Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
19Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Protectia elevilor in caz de cutremur la liceu

Protectia elevilor in caz de cutremur la liceu

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 1,505 |Likes:
Published by Emil Dragotă
Protectia in caz de cutremur + reguli de dorit a fi respectate pentru liceu
Protectia in caz de cutremur + reguli de dorit a fi respectate pentru liceu

More info:

Categories:Types, Brochures
Published by: Emil Dragotă on Apr 26, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/11/2014

pdf

text

original

 
 PROTEC 
Ţ 
IA ELEVILOR ÎN CAZ DE CUTREMUR 
-
Partea a IV-a
Cuno
ş
tin
ţ
e
ş
i recomand
ă
ri pentru eleviidin înv
ăţă
mântul licealText
ş
i postere
MTCT – INCERC2006
 
 2
 
 România
ACEST MATERIAL A FOST ELABORAT IN CADRUL PARTENERIATULUI
dintre
MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUC
Ţ
IILOR 
Ş
I TURISMULUI
ş
i
MINISTERUL EDUCA
Ţ
IEI
Ş
I CERCET
Ă
RII
COORDONATOR
:
M.T.C.T.
- DIREC
Ţ
IA DE REGLEMENTARE ÎN CONSTRUC
Ţ
IIDIRECTOR ing. Cristian Paul StamatiadeRESPONSABIL TEM
Ă
: dr. ing. Gabriela Ionescu
ELABORATOR:INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE IN CONSTRUCTII SIECONOMIA CONSTRUCTIILOR – INCERC
DIRECTOR GENERAL - Prof. dr. ing. D. LunguDIRECTOR DEPARTAMENT PROTECTIE ANTISEISMICA – Conf. dr. ing. D. Georgescu ,
Ş
EF PROIECT: dr. ing. E. S. Georgescu,
ş
ef laborator evaluarea riscului seismic
ş
iprevenirea dezastrelor 
Colectiv de elaborare INCERC :
-
Dr. ing. Emil-Sever Georgescu, Mat. Ioan Sorin Borcia, Ing. Daniela Dobre, Dr. ing. IolandaCraifaleanu, Ing. Cristian Grigora
ş
enco, Sing. Ecaterina Petrache, Tehn. pr. Maria-JanaMoraru, Tehn. pr. Lumini
ţ
a Petrescu
Colaboratori la documentare:
-
Ing. Takashi KAMINOSONO, Expert JICA pentru Proiectul româno-japonez pentru reducereariscului seismic la cl
ă
diri
ş
i structuri, derulat prin MTCT-Centrul Na
ţ
ional pentru ReducereaRiscului Seismic
-
Ing. Koichiro Miyara, Expert JICA pentru Proiectul româno-japonez pentru reducerea risculuiseismic la cl
ă
diri
ş
i structuri, derulat prin MTCT-Centrul Na
ţ
ional pentru Reducerea RisculuiSeismic
Colaboratori la elaborarea ilustra
ţ
iilor:
-
Dra. Mai KAMINOSONO
CONSULTAN
Ţ
I PE ASPECTE SPECIFICE EDUCA
Ţ
IEI :MINISTERUL EDUCA
Ţ
IEI
Ş
I CERCET
Ă
RII – M.Ed.C.:
-
Prof. Liliana Preoteasa, Director General, Direc
ţ
ia General
ă
Înv
ăţă
mânt Preuniversitar 
-
Prof. Rodica Diana Cherciu, Inspector General, Direc
ţ
ia General
ă
Înv
ăţă
mânt Preuniversitar 
-
Prof. dr. C
ă
t
ă
lina
Ş
erban, Inspector de specialitate geografie – geologie, ISMB
-
Prof. Gabriela Penescu, Director 
Ş
coala nr. 93, Sector 4, Bucure
ş
ti
-
Dna. Carmen Cazan, Institutor Metodist înv
ăţă
mântul primnar,
Ş
coala nr. 195, Sector 3,Bucure
ş
ti
 
 3
EDUCA
Ţ 
IA
Ş 
I PROTEC 
Ţ 
IA ELEVILOR ÎN CAZ DE CUTREMUR 
Cuno
ş
tin
ţ
e
ş
i recomand
ă
ri pentru elevii din înv
ăţă
mântul liceal
Cuno
ş
tin
ţ
e privind cauzele
ş
i manifestarea cutremurelor de p
ă
mânt în condi
ţ
iile
ţă
riinoastre
Cutremurele de p
ă
mânt (seismele) sunt zguduiri bru
ş
te
ş
i de foarte scurt
ă
durat
ă
aleunor por 
ţ
iuni din scoar 
ţ
a (crusta) terestr 
ă
.Cauzele interne (din interiorul P
ă
mântului) sunt cele mai frecvente iar mi
ş
carea pl
ă
cilor tectonice reprezint
ă
principala cauz
ă
a producerii seismelor. În cazul mi
ş
c
ă
rilor convergente adou
ă
pl
ă
ci tectonice
ş
i mai ales în procesele de subduc
ţ
ie, se creeaz
ă
tensiuni enorme. Cândse produce detensionarea au loc cutremurele de p
ă
mânt.Erup
ţ
iile vulcanice pot de asemenea s
ă
determine producerea cutremurelor. Dintrecauzele externe men
ţ
ion
ă
m: pr 
ă
bu
ş
irile care pot avea loc în golurile subterane, pr 
ă
bu
ş
ireaunor stânci etc.Fig. 1. Pl
ă
cile tectonice
ş
i tipurile de cutremure la scar 
ă
global
ă
: 1 – cutremure deadâncime mic
ă
(normale) majore (30-70 km); 3 – cutremure de adâncime mijlocie(intermediare) (70-300 km); cutremure cu focare profunde (de adâncime) (300-700 km).Cele mai frecvente cutremure sunt de origine tectonic
ă
iar energia care se elibereaz
ă
seextinde pe zone întinse de la suprafa
ţ
a terestr 
ă
.Punctul teoretic în care se produce ruptura ini
ţ
ial
ă
(în realitate exist
ă
o zon
ă
defracturare) se nume
ş
te focar sau hipocentru iar punctul situat la suprafa
ţ
a p
ă
mântului, peverticala focarului, poart
ă
denumirea de epicentrul cutremurului. Localizarea pozi
ţ
iei focarului
ş
i epicentrului se ob
ţ
ine pe baza prelucr 
ă
rii înregistr 
ă
rilor mi
ş
c
ă
rilor seismice în sta
ţ
ii echipatecu aparatur 
ă
specific
ă
. În orele sau zilele de dup
ă
un seism puternic se produc de obicei mi
ş
c
ă
ri denumitereplici sau post –
ş
ocuri, care în principiu ar trebui s
ă
indice desc
ă
rcare energiei
ş
i o anumit
ă
 lini
ş
tire a zonei. În anumite cazuri activitatea seismic
ă
poate îns
ă
continua cu a
ş
a-numiteleroiuri de cutremure.

Activity (19)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Andra Rosu liked this
Andra Rosu liked this
Andra Rosu liked this
Andra Rosu liked this
Opris Mirel liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->