Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword or section
Like this
1Activity

Table Of Contents

1. Transformãrile de la nivelul ºcolii
3. Aptitudinea pedagogicã
4. Funcþiile cadrului didactic în ºcoalã
4.1. Funcþia de organizator al învãþãrii:
4.2. Funcþia de educator:
4.3. Funcþia de partener al educaþiei:
5. Stilurile pedagogice
1. Definirea conceptului de personalitate
2. Teorii ale personalitãþii
2.2. Abordarea psihanaliticã
2.3. Orientarea experimentalistã
2.4. Orientarea psihometricã
3. Laturile personalitãþii
3.1. Temperamentul
3.1.1.Definirea temperamentului
3.1.2.Caracteristici ale temperamentului
3.1.3. Cum lucrãm cu elevul introvertit?
3.1.4. Cum lucrãm cu elevul extrovertit?
3.2. Aptitudinile
3.2.2.Clasificarea aptitudinilor:
3.2.3. Copiii dotaþi intelectual ºi instruirea lor
3.3. Caracterul
1. Definirea conceptului de comunicare
1.1. Comunicarea ca proces de definire a fiinþei umane
1.2. Comunicarea ca proces de relaþionare interumanã
1.3. Comunicarea ca proces de influenþã
2. Teorii ale comunicãrii
2.1. Teoria învãþãrii
2.2. Teoria congruenþei (echilibrului)
2.3. Teoria sistemelor sociale
2.4. Interacþionismul simbolic
2.5. Perspectiva fenomenologicã
2.6. Teoria atribuirii
2.7. Teoria matricei psihosociale
3. Comunicarea didacticã
3.1. Tipuri de limbaje
3.1.1.Comunicarea verbalã
3.1.2. Comunicarea scrisã
3.1.3. Comunicarea nonverbalã
3.1. 4. Comunicarea paraverbalã
4. Modalitãþi de îmbunãtãþire a comunicãrii didactice
5. “Deficienþe” ale comunicãrii didactice
6. Feedback-ul comunicãrii
7. Comunicarea ca metodã de cunoaºtere a elevilor
1.Definirea succesului ºi a eºecului
2. Eºecul ºcolar
3. Cauze ale eºecului ºcolar
3.1. Cauze de ordin fizio-psihologic
3.2. Cauze de ordin socio-familial
3.3. Cauze de ordin pedagogic
4. Modalitãþi de prevenire ºi înlãturare a eºecului ºcolar
5. Conduita de succes
de eºec ºcolar
7. Consecinþe ale eºecului ºcolar
8. Activitãþi practice
1. Noþiunea de creativitate
1.1. Definirea creativitãþii
1.2. Nivele ale creativitãþii
1.3. Calitãþile creativitãþii
2. Factorii creativitãþii
2.1.Factorii psihologici
2.2. Factorii biologici
2.3.Factorii sociali
3. Blocaje ale creativitãþii
3.1. Blocaje sociale
3.2. Blocaje individuale
4. Educarea creativitãþii elevilor
5. Metode de stimulare a creativitãþii elevilor
5.1. Brainstormingul
5.2. Sinectica
5.3. Metoda Phillips 6-6
5.4. Discuþia Panel
5.5. Metoda 6-3-5
5.6. Jocul de rol
6. Activitãþi practice
1. Definirea competenþei
2. Modalitãþi de abordare a competenþei
3. Competenþe necesare elevului
3.1. Tehnicile de informare ºi comunicare (TIC)
3.2. Abilitãþi de lecturã
3.4. Abilitãþi de muncã independentã
3.5. Abilitãþi de învãþare
3.5.1. Cum învãþãm?
3.5.2. Memorarea informaþiilor
4. Metacogniþia
4.1. Necesitatea metacogniþiei
4.2. Intervenþii metacognitive
4.3. Caracteristicile unei întrebãri metacognitive
5.4. competenþe specifice ciclului universitar:
1. Conceptul de motivaþie
2. Teorii ale motivaþiei
2.1. Concepþia bazatã pe ereditate
2.2. Concepþia situaþionistã
2.3. Concepþia empiristã
2.4. Concepþia interacþionistã
3. Motivaþia ºcolarã
3.1. Definirea conceptului
3.2. Formele motivaþiei
3.3. De ce este necesarã motivarea elevului ?
3.4. Cum recunoaºtem un elev motivat?
3.5. Cum întreþinem motivaþia elevilor?
5. Motivaþie ºi performanþã
1. Autoritatea ºcolarã
1.1. Definirea autoritãþii
2. Cauze ºi caracteristici ale indisciplinei ºcolare
2.2. De ce existã copii indisciplinaþi?
2.3. Modalitãþi de prevenire a instalãrii indisciplinei în clasã
4. Sistemul de pedepse ºi recompense
4.1. Cum aplicãm pedepsele?
4.2. Cum folosim recompensele?
5. Tehnici pentru a evita problemele de disciplinã în
6. Tehnici pentru întãrirea comportamentelor pozitive
8. Tipologii de elevi indisciplinaþi
1. Comportament prosocial/ comportament antisocial
2. Procesul de socializare
4. Delincvenþa juvenilã
4.1. Definirea delincvenþei juvenile
baza infracþionalismului:
5. Rolul familiei în socializarea individului
6. Rolul ºcolii în socializarea individului
7. Acte deviante întâlnite în ºcoalã
7.1. Violenþa (verbalã, fizicã)
7.2. Minciuna
7.3. Vagabondajul
7.4. Copiatul
7.5. Alcoolismul
7.6. Toxicomania
7.7. Absenteismul ºcolar /abandonul ºcolar
1. Concepþia despre sine
2. Imaginea de sine
3. Stima de sine
4. Cauzele unei scãzute stime de sine
4.1.Caracteristicile unei slabe stime de sine
4.2. Ce determinã o slabã stimã de sine?
5.1. Sentimentul de încredere
5.4. Dezvoltarea sentimentului de competenþã
5.5. Autocunoaºtere ºi intercunoaºtere
5.6. Ce favorizeazã stima de sine?
1. Conceptul de obosealã
2. Cauzele oboselii la elevi
3. Organizarea raþionalã a activitãþii elevului
3.2.Organizarea eficientã a activitãþii în afara ºcolii
3.2.1. De ce este necesarã planificarea timpului?
3.2.2. Planificarea unei zile de muncã
3.2.3. Planificarea unei sãptãmâni de lucru
3.2.4. Planificarea vacanþei
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
57520707 Psihologia Educatiei Curs

57520707 Psihologia Educatiei Curs

Ratings: (0)|Views: 7 |Likes:
Published by Yoanna Zacsevschi
psihologia educatiei
psihologia educatiei

More info:

Published by: Yoanna Zacsevschi on Jun 06, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/19/2014

pdf

text

original

You're Reading a Free Preview
Pages 4 to 57 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 61 to 101 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 105 to 110 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 114 to 124 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 128 to 192 are not shown in this preview.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->