Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Opisi Preparata -Specijalna Patologija.pages

Opisi Preparata -Specijalna Patologija.pages

Ratings:
(0)
|Views: 1,086|Likes:
Published by Igor Vlatković

More info:

Published by: Igor Vlatković on Jun 07, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/07/2014

pdf

text

original

 
1
OPIS PREPARATA SPECIJALNA PATOLOGIJAPATOLOGIJA KRVNIH
Ž
ILA I SRCA
1. Preparat je popre
č
ni presjek arterije (HE). Lumen je su
ž
en, postavljen ekscentri
č
no, zatvoren tromboti
č
kommasom. Preostali dio stijenke je vi
š
estruko zadebljan
č
vrstim vezivom u kome se vide brojni kolesterinski kristali,krvarenje i kalcifikati.
Dg. ATHEROSCLEROSIS ARTERIAE THROMBOTICA
2. Preparat je bubreg (HE). Nalaze se promijenjene srednje velike arterije, a promjene u njima su u razli
č
itimfazama. U stijenkama nekih nalazi se fibrinoidna nekroza s okolnim leukocitima. Kod drugih je lumen opstruirantromboti
č
kim masama. Oko nekih su umno
ž
ene kapilare s gustom infiltracijom leukocita, limfocita, plazmastanica.
Dg. POLYARTERITIS NODOSA
 3. Preparat je miokard (HE). Mi
š
i
ć
na vlakna su dijelom o
č
uvana, a dijelom su poja
č
ano eozinofilna i bez jezgara,tj. u koagulacijskoj nekrozi. Izme
đ
u mi
š
i
ć
nih vlakana u podru
č
 jima nekroze vide se infiltrati leukocita, mjestimice je prisutno krvarenje, a na periferiji nekroti
č
nih podru
č
 ja mjestimice se vidi granulacijsko tkivo i tkivo mladogo
ž
iljka.
Dg. INFARCTUS MYOCARDII RECENS
4..Preparat je miokard (HE). Mi
š
i
ć
na vlakna su dijelom o
č
uvana, a dijelom su nadomje
š
tena vezivnim tkivom.
Dg. CICATRIX MYOCARDII
5..Preparat je sr 
č
ani zalistak (HE). S jedne strane endokard nije odr 
ž
an, a na povr 
š
ini se nalazi trombotskanaslaga (verruca).
Dg. ENDOCARDITIS VERRUCOSA
6..Preparat je sr 
č
ani zalistak (HE). Tkivo zaliska manjim dijelom je pravilne gra
đ
e, a ve
ć
im dijelom nalaze sepodru
č
 ja hijalInog vezivnog odebljanja, mjestimice s kalcifikatima.
Dg. ENDOCARDITIS CHRONICA FIBROSAPATOLOGIJA DI
Š
NOG SUSTAVA
1. Preparat je plu
ć
e novoro
đ
en
č
eta (HE). Plu
ć
evina je najve
ć
im dijelom atelektati
č
na, a o
č
uvani zra
č
ni prostorioblo
ž
eni su eozinofilnim, fino zrnatim, gotovo homogenim, debelim membranama, dok epitel alveola nije odr 
ž
an.Kapilare u zidovima alveola prepune su krvi.
Dg. MEMBRANAE HYALINAE PULMONUM
2. Preparat je plu
ć
e (HE). Vide se pro
š
ireni bronhi
č
ija je stijenka stanjena i obilno pro
ž
eta mononuklearima igranulocitima. Lumen je pro
š
iren i ispunjen gnojnim eksudatom s uklju
č
enim deskvamiranim epitelom bronha.
Dg. BRONCHIECTASIAE ET BRONCHITIS CHRONICA SUPPURATIVA
3. Preparat je plu
ć
e (HE). Vidi se
ž
ari
š
te upale u
č
ijem centru je bronhiol ispunjen gnojem, dok su pripadnealveole gusto infiltrirane neutrofilima ulo
ž
enim u fibrinsku mre
ž
icu. Periferno od upalnog
ž
ari
š
ta alveole nisu ili suslabo zahva
ć
ene upalom.
Dg. BRONCHOPNEUMONIA
4. Preparat je plu
ć
e (HE). Histolo
š
ki vide se brojni
č
vori
ć
i
č
iji je centar eozinofilan, bestrukturan, a na periferiji senalaze epiteloidne stanice i limfociti, a vide se i rijetke orija
š
ke stanice tipa Langhans. U okolnim alveolamanalazi se eozinofilni materijal.
Dg. TUBERCULOSIS MILIARIS PULMONIS
5. Preparat je stijenka bronha (HE). Tumorsko tkivo nalazi se u stijenci bronha i polipoidno se izbo
č
uje u lumenbronha. Tumor je gra
đ
en od nakupina atipi
č
nih plo
č
astih epitelnih stanica. U sredi
š
njem dijelu nakupinatumorske stanice poprimaju obilnije eozinofilne citoplazme, mjestimice se vidi i oro
ž
njenje, a prisutna je inekroza. Uz stijenku bronha vidi se i limfni
č
vor u kojem nema tumora.
Dg. CARCINOMA PLANOCELLULARE BRONCHI
6. Preparat je plu
ć
e (HE). Plu
ć
e je pro
ž
eto tumorom koji je gra
đ
en od mase sitnih okruglastih do vretenastihstanica s hiperkromnim jezgrama i oskudnim citoplazmama. Mjestimice se nalaze ve
ć
a podru
č
 ja nekroze.
Dg. CARCINOMA MICROCELLULARE BRONCHI
7. Preparat je plu
ć
e (HE). U perifernom dijelu plu
ć
a vidi se tumorsko tkivo gra
đ
eno od atipi
č
nih
ž
lijezdanihformacija koje pro
ž
imaju vezivnu stromu. Tumor dijelom pokazuje osobine bronhioloalveolarnog na
č
ina rasta uobliku krupnih atipi
č
nih stanica koje obla
ž
u o
č
uvana alveolarna septa i stvaraju papilarne formacije.
 
