Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Singele.pdf

Singele.pdf

Ratings: (0)|Views: 0 |Likes:
Published by Dornea Mihai
.
.

More info:

Published by: Dornea Mihai on Jun 09, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/18/2014

pdf

text

original

 
O in fiecare zi, in fiecare minut, undeva in lumecineva are nevoie de o transfuzie urgenta desange. Donarea sangelui salveaza vie,i omene~ti.
2:'~-0::J
~-""-"~"~"~i2:'~
sange1eeste indispensabil func-tioniirii organelor ~i supravie-tuirii Este mentinut in perma-nenta mi~care intr-o retea devase sanguine -artere, vene -care impanzesc tot organismulpentru a putea transportaoxigenul ~i substante1evita1enutritive in tesuturi, ~i pentru aindeparta ace1esubstantenocive care acumuldndu-se arputea deveni otravitoare.
O Necesitatea trans-fuziei de sange aparede cele mai multe orila pierderile bru~te desange. Pierderea uneicantita~i mai mari de1 litru. poate cauza ostare de ~oc. o caderealarmanta a tensiuniisi insuficienta cardia-..~ca.lntroducerea seru- JSlui fiziologic in infuzie ~dupa pierderea de ~sange ajuta la preve- ~nirea colapsarii vene- ~lor. ~
D.~ulte ori folo~im. expresia. "sangelelet!i", fara a ne gandi la prop nul sens al
expresiei, Insa In adevaratul sens alCllvantului, sangele este purtatorul vietii dinorganism. Circuland prin arborele circulator,alimenteaza fiecare celula vie din organism Cllsubstantele nutritive necesare fiecareia, din careacestea produc energianecesara, ~i de asemeneale folosesc ca materii prime pentru dezvoltareatesuturilor, regenerarea ~i mentinerea lor In viat:1.Sangele are ~i rolul de a curata de~eurile rezulta-te din aceste procese: transporta substantele inu-tile, In primul rand bioxidul de carbon, carerezulta din arderea substantelor nutritive, -reac-tia acestora Cll oxigenul -ce elibereaia energieutilizabila. Un al treilea rol al sau este de a fi"unitatea de graniceri" a organismului, pentru adistru~e sau neutraliza bacteriile ~i alti germeni.cat sange avem?Sangele constituie a a paisprezecea parte dingreutatea noastra corporala, deci volumul luiexact depinde de dimensiuriile corpului. Unb'J.rbatmatur de statura medie, are aproximativ 5litri de sange, iar a femeie matura de staturamedie, a cantitate ceva mai mica. 45% dinvolumul total al sangelui este alcatuit din celulespecializate, celule sanguine Cll diferite functiispeciale. Dintre acesta, cele mai semnificativesunt globulele ro~ii ~iglobulele albe.Aceste celule, globule minuscule, se afla Intr-un lichid denumit plasma. Aceasta este un lichiddens, de culoare galbuie deschisa, care contineproteine, sare ~i glucoza dizolvate In apa. inarborele circulator alunui om matur exista In jurde 3 litri de plasma, rolul cel mai important alacesteia fiind de agent de transport al celulelorro~ii ~i albe.Cea mai mare parte a substantelor nutritivedin hrana consumata sunt absorbi(e In singeprin peretii intestinului subtire. O parte dintre elesunt transportate direct la celule, altele insaajung Intai In ficat sau In alte "uzine chimice",unde se transform:1 In substante utilizabileO Globulele ro~ii sepot vedea inimagine, intr-ocapilara (verde). Auun aspect globular,astfel pot prinde celmai bine moleculade oxigen.pentru celelalte celule. in ambele cazuri ajung ladestinatie f1ind transportate de sange.Sangele circula In organism printr-un circuitlnchis de vase sanguine. Acestea se pot clasificaIn artere (artere pulsatorii sau artere care ducsangele de la inirna la capilare), vene (venestagnante, sau vene care duc ~ngele de lacapilare spre inirna) ~i capilare. Arterele ~i venelesunt impermeabile, Insa prin peretelecapilarelor, care leaga arterele ~i venele, apa,glucoza, aminoacizii ~i alte substante chimice sepot infi1tra In tesuturile din jur.Apa se resoarbe la fel de rapid 1n capilare pecat este absorbita de acolo, astfel ca volumultotal al singelui nu se schimba. Odata cu apaajung In circulatie ~i substantele rezultate dinmetabolismul intermediar celular. Rinichii curatacontinuu sangele filtrandu-l ~i eliberandsubstantele inutile prin urina.Proteine plasmaticeProteinele plasmei sanguine, albuminele, globu-linele ~i fibrinogenul, sunt prea mari pentru atrece prin peretil capilarelor. Cantitatea cea rnairnare In singe este din albumina, rolul cel rnaiimportant al lor este pastrarea presiunii coloi-dosmotice. Aceasta presiune reintroduce Insange -cu o actiune opusa cu presiuneaprodusa de inima -apa ~i materialele inutile,daunatoare -din momentul In care sangeleajunge din nou In sistemele de vene, ~i lncepedrumul de la tesuturile din jur spre inirna.Ariticorpii sunt proteine produse de sistemulimunitar, pentru neutralizarea antigenelor -apartin de Gammaglobuline. Sunt produse In
-'~"'zu
35
 
