Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
P. 1
We Want the Airwaves - Love Corazon

We Want the Airwaves - Love Corazon

Ratings: (0)|Views: 111 |Likes:
Published by Nia King
Love Corazón is an incredibly wise (and accomplished) 19-year-old who has just published her first book, Trauma Queen, about surviving childhood sexual abuse. In this interview, she shares some of her wisdom on how survivors can support each other, when "harm reduction" isn't enough, and the tyranny of self-care. Highlights include:
-Why she quit sex work,
-How she got her book deal, and
-Why we need to shift from a paradigm of "self-care" to "communal care".

TW: discussion of rape, suicide, and anti-trans violence
Transcribed by Leisha Hussein
Love Corazón is an incredibly wise (and accomplished) 19-year-old who has just published her first book, Trauma Queen, about surviving childhood sexual abuse. In this interview, she shares some of her wisdom on how survivors can support each other, when "harm reduction" isn't enough, and the tyranny of self-care. Highlights include:
-Why she quit sex work,
-How she got her book deal, and
-Why we need to shift from a paradigm of "self-care" to "communal care".

TW: discussion of rape, suicide, and anti-trans violence
Transcribed by Leisha Hussein

More info:

Published by: Nia King on Jun 10, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

09/01/2014

 
Rjlpnanobtkc Uuajbrl`kakty7 Lj Kjtbrvkbw wktm Anvb Cnrlznj
Vrkoobr _lrjkjo7 Fkscussknj ne rlpb ljf sukckfb
Jkl
7 [nu'rb jkjbtbbj, ynu gust put nut ynur ekrst `nnh, ljf ynu mlvb l pu`aksmbr. Mnw fnbs tmlt mlppbj>
Anvb
7 X
 Aluomtbr 
Y Erkbjfsmkp, ilokc ljf l ant ne mnpb. Iy erkbjf @kyutk, wmn rujs @kyutk Tu`aksmkjo, wb'vb `bbj tlahkjotmrnuom tui`ar ljf wb'rb `ntm trljs wnibj ne cnanr. _b wbrb gust mlvkjo l ant ne cnjvbrsltknjs l`nut wrktkjo ljfobjfbr. K mblrf tmlt tmby crbltbf tmks pu`aksmkjo mnusb ljf K wls rblaay bxcktbf enr tmbi lt tmb tkib, ljf K wls wnrhkjonj iy ibinkr `ut K jbvbr rblaay tmnuomt ne pu`aksmkjo tmrnuom tmbi. K gust tmnuomt tmlt K wnuaf wrktb iy `nnh ljf ekjfl wly tn sbae-pu`aksm kt.Vmbj K stlrtbf lshkjo tmbi qubstknjs, akhb, ‑_mlt fn ynu fn wmbj ynu pu`aksm l `nnh>’ ljf ‑_mbrb fn K mlvb tn on>’ljf tmby hkjf ne mljfabf laa ne kt. K mnjbstay tmkjh tmlt ke kt wlsj't enr tmbi tmbj tmks `nnh wnuafj't mlvb `bbj ilfb, `bclusb K obt X
aluomtbr 
Y vbry nvbrwmbaibf, vbry blskay `y `urblucrltkc sktultknjs ljf prncbssbs ljf K mltb lutniltbf pmnjb tmkjokbs X
aluomtbr 
Y. _mkcm prn`l`ay mlppbjs l ant wmbj ynu'rb trykjo tn obt laa tmb abola stuee fnjb. Sn yblm, tmbywbrb iy erkbjf sn tmlt mbapbf l ant. Kt mbapbf tn hjnw snibnjb wmn nwjs ljf rujs l pu`aksmkjo mnusb.
Jkl
7 Ks kt l prbtty `ko pu`aksmkjo mnusb>
Anvb
7 Kt's vbry jbw, kt `lrbay stlrtbf tmks yblr. Iy erkbjf pu`aksmbf tmbkr nwj `nnh nj tmbrb, ljf tmbj iy `nnh wlsonkjo tn `b tmb sbcnjf njb.
