Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Centralisme og Decentralisme

Centralisme og Decentralisme

Ratings: (0)|Views: 206|Likes:
Published by emilbh
En pjece om spørgsmålet omkring Centralisme og decentralisme. Udgivet af Agenda i 1982 skrevet af Frans Severin
En pjece om spørgsmålet omkring Centralisme og decentralisme. Udgivet af Agenda i 1982 skrevet af Frans Severin

More info:

Published by: emilbh on Apr 25, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/16/2010

pdf

text

original

 
I
OG
 
~@IillU~~~O~rJiIi)
~
@(G
cl)@@@ffi)~ill)~lliiU@
 
Forord.
Det
centrale
tema
i
de
to
f0
lgende
artikler,
er
forhol-
det
mellem
centralisme
og
decentralisme.
Lidt
firkantet
kan
man
sige,
at
dette
er
et
brændpunkt,
for
ikke
at
sige
det
centr
a
le
p
unkt
i
syndikalis~en.
Syndikalismen
regnes
for
at
tilhøre
de
decentralistiske
socialistiske
ideologier,
samm
en
med
anarkisterne
r
gildesocialismen
og
rådskommunisterne.
Fra
den
centralistiske
side,
fø
rst
o~
fremmest
fra
kommunister
(leninister)
og
tj
'
orgerlig
side,
'
men
også
fr
a
socialsemokrater,
bliver
syndik
a
listerne
anklaget
for
at
ville
vride
tiden
tilbage
til
den
"pri
mitivere"
bonde og
hå
ndværkersamfund,
til
det
fø
rindu-
strielIe
samfund.
M
an
har
peget
på,
at
det
moderne
in
dustrisamfund
kr
æ
ver
centralisering.
De
sm
å
enheders
tid
er
forbi.
Man
ov
e
rser,
at
syndikalismen
ikke
vil
have
modsætningen
til
centralismen,
men
snarere
en
syntese
mellem
centralisme/decentralisme.
Denne
syntese kalder
syndikalisterne
federalisme.
I
dagens
politiske
debat
har
~ange
indset,
at
den
centralistiske
løsning
af
samfundsproblemerne
er
gået
amok
og
sidder
fa
st
i
sumpen.
Som
alt
~
rn
a
tiver
fremfø-
reB
cecentrale
lø
sninger
af
forskellige
a
rt
e
r.
Disse
har
dog
ma
ng
e
g8
n
pe
ha
ft
karok
t8
rafen
romantisk
læ
ng-
sel
tilb
a
ge
til
det
fø
r-in
d
ustri
e
lle
samfund.
Dette
er
en
yderligere
grund
til
at
pr
æ
sentere
den
syndikalisti
ske
lø
sning,
eller
for
sd
g på
l~
sning.
Den
fedorative
vej
til
samfunds
æ
ndringen.
Fd
har
fremstillet
federa-
lismen
og
dens
forhold
til
centralismen
(st
o
ten) så
klart
som
Frans
Se
verin.
Det
bør
bemærkes,
at
dette
skrift
ikkeindeholder
fors
øg
~
å
at
skitsere,
hvordan
det
-
syndikalistiske
'samfund
kan/skal
væ
re,
men
kun
hvord
an
det
ad
skiller
si
g
fr
a
det
nuv
æ
rende
borgerlige
de
mokra
ti.
En n3r
me
re
be
s
krivelse
~
f
en
syndikalistisk
produktionsorden
henvises
til
"Arbetarnas
~vertagande
av
produktionen"
og
"Syndikalistisk
syn på
økonomisk
Demokrati"
af
Frans Severin
(Federativserien
bog
7).
Den
pjece
indeholder
to
tekster
"Centralisme
og
Decen-
tralisme"
fra
1959 og
"Staten
kontra
det
syndikalisti
ske
samfund",
som
udgør
sidste
kapitæl
i
"Ar
Syndika-
lismen
stcitsfjendtlig
-
en
unders
d
geIse
af
syndikalis-
mens
forhold
til
Staten"
fra
1925.

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Frank Pott liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->