Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
6Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Szakképzési kerettantervekről szóló NGM rendelet

Szakképzési kerettantervekről szóló NGM rendelet

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 360|Likes:
Published by BudapestLegal
Probably the world’s longest decree was passed in April 2013. The Decree on vocational trainings consists of 35,000 printed pages. The earlier record was 6,700 pages. If printed, the Decree constitutes a more than a meter long pillar. It shall be noted though that the main body of the Decree is only two and a half pages, the annexes make up the rest.
/
Talán a világ leghosszabb rendelete született áprilisban, a szakképzési kerettantervről szóló jogszabály mellékletekkel együtt 35 ezer nyomtatott oldalból áll. A korábbi rekorder 6.700 oldalas volt… A rendelet kinyomtatva több mint egy méter magas oszlopot képez(ne), habár a rendelet törzse csak két és fél oldal, a mellékletek teszik ki a többi oldalt.

https://www.facebook.com/BudapestLegal
Probably the world’s longest decree was passed in April 2013. The Decree on vocational trainings consists of 35,000 printed pages. The earlier record was 6,700 pages. If printed, the Decree constitutes a more than a meter long pillar. It shall be noted though that the main body of the Decree is only two and a half pages, the annexes make up the rest.
/
Talán a világ leghosszabb rendelete született áprilisban, a szakképzési kerettantervről szóló jogszabály mellékletekkel együtt 35 ezer nyomtatott oldalból áll. A korábbi rekorder 6.700 oldalas volt… A rendelet kinyomtatva több mint egy méter magas oszlopot képez(ne), habár a rendelet törzse csak két és fél oldal, a mellékletek teszik ki a többi oldalt.

https://www.facebook.com/BudapestLegal

More info:

Categories:Types, Business/Law
Published by: BudapestLegal on Jun 09, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/27/2014

pdf

text

original

 
14/2013. (IV. 5.) NGM rendeleta szakképzési kerettantervekről
A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 89. §
e), f)
és
 g)
pontjában kapottfelhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetőállamtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. §
c), e), f), l)
és
n)
pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – az egyes miniszterek, valamint aMiniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.)Korm. rendelet 37. §
d), h), n), q), t)
és
u)
pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. §
d), g), i), j), k)
és
l)
 pontjában meghatározott feladatkörében eljáró emberi erőforrások miniszterével, az egyesminiszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. §
d), e), h)
és
 j)
pontjában meghatározottfeladatkörében eljáró nemzeti fejlesztési miniszterrel, az egyes miniszterek, valamint aMiniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.)Korm. rendelet 94. §
a), d), e), h), j)
és
k)
pontjában meghatározott feladatkörében eljáróvidékfejlesztési miniszterrel, valamint a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valaminta különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény egyesrendelkeseinek végrehajtásáról szó290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljáró honvédelmi miniszterrel egyetértésben – akövetkezőket rendelem el.
1. Általános rendelkezések 1. §
A rendelet hatálya – fenntartóra tekintet nélkül – kiterjed
a)
a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény (a továbbiakban: Szt.) 4. § (1) bekezdés
a)
és
b)
pontjában meghatározott szakképzési intézményekre (a továbbiakbanegyütt: szakképző iskola),
b)
a szakképiskola pedagógusaira, szakoktatóira, óraadóira, valamint gyakorlatioktatóira,
c)
az Szt. 2. § 14. pontjában meghatározott gyakorlati képzést folytató szervezetekre.
2. Szakképzési kerettantervek 2. §
(1) Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő, iskolai rendszerű szakképzésbenoktatható szakképesítések, szakképesítés-ráépülések, valamint – a jelen rendelet alapján – aziskolai rendszerű szakképzésben oktatható szakképesítések, részszakképesítések felsorolásátaz 1. melléklet tartalmazza.(2) Az 1. mellékletben felsorolt
a)
szakképesítések szakiskolai szakképzési kerettanterveit a 2. melléklet,
b)
szakképesítések szakközépiskolai szakképzési kerettanterveit a 3. melléklet,
c)
szakiskolai, valamint szakközépiskolai szakképesítés-ráépülések szakképzésikerettanterveit a 4. melléklettartalmazza.(3) Az iskolai rendszerű szakképzésben kizárólag a speciális szakiskolákban oktathatószakképesítések szakképzési kerettanterveit az 5. melléklet tartalmazza.
 
