăţii, dacă-i este permissă trăiască. Ultima declaraţie contrazice ceea cea armat anterior, că ar preera mai degrabă să e executată, decât să-şi petreacă restul vieţiiîn închisoare. Ea motivează că "nu avea per-spective", atunci când a declarat că doreştepedeapsa capitală. Judecătorul le-a recomandat juraţilor să ia înconsiderare o serie de actori atunci când vordecide sentinţa, inclusiv aptul că Arias nu areantecedente penale.
UN PROCES DIN ARIZONA 
 ATRAGE ATENŢIA PLANETEI
Jodi AriAs And AlexAnder TrAvis - FoTo: inTerneT
 
2
 
 
MIORIŢA USA
IUNIE 2013
STIRI
3
Mă gîndesc adesea că, în ciuda conortului climateric cu care sîn-tem răsăţaţi în sudul Caliorniei,îmi lipsește roata capricioasă a an-otimpurilor europene. Vîltoarea umorilor omenești, temperamentulcoleric sau egmatic, toate par a ost inuenţate, în ani lungi de isto-rie a ceea ce losoi numeau “anima mundi”, de ploi sau ceţuri, învăluindrăsărituri trandarii sau apusuri în-ocate. În zona orașului Los Angeles,binecuvîntată, în mare parte a anului,de temperaturi ideale inţei umane,instalarea primăverii devine un procesde o subtilitate exasperantă; orile noicu parumuri nestăvilite se insinuează în viaţa noastră pe uriș, ca o vrajă a simţurilor. Fără să ne dăm seama,devenim treptat mai optimiști, maiericiţi, scuturîndu-ne de acel otiumindus de iarna umedă și rece. Cum arspune Robin Williams,”în primăvară natura strigă: “să înceapă petrecerea!”La “Viitorul Român”, spiritul în-noitor al primăverii s-a maniestatplenar prin două evenimente deanvergură. Astel, în după-amiaza năucitor de caldă a duminicii de 28aprilie, grădina înecată în culorileorilor tinere și vegheată de liziera arborilor bătrîni a amiliei Kloes a găzduit o seară în onoarea nouluiConsul General al României, dom-nul Eugen Chivu, care a venit însoţitde soţia și ul său. În atmosera de oeleganţă relaxată, amintind de gardenparty-urile anilor ’30, cei aproximati60 de participanţi au ost întîmpinaţide cuvîntul de bun-venit al gazdei,doamna Ionela Kloes, președinteleSocietăţii Culturale “ViitorulRomân”, care a reamintit tuturor demisiunea emblematică a societăţii,aceea de a promova constant, de 87de ani, valorile culturale și umaneîn sudul Caliorniei. Serata a ostonorată și de prezenţa doamnei
Mary  Ann Lutz, primarul orașului Monrovia,
care a avut amabilitatea de a-i înmîna domnului Consul General un Certi-cat de Recunoaștere (“Certicate o Recognition”). ot un Certicat deRecunoaștere i-a ost trimis domnu-lui Eugen Chivu și de catre doamna  Judy Chu, Congresswoman în Con-gressional District 27 (certicatuli-a ost prezentat domnului ConsulGeneral de către doamna Kloes). Îndiscursul său de mulţumire, oaspetelede onoare, domnul Consul GeneralEugen Chivu, s-a arătat onorat de pri-mirea cordială din partea “ViitoruluiRomân”, asigurîndu-i pe cei prezenţide toată disponibilitatea sa și a Con-sulatului din Los Angeles în scopulsprijinirii eorturilor de conservare șipromovare a mediului cultural româ-nesc. Domnia sa a mai mulţumit șidoamnei primar Lutz pentru partici-pare și distincţia acordată.Printre cei prezenţi la eveniments-au numărat doamna Mihaela Dea-conu, Consulul României la Los An-geles, domnul Gabriel Duţu, ConsulEconomic la Los Angeles, cu soţia,actorul udor Petruţ, scriitoarea  Aura Imbarus, Comitetul de condu-cere, membri și prieteni ai Societăţii“Viitorul Român”. S-au servit gustărivariate și apetisante, participanţilorindu-le oerit vinul roșu-revelaţieal serii, al cărui buchet subtil a ostsesizat de cunoscători și nu numai. Evorba despre CoCoBon al doamneiGeorgetta Dane, Master Winemakerși sponsorul seratei.Întîlnirea s-a prelungit pînă spreseară tîrzie, atmosera de gardenparty ind armonios completată decalităţile amtrionice impecabile aleamiliei Kloes.Victor Hugo vedea primăvara ca peun “tandru și sălbatic mister”, atuncicînd tristeti, doruri si rustrari hiber-ninde in vagaunile iernii de aara sidin noi isi reîmbracă veșmînt de zîm-bet și speranţă. ot primăvara a îm-barcat Societatea “Viitorul Român”într-o nouă aventură culturală, dedata aceasta în postura de “suppor-ing sponsor” al
Primăvara a debutatoptimist la “Viitorul Român”, cu noiînceputuri, noi prieteni, proiectenoi și incitante. Dacă e adevăratcă antecamera verii e percepută ca o refexie a sufetului omenesc, tre-buie să ne așteptăm la evenimenteculturale de un crescînd entuziasmși anvergură în sudul Caliorniei.
