Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Veckans tanke: Vartåt pekar den politiska eurokompassen?

Veckans tanke: Vartåt pekar den politiska eurokompassen?

Ratings: (0)|Views: 1|Likes:
Published by SEB Group
ECB-chefen Mario Draghi har varnat regeringscheferna i eurozonen för att luta sig tillbaka. Trots vissa framsteg är det mest sannolika scenariot ändå att valutaunionen bara fortsätter ”hanka sig fram”. Det skriver SEB:s chefekonom Robert Bergqvist i Veckans tanke.
ECB-chefen Mario Draghi har varnat regeringscheferna i eurozonen för att luta sig tillbaka. Trots vissa framsteg är det mest sannolika scenariot ändå att valutaunionen bara fortsätter ”hanka sig fram”. Det skriver SEB:s chefekonom Robert Bergqvist i Veckans tanke.

More info:

Categories:Types, Business/Law
Published by: SEB Group on Jun 10, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/22/2013

pdf

text

original

 
 
Vartåt pekar den politiska eurokompassen?
SÖNDAG
9 JUNI 2013
ECB-chefen Mario Draghis bitska och smått frustreradebudskap nyligen till eurozonens 17 stats- och regerings-chefer var allt annat än otydligt:
bli inte för optimistiska och tolka inte nedgången i t ex räntor som ett kvitto  på att ni kan luta er tillbaka - mycket arbete kvarstår 
.Visst har enskilda euroländer gjort strukturella och im-ponerande framsteg, bl a i att förbättra konkurrenskraf-ten. Men, som även Draghi antyder, det är viktigt att
inteluras och berusas av det finansiella lugnet på ytan
.Draghis
 
frustration
 
kan kokas ned till
fyra
huvudförkla-ringar. Den blir också ett uttryck för till synes just nu
vä-xande politiska spänningar mellan euroländer, och irelationerna till Bryssel
. Fram träder bilden av eurozo-nens rörelse in i sin tredje riktigt stora utmaning efter definansiella och ekonomiska kriserna (som ännu inte är av-slutade):
att hålla ihop Europa/unionen politiskt. 
 
ECB:s kraftfulla penningpolitik med bl a det s k OMT-programmet (se förklaringsbox nedan), har inneburit attden
politiska beslutskraften i eurozonen tappat mo-mentum
.
 
Den
 
politiska tid som köpts, och det manöverut-rymme som skapats, har hittills inte utnyttjats optimalt.
ECB:s OMT-program, enligt Draghi ett av de mest fram-gångsrika penningpolitiska beslut som fattats, kan kom-ma
 
att ifrågasättas av den
tyska författningsdomstolen
.
Draghi får nu som en av fyra arkitekter till ”Färdplanenför den politiska unionen” (tillsammans med Van Rompuy,Barroso
 
och
 
Juncker)
 
se sig
åsidosatt
av Tysklands Merkeloch Frankrikes
 
Hollande
 
som nu tar egna politiska initiativ.
Den ekonomiska och finansiella utvecklingen är
otill-fredsställande
 
och
 
utsikterna är,
 
enligt
 
ECB:s
 
senaste
 
be-dömning, omgärdade med nedåtrisker.
Tysklands författningsdomstol i Karlsruhe
har åter ettstort avgörande i sin hand när det gäller ECB:s penningpo-litik, Europas framtid och utvecklingen på finansmarkna-derna. Under två dagars diskussion (11-12 juni, beslutmeddelas senare i år) ska domstolen överväga och taställning till inkommen kritik mot och frågor kring krisfon-den ESM och ECB:s OMT-program. Eftersom domstolenredan i höstas gjorde en tydlig fotnedsättning gällandeESM riktas
strålkastarljuset denna gång mot ECB.
 
Vad är OMT?
I augusti 2012 annonserade ECB att centralbanken är be-redd att köpa statspapper i andrahandsmarknaden, i obe-gränsade belopp, för eurostater som sökt finansiell hjälpoch därmed hamnat i ett s k stödprogram. OMT står för
O
utright
M
onetary
T
ransaction och syftar till, som det he-ter, att
”upprätthålla ECB:s penningpolitiska transmissions-mekanism” 
. ECB vidtar åtgärder på ett sätt så att köpen avstatspapper inte ger likviditetspåverkande effekter.Kritikerna ser ECB:s OMT-program som en
oförsvarbarlivlina för stater med ifrågasatt kreditvärdighet
. Till enav dess hårdaste motståndare hör Tysklands centralbank
Bundesbank
som i 29-sidig skrivelse till domstolen häv-dat att det
”inte är ECB:s uppgift att rädda stater i kris…eller…nuvarande sammansättning av valutaunionen” 
.Även om OMT sannolikt var en avgörande faktor hösten2012 för att rädda eurosamarbetet – och att det därmedkan ses som försvarbart att ECB överträdde sina egentli-ga befogenheter som centralbank – är kritiken riktig. Fleraav grundprinciperna för eurosamarbetet har rent formelltåsidosatts, t ex ECB:s självständighet (OMT är i dag ettviktigt inslag i finanspolitiska krisuppgörelser även om be-slutanderätten
 
ligger
 
kvar
 
hos
 
ECB)
 
och
 
att ECB genom köpfinansierar krisländers budgetunderskott/statsskulder.OMT spelar kanske inte riktigt samma avgörande roll förstabiliteten i eurozonen som under hösten 2012 eftersomen del viktiga ekonomisk-politiska beslut fattats de se-naste tio månaderna. Likväl är den
en grundpelare
ochden tyska författningsdomstolen behöver tänka igenomsitt beslut flera gånger för att undvika ny allvarlig eurooro.
(forts.)

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->