2
Dg. ADENOCARCINOMA PULMONIS (s bronhioloalveolarnom komponentom)
8. Preparat je plu
ć
e (HE). Stijenka bronha je pro
š
irena i obilno pro
ž
eta mononuklearnim upalnim infiltratima.Oblo
ž
ena je dijelom pravilnim cilindri
č
nim epitelom, dijelom mnogoslojnim plo
č
astim, a dijelom epitel nedostaje.Lumen je pro
š
iren i ispunjen gjivi
č
nim hifama.
Dg. ASPERGILLOMABOLESTI KRVOTVORNIH ORGANA I LIMFNIH
Č
VOROVA
1. Preparat je jetra (HE). U pro
š
irenim portalnim prostorima vide se gusti infiltrati atipi
č
nih limfocita.
Dg. LEUKAEMIA LYMPHATICA HEPATIS
2. Preparat je ko
š
tana sr 
ž
(HE). Ko
š
tana sr 
ž
je hipercelualrna na ra
č
un umno
ž
ene mijelopoeze koja sadr 
ž
i sverazvojne oblike stanica.
Dg. LEUKAEMIA MYELOICA CHRONICA
 3. Preparat je tumorsko tkivo (HE). Tumor je gra
đ
en od mase stanica s eozinofilnim citoplazmama i tamnim,periferno smje
š
tenim, ovalnim jezgrama (plazma stanice).
Dg. PLASMACYTOMA
4. Preparat je ko
š
tana sr 
ž
(Giemsa). Izme
đ
u ko
š
tanih gredica vidi se hiperplasti
č
na sr 
ž
na ra
č
un intersticijskihinfiltrata atipi
č
nih plazma stanica dok su stanice hematopoeze reducirane. Tumorske stanice imaju polimorfne,ekscentri
č
no postavljene jezgre s istaknutim nukleolima unutar obilne citoplazme.
Dg. MYELOMA MULTIPLEX
5. Preparat je limfni
č
vor (HE). Limfni
č
vor koji sadr 
ž
i folikule s velikim centrima klijanja razli
č
itog oblika i veli
č
ine,gra
đ
enim od limfocita u razli
č
itim stadijima blasti
č
ne transformacije. U sekundarnim folikulima vidi se aktivnostmakrofaga.
Dg. LYMPHADENITIS FOLLICULARIS
6. Preparat je limfni
č
vor (HE, Giemsa). Tkivo limfnog
č
vora pro
ž
eto je tumorskim nodulima gra
đ
enim od stanicafolikularnog centra. Prevladavaju male stanice zarezanog oblika, a izme
đ
u njih vide se i krupnije stanice kojeimaju svijetle jezgre s vi
š
e nukleola.
Dg. LYMPHOMA NON HODGKIN (folikularni tip)
7. Preparat je limfni
č
vor (HE). Pravilna gra
đ
a limfnog
č
vora nije odr 
ž
ana, najve
ć
im dijelom
č
vor je pro
ž
ettumorskim tkivom difuzne gra
đ
e, a manjim dijelom vidi se tkivo limfnog
č
vora gra
đ
eno prete
ž
no od malihlimfocita. Tumorske stanice imaju krupne, svijetle jezgre s jednim ili vi
š
e nukleola i eozinofilne citoplazme(centroblasti i imunoblasti), izra
ž
ena je mitotska aktivnost.
Dg. LYMPHOMA NON HODGKIN (velikostani
č
ni tip, high grade)
8. Preparat je limfni
č
vor (HE). Pravilna gra
đ
a limfnog
č
vora nije odr 
ž
ana, vide se samo brojni sekundarni folikuli,a preostali dio limfnog
č
vora nadomje
š
ten je tumorskim tkivom. Tumorske stanice tipa mononuklearnihHodgkinovih i multinuklearnih RS stanica razbacane su izme
đ
u reaktivnih stanica koje
č
ine mali limfociti,histiociti, plazma stanice i eozinofili.
Dg. LYMPHOMA HODGKIN (mje
š
ovita celularnost)
9. Preparat je limfni
č
vor (HE). Na povr 
š
ini limfnog
č
vora nalazi se zadebljana kapsula, a parenhim je pregra
đ
ensnopovima veziva u nodule razli
č
ite veli
č
ine. Unutar nodula vide se mali limfociti i histiociti te tumorske stanicetipa mononuklearnih Hodgkinovih stanica i lakunarnih RS stanica.
Dg. LYMPHOMA HODGKIN (nodularna skleroza)PATOLOGIJA MOKRA
Ć
NOG SUSTAVA
1. Preparat je bubreg (PAS). U kori bubrega svi su glomeruli promijenjeni. Vidi se pro
š
irenje mezangija i to vi
š
ematriksa nego stanica. Stijenke kapilara su tanke. U nekim glomerulima se vidi segmentalna ili globalna sklerozaklupka. Intersticij je pro
š
iren
š
to se vidi po razmaknutim tubulima, u njemu je prisutan edem, fibroza imononuklearni upalni infiltrat. Tubuli su u podru
č
 jima fibroze atrofi
č
ni. Krvne
ž
ile su zadebljalih stijenki,skleroti
č
ne, a u arteriolama se uz sklerozu vidi i hijalinoza.
Dg. GLOMERULONEPHRITIS MESANGIOPROLIFERATIVA DIFFUSA
 