prestigiosului Festival al FilmuluiSud-Est European (SEEFES), cares-a desășurat la Los Angeles între2-6 mai 2013. Deschiderea de gală a celei de a opta ediţii a estivaluluia ost găzduită, în seara de joi, 2mai, de Writers Guild Teatre dinBeverly Hills. Cei aproximativ 500de participanţi, americani și românideopotrivă, au asistat la screening-ullmului “Despre oameni și melci” alregizorului român udor Giurgiu,care a ost de altel prezent în sală și a răspuns ulterior întrebărilor publicu-lui extrem de entuziast. Filmul a delectat prin sinceritatea mesajuluiși autenticitatea redării atmosereitragicomice a societăţii româneștipostdecembriste, precum și prin mo-mente de o neașteptată prospeţime a răsturnărilor de situaţii ilare. Prezen-tarea lmului a ost sponsorizată de Șteania Magidson și Fundaţia “Blue Heron”, în vreme ceorga-nizatorul principal al SEEFES a ost, începînd cu 2013, scriitorul,cineastul și regizorul Iulian Andrei.Printre sponsorii români ai aces-tui prestigios eveniment cinematics-au numărat, alături de Societatea Culturală “Viitorul Român”, Con-sulatul României la Los Angeles,precum și Mary și Peter Gross. Gala decernării premiilor SEEFES,desășurată pe 6 mai 2013 la BridgesTeatre al UCLA, a marcat o nouă încoronare a excelenţei creatorilorde artă cinematogracă români: re-gizorul udor Giurgiu a primit pre-miul “Bridging the Borders” pentrucel mai bun lm de lung metraj, învreme ce reputatul regizor de teatruSilviu Purcărete a ost premiat pen-tru cel mai bun lm de debut cu“Undeva în Palilula”.
MOMENTE DE PRIMĂVARĂ LA “VIITORUL ROMÂN”
 ANCA ADUMITROAIE
 Viena, 9 Mai – Ziua Uniunii Eu-ropene
Dacă în 1950, ministrul rancez al Aacerilor Externe, Robert Schumanpropunea la Paris stabilirea unei noiorme de cooperare politică în Euro-pa, care să înlăture pentru totdeauna posibilitatea izbucnirii unui nourăzboi între naţiunile Europei, înviziunea sa, ziua de 9 mai constândîn crearea unei instituţii europene,care să centralizeze şi să gestionezeproducţia de cărbune şi oţel, (această dată constituind în secolul trecut pi-atra de temelie a Uniunii Europene),nici nu se gândea, că în secolul al XXI-lea ea va căpăta şi valenţe cul-turale.Zilele Culturale ale Europei, (în-cepând cu „Ziua Europei”) suntconsiderate la Viena o importantă ocazie de întâlnire şi de maniestarepe coordonate artistice a dieritelorormaţii europene şi se derulează aproape toată luna mai. Mii de turiştiveniţi de pe continent dar şi dintoată lumea sunt invitaţi la concerte,spectacole în aer liber, la vizitarea monumentelor Vienei, la peste celeşaptezeci de muzee şi case memoriale,palatele imperiale, adevărate muzeede artă, ind pe primul loc. În Piaţa Sântul Ştean, în aţa impunătoareicatedrale, tineri îmbrăcaţi în cos-tume de epocă te invită la concerteleMozart sau la maniestările culturaleîn aer liber din Parcul oraşului, par-cul având la intrare o statuie aurită a idolului Vienei, Johann Strauss.