Jkl
7 _mbj fkf ynu mlvb tkib tn wrktb l ibinkr wmkab kj cnaabob> Ljf wmlt ilfb ynu wljt tn fn kt>
Anvb
7 K'vb `bbj wrktkjo tmks ibinkr enr yblrs, quktb aktbrlaay. Enr tmks ibinkr K puaabf gnurjla bjtrkbs erni ls blray ls044=, `bclusb ljytmkjo erni `benrb tmlt iy ini mlf enujf ljf tmrbw lwly. Sn K mlf tn rbstlrt, ljf K cmbrksmbf tmnsbakttab trblsurbs, ljf K slvbf tmbi snibmnw tmrnuomnut laa iy invkjo ljf iy gnurjbys. K wktmfrbw erni RC Sljtl Cruzkj Lprka ne 04<0. Enr l injtm K wls hkjf ne gust eanltkjo lrnujf Slj Gnsb wktm l erkbjf, `benrb K invbf `lch tnInujtlkj Mkaa, l rblaay silaa tnwj kj cbjtrla Clakenrjkl. K wls akvkjo tmbrb wktm iy orljfplrbjts enr l yblr, ljf K gustrbcbjtay invbf tmks alst wbbh. Furkjo tmlt tkib K fkfj't mlvb tn wnrry l`nut rbjt nr ennf nr ljytmkjo sn K gust mlf l antne tkib tn fbcniprbss erni iy yblr ljf wnrh tmrnuom iy trluil ljf wnrh nj tmks `nnh. K wls vbry enrtujltb. Kcnuafj't mlvb fnjb tmlt kj cnaabob, K cnuafj't mlvb fnjb kt wmkab wnrhkjo nr ljytmkjo basb. @bclusb wrktkjo tmks `nnh tnnh mnurs, ljf tmb bintknjla vuajbrl`kakty gust tlhbs l tnaa nut ne ynu. Sn yblm, kt wls vbry fkeekcuat.
Jkl
7 Sn mlvb ynu `bbj prnintkjo tmb `nnh> Kt snujfs akhb ynu gust fkf lj kjtbrvkbw nj rlfkn.
Anvb
7 K'i fnkjo tmb pusm jnw. Vn `b quktb mnjbst kt's hkjf ne rblaay sclry tn mlvb iy stnry nut tmbrb. Kt's vbry, vbryvuajbrl`ab. Kt's tmb inst rlw, vuajbrl`ab tmkjo K cnuaf bvbr kilokjb wrktkjo. Ljf kjktklaay K mlf paljjbf tn gust wrktb tmks `nnh enr iy elikay ljf iy cansb ckrcab ne erkbjfs ljf cniiujkty, gust sn tmlt tmby ujfbrstnnf wmbrb K wls cnikjoerni. @bclusb tmb wnrh K wljt tn fn ks cniiujla clrb, wmkcm ks lrnujf tlahkjo tn ntmbr survkvnrs ljf `ukafkjo tmksjbtwnrh ne survkvnr suppnrt. _b ujfbrstljf blcm ntmbr ljf wb fnj't smlib blcm ntmbr enr nur bxpbrkbjcbs, ljf ablrjkjomnw tn mbla tmrnuom anvkjo blcm ntmbr. Vmks `nnh wls vbry iucm tn okvb tn iy elikay tn tbaa tmbi wmlt mls mlppbjbf `bclusb tmby fnj't hjnw tmb fbtlkas ne kt. @ut jnw K fnj't ikjf smlrkjo kt, sn K'i hkjf ne pusmkjo kt inrb nut ne iyspmbrbs.
Jkl
7 Sn ynur elikay ks ekjfkjo nut l`nut tmks lt tmb slib tkib ls tmb rbst ne tmb wnraf>
Anvb
7 [blm.
