Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
9Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Bat Phuong Trinh Co Chua Dau Gia Tri Tuyet Doi

Bat Phuong Trinh Co Chua Dau Gia Tri Tuyet Doi

Ratings:
(0)
|Views: 1,081|Likes:
Published by huyden181

More info:

Published by: huyden181 on Apr 27, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/07/2013

pdf

text

original

 
BT PHƯƠNG TRÌNHCÓ CHA DU GIÁ TR TUYT ĐI
Trn Văn Toàn,
Trưng THPT chuyên Lương Th Vinh,Biên Hoà, Đng Nai.Ngày 7 tháng 1 năm 2009
Tóm tt ni dung
Bt phương trình có cha du giá tr tuyt đi đưc hc trong chương trình Toán Trunghc ph thông. Tuy nhiên, trong chương trình hin hành, cũng ch đưa ra mt vài bài toánnh mà phương pháp gii ch yu là dùng đnh nghĩa v giá tr tuyt đi hoc xét du cabiu thc bên trong du giá tr tuyt đi đ sao cho bt phương trình đang xét không còncha du giá tr tuyt đi na. Ly ý tưng chính t mt bài vit trong [1], tôi vit đ tàinày vi mc đích là đưa thêm mt cách gii na, ch yu là tránh vic xét du biu thcbên trong du giá tr tuyt đi, mà công vic xét du này đôi khi tht s không đơn gin.
1 c bt phương trình cơ bn
Sách Giáo viên Đi s lp 10 ca Nhà xut bn Giáo dc, xut bn năm 2006, trang 107 cóchng minh rng nu
a
là mt s thc bt kì thì ta có1.
|
(
x
)
|
a
⇔ −
a
(
x
)
a.
2.
|
(
x
)
|
a
(
x
)
a
(
x
)
a
1. Tht vy, xét bt phương trình
|
(
x
)
|
a
.
Nu
a
0
, ta có
|
(
x
)
|
a
a
(
x
)
a.
Nu
a <
0
, các bt phương trình
|
(
x
)
|
a
a
(
x
)
a
đu vô nghim.
Trưng hp bt phương trình
|
(
x
)
|
a
chng minh tương t.2. Bây gi, ta xét các bt phương trình
|
(
x
)
|
g
(
x
)
g
(
x
)
(
x
)
g
(
x
)
.Gi
là tp xác đnh ca bt phương trình
|
(
x
)
|
g
(
x
)
(Khi đó,
cũng là tp xác đnhca bt phương trình
g
(
x
)
(
x
)
g
(
x
)
).Gi s có s
x
0
tho bt phương trình
|
(
x
)
|
g
(
x
)
, tc là
|
(
x
0
)
|
g
(
x
0
)
.
(1.1)1
 
Ta ch xét trưng hp
g
(
x
0
)
0
.
Nu
(
x
0
)
0
, thì
|
(
x
0
)
|
=
(
x
0
)
và bt phương trình (1.1) tr thành
(
x
0
)
g
(
x
0
)
.
(1.2)Mt khác, vì
(
x
0
)
0
g
(
x
0
)
0
, nên
(
x
0
)
g
(
x
0
)
.
(1.3)T (1.2) và (1.3) suy ra
g
(
x
0
)
(
x
0
)
g
(
x
0
)
.
Hay
x
0
cũng tho
g
(
x
)
(
x
)
g
(
x
)
.
Trưng hp
(
x
0
)
<
0
.
Khi đó,
|
(
x
0
)
|
=
(
x
0
)
và (1.1) tr thành
(
x
0
)
g
(
x
0
)
.
Do vy, ta có (1.3). Mtkhác, vì
(
x
0
)
<
0
g
(
x
0
)
0
, nên có (1.2). Do đó, ta cũng có
g
(
x
0
)
(
x
0
)
g
(
x
0
)
.
(Cũng có th nhn xét rng, nu
|
(
x
0
)
|
g
(
x
0
)
,
g
(
x
0
0
, thì
g
(
x
0
)
(
x
0
)
g
(
x
0
)
.
)
Trái li, nu có
x
0
tho
g
(
x
0
)
(
x
0
)
g
(
x
0
)
, ta cũng có
|
(
x
0
)
|
< g
(
x
0
)
.Vy ta có
|
(
x
)
|
g
(
x
)
⇔ −
g
(
x
)
(
x
)
g
(
x
)
.
Chng minh tương t, ta có các kt qu như sau:
1.
|
(
x
)
|
< g
(
x
)
(
x
)
< g
(
x
)
,
(
x
)
<
g
(
x
);
2.
|
(
x
)
|
g
(
x
)
(
x
)
g
(
x
)
,
(
x
)
g
(
x
);
3.
|
(
x
)
|
> g
(
x
)
(
x
)
> g
(
x
)
(
x
)
>
g
(
x
)
Ta có th vit các bt phương trình dng trên dưi dng sau:
1.
|
|
< g
f < g,
f < g
;
2.
|
|
g
g,
g
;
3.
|
|
g
g,
g
;
4.
|
|
> g
f > g,
f > g.
2
 
