Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
MF plus 14/2009: Parfémy odnikud

MF plus 14/2009: Parfémy odnikud

Ratings:
(0)
|Views: 492|Likes:
Published by segovesus
Lucie Hášová Trhuhelková, Parfémy odnikud, MF plus 14/2009 str. 8-9.
E-shop vám pošle parfém s vyříznutým kódem, aniž by vás na to upozornil. Díky tomu jej pořídíte za nižší cenu.
Lucie Hášová Trhuhelková, Parfémy odnikud, MF plus 14/2009 str. 8-9.
E-shop vám pošle parfém s vyříznutým kódem, aniž by vás na to upozornil. Díky tomu jej pořídíte za nižší cenu.

More info:

Published by: segovesus on Apr 26, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

05/11/2014

pdf

 
illlAl[ R0ilfn
:Ý
 
AKTUALNE
PARFEIYTYODNIIfi.'I)
?,{(á
I
Ů,
Lucie Hasová Tluhelkova
LuxusnÍisouv internetoqýe.trobchodeďtlevněišíneŽ rzeznlror4ýchkamennýcttpafiumeriÍďr"Ale vdrtiiněípamz e'ďtopu dodajívůnis vyříznu{ým origirrrálnímčárovýmdem rra krabičce. Seznamte se: otoješedý rtl
I nternetove obchodv s Darfemv
t"'"
lploŽ]Vajiod loku 2oo4 boom'lLisi Často ůni \,}zkoejlv kamennéparfumediapakjen]iknoudoma na ikonkrr S nákupnimkoŠikem'ece nebudou tak hloupí,abypalfémkupovali V butiku Za
.j\D t]ai^A l./j\/ž ňa inrArňrh I cr^n
opolovinulby ale nemě]ipoČitattÍm'ehopouŽijiakodáIek'ProČ?Na klabcenejsŠ udenáLepkou Zakamuflováno výíZnuStopokÓduČiq,'tr]álenéÓs]o ŠalŽe'PAPíRovÁ SKLÁDAčKA
\bi.la t^ti7 ^ ?h^r1 1
čes]si tlh apředtlmcestovalokde' oficiálni distributorjevŽdyjen jeden'kdydeo společnost ároveňprovozujíclvelké kamennéparfumerie.Bulgarinebo Do]ce & Gabbanu kupiíkladudistribuuje Výhradné bménslqi,G]amoul(Fann palfumelie),kdeŽtoChopard a Trussardi zase DivaCenter
rn.rh rmarir \,,I.ri^nn.r i.l\
oficiální ďStdbutoři majíS dŤŽite]emlicence rlz avřenouSnrlouM],ŽejehopaffémyÓ kosmetikubudouprodávatjennaúzeho státu,Vprostoráchodpoúdajici iTo\'né'Kd ž to distrÍbutolporuší,dskrrjerozváZáÍ sn. ouw Ze mujednapaleta pafiénedopatienímTnokla a onjimisto odpisu lacinéplodánějakému e-shopu. aby na toma]espoň nécowdělal,drŽtel Licence4i.ÚnASm;' .sLr'bU mnaja'a.atedy Z habiiek opařně sundácelofán'\,lr'říZrieideptáŠaÉi Čarolj' kóda dryp-elep p'jp"ave'rl,'rnjfal^nymiSamolepkami s bezcenn:imi úda]i'UlTIitř krabiČkY sepoc€éjejí]ceukr}aa da.chÍann, Znak' úd.]nyjenpodLIV stLem i toho se Zbaú'Pak ]íabičku ZaSe Sloá, \Tádo níflakon a vše Zabalí Zpétdo ceiofánu',,MněosobnépalfémyZ Šedéhodovozu nevaď,.. t\,Tď Adéla BaŤtlová,
LŤ6I4 nr^t,^? ri6 1^,6řr ^I^mA.'