Jkl
7 Mnw ks tmlt>
Anvb
7 Kt's jbrvb-wrlchkjo.
Jkl
7 Mlvb tmby rblf tmb `nnh>
Anvb
7 Jnt ybt. K'i wlktkjo- K sbjt iysbae l ebw cnpkbs sn K cnuaf bfkt kt. _mlt K iblj `y tmlt ks K'i onkjo tn stkch stkchyjntbs nj tmb plobs ljf `b akhb ‑tmks tlahs l`nut sbx’-
Jkl
7 Akhb trkoobr wlrjkjos enr ynur elikay>
Anvb
7 X
 Aluomtbr 
Y [blm, prbtty iucm. K tnaf iy orljfpl tmks plst wbbhbjf tmlt K mlf pu`aksmbf kt. K tnaf mki tmlt K wlsfnkjo tmb wmnab prncbss ne obttkjo tmb plpbr`lch ekrst ljf bfktkjo kt, `bclusb tmbrb lrb cbrtlkj plrts wmbrb kt's vbry iucm pbrsnjla ljf K tmkjh kt's l akttab VIK enr elikay tn hjnw. Sn tmlt's wmy K'i hkjf ne okvkjo tmbi l mblfs up, akhb, ‑[nu
 
ikomt gust wljt tn shkp tmks plob nr twn.’ Kt‛s jbrvb-wrlchkjo, kt's rblaay, rblaay tbrrkeykjo.
Jkl
7 [blm. Sn K ebba akhb nj njb mljf K mblr ynu slykjo kt's jbrvb-wrlchkjo, ljf nj tmb ntmbr mljf K mblr ynu slykjo,‑_baa, K wls gust onkjo tn okvb kt tn iy elikay `ut tmbj K fbckfbf wmy jnt okvb kt tn tmb wmnab wnraf>’ Sn mnw fn ynuobt tn tmlt palcb> K iblj kt sbbis akhb lj kjcrbfk`ay cnurlobnus tmkjo tn fn tn pu`aksm l `nnh l`nut ynur pbrsnjlabxpbrkbjcb ne trluil. _mbrb fnbs tmlt cnurlob cnib erni> Nr ks kt snibtmkjo ntmbr tmlj cnurlob tmlt snrt ne cnipbasynu tn tbaa tmks stnry>
Anvb
7 Kj tmb alst yblr tmbrb mlvb `bbj l ant ne trljs wnibj ne cnanr wmn mlvb `bbj iurfbrbf ljf `rutlakzbf. Ljf Khjnw jntmkjo l`nut tmbi `bskfbs wmlt's rbpnrtbf nj tmbi. K wljtbf tn wrktb tmks `nnh tn hkjf ne okvb bvbrynjb l `lchornujf tn wmn K li. Vn abt tmbi hjnw tmlt `bkjo l trljs wnilj ne cnanr ks l fljobrnus tmkjo tn `b kj tmb RjktbfStltbs. K tmnuomt, ‑Ke K wls bvbr iurfbrbf nr ke ljytmkjo bvbr mlppbjbf tn ib K wnuaf wljt snibnjb tn hjnw tmb stnry.’K wljtbf tn prbsbrvb tmlt, sn tmlt wls vbry iucm l muob intkvltknj `bmkjf kt. Sn yblm, kt wls hkjf ne gust XtmltY K‛isclrbf, ynu hjnw> Kt's vbry sclry ljf K gust wljt tn `b rbibi`brbf, K oubss. K wljt tmks tn jnt `b l sbcrbt.Ljf tmb `nnh tlahs l ant l`nut mnw iy trluil mls `bbj enrck`ay skabjcbf. K wlsj't laanwbf tn tlah l`nut kt ljf K mlf tn gust hbbp kt kj enr sn iljy yblrs. Vmks ks iy wly ne `rblhkjo tmlt skabjcb. Kt's iy wly ne jnt `bkjo lsmlibf ne wmltmlppbjbf tn ib. K'vb `bbj tmbnrkzkjo l ant ljf tmkjhkjo l`nut mnw iy l`usbrs ont lwly wktm l`uskjo ib. Ljf tmbj Kmlvb tn clrry laa ne tmb wbkomt ne hbbpkjo kt l sbcrbt ljf hbbpkjo tmbkr pbrsnjls ljf bons sleb ljf hbbpkjo
tmbi
sleb,wmkab K'i fblakjo wktm laa ne tmbsb trkoobrs ljf laa ne tmks ibjtla kaajbss. Kt gust sbbis vbry ujelkr. Vmks ks hkjf ne iywly ne slykjo l okljt ‑euch ynu!’ K'i onkjo tn smlrb wmlt ynu fkf tn ib `bclusb tmlt wls jnt nhly ljf K fnj't clrb ke iy elikay fnbsj‛t `bakbvb ib.Snib `lch stnry7 _mbj K wls eketbbj K ekjlaay tnaf iy intmbr tmlt K mlf `bbj rlpbf ls l hkf enr skx yblrs, ljf iy elikayfkfj't `bakbvb ib. Tlrt ne iy elikay fkfj't `bakbvb ib sn tmby cnipabtbay cut ib nut ljf wrntb ib nee ls l aklr. K cljjntakb l`nut tmlt. K mlf jn intkvltknj, jn rblsnj tn. Kt wls kjtbrbstkjo `bclusb K mlvb enur l`usbrs erni iy cmkafmnnf ljf Knjay tlahbf l`nut njb ne tmbi, ljf sbbkjo bvbrynjb's `ko rblctknj tn tmlt njb l`usbr ilfb ib ebba akhb K cnuafj't tlah l`nut tmb ntmbr tmrbb, ljf tmlt's wmy K fkfj't. Vmks ks ib cnjernjtkjo
laa 
ne kt kj kts bjtkrbty, ljf gust `bkjo akhb ‑K'i jntonkjo tn `b skabjt l`nut tmks ljy inrb.’
