Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword or section
Like this
26Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
FLACARA E IUBIRE.doc

FLACARA E IUBIRE.doc

Ratings: (0)|Views: 916 |Likes:
Published by Zenaida Micu
BARBARA CARTLAND
BARBARA CARTLAND

More info:

Published by: Zenaida Micu on Jun 10, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/19/2013

pdf

text

original

 
Autoare: BARBARA CARTLAND Titlu original:
THE FLAME IS LOVE
 Titlu românesc: FLAC~RA E IUBIRE Traduc`tor: Mihnea Columbeanu- N-am s` mai ascult [i alte minciuni! spuse elbrutal.Vada, cunoscut` [i ca Emmeline NevadaHoltz, cea mai bogat` fat` din America, vine \nAnglia pentru a se logodi cu un aristocrat pe carenu l-a cunoscut niciodat`. Mai \ntâi \ns`, ea face ovizit` la Paris, ca s`-[i cumpere trusoul.Un accident suferit de \nso]itoarea ei \i d`Vadei ocazia de a sim]i gustul libert`]ii [i aexplora Parisul secolului al XIX-lea sub un numefals. Din Cartierul Latin [i pân` \n Montmartre, dinstudioul unui artist pân` la un templu satanic,inocen]a ei o poart` printr-o serie de \ntâmpl`ri\nsp`imânt`toare [i periculoase.F`r` s`-i pese de viitor, Vada \[i pierde capuldup` Pierre Valmont, un ziarist chipe[, ale c`ruibuze par s`-i smulg` inima din piept [i s` [i-o\nsu[easc`...
 
"Cuvintele nu au nici un rost", \[i spuse ea,"[tie ce simt, iar eu [tiu c` [i el simte acela[ilucru."Nici m`car nu se \ntreb` unde o ducea, pân`când deodat` se pomeni pe malul Senei, cuprivirea spre râul argintat de lun`.Chiar \n fa]a lor se profila pe cerul spuzit destele silueta enorm` [i \ntunecat` a catedraleiNotre-Dame.|n ap` se reflectau lumini. Pe râu trecea \nceto barj`, cu felinarele ro[u [i verde lucind \n\ntuneric.Vada trase adânc aer \n piept.- Este atât de... incredibil de frumos!Erau primele cuvinte pe care le rostea decând \[i recitase Verlaine poezia.- {i tu la fel, dulcea mea, r`spunse Pierre.Fu surprins` - atât de cuvintele lui, cât [i detonul profund pe care le rostise.Apoi, când se \ntoarse s`-l priveasc`, bra]elelui o cuprinser`, strângând-o la piept.Un moment, Vada nu \n]elese ce voia s` fac`.|nainte de a apuca s` gândeasc`, \nainte de ai se p`rea c` putea s` respire, buzele lui leacoperir` pe ale ei.Fu prea surprins`, prea uluit` ca s` se mi[te.{i atunci, \nainte de a putea s` se zbat`, sim]io senza]ie \nrudit` cu aceea pe care o avusesecând \l ascultase pe Wagner.
 
Era un miracol [i un extaz cum niciodat` numai cunsocuse.Un fulger \i str`b`tu trupul, l`sând-o atât devl`guit` \ncât nu mai putu s` se zbat`; nu puteadecât s` se lase prad` acelei glorii inestimabile.I se p`rea c` o posedau nu numai buzele luiPierre, ci toat` frumuse]ea serii.Râul, Notre-Dame [i cerul \nstelat, toatef`ceau parte dintr-\nsa - [i, prin urmare, f`ceauparte [i din el. Toate se contopeau \n miracolul cald als`tur`rii lui, pân` când Vadei i se p`ru c` nimenin-ar fi putut avea o senza]ie atât de intens` f`r`s` moar` de bucurie.{tia foarte vag, undeva \n str`fundurile min]ii,c` ar fiu trebuit s` fac` un efort, dar nu mai eraea \ns`[i.Vada Holtz \ncetase s` mai existe.Era prins` \n misterul crea]iunii, f`cea partedin intensitatea [i taina vie]ii \ns`[i.{tia c` asta \nsemna a tr`i! Asta \nsemna s`se trezeasc` la via]`!Apoi, \n f`ptura ei se \nv`p`ie o flac`r`,arzându-i trupul din adâncurile sufletului.
Toate personajele din aceast` carte exist`numai \n imagina]ia autoarei, [i nu au nici ceamai mic` leg`tur` cu unele persoane care a putea s` poarte acelea[i nume. Ele nu sunt 

Activity (26)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Cristian Mariana liked this
Flavius Ciprian liked this
Bardas Marilena liked this
Clau Ana liked this
Clau Ana liked this
Flavius Ciprian liked this
Mariana Mihaela liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->