Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Mabuhay Issue No. 915

Mabuhay Issue No. 915

Ratings:
(0)
|Views: 762|Likes:
Published by armandomalapit
Vol. 30, Issue No. 15, ABRIL 10 - 16, 2009
Vol. 30, Issue No. 15, ABRIL 10 - 16, 2009

More info:

Published by: armandomalapit on Apr 26, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/16/2009

pdf

text

original

 
PPICommunityPress Awards
Best EditedWeekly 2003 and 2007
Best in Photojournalism1998 and 2005
a
rt
tt
a
ngel
gelgel
 
printshop
Printing is our professionService is our passion
67 P. Burgos St., Proj. 4, QC 1109, Philippines
(0632) 912-4852
 
(0632) 912-5706
ISSN–1655-3853 • ABRIL 10 - 16, 2009 • VOL. 30, NO. 15 • 8 PAHINA • P10.00
Mabuhay
LINGGUHANG PILIPINO MULA PA NOONG 1980
 
Ako 
Ako
ang 
ang
Alpha 
Alpha
at Omega’ 
atOmega
 
Pahina 5
EASTER: 
EASTER:
MOTHER 
MOTHER
OF ALL 
OFALL
 
Page 5
Astonishing 
Astonishing
exchange 
exchange
 
Page 6
P 
P
as 
ask
o ng P 
ongP
ag 
agk
abuhay: 
abuhay:
Pinako,namatay,nabuhay
Ito ang araw  
Itoangaraw
na ginawa 
naginawa
ng Panginoon; 
ngPanginoon;
dapat tayong 
dapattayong
magsaya dahil 
magsayadahil
dito 
dito
 
Pahina 5
Pinako, 
Pinako,
namatay 
amatay
, 
,
nabuhay
nabuhay
 
2
Mabuhay
LINGGUHANG PILIPINO MULA PA NOONG 1980
ABRIL 10 - 16, 2009
Kastigo
B
IENVENIDO
A. R
 AMOS
Analohiya sa Semana Santa
NAPAKALAPIT ng pagkaka-tulad ng panahon ng pagkabuhay,pangangaral at pagpapahirap atpagpapako sa krus kay Jesucristoat ang magsasampung taon nang pamamahala ni Gng. Gloria Ma-capagal-Arroyo — kaya naganyakakong gumawa ng analohiya. Ang Palestina noon ay bi-nubuo ng tatlong probinsya —ang Judea (siyang pinakamalakiat kinaroroonan ng Lungsod ng  Jerusalem), ang Samaria at ang Galilea, (kung nasan ang bayanng Nazareth na kinikilalang sinilangan ni Jesucristo). Ang Pilipinas ay binubuo rinng tatlong malalaking pulo — ang Luzon, pinakamalaki at kinaro-roonan ng Maynila, (na kina-roroonan naman ng Malakan- yang), Bisayas at Mindanao. Ang Palestina ay nasasakopnoon ng Imperyong Roma, atinilagay ng Roma, bilang proku-rador at gobernador ng Palestina,si Poncio Pilato. Ang Pilipinas, bagama’t naka-mit sa Estados Unidos ang pag-sasarili (1946) ay patuloy na namamanginoon pa rin sa Ame-rika (kahit pinalayas na sa Pili-pinas ang mga base militar nitonoong 1991).Sa panahon ni Jesucristo, ang lungsod ng Jerusalem ang luk-lukan ng gobyerno, kinaroroonanng palasyo ni Herodes, na tetriar-ka o pinakahari sa Judea, peronasa ilalim siya ni Poncio Pilato.May kapulungan din o kongresona tinatawag na Sanhedrin ang pamahalaan sa Jerusalem, binu-buo ng mga eskriba at pariseo atng matataas na saserdote. Ang kongreso sa Pilipinas aybinubuo naman ng mababang kapulungan o
 camara de respre- sentantes
at senado.
Camara at Sanhedrin
NAKABALISA sa mga eskriba atpariseo at matataas na saserdoteang nababalitaan nilang pagka-kalat ni Jesus ng bagong doktri-na at mga aral na sa palagaynila’y salungat sa pinaiiral nilang mga batas at kaugalian na anila’ymula pa kay Moises. Kaya nagpu-long ang Sanhedrin, at pinlanonila ang pagpapahuli at pagpataykay Jesucristo. Ang namuno sa kanilang miting ay si Annas, ang punong saserdote at ang manu-gang nitong si Caiphas.Nang mabunyag ang “Hello,Garci” tape nagsimula ring ma-balisa at matakot si Gng. Maca-pagal-Arroyo at karakang ipina-tawag niya ang nakararaming miyembro ng 
 camara de respre- sentantes
. Kailangang patayinkaagad ang ano mang sumbong (impeachment complaint).
EDITORIAL
Alfredo M. Roxas, Jose Romulo Q. Pavia, JoseGerardo Q. Pavia, Joey N. Pavia , Jose VisitacionQ. Pavia, Carminia L. Pavia, Perfecto RaymundoJr., Dino Balabo
 ADVERTISING
Jennifer T. Raymundo
PRODUCTION
Jose Antonio Q. Pavia, Jose Ricardo Q. Pavia,Mark F. Mata, Maricel P. Dayag, Charlett C.Añasco
PHOTOGRAPHY / ART
Eden Uy, Allan Peñaredondo, Joseph Ryan S.Pavia
BUSINESS / ADMINISTRATION
Loreto Q. Pavia, Marilyn L. Ramirez,Peñaflor Crystal, J. Victorina P. Vergara,Cecile S. Pavia, Luis Francisco, Domingo Ungria,Harold T. Raymundo,
CIRCULATION
Robert T. Raymundo, Armando M. Arellano,Rhoderick T. RaymundoThe
Mabuhay
is published weekly by theMABUHAY COMMUNICATIONS SERVICES
DTI Permit No. 00075266, March 6, 2006 toMarch 6, 2011, Malolos, Bulacan.The
Mabuhay
is entered as Second Class MailMatter at the San Fernando, Pampanga PostOffice on April 30, 1987 under Permit No. 490;and as Third Class Mail Matter at the ManilaCentral Post Office under permit No. 1281-99-NCR dated Nov. 15, 1999. ISSN 1655-3853Principal Office: 626 San Pascual, Obando,Bulacan
 