I
TCLAT
D'ARPECt
Ia
,I-ANVI Nb.d1:].ř
VypadáakopravýVonÍjakoravýjehocenaepo|ovič.oješpat?apublikujena něm Čn1cyních'
^ ó \nň hÁlzfórÁ ňÁ ÁrAniřl,^r
takovépamynechtějÍa reklamují.Vzhledem k tomu. ŽejsoupalmydŤa,úm se obchodní}.rillÍL7e hledaji.ASry k ]evněiš.m dlojúmHoRKo I šŤDrŽ.Iellcen.ék\rů]i dslraněri.rnúdajům etuŠí'dooficiá]níetězecďstribuceporuŠilaVárkuvodněZ Dubaje Ó Hongkongu' třebaiprlou,penéŽi]nedomLuvenlimprodejemdo e Shopu VjinéZemi'Bwa.yra1aŽer ohciániho e.shopuparfumeliÍFannJanMaltinec
1^.<\rótlr ]iA'.|Ó7h^7i \. D] rh2ii
kde některé internetové obchodynakupují, mělo třebaporuŠenébabiÓky.prlohorkem. by]o
\^'ar.l'Anó \7A 1^;]^há^hpf^<ié
seneprodalo' Prcdejcl sewp]atÍklabíÓkuanon),1dzovat-jejiúplavastojima-\imánéednoeuro-aZaZ]omekVodnícenyprodatdáL A]eh]a\'níploblémjev tom, že lakonjdehemjejiúprawZ habičky ven'..kaník e.shopudojem,žesiWhodnekupujeDrorPo..on.lux ls''t'parfémZ FrancÍe'Ve skutečnosti se
.G
'*
"rlh
ZTobníinky ve FlanciipamnejdŤiv dostal dovodurČenéZemě, tam nedopatřenim zmokl nebobylWstavenv hork-u zaqilohou,ploŠlomu datum spotřeby kdoS m neodbormanipu]oval
. ň^h] h\íňÓm^óň1'.|^rr'ň4
kluxusu z Francie dost daleko.
Ióhi..]á ^ \'^]n\i ^h.h^.l krAn; iA
nenapadnutelný Jena ZákaT)ikovi'aby si rozmyslel,zda chce koupitproduktZanejnŠíenu, nebo mítjlstotu.Žejekvatitní' Čechyale stálejeŠtěřÍ]iŠeza,da nrákupemnáhodoL nepodoorujtYkoŤisťovaniČi neíní détsraco\']rí1y'Anebo organizovanýZlin'
nuce znu
NěkolihátroČseStáVá i to, Žejezásiikaparcestouwkladena'KamionjepŤepadenasto hnedve Francii. někdenaodsta\,mpalko./iŠ(.ZboJ.7j15ano/ře.r0ěS odstraněqimi identifikaČmiZnahr') sepojakémÓase objV e'shopech$ichodníEwopy kdejeponěmpoptáVka.,yloce 2006 bylwhadenkamion sparfémyLan,kteni.k námwpraúlaspednlirmanajatá dodavate]em'NeŽ dosáh1francouzshl'chhlanic. zmizel... íÓMartinaHmČíková, rand managerznaČky anvinploČeskou epub]iku'..B)lao adce na objedn"Vkl,piesnód'AIpěgeod LanvlnjetotiŽbalenVprůhledných plastovýchboxech,ktereŽ"dne o.hl annep'vkyma i'..odpadajináklady na anonymizaciÁrab..e(' apraváZ tohoto úvoduetotojednaZ nejlel,ŤléÍchu'Yusn1chni' kteréŽetena internetukoJpit' Zdb"]coofi.iá]nÍ^klalova.aplodejnícena Stomi]ilitfovéhoflakonu sparfémovouvodou LanúnÉclatd'Arcěgevparfumefiije2499 KÓ na $.W.v\ipalfemyalito'cza w.w.wparfemyczstojí95o korun'na nnwv.parfemyelnino.cz
I
l
=,
I
I
II
8 MF Plus

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->