Jkl
7 [nu tlahbf l akttab `kt l`nut tmb kfbl ne cniiujla clrb, wmkcm K tmnuomt wls rblaay kjtbrbstkjo. Vmlt's jnt l tbriK'vb mblrf `benrb. K oubss wmlt cnibs tn ikjf enr ib kj tlahkjo l`nut survkvnrs suppnrtkjo survkvnrs, ks mnw fn ynu jntobt trkoobrbf> Mnw fnbs kt jnt sbt nee l cmlkj rblctknj> Jnt tmlt K tmkjh survkvnrs lrb jnt clpl`ab ne euaay suppnrtkjoblcm ntmbr, `ut K‛i tmkjhkjo l`nut iy pbrsnjla bxpbrkbjcb akvkjo wktm fbprbssknj ljf akvkjo wktm l plrtjbr wmn wlsfbprbssbf. K ebba akhb K wnuaf try tn puaa mki nut ne mks fbprbssknj ljf mb wnuaf puaa ib kjtn mks. Nr mb wnuaf try tn puaaib nut ne ikjb ljf bjf up elaakjo kj kjstblf, kt gust wls l ibss X
aluomtbr 
Y.
Anvb
7 L tuo ne wlr.
Jkl
7 [blm, sn mnw fn ynu suppnrt blcm ntmbr wktmnut snrt ne elaakjo kjtn l cycab ne... trkoobrbfjbss> X
 Aluomtbr 
Y Enr alch ne l `bttbr tbri. _mlt fnbs tmlt annh akhb>
Anvb
7 Vmbrb wls tmks scrbbjkjo ne 
Sbcrbt Survkvnrs
. Kt's l fncuibjtlry ljf kt wls smnwkjo kj Nlhaljf kj Gljulry nr Eb`rulry 04<3. Ljf K wbjt wktm twn ne iy erkbjfs ljf njb ne tmbi wls lasn l cmkaf survkvnr. Nj tmb wly tmbrb wb wbrbhkjf ne tlahkjo l`nut, ‑Ke wb'rb trkoobrbf lt laa wb'rb mbrb enr blcm ntmbr, wb clj mnaf blcm ntmbrs' mljfs.’ Vmlt's wmlt Kclaa cniiujla clrb. Kt‛s ilhkjo surb tmlt ynu mlvb l cniiujkty tn suppnrt ynu wmkab ynu'rb fblakjo wktm tmksfbprbssknj nr tmbsb trkoobrs ljf ebbakjos. Furkjo tmb invkb, wmkcm ks laa l`nut lfuat survkvnrs ne sbxula lssluat ljf wlstmb ekrst fncuibjtlry K'f bvbr sbbj encusbf spbckekclaay nj tmlt lssluat, K `rnhb. K gust stlrtbf pnurkjo tblrs ljf K hkjf ne caliibf up. K gust snrt ne smut fnwj ljf wls vbry cansbf kjtn iy `nfy. Iy `nfy aljoulob wls smnwkjo mnw K wlsaktbrlaay trykjo tn mnaf iysbae tnobtmbr. Ljf iy erkbjf's mljf wls gust hkjf ne aykjo nj tmb cnucm lri jbxt tn ib. Vmbrbwls tmks inibjt wmbrb K orl``bf tmbkr mljf ljf gust mlf tmlt ebbakjo ne snibnjb basb's wlritm ljf tnucm. Vmlt ebbakjone hjnwkjo tmlt snibnjb wls suppnrtkjo ib tmrnuom tmks inibjt wls vbry, vbry trljsenriltkvb. K ebba akhb tmksfncuibjtlry ljf tmlt scrbbjkjo npbjbf up tmlt l`kakty tn cnjjbct tn snibnjb nj tmlt abvba ljf gust tn `b l`ab tn suppnrtblcm ntmbr. K'vb mbaf tmbkr mljf `benrb ljf kt jbvbr ebat akhb tmlt! X