 
294-8122
PPI-KAFCommunityPressAwards
BestEdited Weekly 2003 + 2008Bestin Photojournalism1998 + 2005
 A proud member of 
PHILIPPINE PRESS INSTITUTE
WEBSITE
http://mabuhaynews.com
Subscription Rates (postage included):
P520 for one year or 52issues in Metro Manila; P750 outside Metro Manila. Advertising baserate is P100 per column centimeter for legal notices.
Mabuhay
LINGGUHANG PILIPINO MULA PA NOONG 1980
Jose L. Pavia
Publisher/Editor
Perfecto V. Raymundo
 Associate Editor
 Anthony L. Pavia
Managing Editore-mail
mabuhaynews25@yahoo.com
 At upang mapalawig ang kani-lang panunungkulan at manatilipa sa kapangyarihan — na pagla-ganap ng katiwalian, pamamas-lang, pag-aabuso at pagpapabaya sa tungkulin — patuloy na isinu-sulong sa kamara ang cha-cha opagbabago ng Konstitusyon.Samantala’y naghahanap ang mga eskriba at pariseo ng taong mababayaran, at magtuturo sa kanila kung sino si Jesus. Si Ju-das Iscariote ang taksil na nasu-hulan nila ng 30 pirasong pilak. Ang pagsuhol kay Judas ng mga eskriba at pariseo ay siya ring ginagawang pagsuhol ng Malakanyang sa nakararaming  Judas sa 
 camara de respresen-tantes
. Ito ang mga eskriba atpariseo sa Sanhedrin (Kongreso)na nagpapataw ng buwis, nagpa-tibay ng Oil Deregulacion law,nagsisingit ng dagdag na porkbarrel sa pambansang badyet atiba pang pahirap sa mamamayan. At nang ipasa ni Pilato sa madla kung sino kina Jesus atBarrabas ang dapat palayain,nanguna sa pagsigaw ang mga eskriba at pariseo:
 Palayain si Barrabas! Patayin si Jesus sa krus!”
Sa ating bayan ang Cristo na patuloy na pinahihirapan ngayonsa pagkabayubay sa krus ay ang Sambayanang Pilipino!
EDITORYAL
Earth Hour at Water Wee
ILANG oras lamang ang pagitan ng isinagawang paggunitasa Earth Hour at Philippine Water Week sa bayan ng Marilaonoong Sabado at Linggo, Marso 28 at 29.Layunin ng pagsasagawa ng Earth Hour sa pangu-nguna ng SM City Marilao ang makatipid sa konsumo ngkuryente sa pamamagitan ng isang oras na di paggamitnito. Sa ganitong paraan, malaki ang mababawas saibinubugang greenhouse gas ng mga planta ng kuryenteat mga pabrika, na sinasabing malaki ang kontribusyon saglobal warming dahil napipigil nito ang init ng araw na dapatmagbalik sa kalawakan, kaya’t nagiging mabilis angpagtaas ng temperatura ng mundo at nalulusaw ang mganiyebe, bukod pa sa nababago ang ihip ng panahon.Layunin naman ng paggunita sa Philippine Water Weekang pagpapayaman at pagpapanatili ng limitadong yamangtubig ng mundo sa pamamagitan ng tamang pagliligpit atpagsisinop ng basura.Kapuri-puri ang dalawang gawain sapagkat sapagsasagawa ng mga ito mabubuksan ang isipan ngmarami sa lumalalang kalagayan ng mundo. Sa gayongparaan, sinumang mabuksan ang isipan ay mas magigingresponsable sa kanilang susunod na kilos. Ngunit angdalawang gawain ay mawawalan ng kabuluhan kung angmensahe nito ay