(4) Az egyes, iskolarendszeren li szakpzésben oktatható szakpeserészszakképesítéseinek szakképzési kerettanterveit a 6. melléklet tartalmazza.
3. A kerettanterv alkalmazására vonatkozó szabályok 3. §
(1) A szakképző iskola a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (atovábbiakban: Nkt.) 5. §
c)
és
d)
pontjában meghatározott pedagógiai szakaszokhoz a 2. §-banmeghatározott iskolatípusra, továbaz egyes sajátos szakképzési célok teljesítéséhez erendelettel kiadott szakképzési kerettanterveket alkalmazza.(2) A szakközépiskolai szakképesítésre kiadott szakképzési kerettanterv – amennyiben aszakképesítés szakközépiskolai ágazatba besorolásra került – egyaránt tartalmazza az Szt. 21.§
a)
(2) és (4) bekezdése szerinti képzés, valamint
b)
(5) bekezdése szerinti képzésóratervét.(3) A szakközépiskolai szakképesítésre kiadott szakképzési kerettanterv – amennyiben aszakpes szakpiskolai ágazatba besorosra kelt tartalmazza az adottszakképesítés ágazata szerinti közös kerettantervi elemeket.(4) A szakiskolai szakképesítésre kiadott szakképzési kerettanterv tartalmazza
a)
az Nkt. 13. § (1) bekezdésében meghatározott, három évfolyamos szakiskolai képzés,valamint
b)
az Szt. 23. § (2) és (3) bekezdésében meghatározott, két évfolyamos szakiskolai képzésóratervét.
4. §
(1) Az iskolai rendszerű szakképzésben kizárólag speciális szakiskolában oktathatószakképesítések szakképzési kerettanterve az Nkt. 13. § (5) bekezdés
a)
pontja szerintispeciális kerettantervben (a továbbiakban: speciális kerettanterv) meghatározott gyévfolyamos képzés szerinti óratervnek felel meg.(2) A 6. mellékletben részszakképesítésre kiadott szakképzési kerettanterv a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 181. § (1) bekezdésében meghatározott HÍD II. program Nkt. szerinti nevelési-oktatási programja szerinti óratervnek felel meg. A 6. mellékletbenmeghatározott szakképzési kerettanterveket a speciális szakiskola a speciális kerettantervszerint adaptálva alkalmazhatja.(3) A 2. mellékletben kiadott szakpzési kerettantervet az adott szakpesrészszakképesítéhez tartozó elemei alapján a speciális szakiskola, a készségfejleszspeciális szakiskola és a HÍD II. programban részt veiskola adaptálhatja szakmai programjába a speciális kerettanterv és a HÍD II. program nevelési-oktatási programjábanmeghatározottak szerint, amennyiben az iskola a tanulót az adaptált részszakképesítésrekészíti fel.(4) A nappali oktatás munkarendjétől eltérő munkarend szerint szervezett felnőttoktatáskeretében folytatott szakképzésben a szakképző iskola a szakképzési kerettanterveketadaptálja.(5) A nemzetiségi oktatásban részt vevő szakképző iskola a nemzetiség óvodai nevelésének irányelve és a nemzetiség iskolai oktatás irányelve kiadásáról szóló 17/2013. (III. 1.) EMMIrendelettel, a két tanítási nyelvű szakképiskola a két tanítási nyelvű iskolai oktatásirányelvének kiadásáról szóló 4/2013. (I. 11.) EMMI rendelettel összhangban alkalmazza az erendeletben kiadott szakképzési kerettantervet.
5. §
(1) A szakképzési kerettanterv az egyes évfolyamok között az adott szakképesítésszakmai és vizsgavetelménben meghatározott összefügszakmai gyakorlati
 
órasmokat haroz meg. Az órasmok az összefügnyári gyakorlat egésrevonatkoznak, amelynek keretében az összes felsorolt elemet kötelezően oktatni kell.(2) A szakképző iskola a szakképzési kerettanterveket a kerettanterv szerinti tanévenkéntitagolásban építi be a szakmai programjába, és kiegészíti az iskola helyi sajátosságai alapján.(3) A szakpzési kerettanterv nem teleen alkalmazanelemei a tantárgyak témaköreire meghatározott óraszámok, valamint a szakképzési kerettanterv ajánláskéntmegfogalmazott elemei. A szakpző iskola ezen nem teleelemeket a szakmai programjában szabadon alkalmazhatja vagy eltérhet tőle.
4. Záró rendelkezések 6. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő második napon lép hatályba.
1. melléklet a 14/2013. (IV. 5.) NGM rendelethez 
1. Szakiskolai szakképesítések 
ABC1.Srsz.A szakképesítésazonosítószámaA szakképesítés megnevezéseA szakképesítésért felelős miniszte
2.1.3454301
 
Abroncsgyártószakképzésért ésfelnőttképzésért felelősminiszter 3.2.3454302Asztalosszakképzésért ésfelnőttképzésért felelősminiszter 4.3.3452101Autógyártószakképzésért ésfelnőttképzésért felelősminiszter 5.4.3458201Ácsszakképzésért ésfelnőttképzésért felelősminiszter 6.5.3458202Bádogosszakképzésért ésfelnőttképzésért felelősminiszter 7.6.3454201Bőrdíszműves szakképzésért ésfelnőttképzésért felelősminiszter 8.7.3454202Cipőkészítőszakképzésért ésfelnőttképzésért felelősminiszter 9.8.3481101Cukrászszakképzésért ésfelnőttképzésért felelősminiszter 10.9.3421101szműkocs oktasért feles miniszte11.10.3462201Dísznövénykertészagrárpolitikáért felelősminiszter 

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Barbara Bobák liked this
Váczi Nikoletta liked this
Kiss Tamás liked this
TheCufflink liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->