Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Cultul Ortodox, mijloc de dialog între om și Dumnezeu

Cultul Ortodox, mijloc de dialog între om și Dumnezeu

Ratings: (0)|Views: 1|Likes:
Published by Ilie-Radu Milea

More info:

Published by: Ilie-Radu Milea on Jun 10, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/29/2015

pdf

text

original

 
6
Cap. I. Cultul Ortodox, mijloc de dialog între om și Dumnezeu
 
Cultul ortodox consti
tuie o modalitate unică, amplă şi complexă prin care frumuseţea ontologică divină se sensibilizează în conştiinţa credincioşilor, inserându
-se înea printr-un act global 
 spiritual în care descifrăm elemente profund emoţionale, mintale şivoliţionale transpuse imnologic, artistic, simbolic, dogmatic şi moral, „într 
-
o ambianţămistică, în care cele două realităţi, cea divină şi cea umană nu se mai înfăţişează ca două
rea
lităţi exterioare una alteia, ca, două obiecte, ci se unesc într 
-
o trăire duhovnicească proprie care are ca formă şi structură fundamentală rugăciunea”
1
.
Credinţa, este forţa spirituală care dă o nouă turnură sufle
tului omenesc,mutându-
i preocupările din sfera naturală în cea supranaturală, unde se produce această simbioză tainică om
-
 Dumnezeu. Ea are un efect transfigurativ, pentru pune sensul existenţei omeneşti într 
-
o altă lumină, în lumina dumnezeiască.
 Este un fapt evident pentru orice teolo
 g şi pentru orice creştin această nouăviaţă germinează şi se dezvoltă în Biserică, organismul duhovnicesc în care se efectueazăCincizecimea perpetuă a Duhului Sfânt, în sinaxa sau adunarea liturgică. Ca atare,„cultul, liturghia şi ecleziologia sunt 
inseparabile, iar liturghia este focarul din care
iradiază întreaga viaţă dumnezeiască, prin cuvânt, prin Taine şi prin învăţătură”
2
.
 
 Deşi viaţa autentică a Ortodoxiei este cultul, cu centrul său în Liturghie, totuşi, până acum, nu a fost încă aprofundată această experienţă unică duhovnicească, cultul  fiind examinat mai mult în aspectul său formal, ritualistic, decât în conţinutul său
ontologic divin.
 
 Momentul liturgic este prin structura lui centrul întregului cult ortodox, întrucât în el se concentre
ază şi se întrepătrund realitatea inlegrală divină şi cea umană, în perspectiva istorică, şi eshatologică, în
tr-
o formă definită, fixă, iar sărbătorile constituieelemente variabile de înfrumuseţare, în care adorarea şi admirarea puterii dumnezeieşti
mani
 festată în lume ating punctele culminante ale emotivităţii reli
 gioase
3
.
 
1
Pr. Prof. N. C. Buzescu,
 Liturghia-centrul cultului ortodox
,
 în rev. Ortodoxia
, nr.1, 1981, p. 41;
2
 
 Ibidem
;
3
 
 Pr. Petre Vintilescu, Funcţiunea ecleziologică sau comunitară a Liturghiei, Bucureşti, Tipografia cărţilor bisericeşti, 1946, p. 4
-5;
 
 
7
 În lumina cărţilor de cult, ne dăm seama Liturghia este nucleul întregii vieţicreştine. Liturghierul, în structura lui de mister şi dramă divino
-
umană, cu centrul în
 Hristos, în i
ertfa euharistică cuprinde rolul sacerdoţiului în legătura dintre divinitate şicredincioşi. Calitatea sacră deplină a sacerdoţiului se manifestă în liturghisire, pentru căîn liturghie prin sfânta euharistie şi prin celelalte Taine prezidate de ea se efectuează actul multiplu al sfinţirii vieţii umane.
 
Cultul Bisericii Ortodoxe are în centrul lui Sfânta Liturghie, care se săvârşeşte, prin lucrarea Sfântului Duh, prefacerea pâinii şi a vinului în trupul şi sângele Domnului şise împărtăşesc credincioşii de
 