hindi isasabuhay ng bawat isa.Totoo. Mawawalan ng halaga ang Earth Hour kungminsan lamang isang taon isasagawa iyon at lalo pa kungtanging SM City Marilao lamang ang magtitipid sa kuryente.Gayundin ang paggunita at pagdiriwang sa PhilippineWater Week. Mawawalan ng halaga ang paglilinis ng basurasa Prenza Dam ng mga residente ng Marilao kung ang mgananinirahan naman sa gawing kaitasan ng Ilog Marilao aypatuloy na magtatapon ng basura sa nasabing ilog.Ito ang hamon hindi lamang sa bawat Bulakenyo, kundisa Sambayanang Pilipino, ng Earth Hour at Philippine WaterWeek. Upang makaahon ang ating lahi at lipunan sakumunoy ng kahirapan at makaahon sa pampang ngkaunlaran, disiplina ng bawat isa ang susi.Magtipid tayo sa konsumo ng kuryente at tubig.Isabuhay natin ang regular na pagasasagawa ng Earth Hoursa mga tahanan at tanggapan. Tiyakin nating hinditumatagas ang ating mga gripo at ang ating basura aysinupin.Tandaan natin: ang maliit na matitipid ng bawat isakapag pinagsama-sama ay malaki ang halaga. Ang basuranamang sininop natin ay isang hakbang patungo sa higitna maaliwalas na kinabukasan ng susunod na henerasyon.Kaibigan, may oras pa para sa pagbabago. Magkaisatayo at disiplina ay ugaliin natin!
Promdi
D
INO
B
 ALABO
Pagbabanta sa buhay ni Gob Jon-jon
TUMANGGAP daw ng sunod-sunod na mga death threat opagbabanta sa buhay si Gob. Joselito “Kuya Jon-jon” Mendoza dahil sa utos niyang harangin sa isang checkpoint sa San Miguel,Bulacan ang mga trak na huma-hakot ng marmol at ihulog ang mga marmol mula sa trak gamitang isang backhoe noong Lunes,Marso 23.Sino kaya ang nagbabanta sa buhay ni Kuya Jonjon? Nag-imbestiga kaya ang pulisya?* * * Ayon kay Kuya Jon-jon hindiniya alam kung sino ang nagpa-hatid ng mga pagbabanta sa kanya sa pamamagitan ng mga text message. Dati na rin daw si- yang nakakatanggap ng mga death threat, ngunit mas duma-mi mula nang ipag-utos niya na ihulog ang mga marmol sa trak.Aba, hindi simpleng kaso ito.Buhay ng Punong Lalawigan ang nakataya. Bakit hindi niya paim-bestigahan sa pulisya ng Bulacan.* * *Kailangang matukoy ang pi-nagmulan ng pagbabanta. Sa sitwasyong iyan, tiyak na maaa-sahan ang pulisya ng Bulacandahil sila ang may kakayahan atmay sapat na kasanayan para mag-imbestiga.Bukod diyan, hindi ba’t halosP70 milyon ang intelligence fundni Kuya Jon-jon bilang goberna-dor? Aba, sayang naman iyonkung hindi magagamit para matukoy ang nagbabanta sa kanyang buhay.* * *Itinaggi naman ng RosemoorMining and Development Corpo-ration (Rosemoor) na sa kanila nagmula ang pagbabanta. Ang Rosemoor ay ang kumpanyang nagpapamina ng mamamahaling tea rose marble sa mineral reser-vation area ng Biak-na-Bato sa Barangay Kalawakan, Donya Remedios Trinidad, Bulacan. Ayon kay Kenneth Radaza,abogado ng Rosemoor, imposi-bleng sa kanyang mga kliyentenagmula ang pagbabanta. Purodaw babae ang namamahala ngayon sa Rosemoor.
