Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
141Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Didaktika

Didaktika

Ratings:

5.0

(2)
|Views: 16,224|Likes:
Published by Ivana Rokta Kordek
Skripta za kolegij Didaktika. Razvoj didaktičke misli, pristupi odgoju i obrazovanju (11), osnovni pojmovi didaktike (razine znanja, nastavni sustavi...), planiranje i programiranje, ekologija o-o procesa.
Skripta za kolegij Didaktika. Razvoj didaktičke misli, pristupi odgoju i obrazovanju (11), osnovni pojmovi didaktike (razine znanja, nastavni sustavi...), planiranje i programiranje, ekologija o-o procesa.

More info:

Published by: Ivana Rokta Kordek on Apr 28, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/17/2013

pdf

text

original

 
- 1 -
DIDAKTIKA
-grč. didaskein (
didaskein
) – poučavati; u hrvatski jezik ulazi preko latinskog-pojam didaktika javlja se u 16/17.st. pojavom dvaju pedagoga – reformatora kojidid. Sustave žele osloboditi srednjovjekovnih škol.metoda – JOHANWOLFGANG RATKE (njem.) i JAN AMOS KOMENSKY (češ.)-«Didaktika – vještina poučavanja svakoga u svemu» - po Komenskom-uzimaju pojam «didaktika» da bi izbjegli srednjovjekovni pojam «curriculum»=
 zadani obrasci za učenje
jer on ne zadovoljava nove potrebe društva (reformacijana čelu s M. Lutherom – novi školski sustav)-kraj 18/poč. 19.st. škola se nastoji prilagoditi novim društvenim uvjetima-javlja se više eur. Pedagoga koji žele promjene – JEAN JACQUES ROUSSEAU,JOHANN HEINRICH PESTALOZZI, J. FRIEDRICH HERBART, FRIEDRICHADOLF DIESTRWEG (osnivač i utemeljitelj didaktike kao znanosti-DIDAKTIKA – pokušava uspostaviti načela na općoj razini – kako PRIKAZATI iPROTUMAČITI problem publici različitog
uzrasta, predznanja i iskustva
– centralna pitanja didaktike-
DIDAKTIKA – 
grana pedagogije koja proučava opće zakonitosti obrazovanja ucjelini tj. Nastoji otkriti stalne uzročno-posljedične veze i odnose u procesustjecanja obrazovanja-Poč.20.st. najjači otpor staroj Herbartovoj školi (tvrdi da je forma sve, a uz toforma je način zaštite pa je zato njegovana i danas)-Kritika stare škole dolazi ponajprije iz Amerike>
o
Pragmatistički
 pokret Johna Deweya – oduđuje dogmatizam, birokratizam i pasivnost učenika (učenik je subjekt, a ne objektnastavniku)
o
Pokret
eksperimentalne pedagogije
– oslanja se na biologiju, sociologiju,higijenu, psihologiju, a bune se protiv filozofije u školama koje trebaju postati mjesto življenja, treba se poštovati individualnost učenika-5 PRISTUPA FUNKCIJI ODGOJA I OBRAZOVANJA (5 pristupa didakt.Fenomenu izrašeni kao suprotnosti) – 1.
sociocentrička
(odgoj i obraz.usmjereni na društ.potrebe)
-pedocentrička
(odgoj iobraz.usmjereni na dijete)
tendencija2.pojmovno-sadržajno razgraničenje didaktike – edukacijski-(curricularni)-obrazovni o-o procesi3.znanstveni-umjetnički-radni princip
4.
adaptibilno
(prilagodba pojedinca društvu)
-emancipacijski
(oslobođenje ivlastiti razvoj pojedinca)
princip
5.o-o proces kao
zadani sustav naspram kreaciji
-DIDAKTIKA – znanost o zakonitostima o-o procesa; nije vještina, teorija nifilozofija; grana pedagogije jer je iz nje iznikla i za nju je neposredno vezana =IKor 
 