ARTERIO ET ARTERIOLOSCLEROSIS RENIS
2. Preparat je tkivo bubrega. Bojenje po Masson-u (trikromno bojenje).Svi glomeruli su globalno promijenjeni, sblagom proliferacijom stanica, te grubim imunim depozitima koji izrazito zadebljavaju glomerularnu bazalnu
 
3
membranu, mjestimice poput "
ž
i
č
anih petlji". U okolnom intersticiju se fokalno vidi fibroza, atrofija tubula sahijalinim i eritrocitnim cilindrima.
Dg. LUPUS NEPHRITIS
3. Preparat je bubreg (HE). Gotovo svi glomeruli su hijalino obliterirani i pretvoreni u hipo i acelularne skleroti
č
nekuglice tako da se ne mo
ž
e otkriti etiopatogeneza procesa. Krvne
ž
ile su hijalino zadebljalih stijenki i su
ž
enalumena. U sr 
ž
i se vide atrofi
č
ni tubuli razmaknuti umno
ž
enim vezivom te infiltrati mononukleara
Dg. GLOMERULONEPHRITIS CHRONICA SCLEROTISANS (terminalis)
4. Preparat je bubreg (HE). U gotovo svim glomerulima na periferiji se vide ovalne, homogene, eozinomcrvenkasto obojene, hijaline nakupine. Pojedine arteriole imaju hijalino zadebljale stijenke i su
ž
en lumen.
Dg. GLOMERULOSCLEROSIS NODULARIS DIABETICA
5. Preparat je bubreg (HE). U intersticiju se nalaze infiltrati polimorfonukleara, koji mjestimice formiraju apscesesa destrukcijom bubre
ž
nog parenhima.
Dg. PYELONEPHRITIS ACUTA SUPPURATIVA
6. Preparat je tumorsko tkivo (HE). Tumorsko tkivo je gra
đ
eno od solidnih nakupina stanica s obilnim, svijetlimcitoplazmama i ovalnim okruglim jezgrama koje se nalaze uglavnom u centru stanica. Tumor je bogatvaskularnim prostorima.Vide se podru
č
 ja hijalinizacije i nekroze.
Dg. CARCINOMA RENIS (tip svijetlih stanica)
7. Preparat je bubreg i stijenka nakapnice (HE). Na povr 
š
ini stijenke nakapnice vidi se tumorsko tkivo gra
đ
enood papilarnih formacija oblo
ž
enih atipi
č
nim urotelom ,blago izra
ž
ene polimorfije jezgara, oskudnih mitoza ,poreme
ć
ene stratifikacije (gradus I). Tumorsko tkivo ne infiltrira nakapnicu niti bubre
ž
ni parenhim. 
Dg. NEINVAZIVNA PAPILARNA NEOPLAZMA NISKOG MALIGNOG POTENCIJALA (CARCINOMATRANSITIOCELLULARE PAPILLARE PYELI G I – pTa)
8.
 
