Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Gyökérzöldségek termesztése

Gyökérzöldségek termesztése

Ratings: (0)|Views: 167 |Likes:
Published by Hungarian Helper
A sárgarépa szinte minden nap az asztalunkra kerül,
de egész évben szívesen fogyasztjuk a petrezselyem,
a pasztinák, a torma értékes gyökerét, a zeller,
a cékla, a retek gumóját, de vannak a könyvben különleges
zöldségfélék is, mint a vajrépa, a cikória, a csicsóka
és a feketegyökér.
Értéküket az is adja, hogy jól tárolhatók, így szinte egész
évben beszerezhetők.
A gyökérzöldségeknek különösen fontos szerepük van
táplálkozásunkban, értékes tápanyagokat, rostanyagokat,
vitaminokat, egészségvédő és ásványi anyagokat tartalmaznak.
A szerzők a 11 növényt azonos tárgyalási módon mutatják
be. Ismertetik származásukat, elterjedésüket, táplálkozási
és gazdasági jelentőségüket, növénytani jellemzőiket, környezeti
igényüket, szabadföldi termesztésüket, hajtatási lehetőségüket,
szaporítási módjukat, felhívják a figyelmet a leggyakoribb
betegségeikre, kártevőikre és a védekezési módokra.
A mű zárófejezete a ma oly fontos és egyre népszerűbb
ökológiai termesztés lehetőségeit tárja fel.
Ajánljuk ezt a könyvet a már gyakorlattal rendelkező
zöldségtermesztőknek, akik érdeklődnek az új termesztési
és kereskedelmi lehetőségek, új fajok és fajták iránt, de pontos
termesztés-technológiát találnak azok a kezdő gazdálkodók is,
akik friss zöldséggel szeretnék ellátni szűkebb környezetüket.
ISBN 978-963-286-633-8
3500 F
A sárgarépa szinte minden nap az asztalunkra kerül,
de egész évben szívesen fogyasztjuk a petrezselyem,
a pasztinák, a torma értékes gyökerét, a zeller,
a cékla, a retek gumóját, de vannak a könyvben különleges
zöldségfélék is, mint a vajrépa, a cikória, a csicsóka
és a feketegyökér.
Értéküket az is adja, hogy jól tárolhatók, így szinte egész
évben beszerezhetők.
A gyökérzöldségeknek különösen fontos szerepük van
táplálkozásunkban, értékes tápanyagokat, rostanyagokat,
vitaminokat, egészségvédő és ásványi anyagokat tartalmaznak.
A szerzők a 11 növényt azonos tárgyalási módon mutatják
be. Ismertetik származásukat, elterjedésüket, táplálkozási
és gazdasági jelentőségüket, növénytani jellemzőiket, környezeti
igényüket, szabadföldi termesztésüket, hajtatási lehetőségüket,
szaporítási módjukat, felhívják a figyelmet a leggyakoribb
betegségeikre, kártevőikre és a védekezési módokra.
A mű zárófejezete a ma oly fontos és egyre népszerűbb
ökológiai termesztés lehetőségeit tárja fel.
Ajánljuk ezt a könyvet a már gyakorlattal rendelkező
zöldségtermesztőknek, akik érdeklődnek az új termesztési
és kereskedelmi lehetőségek, új fajok és fajták iránt, de pontos
termesztés-technológiát találnak azok a kezdő gazdálkodók is,
akik friss zöldséggel szeretnék ellátni szűkebb környezetüket.
ISBN 978-963-286-633-8
3500 F

More info:

Published by: Hungarian Helper on Jun 11, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/12/2013

pdf

text

original

 
Gyökérzöldségektermesztése
Szerkesztette: Kovács András
 
Bevezetés
*\|NpU]|OGVpJHN|VV]HIRJODOyQpYDODWWQ|YpQ\IDMMDOIRJODONR]LNN|Q\YQN(Q|YpQ\HNHWQDJ\REEUpV]WV]DEDGI|OG|QWHUPHV]WLNQpKiQ\IDMKDMWDWiViYDOLVIRJODONR]QDNDPHO\FV|NNHQWLD]|OGVpJIRJ\DV]WiVV]H]RQDOLWiViW$N|Q\YEHQWiUJ\DOWJ\|NpU]|OGVpJIpOpNHJ\UpV]HQDSPLQWQDSV]HUHSHODWiSOiONR]iVEDQPtJSpOGiXODFLNyULDpVDIHNHWHJ\|NpUNO|QOHJHVVpJQHNV]iPtWDIRJ\DV]WyN|]|QVpJPpJQHPLVPHULH]HNHW$J\|NpU]|OGVpJIpOpNQDJ\RQpUWpNHVWiSDQ\DJRNDWWDUWDOPD]QDNJRQGROMXQNFVDND]LQWHQ]tYQDUDQFVY|U|VViUJDUpSDPDJDVNDURWLQWDUWDOPiUDDSHWUH]VHO\HP&YLWDPLQEDQJD]GDJOHYHOpUHpVQDJ\iVYiQ\LDQ\DJWDUWDOP~PHJYDVWDJRGRWWNDUyJ\|NHUpUHDPpO\OLODV]tQĦFpNODIHVWpNDQ\DJDLUDDWRUPDFVtSĘVt]ppUWIHOHOĘVDOOLOL]RFLDQiWUDDFVLFVyNiEDQWDOiOKDWyLQXOLQUDpVDVRUWOHKHWQHIRO\WDWQLgVV]HIRJODOYDDJ\|NpU]|OGVpJIpOpNQHNMHOHQWĘVV]HUHSNYDQDKHO\HVWiSOiONR]iVEDQpVH]HQNHUHV]WOD]HJpV]VpJPHJĘU]pVpEHQ(]pUWDIRJ\DV]WyNHJ\HQOHWHVMyHOOiWiViUyOHQ|YpQ\FVRSRUWHVHWpQLVJRQGRVNRGQLNHOO(QQHNpUGHNpEHQV]NVpJYDQD]LVPHUHWHNIRO\DPDWRVEĘYtWpVpUHpVDWHUPHV]WpVWHFKQROyJLiNIHMOHV]WpVpUH(]DN|Q\YHEEHQNtYiQD]pUGHNOĘGĘNVHJtWVpJpUHOHQQLD]ROYDVyiWIRJyLVPHUHWHNHWV]HUH]KHWD]HJ\HVQ|YpQ\IDMRNUyOpVD]RNWHUPHV]WpVpUĘO$N|Q\YDMiQOKDWyPLQGD]RNQDNDNLNMHOHQOHJWDQXOMiNDV]DNPiWPHUWHOPpOHWLpVJ\DNRUODWLV]HPSRQWRNV]HULQWWiUJ\DOMDDQ|YpQ\IDMRNDWGHJ\DNRUOyV]DNHPEHUHNQHNLVKDV]QRVWXGQLYDOyNDWWDUWDOPD]
GU.RYiFV$QGUiV V]HUNHV]WĘ 
 

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->