Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Spelen Met Lettercombinaties - De rol van permutaties in de evolutie van de ego-pronomina

Spelen Met Lettercombinaties - De rol van permutaties in de evolutie van de ego-pronomina

Ratings: (0)|Views: 18 |Likes:
Published by jwr47
Woorden met een groot aantal klinkers hebben kennelijk een grote rol gespeeld in de definitie van de religieuze symbolen.
Hoeveel woorden kan met drie, vijf of zeven vocalen coderen? Zelfs het triviale geval van één klinker is niet zo eenvoudig als het lijkt. Daartoe moet men het aantal klinkers definiëren, wat op zichzelf al een probleem is. Daarbij ontstaan als vragen:
Is de U en eventueel de V of zelfs de W (als dubbele U) een klinker?
Zijn de J en de Y klinkers of medeklinkers?
Telt de Æ als combinatie (A & E) of zelfstandige klinker mee?

Het is dus nodig voor elke categorie de verzameling klinkers vóóraf te definiëren.

Merkwaardig is, dat er in de praktijk in dit soort systemen vrijwel steeds een voorkeur voor oneven aantallen klinkers (1, 3, 5, 7) heeft bestaan.
Woorden met een groot aantal klinkers hebben kennelijk een grote rol gespeeld in de definitie van de religieuze symbolen.
Hoeveel woorden kan met drie, vijf of zeven vocalen coderen? Zelfs het triviale geval van één klinker is niet zo eenvoudig als het lijkt. Daartoe moet men het aantal klinkers definiëren, wat op zichzelf al een probleem is. Daarbij ontstaan als vragen:
Is de U en eventueel de V of zelfs de W (als dubbele U) een klinker?
Zijn de J en de Y klinkers of medeklinkers?
Telt de Æ als combinatie (A & E) of zelfstandige klinker mee?

Het is dus nodig voor elke categorie de verzameling klinkers vóóraf te definiëren.

Merkwaardig is, dat er in de praktijk in dit soort systemen vrijwel steeds een voorkeur voor oneven aantallen klinkers (1, 3, 5, 7) heeft bestaan.

More info:

Published by: jwr47 on Jun 11, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/20/2013

pdf

text

original

 
Spelen met klinkercombinaties
De rol van permutaties in de evolutie van de ego-pronomina
 
Inleiding
Voor de nominatief van het persoonlijke voornaamwoord van de eerste persoon enkelvoud wordentwee PIE-afleidingen aangeboden
1
 (respectievelijk door Beekes en Sihler):Beekes:
*heǵ(oH/Hom)
 Sihler:
*eǵoH
 Sihler formuleert ook een afleiding van de dualis:
*weh
. In het meervoud geven de taalkundigen
*uei
respectievelijk 
*we-i
aan.Om de ego-pronomina nader te onderzoeken, wil ik een andere benadering toepassen, waarin dePIE-reconstructie wordt verlaten en het ego-pronomen als een afleiding van de bijbehorendegoddelijke naam van de hemelse god wordt beschouwd.Zowel de vocale kern van de naam voor de hemelse god en de bijbehorende, moderne ego- pronomina werden als reeksen klinkers ontworpen. God's naam is ontwikkeld als een groeiendereeks klinkers, die althans gedeeltelijk en tijdelijk ook parallel door de ego-pronomina werdengevolgd.De PIE-reconstructies voor het ego-pronomen bevatten daarentegen een consonant “g”, die in demoderne ego-pronomina vaak ontbreekt.
Hoofdletters
Alhoewel de ego-pronomina vaak vreemde woordvormen omvatten is er voor het Ego-woordslechts een woord in gebruik 
2
.Dat vergemakkelijkt het onderzoek.In eerste instantie vond ik het merkwaardig, dat het ego-pronomen met een hoofdletter wordtgeschreven. Het schrijven van woorden met een hoofdletter nodigt uit tot respect. Een negentiende-eeuwse Duitse auteur heeft eens geschreven, dat “de Engelse, die de oceanen beheersen en andereEuropese landen minachten, het Latijnse Ego als het woord 'I” vertalen, dat altijd met eenhoofdletter wordt geschreven”
3
. Wycliffe paste een eveneens met een hoofdletter geschreven woord Y toe alhoewel er geen enkelereden was om deze letter foutief als kleine letter “l” of cijfer “1” te interpreteren
4
.Genesis 3-10 “And Adam seide,
Y
herde thi vois in paradijs, and
Y
drede, for 
Y
was nakid,and
Y
hidde me.”Waarom had men Y (en y) opgegeven alhoewel deze letter veel duidelijker herkenbaar is als delosse letter “i”?
1Personal pronouns of the First person Singular 2Addressing Jupiter and the other Olympian deities at Martianus Capella
 Marriage of Philology and Mercury
3.325,the personified Grammar draws attention to many irregular word-forms, and asks why
ego
has only the one form, but Minerva interrupts her for fear that she may bore her audience.Chapter 17 - Classical Latin - JC McKeown3Chapter 17 - Classical Latin - JC McKeown4Het Engelse gebruik om ”ik” met een hoofdletter te schrijven, gaat zeker terug tot de veertiende eeuw. In deBijbelvertaling van John Wycliffe uit 1395 luidt Genesis 3:10: „And Adam seide, Y herde thi vois in paradijs, and Ydrede, for Y was nakid, and Y hidde me.” ”Uw” (”thi”) werd dus met een kleine letter geschreven en ”ik” (”Y”) meteen hoofdletter. Bron:Dikke ik en lange ik - Daarom - Puntuit
 
