Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
33 - Cuprins General & Unitati de Masura

33 - Cuprins General & Unitati de Masura

Ratings: (0)|Views: 468|Likes:
Published by R.R

More info:

Published by: R.R on Apr 26, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/17/2009

pdf

text

original

 
EVANGHELIA DUPÃ SFÂNTUL MATEI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15I.C
OPILÃRIALUIISUS
(1,1–2,23). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15Genealogia lui Isus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15Naºterea lui Isus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Vizita magilor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17Fuga în Egipt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18Uciderea copiilor nevinovaþi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19Întoarcerea din Egipt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19II.P
RETIREAACTIVIÞIIPUBLICEALUI
I
SUS
(3,1–4,25). . . . . . . 20Predica lui Ioan Botezãtorul. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20Botezul lui Isus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21Ispitirea lui Isus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21Isus la Cafarnaum. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22Chemarea primilor discipoli. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22Isus învaþã ºi vindecã mulþimile. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22III.P
REDICADEPEMUNTE
(5,1–7,29). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23Introducere. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23Fericirile. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23Sarea pãmântului ºi lumina lumii. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24Isus ºi Legea. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24Învãþãtura despre mânie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25Despre dorinþele rele ºi adulter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25Despre divorþ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26Despre jurãmânt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26Despre rãzbunare. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26Iubirea faþã de duºmani. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27Despre poma. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27Despre rugãciune. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27Tatãl nostru. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28Despre post. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Adevãratele comori. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28Lumina trupului. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29Sau Dumnezeu, sau banul. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29Încrederea în providenþã. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Judecarea aproapelui. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30Puterea rugãciunii. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30Regula de aur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30Cele douã cãi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30Profeþii falºi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
INDICE ANALITIC AL CÃRÞILOR NOULUI TESTAMENT
 
 Adevãraþii discipoli. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31Casa construitã pe stâncã. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31IV.M
INUNILELUI
I
SUSÎN
G
 ALILEEA 
(8,1–9,34). . . . . . . . . . . . . . . . 31 Vindecarea unui lepros. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Vindecarea servitorului centurionului. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Vindecãri la Cafarnaum. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32Exigenþele vocaþiei. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33Liniºtirea furtunii. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Vindecarea posedaþilor de diavol din þinutul gadarenilor. . . . 33 Vindecarea unui paralizat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34Chemarea lui Matei. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34Despre post. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Vindecarea unei femei ºi învierea fiicei unui înalt funcþionar35Isus vindecã doi orbi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35Isus vindecã un om mut. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 V.D
ISCURSULMISIONAR
(9,35–11,1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36Isus are milã de popor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Alegerea apostolilor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36Misiunea apostolilor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36Persecuþiile împotriva discipolilor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37Mãrturisirea curajoasã a Fiului Omului. . . . . . . . . . . . . . . . . 37Exigenþele urmãrii lui Isus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38Rãsplatã pentru primirea apostolilor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 VI.N
ECREDINÞA 
º
IÎMPOTRIVIREAIUDEILOR
(11,2–12,50). . . . . . . . . 39Mãrturia lui Isus despre Ioan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39Isus mustrã cetãþile care nu se convertesc. . . . . . . . . . . . . . . 40Isus îl preamãreºte pe Tatãl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40Spicele rupte ºi respectarea sâmbetei. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Vindecarea omului cu mâna paralizatã. . . . . . . . . . . . . . . . . . 41Isus, slujitorul lui Iahve. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41Isus ºi Beelzebul. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42Pomul ºi roadele sale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42Semnul lui Iona. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42Revenirea duhului necurat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43Mama ºi fraþii lui Isus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 VII.P
 ARABOLELEÎMPÃRÃÞIEI
(13,1-53). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44Parabola semãnãtorului. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44Parabola neghinei. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45Parabola grãuntelui de muºtar ºi a plãmadei. . . . . . . . . . . . . 45Explicarea parabolei neghinei. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46Parabola comorii ºi a perlei. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46Parabola nãvodului. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 VIII.M
ISTERULLUI
M
ESIA 
(13,54–18,35). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47Isus la Nazaret. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47Moartea lui Ioan Botezãtorul. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Indice analitic al cãrþilor Noului Testament
706
 
Prima înmulþire a pâinilor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48Isus umblã pe apã. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 Vindecãri la Genezaret. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49Fariseii ºi obiceiurile din bãtrâni. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 Vindecarea fiicei unei canaaneence. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Alte vindecãri. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 A doua înmulþire a pâinilor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51Semnul din cer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 Aluatul fariseilor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51Mãrturisirea lui Petru. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52Prima anunþare a morþii ºi învierii lui Isus. . . . . . . . . . . . . . . 53Condiþiile urmãrii lui Isus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53Schimbarea la faþã. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 Vindecarea unui tânãr posedat de diavol. . . . . . . . . . . . . . . . . 54 A doua anunþare a morþii ºi învierii lui Isus. . . . . . . . . . . . . . 54Taxa pentru templu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55Cine este cel mai mare?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55Despre scandal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55Parabola oii regãsite. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56Îndreptarea fraternã. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56Iertarea aproapelui. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56Parabola servitorului neîndurãtor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57IX.
CTIVITATEALUI
I
SUSÎN
I
UDEEA 
º
I
I
ERUSALIM
(19,1–23,39). . . 57Cãsãtoria ºi divorþul. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57Despre celibat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58Isus ºi copiii. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58Tânãrul bogat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59Parabola lucrãtorilor în vie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 A treia anunþare a morþii ºi învierii lui Isus. . . . . . . . . . . . . . 60Cererea fiilor lui Zebedeu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60Cel mai mare trebuie sã slujeascã. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Vindecarea orbilor din Ierihon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61Intrarea lui Isus în Ierusalim. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 Alungarea vânzãtorilor din templu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62Smochinul blestemat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 Autoritatea lui Isus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63Parabola celor doi fii. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63Parabola viticultorilor ucigaºi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63Parabola invitaþilor la nun. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64Tributul cuvenit împãratului. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65Saduceii ºi învierea. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65Porunca cea mai mare. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66Originea lui Mesia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66Denunþarea fariseilor ºi cãrturarilor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66Isus plânge asupra Ierusalimului. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
707
Indice analitic al cãrþilor Noului Testament

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->