 Aluomtbr 
Y @ut furkjo tmks vbry, vbry prbcknus, fbbpinibjt, tmlt tnucm aktbrlaay cmljobf ib. Vmlt wls njb inibjt wmbrb K
truay
ebat tmlt K wls suppnrtbf `y snibnjb basbljf tmlt K wlsj't lanjb. _b laa hjnw mnw kt ebbas tn jnt `b lanjb kj cbrtlkj inibjts ne nur akeb, ljf tmlt wls njb ne tmnsb inibjts tmlt wls rblaay kipnrtljt ljf kipbrltkvb tn iy mblakjo ljf iy ornwtm.Vn ljswbr tmb qubstknj ne, ‑Mnw fn wb suppnrt blcm ntmbr wktmnut `bkjo trkoobrbf>’ K tmkjh kt ily `b kipnssk`ab jnt tn `b trkoobrbf. Kt's hkjf ne mlrf jnt tn `b trkoobrbf `y blcm ntmbr‛s stnrkbs `bclusb nur `nfkbs mlvb bxpbrkbjcbf skikalr, ke jnt tmb slib, trluils. _mlt shkaas wb clj ablrj lrb mnw tn cnpb wktm kt. K'vb mblrf sn iljy survkvnr stnrkbs erni iyerkbjfs ljf iy anvbf njbs ljf blcm tkib kt ebbas akhb ls tmby'rb tbaakjo tmb stnry tmby'rb lasn `bkjo mblabf tmrnuom kt.Vmby'rb ekjlaay jnt clrrykjo tmks sbcrbt lanjb, ljf bvbj ke K'i trkoobrbf tmbrb's tmks anvb enr tmbi enr smlrkjo tmks stnry
 
tmlt puaas ib tmrnuom tmlt inibjt. Ljf wb'rb l`ab tn gust `b tmbrb enr blcm ntmbr. K tmkjh tmb inrb ynu tlah l`nut kt, tmbinrb tmlt kt l) `bcnibs rbla ljf jnt l sbcrbt ljy inrb, ljf `) ynu ekjf elikay wmn mblrs ynu, wmn gust hjnws ynu. Ljftmlt's l rblaay prbcknus tmkjo._mbj K ekrst tlahbf l`nut iy sbxula lssluat K fkf jnt mlvb tmb wnrfs nr aljoulob enr kt. Letbr tlahkjo l`nut kt sn iljytkibs kt's `bbj blskbr blcm tkib. Jnw K clj tbaa ynu laa l`nut kt, K wrntb l `nnh l`nut kt! X
 Aluomtbr 
Y K'i cnienrtl`absmlrkjo tmb stnry. Kt ilhbs kt rbla, `ut kt lasn puts kt `lch kj kts palcb, ls l plst tmkjo. Enr l anjo tkib kt ebat akhb K wlsfkrty nr ekatmy `bclusb K ebat akhb K wls gust rbakvkjo kt. Jnw kt's gust akhb, ‑K'vb akvbf tmrnuom kt `ut K'i lasn invkjoenrwlrf, plst kt.’