SANGELEprimit numele datorita granulelor aflate ininteriorul lor -$i limfocitele sau celulelelimfatice, in a c~ror producere iau parte atatsistemullimfatic cat $i splina.Granulocitele actioneaz~ prin inglobareaintru$ilor -de exemplu a bacteriilor -pe careapoi le digern. Tot timpul stau in stare de ale~,oricand pot intra in actiune, $i in cazul unorinfectii sau accidentari incep s:l. se divida rapid.Limfocitele au un rol mai mult de patrulare $ireactioneaza mai lent, pentru cl trebuie s:l sepreg~teasc~ pentru lntampinarea intru$ilor .Producerea anticorpilor este de asemenea rolullimfocitelor. Globulele albe pot trece U$or prinperetele capilarelor $i se gasesc din abundenta indiferite tesuturi.
O intr-o picaturade sange exista maimulte milioane deglobule ro~ii, caretransporta oxigen (inimagine). O astfel decelula are diametrulde doar 8micrometri.Globulele albe dinmijlocul imaginii suntcu ceva mai mari ~irolul lor difera infunc1ie de forma lor.Limfocitele (la omarire de 6000 deori, in stanga) luptacu bacterile.Granulociteleneutrofile, eozinofile(acidofile) ~i bazofileau rol in prevenireacoagularii nedorite ~i~ a alergiilor.
'0)E-
HemogramaIn cazul unor leziuni, accidentari -5au boli, vitezade producere a globulelor albe poate cre~te detrei sau chiar de-'patru ori, astfel deternlinareanunllirului celulelor sanguine reprezinta unajutor important in recunoa~terea bolii. Pentruaceasta, din probele de sange luate inlaboratoarele medicale de la bofnav sedetennin;1 num;1rul ~i tipurile celulelor sanguine.Incerta, dar nepl;1cuta durere gastrica poateproveni atilt de la o indigestie cat ~i de la o
UNDE SUNT PRODUSE CELULELE SANGUINE?
LimfocitaMonocit3LimfocitaSplinaGanglionlimfatic00 Celulele sanguine se produc in maimulte locuri in organism. Pe perioadacopilariei ~i tinere1ii, locul producerii lor esteschimbator, devine constant doar lamaturitate. in principal intervin in producerealor craniul, coloana vertebrala, coastele,sternul, femurul ~i epifizele oaselor mai mari.in maduva osoasa, in afara globulelor ro~ii ~ia trombocitelor, se mai produc diferite tipuride leucocite. in producerea globulelor albeintervin splina ~i sistemul limfatic.
splina ~i In ganglionii limfatici ~i rnman In s;1ngechiar ~i dupa vindecarea infec1;iei ce a provocatproducerea lor, oferind protectie Impotrivanoilor atacuri ai agentilor patogeni.Fibrinogenul, asemenea albuminei, se produceIn ficat ~i are rolln procesul coagu1:lrii.Culoarea globulelor ro~ii provine de la hem-substanta coloranta din proteina complexa -hemoglobina. Diametrul unei globule ro~ii estede 8 micrometri (1 micrometru = 0,001 mili-metri), fonna sa este turtita In mijloc pe ambelefete, asemanatoare unei peme rotunde. Hemo-globina preia oxigenul din plamani ~i-ltransporta la celulele din tesuturi. cand predamol~la de oxigen, culoarea ei se schirnba dinro~u In ~u-brun. Dupa aceea preia din tesuturide~euri1e, produsele secundare ale metabolis-mului, bioxidul de carbon, ~i-l transporta laplarnani pentru a-l putea expira. Globulele ro~iise produc In maduva hernatogena, durata lor deviata flind de 3-4 luni. Este o asemenea cantitateuria~a Incit organismul trebuie sa distrug:l Infiecare secunda 5 milioane de globule ro~ii.Hernatiile Imbatcinite se descompun In particulecomponente, o parte din acestea flind refolositela fonnarea noilor celule.Scaderea numarului de globule ro~ii ~i a altorcelule duce la anemie. Pentru producerea hemo-globinei este nevoie ~i de fier. Cu toate cl dinaceasta componenta In organism, la rnajoritateaoamenilor exista stocuri sufidente, s;1ngerareacontinua, hemoragia, (de exemplu la bolnavulde ulcer gastric) poate conduce la anemie, lalipsa fierului. La femei este rnai frecventa anemiadecit la barbati: la menstruatii puternice sau lafemeile Insarcinate nevoile de fief ale fatului potepuiza depozitele de fier ale organismului.Unita'ile de luptaGlobulele albe (leucocitele) sunt produse tot demaduva osoasa. Au un aspect globular, sunt cuceva rnai mari dec;1t globulele ro~ii ~i au rolul dea apara organismullmpotriva infectiilor. Existadoua tipuri prindpale: -granulocitele -~i-au36
 
