Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Udhëzues drejt kompetencave për kryetarët e sapozgjedhur të komunave dhe anëtarët e këshillave të komunave

Udhëzues drejt kompetencave për kryetarët e sapozgjedhur të komunave dhe anëtarët e këshillave të komunave

Ratings: (0)|Views: 42 |Likes:
Published by Ilir Zenku
Original: http://www.zels.org.mk/Upload/Content/Documents/Izdanija/AL/Publikacii/Priracnik_zels_2013_ALB.pdf

ISBN 978-9989-186-74-5
Titulli : Doracak-Udhëzues drejt kompetencave për kryetarët e sapozgjedhur të komunave dhe anëtarët e këshillave të komunave
Botues: Bashkësia e njësive të vetëqeverisjes lokale të Republikës së Maqedonisë-BNJVL
Autorë të botimit të tretë të ndryshuar, zgjëruar dhe plotësuar: Dushica Perishiq, Ardita Dema - Mehmeti, Viktor Arnaudoski, Natasha Vrteska, Ivana Serafimova, Aleksandar Arsovski, Irena Nikolov, Ivan Nedelkovski, Tanja Gjorgjievska, Vesna Arsovska- Dinkovska.
Adresa e botuesit:
BNJVL, rr. ,,Zhenevska” pa nr.
F.P. 32
100 Shkup, Republika e Maqedonisë Tel: 02/3099033; faks 02/3061994 e-mail: contact@zels.org.mk www.zels.org.mk
Përktheu: Arta Abazi
Tirazhi : 700 kopje
Dizajnon dhe shtyp: Ars Lamina
Original: http://www.zels.org.mk/Upload/Content/Documents/Izdanija/AL/Publikacii/Priracnik_zels_2013_ALB.pdf

ISBN 978-9989-186-74-5
Titulli : Doracak-Udhëzues drejt kompetencave për kryetarët e sapozgjedhur të komunave dhe anëtarët e këshillave të komunave
Botues: Bashkësia e njësive të vetëqeverisjes lokale të Republikës së Maqedonisë-BNJVL
Autorë të botimit të tretë të ndryshuar, zgjëruar dhe plotësuar: Dushica Perishiq, Ardita Dema - Mehmeti, Viktor Arnaudoski, Natasha Vrteska, Ivana Serafimova, Aleksandar Arsovski, Irena Nikolov, Ivan Nedelkovski, Tanja Gjorgjievska, Vesna Arsovska- Dinkovska.
Adresa e botuesit:
BNJVL, rr. ,,Zhenevska” pa nr.
F.P. 32
100 Shkup, Republika e Maqedonisë Tel: 02/3099033; faks 02/3061994 e-mail: contact@zels.org.mk www.zels.org.mk
Përktheu: Arta Abazi
Tirazhi : 700 kopje
Dizajnon dhe shtyp: Ars Lamina

More info:

Published by: Ilir Zenku on Jun 08, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/08/2013

pdf

text

original

 
DORACAK
UDHËZUESDREJT KOMPETENCAVEPËR KRYETARËT E SAPOZGJEDHURTË KOMUNAVE DHE ANËTARËTE KËSHILLAVE TËKOMUNAVE
Botimi i tretë indryshuar,plotësuar dhezgjëruar
 
DORACAK 
UDHËZUES DREJTKOMPETENCAVE PËRKRYETARËT E SAPOZGJEDHURTË KOMUNAVE DHE ATARËT EKËSHILLAVE TË KOMUNAVE
 
Botimi i tretë indryshuar,plotësuardhe zgjёruar
Shkup, prill 2013

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->