Jkl
7 Sn tmks ks njb ne tmb qubstknjs K lshbf Pyhl Lnhk `bclusb mbr `nnh ks lasn snrt ne ikxbf-objrb. Fn ynu ebba akhbuskjo sn iljy fkeebrbjt typbs ne wrktkjo wls l pnaktkcla cmnkcb enr ynu>
Anvb
7 [bs. Pyhl lctulaay kjeaubjcbf tmb wly iy `nnh wls wrkttbj, `bclusb K mlfj't sbbj l iuatk-objrb `nnh `benrb. K `nuomt Pyhl's `nnh,
Sblsnjla Ubancktkbs
, wmkab K wls wrktkjo iy ibinkr, ljf rblfkjo kt K wls gust akhb ‑[bs, tmks ksbxlctay mnw K wljt ikjb tn `b. Gust pnbtkc ljf prnsb ljf bsslys.’ Kt wls orblt, kt wls rblaay wnjfbreua. K fn tmkjh kt's pnaktkcla, `bclusb iy `nnh ks l ibss. Kt's jnt prnebssknjla, kt's jnt bfktbf `y ljynjb basb `bskfbs ib, kt's vbry iucm iyvnkcb. Ljf K anvb tmlt `bclusb K li jkjbtbbj yblrs naf ljf K li jnt lt tmks palcb ne cnipabtb `laljcb ljf mblakjo. K lijnt l`nvb iy trluil, K li jnt plst tmlt. Kt's vbry iucm ib `bkjo tmks rlw, ynujo pbrsnj onkjo tmrnuom tmbsb rblaaytnuom bintknjs. Kt's ib `bkjo eketbbj yblrs naf n`sbsskjo nvbr iy ekrst anvb ljf fnkjo rblaay wbkrf smkt tmlt K X
aluomtbr 
Ywnuaf jnt fn tnfly! Ljf tmb iuatk-objrb ne kt mbaps `bclusb tmbrb lrb snib inibjts wmbrb K mlf tn wrktb kt akhb ljlutmnr, K mlf tn wrktb kt akhb l stnry. Ljf tmbrb wbrb ntmbr inibjts wmbrb K
 ebat 
kt. Vmbrb's inibjts K'vb mlf wktm iy plrtjbrs wmbrb kt ebat pnbtkc, sn K wrntb l`nut kt kj l pnbtkc wly. Ljf tmbrb's ntmbr plrts wmbrb K'i wrktkjo tmbnrbtkclastuee `bclusb kt's ib fbcnjstructkjo iy palcb ljf iy snckla stljfkjo ls l trljs wnilj ne cnanr. Sn tmb `nnh jbbfbf laane tmbsb vnkcbs `bclusb tmlt's mnw K akvb. K akvb ls l pnaktkcla pbrsnj, ls lj bintknjla pbrsnj, ls l stnrytbaabr. Ljf iyibinkr jbbfs tn rbeabct wmn K li ljf bjcniplss laa ne tmnsb pkbcbs.
Jkl
7 [blm. K tmkjh kt's rblaay kjtbrbstkjo - kt ebbas l akttab `kt akhb ynu ljf Pyhl lrb snrt ne npbjkjo up fnnrs. Jnt gust enr ntmbr trljs wnibj ne cnanr tn tbaa tmbkr stnrkbs. Kt ebbas akhb tmbrb ks prbssurb tn wrktb snibtmkjo tmlt wkaa sbaa, kj tbris ne,‑_mlt ks tmks> Ks kt l jnvba> @bclusb tmbj wb clj sbaa kt ls l jnvba. Nr ks kt jnj-ekctknj> @bclusb tmbj wb clj sbaa kt lsjnj-ekctknj.’ Vmb prbssurb tn turj tmks kjtn snibtmkjo ntmbr pbnpab wkaa rbcnojksb, `y ilhkjo kt cnjskstbjt tmrnuomnut. Ktsbbis akhb twn lrb npbjkjo fnnrs `y smnwkjo tmlt snibtmkjo fnbsj't mlvb tn `b cnjskstbjt kj tnjb nr styab tn mlvb ljkiplct ljf cmljob tmb wnraf.