Buntot Pagé
P
ERFECTO
V. R
 AYMUNDO
Ika-221 kaarawan ni Balagtas
TAUN-TAON ay ipinagdiriwang ng mga Bulakenyo ang araw ng pagsilang ng Dakilang Anak ng Panginay na si Francisco Balag-tas tuwing sasapit ang ika-2 ng  Abril. Si Balagtas ay isinilang sa Barangay Panginay, Bigaa (nga- yo’y Balagtas) noong Abril 2,1788. Ang kanyang mga magu-lang ay sina Juan Balagtas at Juana Dela Cruz. Ang pagdiriwang ay sa pama-magitan ng isang parada mula sa munisipyo hanggang sa bantayog ni Balagtas sa Barangay Panginayna lalahukan ng iba’t ibang sama-hang sibiko at mga mag-aaral.Si Balagtas ang itinuturing na Pinakadakilang Makatang Taga-log na siyang sumulat ng walang kamatayang 
 Florante at Laura
.Sa nasabing aklat naibulalasniya ang kanyang sinapit na kabiguan sa pag-ibig kay Maria  Asuncion Rivera na siyang napa-ngasawa ng taong nagpakulong sa kanya na si Mariano Capuli.Tama ang kanyang sinabi:“Pag ang isinalubong sa iyong pagdating ay masayang mukha’tmay pakitang giliw, lalong pa-kaingata’t kaaway na lihim, dara-ting ang araw na kakabakahin.”
Panahon ng pagtitika
BAWAT taon tuwing sasapit ang tinatawag nating Semana Santa,ginugunita natin ang pagpapaka-sakit ng ating Panginoong Hesu-kristo alang-alang sa kasalananng sanlibutan.Sa ating paggunita sa Pasyonni Hesukristo sana’y matanim sa ating mga puso at diwa na sa kabila ng pagiging Diyos ng ating Panginoon ay tinanggap niya ang kanyang kalbaryo, pasan-pasanang krus na pagpapakuan sa kanya.Sana ay magising ang ating mga pinuno at kahit ngayon manlamang Semana Santa ay tularannila ang mga dakilang Pilipino na nagpakasakit at nagsipagbuwisng buhay alang-alang sa ating bayan.Ngayon man lamang Semana Santa ay magsipagtika sila na bayan muna bago ang sarili ang kanilang pairalin sa kanilang panunungkulan.
Balitang pulitika
MARAMI ang nagpapalagay na hindi kayang awatin si Bise Gob. Willy Sy-Alvarado sa pagtakbo sa pagka-gobernador sino man ang makakalaban.Matatandaan na noon pa aynais na ni Alvardo na tumakbong gobernador, ngunit napakiusa-pan siya ni dating Gob. Obet Pag-danganan na mag-bise na lamang at hintayin ang 2010.Nagwagi si Alvarado na bise-gobernador, ngunit di pinalad na manalo si Pagdanganan sa pagka-gobernador.Sa ngayon, marahil ay wala nang makapipigil kay Alvaradopara tumakbong gobernador.Tiyak na makakalaban niya sikasalukuyang Gob. Jon-jon Men-doza na balitang naghahangad na manatili sa kanyang puwesto sa kapitolyo.Si Alvarado ay mula sa Ika-1Distrito, samantalang si Gob.Mendoza ay mula sa Ika-2 Dis-trito. Sa sarili kong palagay aywalang itulak kabigin sa kanilang dalawa. Patas ang laban. Ayon sa ilang mapanuri sa takbo ng pulitika sa lalawigan,malaking bagay daw kung hindina tatakbong kinatawan ang asawa ni Alvarado na si Kina-tawan Marivic Alvarado ng Ika-1 Distrito.
 
