Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
NL Invitation - Descentralized Forum BE-RO

NL Invitation - Descentralized Forum BE-RO

Ratings: (0)|Views: 6|Likes:

More info:

Published by: Rețeaua De Cooperare Româno-Belgiană on Jun 09, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/24/2014

pdf

text

original

 
 1
Mei, 2013
Geachte Mevrouw,Geachte Heer,Dit najaar, van 25 tot 27 oktober,
beleven België en Roemenië een
volgend grootmoment binnen hun uitstekende relaties: de 4de editie van het GedecentraliseerdForum B
elgië
 
 –
Roemeni
ë
met als tit
el
Partners, solidariteit en verantwoordelijkheid 
in relatie met het Europees jaar “Europa voor de burgers”’ 
.
Het Forum zalplaatsvinden in Leuven, dank zij de gewaardeerde medewerking van de ProvincieVlaams-Brabant.
In naam van het organisatiecomité en
al de partners die bereidwillig meewerken aandit project (zie bijgevoegde lijst), hebben wij het genoegen U uit te nodigen om deel tenemen aan dit belangrijk evenement. Het verheugt ons ook in het kader van eenEuropa voor de burgers partners te hebben uit andere landen zoals Frankrijk,
Nederland en Moldavië.
Tijdens deze vierde editie van het Gedecentraliseerd Forum Belgi
ë
 
 –
Roemeni
ë zal
gedebatteerd worden over een gedecentraliseerde bilaterale samenwerking, op basisvan nieuwe hedendaagse ontwikkelingen binnen de gemeenschappen van beidelanden. Ook over nieuwe noden en verwachtingen en meer bepaald over de nieuweuitdagingen die dit meebrengt voor de lokale besturen
in Roemenië en België,
gekaderd zowel in een lokale als Europese context.Het Gedecentraliseerd Forum richt zich vooral tot de lokale en provinciale besturenvan beide landen, maar ook tot
NGO’s,
diensten en instellingen, universiteiten,onderzoeksinstellingen en bedrijven die zich interesseren in een gedecentraliseerdesamenwerking Bel
gië
- Roemeni
ë
. Het Forum zal zich buigen over de meest actuele
thema’s
waarmee de belangrijkste actoren van onze samenleving geconfronteerdworden. Daaronder: leefmilieu, landbouw, toerisme, drinkbaar water, gezondheid,middenveld en jeugd. De hoofdbedoelingen zijn het uitwisselen van goedepraktijkvoorbeelden, het verstevigen of vernieuwen van banden, het bevorderen enrealiseren van duurzame samenwerkingen door deze te implementeren in bestaandenationale en Europese kaders (prioriteiten,
programma’s
, financiering).
 Als vriend van Roemenië
, met ervaring in gedecentraliseerde samenwerking, en inhet opzetten en leiden van relevante lokale projecten, bent U hartelijk uitgenodigddeel te nemen aan dit Forum. Wij waarderen Uw inbreng zowel in de werkgroepen alstijdens de debatten van de plenaire sessies. U kunt er tevens de banden versterken

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->