Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
461Activity
P. 1
RPP Bahasa Inggris SMP Kelas 8

RPP Bahasa Inggris SMP Kelas 8

Ratings:

4.84

(19)
|Views: 37,855 |Likes:
Published by Eka L. Koncara
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Sekolah : SMP NEGERI 6 DARANGDAN Mata Pelajaran : Bahasa Inggris Kelas / Semester : VIII / 1 Pertemuan ke- : 1 – 2 Alokasi Waktu : 4 x 40 menit

Bagi yang butuh file ini dalam format ‘.doc’, ‘.docx’, atau ‘.rtf’, dapat menghubungi alamat berikut:
ka_koncara@yahoo.co.id
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Sekolah : SMP NEGERI 6 DARANGDAN Mata Pelajaran : Bahasa Inggris Kelas / Semester : VIII / 1 Pertemuan ke- : 1 – 2 Alokasi Waktu : 4 x 40 menit

Bagi yang butuh file ini dalam format ‘.doc’, ‘.docx’, atau ‘.rtf’, dapat menghubungi alamat berikut:
ka_koncara@yahoo.co.id

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Eka L. Koncara on Apr 26, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

03/04/2014

pdf

 
 :
]lidjij Ulbjotjijji Ulfmlbjcj}ji !]UU.
Tlo`bja
3 TFU
 
ILGL]N 8 KJ]JIGKJI
Fj{j Ulbjcj}ji
3 Mjajtj Nigg}nt
Olbjt / Tlflt{l}
3
 
 XNNN / :
Ul}{lf|ji ol&
3 :
=
 Jb`ojtn Wjo{| 3
; q ;5 flin{
 Clint [lot 3
[}jitjd{n`ijb jik Ni{l}ul}t`ijb
 
[lfj 3 Jtulo/Tonbb 3
Tuljonig !Ml}mndj}j.
:) T{jikj} O`ful{litn
Flig|igojuoji fjoij kjbjf ul}djojuji {}jitjotn`ijb kji ni{l}ul}t`ijb bntji uliklotlkl}ajij |i{|o ml}ni{l}jotn kligji bnigo|igji tlon{j})
=) O`ful{litn Kjtj}
Flig|igojuoji fjoij kjbjf ul}djojuji {}jitjotn`ijb !{` gl{ {anigt k`il. kjini{l}ul}t`ijb !ml}t`tnjbntjtn. tlkl}ajij kligji fligg|ijoji }jgjf mjajtj bntji |i{|oml}ni{l}jotn kligji bnigo|igji tlon{j} ~jig flbnmj{oji {nikjo {|{|}3 flfni{j" flfml}n"fli`bjo cjtj" flfni{j" flfml}n" fli`bjo mj}jig" fligjo|n" flignigoj}n hjo{j" kjiflfni{j kji flfml}n ulikjuj{)
 4) Niknoj{`}
Flig|igojuoji {li{jig3
 
Flfni{j" fli`bjo" kji flfml}n cjtj
 
Flfni{j" fli`bjo" kji flfml}n mj}jig
;)
 
[|c|ji ulfmlbjcj}ji
Ujkj joan} ulfmlbjcj}ji tntwj kjuj{ 3
 
Flfni{j cjtj kligji gj~j mjajtj ~jig tji{|i3
W`|bk ~`| fnik )))0" )))l{d)
 
 
Fli`bjo cjtj kligji gj~j mjajtj ~jig tji{|i3
 I`" {ajio ~`|* )))l{d)
 
 
Flfml}n cjtj kligji gj~j mjajtj ~jig tji{|i3
 
 
Flfni{j mj}jig kligji gj~j mjajtj ~jig tji{|i3
 
 
Fli`bjo mj}jig kligji gj~j mjajtj ~jig tji{|i3
 
 
Flfml}n mj}jig kligji gj~j mjajtj ~jig tji{|i3
 <)
 
Fj{l}n Ulfmlbjcj}ji
:)
 
K` ~`| jg}ll ))) 0=)
 
 W`|bk ~`| ))) 0
8)
 
Fl{`kl/{loino
Ul}djojuji tlj}ja kji ul}djojuji k|j j}ja)
 7)
 
Bjigoja&bjigoja Olgnj{ji
 
Olgnj{ji Ulikja|b|ji != q :5 flin{.
 
Ul}djojuji ulfm|oj
 
Flfl}notj olajkn}ji tntwj
 
Flfmjajt {|c|ji ulfmlbjcj}ji
 
Olgnj{ji Ni{n != q 85 flin{.
 
]lxnlw
o`tjoj{j kji |igojuji&|igojuji {l}ojn{ fj{l}n kji {lfj
 
[ji~j cjwjm fligg|ijoji |igojuji&|igojuji {l}tlm|{
 
Ml}fjni ul}ji flbjo|oji ul}djojuji ~jig kntlknjoji g|}|
 
Ml}fjni ul}ji flbjo|oji ul}djojuji ml}kjtj}oji tn{|jtn /gjfmj} ~jig kntlknjoji
 
Fligg|ijoji |igojuji ~jig {lbja knulbjcj}n kjbjf
}ljb bnhl tn{|j{n`i
 
 
 =
 
Olgnj{ji Uli|{|u != q :5 flin{.
 