ABRIL 10 - 16, 2009
Mabuhay
LINGGUHANG PILIPINO MULA PA NOONG 1980
3
Depthnews
J
UAN
L. M
ERCADO
‘Home-made monster’
Regarding Henry
H
ENRYLITO
D. T
 ACIO
Cebu Calling
F
R
. R
OY 
C
IMAGALA
The inner man
IF there’s one person who trulyhad faith in himself, it was Tho-mas Alva Edison. This Americaninventor had only three monthsof formal schooling. And historyrecords show that he knew morefailures than successes. For 13months, Edison kept on search-ing for a filament that wouldstand the stress of electric cur-rent. As he pondered whether hewould be able to discover the elu-sive thing, he got a note frompeople backing his experimentthat they would no longer be giv-ing additional funds for what hewas then doing.News like that may bring a person to quit, but not Edison. Infact, it did not deter him fromcontinuing his work. He refusedto admit defeat and worked with-out sleep for two more days andnights. Eventually, he managedto insert one of the crude carbon-ized threads into a vacuum-sealed bulb. “When we turned onthe current,” he recalled, “thesight we had so long desired fi-nally met our eyes!”Before that, however, Edisonhad to endure a string of failures.“What a waste! We have tried noless than 700 experiments andnothing has worked. We are nota bit better off than when westarted,” a couple of men whowere working alongside him said.He just shrugged this comment,telling them, “Oh yes, we are! Wenow know 700 things that won’twork. We’re closer than we’veever been before.”However, the story did not endthere. When Edison finishedmaking the first electric bulbever, he handed a finished bulbto a young helper. The lad carriedit nervously up the stairs step bystep. At the very last moment, hedropped it.The whole team had to workanother 24 hours to make an-other bulb. When it was done,Edison looked around and thenhanded it to the same boy. Thebulb changed history but the con-fidence the inventor had given tothat boy definitely changed hislife forever. Edison knew thatmore than the bulb was at stake.He had given the boy a secondchance. That faith in him prob-ably changed the boy’s life.“We live by faith or we do notlive at all,” said Harold Walker.“Either we venture — or we veg-etate. If we venture, we do so byfaith simply because we cannotknow the end of anything at itsbeginning. We risk marriage onfaith or we stay single. We pre-pare for a profession by faith orwe give up before we start. Byfaith we move mountains of op-position or we are stopped bymolehills.”
The New American Webster Handy College Dictionary
definesfaith as “belief without proof.” Italso means “confidence” and “re-liance”. To William Wordsworth,“Faith is a passionate intuition.”Having a hard time under-standing what faith really is?Martin Luther King, Jr. de-scribes: “Faith is taking the firststep even when you don’t see thewhole staircase.” PoetRabindranath Tagore has thisview: “Faith is the bird that singswhen the dawn is still dark.”“To me,” said John Dewey,“faith means not worrying.” Thelate Bishop William A. Quayleused to tell of an experience dur-ing a sleepless night. After roll-ing and tossing far into the night,he said that he seemed to hearGod’s voice telling him to go onto sleep and let God run the worldthe rest of the night.Faith can move mountains,but don’t be surprised if Godhands you a shovel. In his book,
The Edge of Adventure
, BruceLarson tells a story about a let-
continued on page 7
SENATOR Panfilo Lacson, and“Bigote” — whoever he is — twistin the wind over the murder of PR man Salvador “Bubby” Dacerand his driver. There’s now buck-passing. But isn’t the gutting of accountability the root issuehere? A democratic society is builton free men and women accept-ing personal accountability. Manmust account for even his idlewords, we’re told. “The blood of  your brother Abel calls out toMe,” Cain heard.Law and custom, since then,have been anchored on personalaccountability. They’ve never ac-cepted the dodge: “Am I mybrother’s keeper”?In a snatch that involved 22Presidential Anti-OrganizedCrime Task Force (PAOCTF) op-eratives, Dacer and driver werehustled to Cavite, interrogatedand strangled. Lacson says hewas “not the most senior official”then. Was President JosephEstrada most senior?,
Inquirer
asked. Former PAOCTF com-mander Lacson ducked.“I had nothing to do with theDacer-Corbito case,” he insists.This denial underscores how theinternational community built,over the centuries, today’s prin-ciple of command responsibility. A commander must ensuresubordinates conduct themselvesin a civilized manner in conflicts,Sun Tzu wrote in 6th century BC.The “Lieber Code”, in the Ameri-can Civil War, assigned criminalresponsibility to commanderswho directed wounding or killing of those disabled. In 1907, theHague Convention, codified com-mand responsibility on interna-tional levels. At Gen. Tomoyuki Yamashita’trial, in Los Baños, the tribunalexpanded responsibility to in-clude acts of omission. Units of  Japan’s 14th Area Army massa-cred thousands of civilians, nota-bly in the Battle of Manila. Yamashita was hanged for failing “to control acts of members