Het toepassen van hoofdletters bij het schrijven van een ego-pronomen wekt de indruk vanhoogmoedigheid, tenzij men het ego-pronomen als evenbeeld van de Schepper mag beschouwen,wat op de middeleeuwse gelovigen ongetwijfeld een nog veel grotere indruk moet hebbenuitgeoefend.Wellicht heeft Wycliffe door het gebruik van een hoofdletter willen aanduiden, dat Y als hetevenbeeld van Yahweh (YHWH) moet worden beschouwd.
 
Reeksen klinkers
Woorden met een groot aantal klinkers hebben kennelijk een grote rol gespeeld in de definitie vande religieuze symbolen.Hoeveel woorden kan met drie, vijf of zeven vocalen coderen? Zelfs het triviale geval van éénklinker is niet zo eenvoudig als het lijkt. Daartoe moet men het aantal klinkers definiëren, wat opzichzelf al een probleem is. Daarbij ontstaan als vragen:
Is de U en eventueel de V of zelfs de W (als dubbele U) een klinker?
Zijn de J en de Y klinkers of medeklinkers?
Telt de Æ als combinatie (A & E) of zelfstandige klinker mee?Het is dus nodig voor elke categorie de verzameling klinkers vóóraf te definiëren.Merkwaardig is, dat er in de praktijk in dit soort systemen vrijwel steeds een voorkeur voor onevenaantallen klinkers (1, 3, 5, 7) heeft bestaan. De even aantallen klinkers lijken te zijn ontstaan door slijtage, bijvoorbeeld doordat het Franse persoonlijke voornaamwoord (1e pers. enkelvoud) “
 je
” isontstaan uit het Provençaalse “
iéu”.
Drie klinkers (IAU en IA
Ω
 )
IAU
Volgens een these in het
 Runen-Wörterbuch
van Udo Waldemar 
 Dieterich
(1844) werden er oorspronkelijk drie runen voor klinkers vastgelegd: A, I, U.Met maximaal drie vocalen (bijvoorbeeld de letters I, A, U) kan men 6 woorden van drie letterscoderen, zes woorden van twee letters en drie woorden van een letter:IAU, AUI, IUA, AIU, UAI, UIA,IA, IU, AI, AU, UA, UI,A, U, I
IAΩ
In het Grieks komen deze letters overeen met A, I en Ω.
IAΩ
werd lange tijd vrij algemeen als deGriekse vertaling voor het Tri- en Tetragrammaton YHW, resp. YHWH beschouwd
5
.Tot de beduidende zuiver vocale woorden behoren ook de persoonlijke voornaamwoorden van deeerste persoon enkelvoud, die gedeeltelijk op de naam van de eigen Schepper lijken, zoals bijvoorbeeld het Provençaal
iéu
, het
ióu
in het Patois of Villar-St-Pancrace en Nimes
6
,het Jauer- pronomen
iáú
. Van de tweeledige en zelfs eentallige ego-pronomina zijn talloze voorbeelden bekend, zoals het Siciliaanse
,Wycliffe's
Y
, het Engelse
I
, het Spaanse
yo
, het Italiaanse
io
, hetFranse
 je
, het Portugese
eu
, etc..

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->