Fli~nfu|boji fj{l}n
 
Uli|gjtji
 1)
 
T|fml} Mlbjcj}
 
M|o| {lot ~jig }lblxji
 
Gjfmj}&gjfmj} {l}ojn{ {lfj
 
]ljbnj Mlikj tlon{j}
>)
 
Ulinbjnji
 
[loino 3 [lt bntji kji |ic|o ol}cj
 
Mli{|o 3 Ml}fjni ul}ji
 
Nit{}|fli{ 3 D}lj{l j knjb`g|l mjtlk `i {al }`bl dj}kt jik ul}h`}f n{ ni h}`i{ `h {aldbjtt*Fligl{ja|n"Olujbj Tlo`bja
Dja~j Jik}njin" T)Uk)INU3 :4: =78 5<1
 U|}wjoj}{j" C|bn =557G|}| Fj{j Ulbjcj}ji
Loj B|tnjikjin O`idj}j
 
 4
]lidjij Ulbjotjijji Ulfmlbjcj}ji !]UU.
Tlo`bja
3 TFU
 
ILGL]N 8 KJ]JIGKJI
Fj{j Ulbjcj}ji
3 Mjajtj Nigg}nt
Olbjt / Tlflt{l}
3
 
 XNNN / :
Ul}{lf|ji ol&
3 4
;
 Jb`ojtn Wjo{| 3
; q ;5 flin{
 Clint [lot 3
[}jitjd{n`ijb jik Ni{l}ul}t`ijb
 
[lfj 3 Jtulo/Tonbb 3
Tuljonig !Ml}mndj}j.
:) T{jikj} O`ful{litn
Ml}o`f|inojtn tldj}j bntji kji {l}{|bnt kligji fligg|ijoji }jgjf mjajtj ~jig tlt|jn"kligji bjidj} kji jo|}j{" {l}|{jfj ~jig {l}ojn{ kligji bnigo|igji tlon{j}" kjbjf wjdjijni{l}jotn`ijb kji j{j| f`i`b`g ~jig ml}mli{|o kltd}nu{nxl kji }ld`|i{)
=) O`ful{litn Kjtj}
Fl}ltu`i fjoij kjbjf ul}djojuji {}jitjotn`ijb !{` gl{ {anigt k`il. kji ni{l}ul}t`ijb!ml}t`tnjbntjtn. tlkl}ajij kligji fligg|ijoji }jgjf mjajtj bntji |i{|o ml}ni{l}jotnkligji bnigo|igji tlon{j} ~jig flbnmj{oji {nikjo {|{|}3 flfni{j" flfml}n" fli`bjo cjtj"flfni{j" flfml}n" fli`bjo mj}jig" fligjo|n" flignigoj}n hjo{j" kji flfni{j kjiflfml}n ulikjuj{)
 4) Niknoj{`}
Fl}ltu`i |igojuji3
&
Flfni{j" fli`bjo" kji flfml}n cjtj
&
Flfni{j" fli`bjo" kji flfml}n mj}jig
;)
 
[|c|ji ulfmlbjcj}ji
Ujkj joan} ulfmlbjcj}ji tntwj kjuj{ 3Fl}lu`i ml}mjgjn {nikjo {|{|} kjbjf wjdjij {}jitjotn`ijb kji ni{l}ul}t`ijb {li{jigflfni{j" flfml}n" kji fli`bjo cjtj" tl}{j flfni{j" flfml}n" kji fli`bjo mj}jig)
<)
 
Fj{l}n Ulfmlbjcj}ji
:)
 
K` ~`| jg}ll ))) 0=)
 
 W`|bk ~`| ))) 0
8)
 
Fl{`kl/{loino
Ul}djojuji tlj}ja kji ul}djojuji k|j j}ja)
 7)
 
Bjigoja&bjigoja Olgnj{ji
 
Olgnj{ji Ulikja|b|ji != q :5 flin{.
 
Ul}djojuji ulfm|oj
 
Flfl}notj olajkn}ji tntwj
 
Flfmjajt {|c|ji ulfmlbjcj}ji
 
Olgnj{ji Ni{n != q 85 flin{.
 
M}jnit{`}fnig
ml}{ji~j kji flicjwjm {li{jig ml}mjgjn ajb {l}ojn{ {lfj {`uno ~jigjoji knmndj}joji)
 
Flfmjajt o`tjoj{j !
i`|i ua}jtl" xl}m ua}jtl" jkxl}m ua}jtl.
{j{j mjajtj !ojbnfj{tlkl}ajij {li{jig {jwj}ji cjtj" flfni{j tlt|j{|" nih`}fjtn hjo{|jb" ulikjuj{ {l}ojn{fj{l}n ul}djojuji )
 
Flikligj}oji ul}djojuji ~jig flf|j{ |igojuji&|igojuji kjbjf fj{l}n)
 
Flicjwjm ul}{ji~jji {li{jig ntn ul}djojuji)

Activity (461)

You've already reviewed this. Edit your review.
Shinichi Cudo added this note
maap apa bsa saya di krirm rpp n syllabus kelas 8 semester 1&2??
kharegina8250 liked this
Erna Antonius liked this
EndRa BaToer liked this
Nurul Hidayah liked this
Fitriani Mangawa liked this
Marina Kon liked this
Nisays Nisa liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->