of hiscommand.”In the parallel trial of Naziwar criminals, at Nuremberg, justices unanimously ruled: “a lesser level of knowledge thanactual knowledge may be suffi-cient to impose criminal respon-sibility.”The My Lai massacre in Viet-nam, amplified the “Yamashita standard”. A commanding officer,“aware of a human rights viola-tion or a war crime, will be heldcriminally liable when he doesnot take action” ruled the courtmartial of U.S. Army CaptainErnest Medina.This checkered history is, of course, taught at Philippine Mili-tary Academy. This principle’srole, in saving lives, is docu-mented in genocides fromRwanda, Darfur to Zimbabwe.Thus, the international commu-nity set up the InternationalCriminal Court. Article 28 of the Rome Stat-utes clamps, on military com-manders, individual responsibil-ity for crimes committed by forcesunder their effective command. When? If they “either knew or,owing to the circumstances at thetime, should have known that theforces were committing or aboutto commit such crimes.”The Philippines didn’t signupwith the ICC. Hounded by the Arroyo regime’s tolerance —some say: support — of extra-
continued on page 7
 WE need to be more aware of ourinner man, and more so of ourduties and responsibilities to-ward that core of our being. I getthe intuition that with all therush of developments we’re hav-ing, with their pressures and con-cerns, we are neglecting this fun-damental aspect of our life.The other day while reading the papers and going throughcybernews, I noticed that whileit’s understandable to package allthese info outlets with picturesand stories of stars, celebrities,new products, etc., there’s prac-tically nothing about how allthese items relate to our innerbeing.They appear to cater only toour external and material needs.Nothing wrong there as long asthey don’t stop there either. Thisis the problem we are facing thesedays. We are constantly massaged,tickled, stimulated in our outerlayer, but somehow starved andleft to atrophy in our inner self.This is a dangerous situation.Our inner man refers to ourspiritual life. To be aware of ourinner man is to be a spiritualman, as opposed to an unspiritualor carnal man. St. Paul practi-cally interchanges these twoterms.In his Letter to the Ephesians,he says: “According to the richesof his glory, may he grant you tobe strengthened with mightthrough his Spirit in the innerman, and that Christ may dwellin your hearts through faith.”
(3,16-17)
The immediate corollary of this passage is that our inner manought to be fed by the Spirit of Christ. It should not be fed by anyother pabulum. We are what thespirit in us is. We behave accord-ing to how the spirit in us movesus.This truth is reiterated in St.Paul’s First Letter to the Corin-thians. “The unspiritual man,”he said, “does not receive the giftsof the Spirit of God, for they arefolly to him, and he is not able tounderstand them because theyare spiritually discerned.“The spiritual man judges allthings, but is himself to be judgedby no one.”
(2,14-15)
Many practical conclusionscan be derived from these words,all pointing to the importance of caring for our inner man or ourspiritual self. We have to be waryof the strong and pervading ten-dency to treat ourselves simply ina physical or material sense,without going deep enough to ourvery core, our soul. We cannot underestimate thisdanger. Nowadays, many people’sidea of beauty, strength, success,triumph, for example, is stuck inthe physical or economic level,measuring things in inches andin pesos and in popularity.In late Pope John Paul II’swords, we tend to assess our-selves in terms of “having” ratherthan in “being.” That is to say, if we have more, then we are ok. Wedon’t bother about being more,or being better as a person andultimately as a child of God. When our inner man is weak,we would be at the mercy of ourbiological hormones and wouldstart acting like any animal, orwe would become easy prey topassing fads, commercial or ideo-
continued on page 7
Fair & Square
I
KE
S
EÑERES
Global poverty
Forward to Basics
F
R
. F
RANCIS
B. O
NGKINGCO
‘Momtivating’ our children
 A GROUP of mothers sat arounda table chatting over tea andpastry. One remarked, “Tomor-row, I will have my son inoculatedagainst polio, tetanus, smallpox,flu and heaven knows what else.”“That’s awful! The poor boywill suffer so many injections,” a concerned mother lamented.“Oh, didn’t you hear that youcan get all that in less than threeshots?” the mom replied confi-dently.“Really?” the other mothersexclaimed.“If that’s so, then I’ll have allmy kids vaccinated too! Wheredid you say this clinic was?” an-other one said.“How I wish,” one of themsuddenly interrupted the group,“that someone could devise a vac-cine against failure and unhap-piness when my children growup?” When the other mothersheard this, they became veryquiet and pensive. Most of themnodded in agreement: this wasindeed something to want fortheir children, more than justtheir health.
* * *
This demonstrates how par-ents naturally want only the
best
for their children now and in thefuture! But for our children to be
truly
 