COAGULAREA
BO pana in secolul al O ComponenteleXIX-Iea venesec,ia chimice ale sangeluiera una dintre cele trebuie sa fie inmai dese interven,ii echilibru. Demedicale. in trata- exemplu preamentul unor boli mult colesterolcardiace se aplica ~i favorizeaza.in ziua de azi redu- arteroscleroza., cerea volumului lipsa calciuluisangelui ce circula inhiba cre~tereaprin vasele sanguine. oaselor.1 LlTRU DE SANGE AL UNUI ADULT SANATOS CONTINEBilirubina:sub 10 mgCalciu:95-105 mgCarbamida: -0.2-0,4 9Colesterol:1,8-2,5 9Potasiu:172-205 mgGlucoza:0,8-1,2 9Sodiu:3,10-3,45 9Fibrinogen:3,0-6,0 g
Lipide: 4,0-7,0 9
apendicitl. Dacl hemograma aratl cre$tereanum:lru1ui eucocitelor, atunci este mai probabilc~ durerea provine de la apendicitl. Tot dinhemogra~ putem deduce $i pivelulhemoglobinei $i cu ajutorul unui microscopmodem putem descoperi $i defonnarile fiziceale celulelor. n sangese poate depistauneori $ipuroi, care contine In interior globulele albedistruse $i celulele antigene Inglobate de ele.Globulele albe -pot digera $i Indep~rtasubstantele norganice, hiar $i de rrulrimeaunuispin sau a unei a,5chii.Uneori intervin tulburariIn producerea leucocitelor. Producerea f~rnlimitl a globulelor albe poate duce la o boal:lfoarte grav~,asem;1rultoareancerului, eucemia.Datoritl faptului cl ~duva osoas~este foartesensibilii la substantele toXice $i radioactive,oricare din ace$ti actori poate sc~dea itmul decre$tere a globulelor albe sau ro$ii. Bo1ileap~te In acest fel, numite anemii ap1astice,sunt rare, dar periculoase.~ Coagularea:3 Dacl vasele sunt lezate, are loc hemoragia~ inte~ sau exte~. Dac~ dep~$e$te 0-15% in~ volumul total, pierderea de singe poate aveaj unnarl' grave. Hemoragiile slabe $i de lung~1:-duratl duc la anemie, ar hemoragiile mari pot~ duce la $OCele pot produce o sc~dereatat demare a presiunii arteriale, Incit singele nu semai poate Intoarce In ~.Coagulareaeste un mecanism de ap~re aorganismului 1mpotriva pierderilor exageratede singe. Pentru aceast~ functie m~duvaosoas~ produce celule chiar mai mici decitglobulele ro$ii, numite pl~cute sanguine(trombocite). Dac~ un vas este lezat, trombo-citele se aduru11n urulleziunii, se lipesc uneleIn altele $i de suprafatavasului, formind un felde dop.Trombocitele agregate $i substanteleelibe-rate din tesutullezat initiaza procesul de coagu-lare. Se elibereaz~ o substanta hormonal~,serotonina, care detenniru1 o vasoconstrictielocal~, $i astfel scade circulatia singelui dinzonele lezate.Coagulareapropriu-zis~ are loc atunci cindfibrinogenul insolubil din plas~ se transfonnasub actiunea p1:I.cutelor sanguine In fibrininsolubil, realizind reteaua de fibrine.Fibrinogenul insolubil, Impletindu-se,alcltuie$te o retea semirigida din jurul celulelorsanguine. Apoi aceastl retea se contractl $i seIntlre$te, eliberand o solutie galben~. Dup~oprirea hemoragiei, volumul de singe ajungeIn citeva ore la nivelul normal, dar ln1ocuireacelulelor sanguine poate dura chiar s~ptlmini.HemofiliaEste cea mai cunoscutl tulburare de coagulare,este o boa1:I. eneticl. Aceastl boal~ genetic~setransmite de la ~ la fiu. Multi o considernmai ales o boa1:la unor familii regale -dintredescendentii reginei Victoria zece printi ausuferit de hemofilie. De altfel, aceastl boal~ estefoarte rarn: doar 1 din 10000de baieti suferndeea.
Cauza hemofiliei este lipsa unui factor decoagulare, a~a numita globulina antihemomiclsau factorul VIII. La cei suferinzi de aceastlboai~, cea mai miclleziune poate conduce la ohemoragie grav~ ~i de multe ori are lochemoragie inte1rul farn un motiv anume. inprezent bolnavii sunt trata:ti foarte eficient, cutransfuzii de sange ~i cu produse care continfactorul VIII, extrase din plasma sanguirul. DinO in jurul ranii sangerande se adunatrombocitele (verde), ~i astupa leziunea de peperetele vasului sanguin (A). in aceasta zonas-au inmul,it foarte mult factorii coagularii(negru) ~i factorii plasmatici (albastru, B). Maitarziu fibrinogenul (purpuriu) se transformain fibrine (galben), care formeaza un ,esut peloculleziunii vasului de sange (C). Acesta secontracta (vasoconstric,ie), produce un ser,care ajuta la formarea cicatricei (D).37

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->