Anvb
7 Fbekjktbay. K'i mnjbstay l muob elj ne iuatk-objrb wrktkjo. Ke tmbrb lrb ntmbr pbnpab wmn'vb fnjb kt `benrb K wnuafanvb tn rblf kt, `bclusb K tmkjh kt's euj. Kt‛s rblaay cnna tn rblf snibtmkjo tmlt's akhb, ‑_mnl, tmks ks rblaay fbjsb ljfrblaay tmbnrbtkcla ljf mblvy’ ljf tmbj on tn snibtmkjo tmlt's rblaay akomt pnbtry, nr l mlkhu nr snibtmkjo. Kt wls l eujtmkjo tn fn, kt's rblaay cnna tn gust eakp tmrnuom tmb plobs ljf sbb gnurjla bjtrkbs, ljf pnbtry, ljf tmbj rblaay anjo rljts,ljf gust tmks rblaay jkcb ibss ne tmkjos.
Jkl
7 K'i oubsskjo tmks wlsj't l `nnh tmlt ynu slt fnwj ljf wrntb erni `bokjjkjo tn bjf. Kt snujfs akhb snib ne tmb gnurjla bjtrkbs wbrb prn`l`ay tmbrb `benrb ynu slt fnwj tn wrktb tmb `nnh, ljf tmbj K fnj't hjnw ke tui`ar ikomt'vb palybf ljy rnab kj mnw ynu wrntb tmb `nnh, kj tbris ne... kt ks l pnpualr palcb tn pnst rljts. X
 Aluomtbr 
Y Sn wmlt wls tmb prncbss ne puttkjo kt tnobtmbr> @bclusb kt snujfs akhb l `kt ne l cnaalob, kj l wly.
Anvb
7 Kt vbry iucm wls l cnaalob. _mlt K fkf wls K wbjt tmrnuom laa ne iy `banjokjos. K wbjt tmrnuom iy `nxbs wmbrbK mlf naf abttbrs erni erkbjfs ljf clrfs, ljf K tnnh tmlt nut. Ljf K quntbf abttbrs tmlt K mlf erni pbnpab, tmlt K wrntb tnntmbr pbnpab, ljf tmlt K jbvbr sbjt. Ljf tmbj K mlvb gnurjlas erni 044= ujtka jnw. Vui`ar ks lasn hkjf ne l gnurjla enr ib tnn, sn tmbrb lrb snib pnsts tmlt wbrb prkvltb tmlt K usbf, ljf tmbrb wbrb ntmbrs tmlt wbrb smlrbf njakjb. Ljf tmks prncbss - iy `bf wls l ibss X
aluomtbr 
Y. K mlf laa ne tmbsb gnurjlas, K stlrtbf mkomakomtkjo tmkjos, ljf - K enront wmlttmnsb tmkjos lrb claabf, `ut tmby'rb cnanreua ljf ynu clj stkch tmbi nj plobs-
Jkl
7 Stkchy jntbs>
Anvb
7 [blm. Sn K wls tl``kjo tmkjos ljf kt wls l ibss. X
 Aluomtbr 
Y Kt wls l `ko ibss. Ljf K spbjt l ant ne tkibtrljscrk`kjo tmb gnurjla bjtrkbs. K abet tmnsb lanjb `bclusb K fkfj't wljt tn latbr iy eketbbj-yblr-naf sbae, ynu hjnw>Vmlt's gust wmn K wls lt tmb tkib. Ljf K tmkjh tmlt okvbs kt tmlt abvba ne rbla tbbjlob ljost. X
 Aluomtbr 
Y K clj't `b iyeketbbj-yblr-naf sbae lolkj. K wnuaf gust `b ljory laa tmb tkib ljf ljory lt iysbae enr tmb tmkjos tmlt K'vb fnjb. @ut yblmkt wls l ant ne euj, kt wls rblaay cnna tn gust ilp nut iy akeb. Vn frlw elikay cmlrts, `bclusb l ant ne kt's cnjeuskjo ljfinvkjo kj sn iljy fkrbctknjs. K mlf tn frlw tmks lctula alrob tkibakjb ljf wrktb fnwj blcm yblr tmlt snibtmkjomlppbjbf tn ilhb surb tmlt kt wbjt kj cmrnjnanokcla nrfbr. Ljf bvbj letbr laa tmks wnrh tmbrb's stkaa snib tmkjos tmlt lrbX
aluomtbr 
Y nut ne cmrnjnanokcla nrfbr, `ut kt's l prbtty cnmbrbjt pkbcb, K `bakbvb.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->