happy, that is, a happinessthat transcends mere materialand biological security, we mustbe ready to give them a daily doseof the effective medicine of ourgood example and timely advice.Here are some ideas that mayguide us to help our children be-come personally and academi-cally motivated, responsible andcheerful.
Be Pro-parent
: I am a par-ent before being a businessman/ woman, cook, saleslady, etc. Havea clear awareness of your iden-tity and your marvelous respon-sibilities. Be confident about yourauthority as a parent, and explainserenely why your children mustrespect it. This responsibility isenormous, and must be exercisedlovingly, understandingly andcoherently. Your children’s con-fidence in your firm and affec-tionate guidance will help themsee your parental vocation beforeGod.
Have a Clear End inMind
: Remember you are rais-ing children to become matureand responsible adults. Think of what they will
be
, not just whatthey will
 do
or what they must
 have
. Think about their future,not only their careers, but theircharacter as well. Your job is notto only keep them amused and
continued on page 7
Have faith
INTERNATIONAL agencies arealready warning that globalwarming will increase global pov-erty and this should also be takenas a warning to our nationalagencies to move double time onpoverty reduction here in thePhilippines. Add to that the ef-fects of the global meltdown onlocal poverty, and that should beenough to push them to movetriple time.Despite the fact that OverseasFilipino Workers (OFWs) are alsovictims of the global meltdownbecause many of them have losttheir jobs abroad, they are stillconsidered to be the saviors of oureconomy. It is a sad reality thatwe have to rely on the labor tradeto sustain our economy, but thatis the way it is now.Since the trend of job lossesabroad is already established, thegovernment should now look foranother sector that could con-tinue to “save” our economy, if that is at all possible. There couldbe other sectors that could dothis, but I personally see the po-tential of the Small and MediumEnterprises (SME) sector, as it isnow responsible for about 90% of the business being generated inthis country.In gratitude to the service thatthe OFW sector has done for oureconomy, why not help them tobecome SME owners as they re-turn? I understand that the Over-seas Workers Welfare Authority(OWWA) is already giving loansto OFWs who are taking this di-rection, but it takes more that just one government agency tomake this happen.Do you know that farmers stillrepresent about 15% of our laborforce? As a matter of fact, noother group comes close to farm-ers as a labor block in our na-tional statistics. While the statis-tics may be right, it still countsfarmers as “farm laborers” and Ithink this is where we have tomake a fundamental move, tostart treating farmers not as la-borers but as entrepreneurs.If only we could “upgrade” ourfarmers so that they could be-come new entrepreneurs insteadof laborers, their numbers nowrepresenting 15% of the laborforce could drastically swell thenumbers of SME productivityway beyond the present 90%more or less.I think that it is for the wrong reasons that we practically aban-doned our agricultural economyto supposedly jump into the more“classy” and more “dignified”industrial economy. And now, itseems that we also want to setaside what remains of our indus-trial economy in order to jumpinto the more “glitzy” and more
continued on page 7

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->