Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Compendi u

Compendi u

Ratings: (0)|Views: 2|Likes:

More info:

Published by: Maria Laurentia Ciocalau on Jun 06, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/01/2014

pdf

text

original

 
CATEHISMULBISERICII CATOLICE
Compendiu
 
Concordat cum originali
27 septembrie 2005
?
Ioan Robu,
arhiepiscop
 ş
i mitropolit de Bucure
 ş
ti
?
Petru Gherghel,
episcop de Ia
 ş
i
Traducere: pr. Mihai P
ă
tra
ş
cu
ş
i Surorile Benedictine(M
ă
n
ă
stirea „Maica Unit
ăţ
ii”, Vii
ş
oara, jud. Neam
ţ
)Titlul original în limba italian
ă
:
Catechismo della Chiesa Cattolica.Compendio
, Libreria Editrice Vaticana, Edizioni San Paolo, 2005Cartea a ap
ă
rut cu sprijinulInstitutului „Sf. Clement I, Pap
ă
 
ş
i Martir”Sit: www.istitutosanclemente.it
Coperta a patra:
Imaginea (logo) reproduce un detaliu de pe o piatr 
ă
de mormânt cre
ş
tin
ă
din cata-combele „Sfânta Domitila” (Roma), de la sfâr 
ş
itul secolului al III-lea.Imaginea bucolic
ă
, de origine p
ă
gân
ă
, este folosit
ă
de cre
ş
tini ca simbol al odihnei
ş
i al fericirii pe care sufletul celui r 
ă
 posat le g
ă
se
ş
te în via
ţ
a ve
ş
nic
ă
.Imaginea sugereaz
ă
 
ş
i sensul global al
Compendiului
: Cristos, bunul p
ă
stor, care,cu autoritatea lui (toiagul), îi conduce
ş
i îi ocrote
ş
te pe credincio
ş
i (oi
ţ
a), îi atragecu simfonia melodioas
ă
a adev
ă
rului (flautul)
ş
i le d
ă
odihn
ă
la umbra „pomuluivie
ţ
ii”, crucea lui r 
ă
scump
ă
ă
toare ce deschide cerul.Libreria Editrice Vaticana omnia sibi vindicat iura. Sine eiusdem licentiascripto data nemini liceat hunc Compendium denuo imprimere aut in aliamlinguam vertere.Copyright © 2005 – Libreria Editrice Vaticana pentru folosirea în România atraducerii în limba româna© Editura
 Presa Bun
ă
Bd.
Ş
tefan cel Mare, 26RO-700064-Ia
ş
itel. + fax: 0232/211527e-mail: editor@ercis.rowww.ercis.roISBN 973-8191-74-2
 
Motu propriopentru aprobarea
ş
i publicarea
Compendiului Catehismului Bisericii Catolice
ă
tre venerabilii fra
 ţ 
i cardinali, patriarhi, arhiepiscopi, episcopi, preo
 ţ 
i, diaconi
 ş
i c
ă
tre to
 ţ 
i membrii poporului lui Dumnezeu
În urm
ă
cu dou
ă
zeci de ani începea elaborarea
Catehismului BisericiiCatolice
, cerut de Adunarea Extraordinar 
ă
a Sinodului Episcopilor, cuocazia celei de-a dou
ă
zecea anivers
ă
ri a încheierii Conciliului Ecu-menic Vatican II.Mul
ţ
umesc f 
ă
ă
încetare Domnului Dumnezeu pentru c
ă
a d
ă
ruitBisericii acest Catehism, promulgat în anul 1992 de veneratul
ş
i iubitulmeu predecesor, papa Ioan Paul al II-lea.Marea utilitate
ş
i valoare ale acestui dar sunt confirmate înainte detoate de primirea pozitiv
ă
 
ş
i larg
ă
pe care a avut-o în rândul episco- pilor, c
ă
rora le era destinat în primul rând ca text de referin
ţă
, sigur 
ş
iautentic, pentru înv
ăţ
area doctrinei catolice
ş
i îndeosebi pentru elabo-rarea catehismelor locale. Dar sunt confirmate
ş
i de primirea favorabil
ă
din partea tuturor celor care alc
ă
tuiesc poporul lui Dumnezeu, carel-au putut cunoa
ş
te
ş
i aprecia în peste cincizeci de limbi în care a fosttradus pân
ă
acum.Acum, cu bucurie mare, aprob
ş
i promulg
Compendiul 
acestuiCatehism.El a fost dorit cu ardoare de participan
ţ
ii la Congresul CateheticInterna
ţ
ional, din octombrie 2002, care, în felul acesta, au devenit inter- pre
ţ
ii unei exigen
ţ
e foarte r 
ă
spândite în Biseric
ă
. Regretatul meu pre-decesor, primind aceast
ă
dorin
ţă
, a decis, în februarie 2003, preg
ă
tirea
Compendiului
, încredin
ţ
ând redactarea lui unei comisii restrânse de

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->