Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
8Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Hợp đồng mua bán tài sản

Hợp đồng mua bán tài sản

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 2,957 |Likes:
Published by zonzonvn

More info:

Published by: zonzonvn on Apr 26, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPTX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/11/2014

pdf

text

original

 
Nhóm 1
 
HMBHH : Hp ng mua bán hàng hóaHMBTS : Hp ng mua bán tài sn
 
 
T
heo chu kì sn xut
Tài sn c nh
là t liu sn xut chuyên dùng trong snxut kinh doanh dùng c vào nhiu chu kì sn xut
Tài sn c nh huhình
là nh
ng t 
li
ulao  
ng ch
y
u cóhình thái v
t ch
t (t 
ng 
n v
tài s
n có k
c
u  
c l
p ho
c là m
h
th
ng g
m nhi
u b
ph
n tài s
n liên k
t v
inhau  
th
c hi
n m
hay m
t s
ch
c nngnh
t  
nh) tho
mãncác tiêu chu
n c
a tàis
n c
 
nh h
u hình,tham gia vào nhi
u chuk
kinh doanh nh
ngv
n gi
nguyên hìnhthái v
t ch
t ban  
unh
nhà c
a, v
t ki
ntrúc,máy móc,thi
t b
...
Tài sn c nh vôhình
:
là nh
ng tàisn không có hìnhthái vt cht, th hinmt lng giá tr ãc u t thomãn các tiêu chunca tài sn c nh vôhình, tham gia vàonhiu chu k kinhdoanh, nh mt schi phí liên quan trctip ti t s dng;chi phí v quyn pháthành, bng phátminh, bng sáng ch,bn quyn tác gi...
Tài sn c nh thuêtài chính:
là nh
ng tàisn c nh mà doanhnghip thuê ca côngty cho thuê tài chính.Khi kt thúc thi hnthuê, bên thuê cquyn la chn muali tài sn thuê hoctip tc thuê theo cáciu kin ã thathun trong hp ngthuê tài chính.
T
ng stin thuê mt loi tàisn quy nh ti hpng thuê tài chính, ítnht phi tngng vi giá tr catài sn ó ti thi imký hp ng.
Tài sn lu ng
Là t liu sn xutch dùng ctrong mt chu ksn xut. ó làt
ng th nói chungtin mt, tin gingân hàng vành
ng khon cóth chuyn ngaythành tin mt,nh thng phiu,v.v.

Activity (8)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Liễu Lê liked this
Dung Tran Quan liked this
Quang Nguyen liked this
dan_choa liked this
nleduy liked this
facebn liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->