Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
P. 1
Introduction to DSpace

Introduction to DSpace

Ratings: (0)|Views: 39 |Likes:
Published by Aslp Librarians
Organize IT Digitally, Open-Source Tools for your Library, ASLP/SEAFDEC AQD, May 15-17, 2013, Iloilo
Organize IT Digitally, Open-Source Tools for your Library, ASLP/SEAFDEC AQD, May 15-17, 2013, Iloilo

More info:

Published by: Aslp Librarians on Jun 09, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

10/29/2013

 
CNWUIGZDWCIN WI GT\FDJ
\rjsjntjg ey
Jmvc T. Nj`cz
Cnoir`ftcin FsscstfntMcerfry fng Gftf Efnkcnh TjrvcdjsWrfcncnh / Cnoir`ftcin GcvcscinFqufdumturj Gjpfrt`jntTiutajfst Fscfn Ocsajrcjs Gjvjmip`jnt Djntjr 
 
Xaft cs GTpfdj9
 
Dfpturjs
 — 
Gchctfm rjsjfrda `ftjrcfm cn fny oir`fts
 — 
Gcrjdtmy ori` drjftirs !ofdumty#
 — 
Mfrhjsdfmj- stfemj- `fnfhjg minhtjr` stirfhj
Gjsdrcejs
 — 
Gjsdrcptcvj- tjdancdfm- rchats `jtfgftf
 — 
\jrscstjnt cgjntcocjrs
Gcstrceutjs
 — 
_cf XXX- wcta njdjssfry fddjss dintrim
\rjsjrvjs
 — 
Ectstrjf` hufrfntjjg
 
Xay usj GTpfdj9
 
Mfrhjst di``uncty io usjrs fng gjvjmipjrswirmgwcgj
 —
 
Orjj ipjn siurdj siotwfrj
 — 
Orjj oir fnyinj ti giwnmifg
 — 
Digj durrjntmy mcdjnsjg ungjr taj ETG ipjnsiurdj mcdjnsj
Di`pmjtjmy dusti`czfemj ti oct yiur njjgs
 —
 Fecmcty ti dusti`czj ir taj`j taj usjr cntjrofdj
 —
 Fecmcty ti dusti`czj taj `jtfgftf
 —
Ttfngfrgs di`pftcemj
 —
 Fecmcty ti dinochurj Eriwsj fng Tjfrda
 

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->