UNIFERO la Viena 
 Am sosit la Viena pe 8 mai, 2013. Aici, între 9-12 mai, s-au desăşuratlucrările Conerinţei Internaţionalea Femeilor, UNIFERO, sub condu-cerea şi organizarea preşedintei, Sma-randa Livescu (SUA). Eram invitată la această maniestare de o deosebită importanţă, pentru problemele e-meilor din acest secol. Lucrările ces-au prezentat au pus în prim-planpreocupările cu care se conruntă amilia, copiii, emeile din acest de-ceniu. Au ost dezbateri remarca-bile şi au avut loc lansări de carte deexcepţie. Am reţinut câteva gânduri im-presionante, spuse din inimă depreşedinta UNIFERO, Smaranda Livescu: „Viena a ost şi rămâne oexperienţă. Chiar dacă doar de treisau patru zile, amilia UNIFEROcreşte în bine, network-ul între dier-ite colţuri ale lumii populate de noise măreşte. Drag mi-a ost să mîmpreună şi să arătăm că „România este a tuturor acelora, care o iubescnecondiţionat". Şi Viena ne-a iubitnecondiţionat...
 Viena, 10 Mai, la Ambasada Română 
Ziua de 10 mai 2013 s-a desăşuratla Ambasada Română din Vi-ena împreună cu participanţii la Conerinţa Internaţională UNIFE-RO. Ambasador, Silvia Davidoiuşi Smaranda Livescu, PreşedinteUNIFERO au marcat nu numai Ziua Europei ci şi aptul că Ambasada a devenit „un pol al românismului”(Silvia Davidoiu), ind prezenţireprezentanţi ai asociaţiilor din Dias-pora şi ai Mass Media din România, Austria, SUA, Franţa, Italia, Anglia,Germania. Evenimentul a ost mar-cat de o expoziţie de pictură – remarcabile ind lucrările pictoriţei– poete, pro. Victoriţa Duţu şi celepremiate de un juriu Uniero, printrecare ale elevului Daniel Itode, dar şide costumele populare româneşti dinBucovina.
 Viena, 11 Mai, la „Poarta Maramureşeană” din Parcul Böh-mischer Prater
România a ost prezentă in data de 11 mai şi în parcul BöhmischerPrater, la “Poarta maramureşană”(instalată acolo din 2007), cu unprogram cultural oerit de ormaţiidin judeţul Alba, de grupurile ol-clorice din România şi Austria şi cuexpoziţii de artă în aer liber. Ast-el, Primăria sectorului 10 din Vi-ena, Ambasada României la Viena, Asociaţia „Cercul cultural româno-austriac Unirea”, preşedinteIoan Godja, (Radio V Unirea),împreună cu Uniunea Internaţională a Femeilor Române (UNIFERO) auorganizat Ziua Europei, creându-se noi legături socio-culturale. Dinpăcate, ploaia nu a lăsat maniestarea să se desăşoare toată ziua.* Aceste zile petrecute în capitala  Austriei ne-au îmbogăţit spiritual. A ost nu numai o experienţă, cişi o călătorie, o armare sub cerulVienei, mereu schimbător dar as-cinant. A existat, însă şi o acumu-lare a „ceva” inexplicabil din ritmulexistenţei acestei capitale europene,uneori impalpabil, greu de transmisdoar prin cuvânt, poate, printr-ocarte. A ost o călătorie în timp darşi în prezent. Cezar Petrescu spunea că „o călătorie ormează uneori omulmai mult decât de trei ori acelaşitimp de învăţătură. Pentru un scri-itor, un artist sau pentru o person-alitate, îmbogăţirea aceasta spirituală echivalează cu o a doua naştere a put-erii sale de creaţie”.
MAI, LUNA FLORILOR, A SĂRBĂTORIIPĂCII ŞI A CULTURII EUROPENE
ELISABETA IOSIF

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->