- 2 -
grana pedagogije koja se bavi proučavanjem, usustavljivanjem iteor.uobličavanjem općih i specifičnih zakonitosti odgojno-obrazovnihprocesa
– iz nje proizlaze različite metodike rada-Odnos didaktike i drugih znanosti – 
o
Pedagogija se bavi o-o na višoj razini, a didaktika na nižoj znanstvenojrazini
o
 Ni po predmetu, ni po metodologiji se ne može didaktika izolirati oddrugih znanosti
o
 Predmet i metodologija
didaktike spadaju u korpus društv.-humanističkihznanosti
o
 preko
o-o procesa
u čijim temeljima leži čovjek, didaktika je povezana i s prirodnim znan.
o
Putem
sredstava
koje koristi za postizanje ciljeva povezana je s tehničkimznanostima
o
Preko
 predmeta i zadaća
povezana je s drugim granama znanosti uopće-odgojne probleme nastave proučava TEORIJA ODGOJA, a obrazovanjeDIDAKTIKA – odgoj i obrazovanje su u DIJALEKTIČKOM ODNOSU-RAZVOJ DIDAKTKE MISLI -I.5-4.st.pr.Kr. PLATON – «Država»
o
organiziran nast.rad razvojna je i društvena potreba
o
država je dužna brinuti o obrazovanju
o
država daje osnovni smjer o-o radu
o
sadržaje o-o rada treba birati iz teorije i prakse
o
sadržaji o-o rada imaju intelekt i moralnu ulogu
o
učiteljev rad ima dalekosežne društ. Posljedice; važnost ličnosti učiteljaII.4.st.pr.Kr. ARISTOTEL – «O odgoju»
o
uočio faze razvoja ličnosti (0-7-14-21 g.)
o
nastava i odgoj moraju polaziti od prirode i intelektualne sposobnostidjeteta
o
ukupni odgojni rad potiče harmonijski razvoj ličnosti: tjelesnukonstituciju, intelektualni i moralni razvoj
o
nužnost optimalnog opterećenja u nastaviIII.1-2.st.pr.Kr. MARKO FABIJE KVINTILIJAN – «Obrazovanje govornika»
o
sva djeca imaju potrebne prirodno intelektualne mogućnosti za praćenjenastave i školovanja
o
 postoje individualne razlike koje treba uvažavati
o
nastavnik mora brinuti o darovitima i marljivima
o
 pamćenje (i vještina) razvijaju se vježbom i postupnošću
o
vježbi prethodi teorijsko objašnjenje
o
u nastavi mora postojati uzor 
o
učitelj mora imati široku opću kulturu, veliku moralnu snagu i izrazituljubav za rad s mladima
o
nastava ne smije biti prinuda (važnost nagrada i kazni)IV.16/17.st. JAN AMOS KOMENSKY – «Velika didaktikIKor 
 
- 3 -
o
tvorac razredno-satnog sustava
o
«frontalni rad» kao metoda o-o rada
o
obveznost školovanja
o
nastava na materinjskom jeziku
o
osnovna načela nastave
o
informacija je posrednik u intelekt. I moralnom razvoju učenika, a ne ciljobrazovanja
o
učenje je postupan proces
o
 jasni, sažeti i međusobno povezani udžbenici kao jamac uspješnog učenjaV.18/19.st. JEAN JACQUES ROUSSEAU – «Emil ili o odgoj
o
fazni razvoj (0-1.5-12-15-18 g.) i odgoj tijela, osjetila, intelekta i moralnogsuđenja
o
nastava se zasniva na radoznalosti i aktivnosti učenika
o
cilj je razvitak sposobnosti i osamostaljivanje mladih
o
učenje je za život («Živjeti – eto zanata kojemu ću naučiti Emila»)VI.18/19.st. JOHANN HEINRICH PESTALOZZI – «Večernji sati jednog pustinjaka, Lindhard i Gertruda, Kako Gertruda uči svoju djeci, Knjiga zamajke»
o
razvoj didaktike i metodika pojedinih predmeta
o
«elementarno obrazovanje» - proces obučavanja na temelju osnovnihelemenata od kojih je znanje satkano
o
u poučavanju treba krenuti od promatranja i stvaranja osjetilnih predodžaba (iskustva) prema jasnim pojmovima
o
«načelo odgojnosti nastave»; načelo zornosti i sustavnosti
o
 povezivanje proizvodnog rada i nastave
o
odredio sadržaj obrazovanja u «narodnoj školi»
o
u metodici materinskog jezika treba poći od govora (stupnjevi – upoznavanje glasova, bogaćenje govora, gramatičko poznavanje jezika)VII.18/19.st. JOHANN FRIEDRICH HERBART – «Opća pedagogija»
o
utemeljitelj pedagogije kao znanosti i povezao ju je s psihologijom
o
 proces odgoja – upravljanje, nastava i stega (moralni odgoj)
o
oblici nastavnog rada – deskriptivni, analitički i sintetički
o
formalni nast.stupnjevi i metode – jasnoća (monolog), asocijacija(dijalog), sustav (generalizacija), metoda (vježba i/ili primjena)
o
interesi kao sadržajna strana nastave (empirijski, spekulativni, estetski,simpatički, socijalni i religiozni)VIII.18/19.st. FRIEDRICH ADOLF DIESTRWEG – «Rukovod za njemačkeučitelje»
o
utemeljio didaktiku kao znanost
o
načela – samorad, prilagođavanje prirodi i kulturi
o
sustav didakt.načela i pravila prirode i kulture
o
osnovna nast. metoda – indukcija (analitička, heuristička - objašnjavanje irazvojni razgovor IKor 

Activity (141)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Aleksandra Greb liked this
Daca Mijatovic liked this
Alija1971 liked this
arnelpada liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->