Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword or section
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Skrip 10

Skrip 10

Ratings: (0)|Views: 336 |Likes:
Published by SkripCasopis
Časopis koji podstiče kritičko promišljanje.
Časopis koji podstiče kritičko promišljanje.

More info:

Published by: SkripCasopis on Jun 10, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/21/2013

pdf

text

original

 
Tražećinačindanetežimosamoaktivizmu,negodagaiživimo,predstavljamovamjošjedanbrojŠkripa.Ovojenašoblikobračunasastvarnimsvetomokonas.Kaoaktivistimiseneprestanopitamo,konstantnoučimoisaznajemonovo.Pronalazimosmisaousvemu,makarsečinioapstraktnimidalekim.Unašraduključenojemnogomašteisanjarenja,aliikonkretnihakcija.Miželimodaukažemonaproblemekojinemučesamonas,većčitavedruštveneskupine.Midižemosvojglasjertojejedininačindaprobudimouspavanogmalogčovekakojijeizgubionadu,kojinepronalazisnagedasebori.Miželimodasehrabrostnagomilaidaželjuspro- vedemoudelo.Željudasesopstvopromeni/ispravi/popravi/unapredi,aondaiužaiširazajednicakojesmodeo.Svojimtekstovimaželelismodaprenesemoaktivizamuformučasopisaidaučimo jednioddrugih.Izmenjivanjeminformacija,zaključaka,ličnihpriča,strepnjiinadanjastvorilismoprostorkojijepoputkakvogantičkogtrgaprepunpitanja,odgovora,predlogairešenja.Svako jeuneodeosebeisvakoodnasverujeusnaguzajedništva.UjedinivšitekstoveautoranesamoizSrbije,većiizregionapletemotepihpokojemubismovolelihodatiizanekolikogodina.Nezamenjujućiga,neuništavajućigaibacavšigauropotarnicuistorije,većunapređujućigaičinećigaboljim,jačimikvalitetnijim.Takođe,volelibismodaovoštovampoklanjamočitateotvorenihočiju,spunopažnjeiemocija.Volelibismodanesputavatesvojeidejevećdaihdelitesanama,sadruštvom.Hvalaštonasprimećujete.SrdačanpozdravodredakcijeŠkripa.
Impresum:
Izdavač:Omladinskiodborzaobrazovanje,CariceMilice8,11000BeogradZaizdavača:NaimLeoBeširiČasopisŠkripjeneprotnoizdanjekojesedistribuirabesplatno.TekstoviistavoviobjavljeniuovojpublikacijivlasništvosuautoraininakojinačinnemoguodražavatizvaničnestavoveOmladinskogodborazaobrazovanjeiKlubaOPA“Omladinapokrećeakciju”
Lektorka:DijanaLjubanovićDesign&dtp:DanePopovićNaslovnastrana:MihajloVitezovićŠtampa:OnlineizdanjeKontakt:skrip@ooo.org.rs
Redakcija:
 AndrewHodges,BojanaMiletić,DanePopović,DijanaLjubanović, JelenaĐorđević,JovanaAleksić,LjubinkaLjujić,MilanŠkobić, VladislavaStojmenovićiVuk Vuković.
Saradnici:BlažoStevović,BobanStojanović,GaborLepeš,Ivana Andjelković,MihajloVitezović.
Glavnaiodgovornaurednica:DijanaLjubanovićdijana.ljubanovic@ooo.org.rsZamenikglavneurednice: VukVuković v.vukovic@gmail.com)
UVODNIK UVODNIK 

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Mihana Ristic liked this
Ognjen Kojanić liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->