Preparat je stijenka mokra
ć
nog mjehura (HE). Na povr 
š
ini pratimo prijelazni epitel koji se mijenja u karcinomin situ te kontinuirano u slabo diferencirani karcinom nepapilarnog tipa.Tumorsko tkivo solidnih podru
č
 ja i oto
č
i
ć
a atipi
č
nih epitelnih stanica izra
ž
ene polimorfije, hiperkromazije i mitoza,infiltrira oba sloja mi
š
i
ć
nice. Perivezikalno masno tkivo te presjek kroz sjemeni mjehuri
ć
su bez tumora.
Dg. CARCINOMA TRANSITIOCELLULARE NONPAPILLARE G III- pT2
9. Preparat je transplantirani bubreg (HE). Histolo
š
ki ve
ć
ina glomerula je sklerozirana, a samo su rijetki odr 
ž
ani.U intersticiju se vidi fibroza i atrofija i nestajanje kanali
ć
a. U intersticiju je difuzan, obilan mononuklearni upalniinfiltrat. Nalaze se podru
č
 ja svije
ž
eg krvarenja. Izra
ž
ena su su
ž
enja sa zatvaranjem lumena u velikih krvnih
ž
ila islikom obliteriraju
ć
eg transplantacijskog arteritisa, a nalazi se i nalazi se aktivni intimalni arteritis.
Dg. REJECTIO CHRONICA TRANSPLANTATI RENISPATOLOGIJA PROBAVNOG SUSTAVA
1. Preparat je tumorsko tkivo (HE). Tumor je gra
đ
en od
ž
ljezdanih, cisti
č
nih i papilarnih tvorbi koje su oblo
ž
ene sdva reda stanica. Bazalno su smje
š
tene niske, kubi
č
ne stanice, a prema lumenu nalaze se visoke, cilindri
č
nestanice s jezgrama orjentiranim prema lumenu. U stromi se nalazi obilan mononuklearni upalni infiltrat sastvaranjem sekundarnih limfati
č
nih folikula. Na periferji se vidi tanka vezivna
č
ahura.
Dg. CYSTADENOMA LYMPHOMATOSUM PAPILLARE (WHARTINOV TUMOR)
2. Preparat je stijenka
ž
eluca (HE). U dijelu preparata vidi se defekt povr 
š
ine, dno defekta prekriveno jefibrinoidnim materijalom i stani
č
nim detritusom, a u dubljim dijelovima nalaze se infiltrati polimorfonukleara tegranulacijsko tkivo gra
đ
eno od novostvorenih krvnih
ž
ila te infiltrata eozinofila, limfocita i plazma stanica. Ispodtoga nalazi se vezivo
č
iji tra
č
ci konvergiraju prema defektu.
Dg. ULCUS VENTRICULI CHRONICUM
3. Preparat je
ž
eludac (HE). U jednom dijelu preparata na povr 
š
ini se nalazi tumor gra
đ
en od atipi
č
nih
ž
ljezdanihformacija koje su oblo
ž
ene pseudostratificiranim, cilindri
č
nim epitelnim stanicama . Tumor pro
ž
ima i mi
š
i
ć
ni sloj.
Dg. CARCINOMA VENTRICULI (intestinalni tip)
4. Preparat je
ž
eludac ( HE ). U obilnoj vezivnoj stromi nalaze se stisnuti tra
č
ci i vrpce atipi
č
nih epitelnih stanica.Mjestimice se na povr 
š
ini nalaze stanice oblika prstena pe
č
atnjaka.
Dg. CARCINOMA VENTRICULI (difuzni tip)
5. Preparat je
ž
eludac (HE). Sluznica je stanjena,
ž
ljezde su atrofi
č
ne, foveole su oblo
ž
ene ili pravilnim epitelomili epitel ponegdje pokazuje intestinalnu metaplaziju. U lamini propriji je obilni mononuklearni upalni infiltrat. Usluzi me
đ
u foveolama mogu se na
ć
i
š
tapi
ć
asti HLO mikroorganizmi.
Dg. GASTRITIS CHRONICA

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Igor Vlatković liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->