Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Arhitectura Dacilor

Arhitectura Dacilor

Ratings: (0)|Views: 65 |Likes:
arhitectura dacilor
arhitectura dacilor

More info:

Categories:Types, Reviews
Published by: Dumitrica Ioana Maria on Jun 09, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/27/2014

pdf

text

original

 
 1
ARHITECTURA DACILOR
 –
IOAN GLODARIU-
civilă și militară
-
(sec. II î.e.n.
 –
I e.n)
 
 2
Scurtă introducere
 
Construcțiile geto
-
dacilor,constituie cele mai semnificative capitole ale creației acestui
 popor.Toate monumentele arhitectonice
,reprezintă indicii pentru posibilitățile mateiale sitehnicile existente in antichitate in spațiul carpato
-
dunarean,pentru concepția arhitectonică cea stat la baza ridicarii lor și pentru cadrul in care s
-
a desfașurat viața de toate zilele.
 
Lucrarea vizează construcțiile civile și militare,fără a include monumentele religioase,pentruca acestea din urmă sunt mai potrivit de tratat împreună și in fireasca lor 
lor corelare cu religiadacilor.Autorul,în prima parte a lucrarii,va avea in vedere
în primul rand construcțiile de locuit,apoiamenajările gospodărești necesare si complementarealocuințelor propriu
-
zise,construcțiiledestinate practicării diferitelor meșteșuguri,sistemele de captare,de transportare și de păstrarea apei,căile de acces,amenajările speciale ale unor terenuri destinate așezărilor și organizareainternă a acestora din urmă.
 
Partea a doua si partea a treia tratează arhitectura militară de pe teritoriul Daciei,adicăașezările fortificate,cetățile și celelalte categorii de fortificații.
 
Atît la construcțiile civile cât și la cele militare s
-a încercat precizarea elementelor comune
ale arhitecturii dacice tradiționale și ale altor civilizații europene ,domeniile și intensitatea demanifestarea unor influențe externe,direcții
le din care s-
au propagat ,adaptarea și integrarea
lor în ansamblul arhitecturii locale,precum si desprinderea acestor caracteristici specificeteritoriilor carpato-
dunărene ce conturează originalitatea arhitecturii daco
-gete.
Partea I
 – 
 
Construcții civ
ile
Locuințe
 
Clădirile destinate locuirii sunt,cele mai numeroase descoperite până acum în așezări.Elereprezintă indicii semnificative pentru conturarea cadrului vieții cotidiene,pentru modul încare a fost rezolvată una dintre condițiile elementare de
 
viețuire a comunităților omenești,anume asigurarea adăpostului permanent și durabil ,caracteristic populațiilor 
 
 3
sedentare
.Mai mult aceleași contrucții oferă parțial sau integral elementele pe baza cărora potfi apreciate modul de soluționare a problemelor de ordin tehnic,de construcție propriu
-
zise,felul și spațiul destinat locuirii,uneori chiar particularitățile în măsură să denote pretențiide confort și de lux în raport cu nivelul general de dezvoltare al arhitecturii civile din zonele
europene situate în afara fruntariilor lumii greco-romane.
 Nu dispunem de informații privitoare la forma si aspectul locuințelor 
din Dacia din scrierile
autorilor antici,doar mențiuni lapidare ce le întalnim la Stabo si Ovidiu.Geograful antic
aminteste de tri
 bali,misi,crobizi si pe troglodiți care locuiau in regiunea situată
„mai sus deCallatis,Tomis și Histria”
.
Prin troglodiți ,Vasile Pârvan credea că trebuie să
-i intelegem pe
geții din zona Dobrogei de astăzi ale căror bordeie erau sub
-
decât suprapămanten
e.Ovidiu,in
referirile invaziilor abătute asupra zonei dobrogene,mentionează case ce puteau fi atât lasuprafață cât si locuințe adâncite în pamânt.
 
Singurele izvoare certe sunt,așadar,cele arheologice.Pe baza constatărilor de detaliu sigenerale făcute în timpul săpăturilor arheologice,locuințe din ținuturile carpato
-
dunărene potfi împartite in dăoa categorii principale:adâncite in pământ și construite pe sol,fiecare cu mai
multe tipuri si variante.
Locuintele adâncite în pămant
,
diferă nu atât prin plan și materialele întrebuințate la durarealor cât mai ales prin adâncimea cavității săpate în raport cu nivelul de călcare antic.
La unele
 pereții se aflau în sol aproape integral sau pe cea mai mare parte din înaltimea lor,deasuprarămâne doar o mică porțiune din ei si acoperișul.Astfel de construcții sunt cunoscute subdenunirea de bordeie.În principal,acestea sunt destinate locuirii ,adâncite în pământ mai mult
de 0,80
 – 
1 m.
Bordeiele sunt în general puține in așezările dacice și se întalnescu cu pre
cadere în zonele de
câmpie.Câteva astfel de locuințe s
-
au descoperit în asezarea dacica de la Cățelu Nou
,pe
teritoriul Bucureștilor.Una dintre ele ,de formă patrulateră neregulată cu laturile curbate ,eralungă de 6,87 m,lată de 2,20/3,45 m și se adâncea ,în raport cu nivelul de călcare antic până la2,75 m.Pe axul lung se afla intrarea ,mai puțin adâncită ,și
de la ea coborau câteva trepte
cruțate în pământ spre încăpere destinată locuirii.Acesta avea podina lipită cu lut si o lavițăcruțată în pământ.
Pere
ții bordeiului erau susținuți de pari înfipti in pământ,între ei aflându
-se
o împletitură de nuiele lipită cu lut ,iar învelitoarea consta di
n trestie
sau papură.
 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->