Cũng t các kt qu trên, ta có
(
x
)
|
g
(
x
)
|
h
(
x
)
(
x
)
g
(
x
)
h
(
x
)
(
x
)
g
(
x
)
h
(
x
)
Ví d 1.1.
Gii bt phương trình
|
x
6
|
< x
2
5
x
+ 9
.
(1.4)
Li gii.
Bt phuong trình (1.4) tương đương vi h
x
6
< x
2
5
x
+ 9
,
(
x
6)
< x
2
5
x
+ 9
x
2
6
x
+ 15
>
0
,x
2
4
x
+ 3
>
0
x
(
−∞
;1)
(3;+
)
.
J
Ví d 1.2.
Gii bt phương trình
|
x
2
2
x
8
|
>
2
x.
(1.5)
Li gii.
(1.5)
x
2
2
x
8
>
2
x,x
2
2
x
8
<
2
x
x
2
4
x
8
>
0
,x
2
8
<
0
x <
2
2
,x >
2 + 2
3
.
J
Ví d 1.3.
Gii bt phương trình
|
x
3
7
x
3
|
< x
3
+
x
2
+ 3
.
Li gii.
Bt phương trình đã cho tương đương vi
x
3
7
x
3
< x
3
+
x
2
+ 3
(
x
3
7
x
3)
< x
3
+
x
2
+ 3
x
2
+ 7
x
+ 6
>
02
x
3
+
x
2
7
x >
0
1
< x <
0
hoc
x >
1 +
574
.
J
 ví d trên, vic xét du ca các biu thc
x
3
7
x
3
và
x
3
+
x
2
+ 3
là rt khó.
Ví d 1.4.
Gii bt phương trình
|
x
3
x
2
+ 4
|
+
x
3
x
2
2
x
2
0
.
Li gii.
Đưa bt phương trình đã cho v dng
|
x
3
x
2
+ 4
|
x
3
+
x
2
+ 2
x
+ 2
, ta đưc
3
x
1
x
= 1
.
J
Chú ý rng, vic xét du các biu thc
x
3
x
2
+ 4
x
3
+
x
2
+ 2
x
+ 2
là không đơn gin.
Ví d 1.5.
Gii bt phương trình
||
x
|
1
|
<
1
x
.
Li gii.
Ta có
||
x
|
1
|
<
1
x
|
x
|
1
<
1
x
−|
x
|
+ 1
<
1
x
|
x
|
<
2
xx <
|
x
|
x <
2
x
x <
2
xx <
0
.
x <
0
.
J
Ví d 1.6.
Gii bt phương trình
1
|
x
|
1 +
|
x
|
12
.
Li gii.
Ta có
1
|
x
|
1 +
|
x
|
12
1
|
x
|
1 +
|
x
|
12
1 +
|
x
|
1 +
|
x
|
12
|
x
|
1 +
|
x
|
12
|
x
|
1 +
|
x
|
32
|
x
|
11 +
|
x
|
0
⇔ −
1
x
1
.
J
3

Activity (9)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
tedien252 liked this
nguyenthilananhtuyet liked this
quanbui26 liked this
Lê Duy Tùng liked this
thaodongly liked this
thaodongly liked this
tinhban_18 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->