acestea şi de Însuşi Sfântul Duh care e sălăşluit în trupul
euharistic al Domnului ca într-
un locaş şi ca într 
-
o biserică
4
.
Se spune aceasta în rugăciunea ce o rosteşte preotul după prefa
cerea darurilor, în
care se arată că această prefacere are loc „pentru ca trupul şi sângele în care ele s
-au
 prefăcut prin Duhul Sfânt fie celor ce se vor împărtăşi spre trezirea sufletului, spreiertarea păcatelor, spre împărtăşirea cu Sfântul Tău Duh”
5
.
O altă parte însemnată a cultului Bisericii Ortodoxe constă din rânduielileSfintelor Taine, prin care se împărtăşesc credincioşilor alte haruri. Dar pe lângă aceste părţi, cultul Bisericii Ortodoxe mai constă şi din unele ierurgii de exemplu: sfinţirea ap
ei
mici şi mari, înmormântarea, sfinţirea locaşului bisericesc, a icoanelor, a altor obiecte bisericeşti, apoi sfinţirile unor veşminte şi obiecte bisericeşti, a unor alimente folosite decredincioşi, pentru ca toate acestea să se îmbrace în diferite daruri ale Sfântului Duh şi prinele şi cei ce se ating sau se folosesc de ele; nu mai vorbim de numeroasele binecuvântări cesunt îndreptate de Dumnezeu prin preot spre credincioşii înşişi, toate însoţite de
„semnul  sfintei cruci făcut de preot cu crucea sau cu mîna peste aceştia, în plus, cultul BisericiiOrtodoxe mai cuprinde şi cele şapte Laude, în care credincioşii se întâlnesc de asemeneacu lucrarea Sfântului Duh”.
 
În ge
neral se poate spune că în cursul întregului cult al Bisericii Ortodoxe serevarsă ca
 
o ploaie darurile Sfântului Duh peste credincioşii prezenţi şi aflaţi în stare derugăciune. Învăţătura ortodoxă despre lucrările ne
create ale lui Dumnezeu, care iau
stingere cu făpturile şi le pătrund pornind din Duhul Sfânt, îşi are o aplicare practică
în totcultul Bisericii Ortodoxe.
4
Arhim. Elie Mastroianopoulos,
 Ecclessia kai Euharistia kata ton Apostolon
Makrakin,
 în rev. Anaplasis
,
 
nr. 2, 1967, p. 190;
5
 
Pr. Prof. Dumitru Stăniloae,
Cultul Bisericii Ortodoxe, mediul al lucrărilor Sfântului Duh asupreacredincioșilor 
,
 în rev. Ortodoxia
, nr.1, 1981, p. 5;
 
8
Dacă în Occident, începând cu scolastica, creştinismul a devenit mai mult temă despeculaţie teologică, ceea ce în protestantism a făcut din cult aproape numai o predică şi osumă de cântări adresate de comunitate unui Dumnezeu ce persistă într 
-un transcendent
inaccesibil, în ortodoxie cultul este în mod principal mediul de trăire al lucrărilor SfântuluiDuh de către credincioşi. Pentru credincioşii ortodocşi Dumnezeu este aici, e simţit lucrând
în mod diferit, potrivit
cu trebuinţele diferite ale lor şi ale fiecărui credincios în parte.Cultul nu e numai o laudă a credincioşilor adresată unui Dumnezeu ce se ţine ladistanţă de ei şi e ascuns într 
-
o înălţime neapropiată, ci un dialog real între ei şi Dumnezeu,
credinci
oşii adresându
-
i rugăciunea şi Dumnezeu care e simţit prezent şi lucrător,răspunzând cu mângâierile, întăririle, cu împlinirile efective ale celor cerute de ei.Credincioşii ortodocşi însoţesc însă, adâncind în inima lor, uneori, până la lacrimi,
cereri
le ecteniilor preotului şi răspunsurile stranei, când nu dau aceste răspunsuri împreună.Toţi îşi pleacă capetele la orice binecuvâtare a preotului făcută peste ei în semnul crucii,făcându
-
şi şi ei semnul crucii, convinşi că atât prin cuvânt cât şi prin
semnul crucii le vineun ajutor de la Dumnezeu.
Ei ştiu că crucea are în ea puterea lui Hristos care s
-a jertfit pentru ei dintr-o iubire
care continuă să li se arate şi acum şi făcându
-
şi şi ei semnul crucii îşi manifestă aceeaşi părăsire a egois
mului
lor din iubirea faţă de
 Domnul ,,şi întreolaltă, fapt care e în măsură să aducă între ei pacea la care îi îndeamnă preotul şi pe care le
-
o dăruieşte Hristos princuvintele rostite de preot: Pace tuturor”
6
.În general în tot timpul Sfintei Liturghii credi
ncioşii trăiesc în mod concret şiintens simţirea că stau sub ploaia darurilor sau ale lucră
rilor necreate ale Sfântului Duh, de
care se umplu în măsura credinţei lor şi de care se împărtăşesc în mod treptat, pe măsuracreşterii lor duhovniceşti, până la
 
împărtăşirea de însuşi trupul Domnului um
 plut de DuhulLui Cel Sfânt
7
.Dumnezeu n-
a devenit, precum se vede, pentru ortodoxie o temă de speculaţieteologică abstractă, sau de teologie speculativă şi informaţia pur istorică, n
-a luat locul
experienţei vii, anamnezei retrăite a lucrării mântuitoare a lui Hristos, comunicatăcredincioşilor prin ener 
giile Lui necreate, aduse în ei de Duhul Sfânt, în tot cultulBisericii
8
.
6
 
 Ibidem,
p.6;
7
 
 Ibidem,
p.7;
8
 
 Ibidem
;

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->